Click here to load reader

CILJ 3: Izgradnja infrastrukture PRIORITET 6: Izgradnja · PDF file 2013-03-16 · mosta Trogir - Čiovo Izgradnja optimalne prometne infrastrukture · Rezultat Količina provedenog

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CILJ 3: Izgradnja infrastrukture PRIORITET 6: Izgradnja · PDF file 2013-03-16 ·...

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 1

  1.Operativni program

  Plan ukupnog razvoja – grada Trogira

  2.Cilj CILJ 3: Izgradnja infrastrukture

  3.Prioritet PRIORITET 6: Izgradnja komunalne, prometne i energetske infrastrukture

  4.Mjera MJERA 27: Izgradnja mosta kopno Trogir -Čiovo

  5. Operativni plan Mjera 27.

  6.Opis mjere Most: Trogir - Čiovo Aktivnosti: Izgradnja mosta Označavanje mosta ( signalizacija)

  7. Preduvjeti provođenja mjere

  Prostorni-plan grada Trogira; UPU i DPU Izrada Projekta IZGRADNJE MOSTA Ishodovanje svih potrebnih dozvola za potrebe izgradnje mosta ( lokacijskih,građevinskih i ostalih dozvola) Pronalazak financijskih sredstava za izgradnju mosta Izdavanje javnog natječaja + odabir izvođača za izgradnju mosta

  8. Odgovorne institucije

  Hrvatske ceste

  9. SWOT analiza poveznica s mjerom slabosti i prijetnje

  Nezadovoljavajuća cestovna mreža na otocima Nezadovoljavajuća prometna veza kopnenog dijela sa Čiovom(zbog prometno-tehničkih elemenata i nedovoljnog kapaciteta) što se posebno očituje tijekom ljetne turističke sezone

  10.Krajnji korisnici Turisti Trogira i okolnih gradova i mjesta Stanovnici Trogira i okolnih gradova i mjesta

  11.Razdoblje provedbe

  12.Očekivani troškovi

  13.Konačne beneficije

  Bolja prometna povezanost centra Trogira sa otokom Čiovo sa okolnim mjestima; Manje prometne gužve kod prijelaza iz centra Trogira na otok Čiovo; manje vremena provedeno u prometu Veće zadovoljstvo putnika sa prometom - prijelazom iz Trogira na otok Čiovo

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 2

  14. Monitoring i procjena pokazatelja

  Nivo Pokazatelj Izvor podataka Studijska osnova

  Cilj

  · Output Izgrađen most Trogir - Čiovo

  Grad Trogir Projekt izgradnje mosta Trogir - Čiovo

  Izgradnja optimalne prometne infrastrukture

  · Rezultat Količina provedenog vremena na čekanju prilikom prijelaza preko mosta ( u usporedbi sa prijašnjim vremenom)

  Grad Trogir Ankete, praćenja, interne statistike

  Bolja prometna povezanost; manje vremena provedeno u prometu

  · Utjecaj Veće zadovoljstvo putnika koji putuju sa područja grada Trogira na otok Čiovo

  Putnici Ankete Veće zadovoljstvo putnika koji putuju sa područja grada Trogira na otok Čiovo

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 3

  1.Operativni program

  Plan ukupnog razvoja – grada Trogira

  2.Cilj CILJ 3: Izgradnja infrastrukture

  3.Prioritet PRIORITET 6: Izgradnja komunalne, prometne i energetske infrastrukture

  4.Mjera MJERA 28: Izgradnja novih parking prostora

  5. Operativni plan Mjera 28.

  6.Opis mjere Izgradnja novih parking prostora Aktivnosti: Povećanje broja parkirnih mjesta Bolje označavanje postojećih parking mjesta Uvođenje dodatnih naprava za naplatu parkiranja

  7. Preduvjeti provođenja mjere

  Prostorno-planska dokumentacija; UPU i DPU Ishodovanje potrebitih dozvola za izgradnju parking mjesta Evidentiranje postojećih i novih parkirnih mjesta Odluka Gradskog poglavarstva za izgradnju novih parking mjesta Izrada Projekta izgradnje parking mjesta u gradu (cost-benefit analiza) Ishodovanje financiranja za provedbu projekta Izdavanje javnog natječaja i odabir izvođača za izgradnju novih parking mjesta u gradu

  8. Odgovorne institucije

  Grad Trogir

  9. SWOT analiza poveznica s mjerom slabosti i prijetnje

  n/a

  10.Krajnji korisnici Svi stanovnici grada Trogira i okolnih mjesta i gradova Svi turisti grada Trogira i okolnih mjesta i gradova Gospodarstvenici grada Trogira

  11.Razdoblje provedbe

  12.Očekivani troškovi

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 4

  13.Konačne beneficije

  Uređeni sustav parkiranja u gradu Veći prihod gradskom poduzeću od naplate parkiranja Manje gužve u prometu po gradu Trogiru

  14. Monitoring i procjena pokazatelja

  Nivo Pokazatelj Izvor podataka Studijska osnova

  Cilj

  · Output Izgrađena nova parkirališna mjesta u gradu

  Grad Trogir, Gradsko poduzeće

  Projekt izgradnje novih parkirališnih mjesta u gradu

  Izgradnja optimalne prometne infrastrukture

  · Rezultat Broj novih parkirnih mjesta

  Gradsko poduzeće za upravljanje parkiralištima

  Interna evidencija

  Optimalno funkcioniranje prometa u gradu Trogiru; povećanje broja parkirnih mjesta

  · Utjecaj Povećanje prihoda od naplate parkiranja u gradu; smanjenje gužve u gradu

  Gradsko poduzeće

  Interna evidencija

  Povećanje prihoda od naplate parkiranja; smanjenje gužve u gradu

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 5

  1.Operativni program

  Plan ukupnog razvoja – grada Trogira

  2.Cilj CILJ 3: Izgradnja infrastrukture

  3.Prioritet PRIORITET 6: Izgradnja komunalne, prometne i energetske infrastrukture

  4.Mjera MJERA 29: Izgradnja nove i proširenje postojeće cestovne i ulične infrastrukture

  5. Operativni plan Mjera 29.

  6.Opis mjere Izgradnja nove i proširenje postojeće cestovne i ulične infrastrukture u gradu

  7. Preduvjeti provođenja mjere

  Prostorno-planska dokumentacija; UPU i DPU Ishodovanje potrebitih dozvola za izgradnju novih i proširenje postojećih cesta Odluka Gradskog poglavarstva za izgradnju novih i proširenju postojećih cesta u gradu Izrada Projekta izgradnje novih i proširenje postojećih cesta u gradu ( cost-benefit analiza) Ishodovanje financiranja za provedbu projekta ( EU i drugi raspoloživi fondovi i donatori) Izdavanje javnog natječaja i odabir izvođača za izgradnju novih i proširenje postojećih cesta u gradu

  8. Odgovorne institucije

  Grad Trogir

  9. SWOT analiza poveznica s mjerom slabosti i prijetnje

  Nezadovoljavajuća prometna veza kopnenog dijela sa Čiovom(zbog prometno-tehničkih elemenata i nedovoljnog kapaciteta) što se posebno očituje tijekom ljetne turističke sezone

  10.Krajnji korisnici Svi stanovnici grada Trogira i okolnih mjesta i gradova Svi turisti grada Trogira i okolnih mjesta i gradova Gospodarstvenici grada Trogira

  11.Razdoblje provedbe

  kontinuirano

  12.Očekivani troškovi

  20 mil kn

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 6

  13.Konačne beneficije

  Bolja prometna povezanost u gradu ( centar grada sa ostalim bližim ili daljnjim okolnim mjestima grada) Manje gužve u prometu po gradu Trogiru Povećano zadovoljstvo putnika ( stanovnika i turista) prometnom infrastrukturom u gradu

  14. Monitoring i procjena pokazatelja

  Nivo Pokazatelj Izvor podataka

  Studijska osnova

  Cilj

  · Output Izgrađena potrebita cestovna infrastruktura u gradu ( nove i proširenje postojećih cesta)

  Grad Trogir, Gradsko poduzeće

  Projekt izgradnje novih i proširenje postojećih cesta u gradu

  Izgradnja optimalne cestovne infrastrukture u gradu

  · Rezultat Broj i veličina novih i postojećih proširenih cesta u gradu Trogiru

  Gradsko poduzeće

  Interna evidencija

  Optimalno funkcioniranje prometa u gradu Trogiru; bolja prometna povezanost

  · Utjecaj Smanjenje gužve u gradu

  Gradsko poduzeće

  Interna evidencija

  Povećano zadovoljstvo putnika ( stanovnika i turista) prometnom infrastrukturom u gradu

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 7

  1.Operativni program

  Plan ukupnog razvoja – općine Lovinac

  2.Cilj CILJ 3: Izgradnja infrastrukture

  3.Prioritet PRIORITET 6: Izgradnja komunalne, prometne i energetske infrastrukture

  4.Mjera MJERA 30: Izgradnja vodovodnog sustava

  5. Operativni plan

  Mjera 30.

  6.Opis mjere Izgradnja vodovodnog sustava i vodoopskrbnih objekata Vodoopskrba otočja putem cjevovoda od crpne stanice X Nova vodosprema na području X Spoj budućeg magistralnog cjevovoda sa postojećim

  7. Preduvjeti provođenja mjere

  Prostorno-planska dokumentacija; UPU i DPU Izrada Projekta izgradnje vodovodnog sustava u gradu Trogiru ( izrada cost-benefit analize) Ishodovanje financiranja za potrebe provedbe projekta ( EU fondovi i ostali fondovi ili donatori) Izdavanje javnog natječaja i odabir izvođača radova – izgradnje vodovodnog sustava

  8. Odgovorne institucije

  Grad Trogir, Vodovod i kanalizacija

  9. SWOT analiza poveznica s mjerom slabosti i prijetnje

  Nerazvijena komunalna infrastruktura

  10.Krajnji korisnici

  Pravne i fizičke osobe koje će biti priključene na vodovodnu mrežu

  11.Razdoblje provedbe

  Kontinuirano

  12.Očekivani troškovi

  5 mil kn

 • Plan ukupnog razvoja – Mjere – GRAD TROGIR – C3p6m27

  Izradio: MICRO projekt d.o.o. 8

  13.Konačne beneficije

  Privlačenje investitora u gospodarske zone predviđene u prostorno planskoj dokumentaciji Gospodarski i ostali razvoj grada Mogućnost ostvarenje prihoda gradskog poduzeća od korištenja vode

  14. Monitoring i procjena pokazatelja

  Nivo Pokazatelj Izvor podataka Studijska osnova

Search related