Certus et Gaudens
Certus et Gaudens
Certus et Gaudens
Certus et Gaudens

Certus et Gaudens

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista d'informacio de l'Institut Superior de Ciencies Religioses Sant Fructuos de Tarragona

Text of Certus et Gaudens

 • REVISTA DINFORMACI DE LISCR SANT FRUCTUS INSAF Setembre 2011 Nm. 1

  CERTUS ET GAUDENS

  Institut Superior de Cincies Religioses Sant Fructus

  Tarragona, 27 - 29 doctubre de 2011

  PatrocinaOrganitza

  deixebla de Pau,santa dorient i doccident

  TECLACONGRS INTERNACIONAL

  Collabora

  SANTA TECLA, PROTOMRTIR, SEMBLANT ALS APSTOLSTITULAR DE LA SEU METROPOLITANA I PRIMADA DE TARRAGONAPATRONA DE TARRAGONA

  Santa Tecla ser la gran protagonista del nou curs que iniciem. A ella li dediquem un Congrs Internacional els dies 27, 28 i 29 doctubre que porta per ttol: Tecla, deixebla de Pau, santa dOrient i dOccident i que tindr lloc al claustre de Sant Pau de ledifi ci renovat del Seminari. Tradici i modernitat, natura i espiritualitat, bellesa i harmonia envoltaran la Capella romnica de Sant Pau lloc de culte i smbol de la predicaci de lApstol a Trraco. Les paraules dels diversos professors i experts sobre les Actes de Pau i Tecla, gaireb faran reviure en les roques que fonamenten la capella algunes paraules que lApstol pronunci all mateix, anunciant lEvangeli i posant per exemple a la seva deixebla i collaboradora en levangelitzaci: Tecla.

  Per, prviament i en el marc de la

  Festa Major tarragonina, el dia 19 de setembre a les 19.30 h sinaugurar una exposici de Goigs i Imatges de Santa Tecla al mateix edifi ci del Seminari. En lacte es presentar un llibre editat per Gogistes Tarragonins que recull goigs antics i ms nous dedicats a la santa: goigs de Tarragona, Sitges i Barcelona. Al cor Amics de la Catedral clour aquest acte amb un breu repertori ce cants dedicats a la Patrona de Tarragona. El tret de sortida no podia ser ms espectacular ni ms emocionant.

  Mn. Joan Roig i Montserrat, Rector dUlldemolins i daltres pobles del Priorat, canonge honorari de la Seu Metropolitana, s lautor daquest llibre que porta per ttol Els goigs de Santa Tecla. Protomrtir, titular de la Seu Metropolitana i Primada de Tarragona i Patrona de la ciutat, un tresor ms per a tots els tarragonins i amants de Santa Tecla. Ja des dara li agram de tot cor la seva passi i competncia en lart dels goigs i escoltarem amb delit les seves paraules en una conferncia que impartir a la capella major del Seminari. Hi esteu tots convidats.

  Com veieu el programa s exquisit, i de setembre a octubre no podrem sin bategar amb Santa Tecla. Ella assenyala amb el seu dit a Pau, el seu mestre. I Pau s el nostre Pare i Pastor, model del bisbe Fructus tal i com ho va escriure el redactor de les Actes martirials: era tal com lEsperit Sant, per boca de lApstol Sant Pau, vas delecci i mestre dels pagans, havia manifestat que calia que fos un bisbe.

  Josep M. Gavald RibotDirector de lINSAF

 • CERTUS ET GAUDENS

  NOVA EDICI DEL CURS TROBAR-SE EN LA FE A SALOU I VILAFORTUNY

  Les parrquies de Santa Maria del Mar i Sant Ramon Nonat de Salou i la Parrquia de Santa Maria de Vi-lafortuny acolliran enguany el curs Trobar-se en la fe. La primera tro-bada ser el dia 5 de novembre a lEsglsia de Santa Maria del Mar de Salou de les 1615 fi ns les 18 h. Les trobades de formaci sobre els continguts bsics de la fe cristiana es realitzaran un dissabte cada mes fi ns al maig. Malgrat el curs es faci en unes determinades parrquies cal dir que qualsevulla persona de lAr-quebisbat hi pot participar.

  Lexperincia del curs Trobar-se en la fe ha estat cada any enriquidora per a tots els que hi han participat. En aquesta nova edici els respon-sables de les respectives parrquies, juntament amb lequip de professors de lISCR Sant Fructus, intentarem potenciar ms laspecte evangelitza-dor i pastoral del curs. Sha escollit les paraules del salm 42 Tot jo tinc set de Du per a un dptic infor-matiu que es repartir per totes les cases i pisos de Salou i Vilafortuny. Durant el mes doctubre sendega-r una campanya informativa que comptar amb un equip de volunta-ris de les parrquies per tal danimar a persones simpatitzants i allunyades de lEsglsia per formar part daquest grup de refl exi i convivncia. LIns-titut sencarregar de lorganitzaci general del curs i de la qualitat de les diferents conferncies, mentre que les parrquies sencarregaran del seguiment personal dels participants i els animaran en les diverses cele-bracions i activitats que cada parr-quia organitzi al llarg de lany.

  Aquesta s una nova frmula del curs Trobar-se en la fe que podria ser vlida per a altres parrquies que vulguin dur a terme alguna propos-ta evangelitzadora. Trobareu tota la informaci a la nostra pgina web.

  ACTE ACADMIC DINAUGURACIDEL CURS 2011-12

  Mons. Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe de Tarragona i President de lInstitut us convida a lActe dInauguraci del curs 2011-12 de lISCR Sant Fructus. El dijous 20 doctubre a les 18 h celebrarem lEucaristia a la Capella del Seminari. Tot seguit, lArquebisbe beneir les noves installacions del Claustre de Sant Pau: aules, despatxos, sales de reunions, llibreria, remodelaci del claustre cobert. Aquestes noves installacions estaran al servei de la pastoral de tota lEsglsia diocesana de Tarragona. Institut, Delegacions diocesanes, servei de llibreria de lArquebisbat etc... podrem gaudir duns espais totalment remodelats per a les diverses activitats.

  Lacte acadmic tindr lloc en la nova aula del primer pis del claustre de sant Pau, amb cabuda per a 220 persones. Siniciar a les 19 h amb la lectura de la Memria del curs 2010-11 per part del Director de lInstitut. Seguidament el professor de Dret cannic, Josep Queralt Serrano, prevere, pronunciar la Lli Inaugural que porta per ttol: LAbsoluci general en la disciplina penitencial de lEsglsia. Fonament cannic i teolgic.

  Com cada any els nous diplo-mats i llicenciats en Cincies Re-ligioses rebran els seus respectius ttols i loblaci dels presents. Tamb els participants en el curs Trobar-se en la fe que sha re-alitzat durant els anys 2009-11 a lArxiprestat de Reus i de lAlt Camp rebran el seu diploma. A tots els felicitem per endavant! Lacte es clour amb els parla-ments de les autoritats presents.

 • CURS DE FORMACI PER A CATEQUISTESI ANIMADORS DE LA PASTORALDE JOVENTUT

  Aquesta s una altra novetat daquest curs 2011-12 que lISCR Sant Fructus volem viure amb molta illusi junta-ment amb els responsables de la De-legaci diocesana de Catequesi i Ca-tecumenat i la Delegaci de Joventut.

  Mn. Xavier Morell, Delegat de Cate-quesi, i els responsables de la Pastoral de Joventut, Sra. Marisa Jimnez (De-legada), Mn. Sim Gras (Consiliari) i Mn. Joan guila, varen proposar a lISCR Sant Fructus lorganitzaci conjunta dun curs de formaci per als catequistes i animadors de joves en les dependncies de lInstitut. Els respectius delegats sn els respon-sables daquest curs de formaci, i lInstitut en garanteix la seva qualitat i organitzaci.

  El curs va dirigit a aquelles per-sones que ja realitzen serveis en les catequesis parroquials o en lanima-ci de grups de joves en parrquies i moviments. Oferir els continguts bsics de la fe cristiana: Formaci bsica comuna (40 hores) amb una orientaci pedaggica que serveixi de model per als participants que a la vegada sn cridats a transmetre la fe en els seus respectius llocs. El segon nivell del curs Formaci catequtica

  fonamental. mbit pastoral (20 ho-res) incidir en la transmissi de la fe que s lmbit pastoral propi dels catequistes i dels animadors de la pas-toral de joves. Finalment, el curs t un tercer nivell Formaci catequti-ca especfi ca. Destinatari (20 hores) que incideix en les diferncies a tenir en compte en la transmissi de la fe segons els destinataris (infants, ado-lescents, joves, adults, discapacitats, universitaris etc...).

  Aquest curs 2011-12 oferirem la For-maci bsica comuna i la Formaci ca-tequtica fonamental. mbit pastoral.

  El curs de Formaci bsica comu-na es realitzar enguany els dissabtes 8 octubre, 12 novembre, 3 desembre, 14 gener, 11 febrer, 10 mar, 14 abril, 12 maig. I la Formaci catequtica fonamental. mbit pastoral es rea-litzar els dissabtes: 22 octubre, 26 novembre, 17 desembre, 28 gener, 25 febrer, 24 mar, 28 abril, 26 maig. Les sessions tindran lloc al Seminari de 10 a 13 h.

  Si algun catequista o animador de joves est interessat en participar en aquest curs de formaci cal que ho comuniqui al seu respectiu Rector de Parrquia o responsable de la Pastoral de Joves. Cal realitzar la inscripci a travs de la pgina web de lInstitut (http://insaf.arquebisbattarragona.cat), o b posant-se en contacte amb els respectius delegats diocesans (ca-tequesi@arquebisbattarragona.cat - pastoral.joventut@arquebisbattarra-gona.cat), o trucant a la secretaria de lInstitut (Tf. 977 233 833).

  CERTUS ET GAUDENS

  La teva paraula fallum als meus passos,s la claror que millumina el cam.

  Salm 119

 • DISPOSES DE TEMPS LLIURE?APROFITA LOPORTUNITAT!

  LInstitut acull una mitjana de 400 alumnes cada curs. Tanmateix tots els nostres alumnes no tenen un mateix perfi l: estudiants universitaris, mes-tres i professors de religi catlica, joves i no tant joves... han optat pels nostres estudis. Molts dells segueixen diferents assignatures per tal dobte-nir titulacions acadmiques: batxille-rat o grau en Cincies Religioses, la Llicenciatura o Mster en Cincies Religioses, el ttol de la DECA (De-claraci Eclesistica de Competncia Acadmica) etc.

  Per tamb altres persones seguei-xen els nostres estudis de forma par-cial per tal denriquir els seus coneixe-ments. Sn els alumnes extraordinaris o oients. Aquests no necessiten cap requisit daccs a la universitat, ni necessiten preparar cap examen o fer cap treball. s una manera profi tosa docupar un temps lliure amb la sola

  CERTUS ET GAUDENS

  satisfacci daprendre o daprofundir matries que fi ns ara hom no ha po-gut fer.

  LInstitut anima a tots els qui dispo-seu de temps lliure per a informar-vos sobre les diferents assi