Chinese spm percubaan Melaka 2010

 • Upload
  vince

 • View
  89

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

chinese trial paper

Citation preview

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  1

  Bahasa Cina Kertas 2 Ogos/Sept. 2010 2 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA

  DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA

  ____________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  BAHASA CINA

  Kertas 2

  2 jam 15 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.

  4. Bagi soalan objektif yang diikuti oleh beberapa pilihan jawapan, pilih jawapan yang

  paling sesuai dan bulatkan huruf jawapan pada kertas jawapan yand disediakan.

  5. Anda dikehendaki menyerah kertas jawapan sahaja.

  ___________________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak.

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  2

  1 40 2

  [64 ]

  1 110

  !

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  3

  !! ??

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  4

  90

  [22 ]

  29

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  5

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  6

  2 ________________________________________________________ 3

  ________________________________________________________

  4

  ________________________________________________________

  5 ? ________________________________________________________

  6

  ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  7

  7 ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  8

  8 A B C D

  9

  A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  9

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  10

  1020 ? ?

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  11

  ? ?? 300 !

  10 ________________________________________________________ 11

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  12

  ________________________________________________________

  12

  ________________________________________________________

  13

  A chun B dun C chui

  D chui 14 ________________________________________________________ 15

  ________________________________________________________ 16

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  13

  A B C D

  17 300

  A B C D

  18 A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  14

  19 A B C

  D 20

  A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  15

  2122 21 I II III IV A I II B I IV C II III D III IV 22

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  16

  A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  17

  [24 ] 2329

  (I) (II)

  (I)

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  18

  (II)

  23 ________________________________________________________ 24 ________________________________________________________ 25 ________________________________________________________ 26 ________________________________________________________ 27 ________________________________________________________ 2829 28

  ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  19

  29 ________________________________________________________ 3034

  1

  30 A B C D 31

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  20

  ________________________________________________________ 32 ________________________________________________________

  33 ________________________________________________________ 34 34 ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  21

  [12 ]

  3540

  35

  A B C D

  36

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  22

  A B C D

  37

  A B C D

  38

  A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  23

  39 _______________________________________ 40

  __________________________________________________________

  KERTAS SOALAN TAMAT

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  24

  No. Kad Pengenalan : _____________________ Angka Giliran : ____________________

  BAHASA CINA KERTAS JAWAPAN

  1 A B C D 2X A B C D

  1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D

  9 A B C D

  10 11 12 13 A B C D

  14 15 16 A B C D

  17 A B C D

  18 A B C D

  19 A B C D

  20 A B C D

  21 A B C D

  22 A B C D

  23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D

  31 32 33

  34

  35 A B C D

  36 A B C D

  37 A B C D

  38 A B C D

  39 40

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  25

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  26

  No. Kad Pengenalan : _______________ Angka Giliran : _____________________

  1 ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  27

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  28

  No. Kad Pengenalan : ______________________ Angka Giliran : ______________________

  2 __________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________ 6 __________________________________________________________________ 7 __________________________________________________________________ 10 __________________________________________________________________ 11

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  29

  __________________________________________________________________ 12 __________________________________________________________________ 14 __________________________________________________________________ 15 __________________________________________________________________ 23 __________________________________________________________________ 24 __________________________________________________________________ 25 __________________________________________________________________ 26 __________________________________________________________________ 27 __________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  30

  28 __________________________________________________________________ 29________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 31 __________________________________________________________________ 32 __________________________________________________________________ 33 __________________________________________________________________ 34 __________________________________________________________________ 39 __________________________________________________________________ 40 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  31

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  1

  Bahasa Cina Kertas 2 Ogos/Sept. 2010 2 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA

  JABATAN PELAJARAN MELAKA

  ____________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  BAHASA CINA

  Kertas 2

  2 jam 15 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.

  4. Bagi soalan objektif yang diikuti oleh beberapa pilihan jawapan, pilih jawapan yang

  paling sesuai dan bulatkan huruf jawapan pada kertas jawapan yand disediakan.

  5. Anda dikehendaki menyerah kertas jawapan sahaja.

  ___________________________________________________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak.

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  2

  1 40 2

  [64 ] 1 115

  400

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  3

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  4

  ,

  [22 ]

  210

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  5

  ?

  ? ?

  ?

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  6

  2

  ________________________________________________________ 3 ________________________________________________________ 4 ________________________________________________________ 5 ________________________________________________________ 6 ________________________________________________________

  7 ________________________________________________________ 8

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  7

  A B C D

  9

  A

  B C

  D

  10 A B C

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  8

  D 1118

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  9

  ?

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  10

  . 11

  ________________________________________________________

  12 ________________________________________________________ 13

  ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  11

  14 ________________________________________________________ 15 ________________________________________________________ 16

  A B C D

  17 A B C D

  18

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  12

  A B C D

  19

  A B C D

  2022

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  13

  20 A B C D 21

  1 2 200 35 3 4

  A B C

  D 35

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  14

  22 A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  15

  [24 ]

  2329

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  16

  (I) (II) (III) 23

  A B C

  D 24 ________________________________________________________ 25 ________________________________________________________ 26 ________________________________________________________ 27 ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  17

  2830

  28

  ________________________________________________________ 29 ________________________________________________________ 30 ________________________________________________________ 3134

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  18

  (I) sux (II) (III) qng (IV) cho 31 ________________________________________________________ 32

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  19

  ________________________________________________________ 33 ? ________________________________________________________ 34 34 ________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  20

  [12 ]

  3540 35 A B C D 36

  A B C

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  21

  D

  37 A

  B

  C

  D

  38 :

  A B

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  22

  C D

  39 ____________________________________________ 40 __________________________________________________________

  KERTAS SOALAN TAMAT No. Kad Pengenalan : _____________________ Angka Giliran : ____________________

  BAHASA CINA KERTAS JAWAPAN

  1 A B C D 2X A B C D

  1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D

  9 A B C D

  10 A B C D

  11 12 13 14 15 16 A B C D

  17 A B C D

  18 A B C D

  19 A B C D

  20 A B C D

  21 A B C D

  22 A B C D

  23 A B C D

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  23

  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  35 A B C D

  36 A B C D

  37 A B C D

  38 A B C D

  39 40

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  24

  No. Kad Pengenalan : _______________ Angka Giliran : _____________________

  1 ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  25

  No. Kad Pengenalan : ______________________ Angka Giliran : ______________________

  2 __________________________________________________________________ 3 __________________________________________________________________ 4 __________________________________________________________________ 5 __________________________________________________________________ 6 __________________________________________________________________ 7 __________________________________________________________________ 11 __________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  26

  12 __________________________________________________________________ 13 14 15 __________________________________________________________________ 24 __________________________________________________________________ 25 __________________________________________________________________ 26 __________________________________________________________________ 27 __________________________________________________________________ 28 __________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  27

  29 30 __________________________________________________________________ 31 __________________________________________________________________ 32 __________________________________________________________________ 33 __________________________________________________________________ 34 __________________________________________________________________ 39 40 __________________________________________________________________

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

 • SULIT 6351/2

  [Lihat sebelah 6351/2 SULIT

  28

  skema Jawapan: www.banksoalanspm.com

  SPM Trial BC Set A Kertas 2SPM Trial BC Set B Kertas 2