Bistrita Evolutie

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bistrita Evolutie

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  1/19

   

  Lucrare de documentare

  Municipiul Bistr ita

  Am ales sa fac o lucrare de documentare despre orasul Bistrita , din 2

  motive :

  Primul motiv ar fi acela ca Bistrita este orasul meu natal unde am

  copilarit si mi-am petrecut intreaga mea viata .

  Al doilea motiv ar fi acela ca am vrut sa cunosc mai bine istoria

  orasului in care traiesc .

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  2/19

   

  Municipiul Bistrița este reședința  județului Bistrița-

  Năsăud, Transilvania, România, și cel mai mare oraș din acest județ, cu

  o populație de 75.076 locuitori (2011). Ocupă o suprafață de 14.547

  ha, împreună  cu cele șase localitati componente Unirea ,Slatinita ,

  Ghinda , Viisoara ,Sigmir , Sarata .

  Bistrița este situată  într-o depresiune largă, înconjurată de dealuri cu

  culmi domoale și de înălțimi ce domină  peisajul, străbătută  de cursul

  văii Bistriței de la care și-a luat și numele, așezarea s-a închegat și s-a

  dezvoltat ca urmare a faptului că  în regiunea din colțul de nord-est a

  Transilvaniei, intrată  la începutul evului mediu între posesiunile

  regale, fundus regius,  au fost instalați flandrezi, valoni, saxoni,

  bavarezi, care vor fi cunoscuți ulterior sub numele generic de sași, 

   înzestrați cu o serie de drepturi și libertăți care le-au conferit un statut

  social și economic privilegiat, proces care s-a petrecut după  mijloculsecolului al XII-lea. Prima mențiune a localității datează din anul 1241

  când codicele mănăstirii Echternach menționează  între așezările

  distruse de către mongoli și „oppidum Nosa” numele dat de către

  coloniști așezării întemeiate pe malul râului Bistrița. Ulterior s-a

   generalizat numele preluat de la localnici, Bistrița (Bistritz, Bezterce,

  Bystriche). 

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2ntul_cr%C4%83ieschttp://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2ntul_cr%C4%83ieschttp://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2ntul_cr%C4%83ieschttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99ihttp://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2ntul_cr%C4%83ieschttp://ro.wikipedia.org/wiki/2011http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2niahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  3/19

   

  Bistrița pe Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  4/19

   

  ISTORIA ORASULUI BISTRITA

  Invazia mongolă  din 1241 - 1242 a distrus în mare parte regatul

  ungar. Deși sașii au f ăcut tot ce au putut pentru a rezista, multe așezări

  ale lor au fost distruse. Înaintea invaziei multe orașe transilvănene au

  fost fortificate și erau dezvoltate economic. Multe erau apărate de către

  Kirchenburgen - biserici fortificate cu ziduri masive. Expanisunearapidă a orașelor populate de sași a dat Transilvaniei numele german

  de Siebenbürgen și Septem Castra în latină, f ăcându-se referire la șapte

  din orașele fortificate:Bistrița, Sibiu, Cluj, Brașov, Mediaș, Sebeș,

  Sighișoara. Nu se știe cu exactitate care din cele șapte localități săsești a

  stat la originea denumirii Siebenbürgen, ("Șapte Cetăți"), existând azi

  opinii diferite asupra statutului pe care l-au ocupat așezările săsești

  care au alcătuit inițial numele.

  Între anii 1325-1329, în urma presiunii sașilor, regele Carol Robert a

  acceptat o reformă  administrativă, în locul comitatelor formându-se

  scaune și districte, entități juridice și administrative tipice în regatul

  ungar pentru grupuri privilegiate cu drepturi de autonomie. De altfel,

   în cele mai timpurii izvoare care menționează  așezarea, legate de

  invazia mongolă  de la 1241, era înregistrată  sub numele de Nosa,

  figurând în șirul localităților importante, opido (târg) Nosa, care au

  avut de suportat pierderi majore. După  acest dramatic moment

  localitatea, intrată sub autoritatea unui comite regal, se reface rapid și

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Roberthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Roberthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Roberthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Robert

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  5/19

   

  la cea de-a doua invazie din anul 1285 reacția comunității bistrițene va

  fi mult mai bine coordonată. Prezența ca reprezentant al regalității a

  unui comite, atestat documentar la 1274, presupune și existența unei

  mici fortificații în care acesta își avea reședința, documentele înregistrând un „turn de piatră” care era situat cel mai probabil în

  extremitatea de nord-est a așezării medievale, nu departe de

  mănăstirea franciscană, și care va fi inclus mai târziu în sistemul de

  apărare al orașului. În anul 1874 s-a înființat Societatea bistrițeană a

  pompierilor voluntari.

  Apărarea orașului cădea în sarcina cetățenilor, porțile având câte unpaznic care avea misiunea de încasare a taxelor și supraveghere și

  semnalizare a evenimentelor. Aceștia locuiau de obicei în turnul porții.

  În caz de război sarcina supravegherii și apărării zidurilor revenea

  breslelor. În 1542 s-a hotărât ca fiecare cap de familie să facă pe rând

  de pază  la porți, iar în anul 1639 s-a decis ca paza să fie asigurată  în

  permanență  de fiecare om din fiecare centurie. Pregătirea cetățenilorpentru apărare era asigurată prin desf ășurarea unor exerciții militare.

  Erau organizate trageri cu armele de foc, anual de Rusalii. Aceste

  trageri au fost stabilite a se desf ășura în șanțul dintre cele două ziduri

  ale fortificației, între Poarta Ungurească  și Spitalului. La adăpostul

  acestor ziduri bistrițenii construiesc incepand din 1480, în Piața

  Centrală, unul dintre cele mai lungi ansambluri arhitecturalemedievale din estul Europei, cu arcade la parter, ansamblul Sugălete

  (Sub gălete). Cele 13 case au fost nucleul economic al orașului unde

  negustorii și meșteșugarii își vindeau produsele. Între străzile largi care

  porneau din Piața Centrală și zidurile cetății au fost trasate scurtături,

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  6/19

   

  străzi înguste, pietonale care parcurg orașul pe direcția nord-sud –  ele

  aveau numele turnurilor sau a breslelor care apărau orasul dar azi se

  numesc simplu „pasaje”. Centru istoric al Bistriței păstrează  22 de

  pasaje, cel mai mare număr de pasaje între burgurile Transilvaniei.

  Orașul Bistrița păstrează  azi 54 de monumente de arhitectură, situri

  arheologice și monumente sculpturale de interes național /

  internațional și 145 de interes local. Între acestea Biserica Evanghelică 

  din Piața Centrală  este cel mai reprezentativ simbol arhitectural al

  orașului. Construită din secolul al XIII-lea în mai multe etape este azi o

  biserică  hală de mari dimensiuni, cu cel mai înalt turn bisericesc dinpiatră din România (cca. 75 m).

  În 1913 era edificată uzina electrică și introdus iluminatul electric în

  oraș. Primele proiecții cinematografice au fost efectuate în anul 1910 la

  Asociația meșteșugarilor din Bistrița (Gewerbeverein) iar în 1913 s-a

  deschis sala de cinema „Omnia” de pe Fleischeralle. Casele patricienilor

  din acele timpuri precum Casa Andreas Beuchel (numită  și IoanZidaru), Casa Peterman, Casa Argintarului, Casa cu Lei etc. sunt doar

  câteva din exemplele unor case a căror valoare nu este dată  doar de

  istorie ci mai ales de frumusețea și originalitatea stilistică. Din secolul

  al XIX – lea orașul își demolează  o parte a zidurilor păstrând doar

  Turnul Dogarilor, iar în locul șanțurilor și pietrelor de zid se sădesc

  șirurile de castani ce fac azi din Bistrița, un oraș verde și secular.

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  7/19

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  8/19

   

    Casa Argintarului  –  monument de arhitectură de la

   începutul Renașterii. 

    Casa lui Ion Zidarul - Casa lui Johannes Lapicida –  monument de

  arhitectură de la începutul Renașterii. Cea mai veche clădire din

  Bistrița.

   

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintaruluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintaruluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_lui_Ion_Zidarulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_lui_Ion_Zidarulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_lui_Ion_Zidarulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tereahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintarului

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  9/19

   

    Palatul Culturii, Bistrița 

    Colegiul Național ˝Liviu Rebreanu˝ 

    Colegiul Național ˝Andrei Mureșanu˝ 

  Lăcașe de cult

    Biserica Evanghelică a fost construită inițial în stil romanic, fiind

  extinsă în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în stil  gotic. Turnul

  bisericii a fost ridicat între anii 1487 și 1519. Are o înălțime de 75

  m, fiind unul din cele mai înalte turnuri gotice dinTransilvania. 

   

   

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Culturii,_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Culturii,_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Culturii,_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Culturii,_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Evanghelic%C4%83_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Evanghelic%C4%83_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Evanghelic%C4%83_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/1487http://ro.wikipedia.org/wiki/1487http://ro.wikipedia.org/wiki/1487http://ro.wikipedia.org/wiki/1519http://ro.wikipedia.org/wiki/1519http://ro.wikipedia.org/wiki/1519http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvaniahttp://ro.wikipedia.org/wiki/1519http://ro.wikipedia.org/wiki/1487http://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Evanghelic%C4%83_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DAndrei_Mure%C8%99anu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%CB%9DLiviu_Rebreanu%CB%9Dhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Culturii,_Bistri%C8%9Ba

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  10/19

   

    Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” - fostă biserică a

  mănăstirii minorite, devenită in secolul XIX, greco-catolică, este de

  stil  gotic timpuriu (1270-1280), cu influențe cisterciene. 

  Din 1948 este folosită de o parohie ortodoxă română. Din 1990 esterevendicată ca biserică protopopială de către Biserica Română Unită 

  (Greco-Catolică) BRU. 

   

  Muzee și expoziții

    Muzeul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița

    Muzeul de sub poartă, Livezile 

    Muzeul Casa Argintarului, Bistrița

  Obiective memoriale

    Cimitirul eroilor români, germani și maghiari căzuți în Primul

  R ăzboi Mondial este amplasat în incinta cimitirului românesc din

  municipiul Bistrița. În cadrul acestuia sunt înhumați 121 de eroi, în

  morminte individuale, iar ca însemne de căpătâi au câte o cruce dinbeton. În cimitir se află și două monumente comemorative: un

  obelisc și un altar, ambele realizate din beton și piatră. Pe fațada

  obeliscului este un înscris comemorativ: „Construit de Societatea

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului_din_Bistri%C8%9Bahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_franciscanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_franciscanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_franciscanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/1270http://ro.wikipedia.org/wiki/1270http://ro.wikipedia.org/wiki/1280http://ro.wikipedia.org/wiki/1280http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_cistercianhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_cistercianhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_cistercianhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1948http://ro.wikipedia.org/wiki/1948http://ro.wikipedia.org/wiki/1948http://ro.wikipedia.org/wiki/1990http://ro.wikipedia.org/wiki/1990http://ro.wikipedia.org/wiki/1990http://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/BRUhttp://ro.wikipedia.org/wiki/BRUhttp://ro.wikipedia.org/wiki/BRUhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_de_sub_poart%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_de_sub_poart%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_de_sub_poart%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Livezile,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Livezile,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Livezile,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintaruluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintaruluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintaruluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Argintaruluihttp://ro.wikipedia.org/wiki/Livezile,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83udhttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzeul_de_sub_poart%C4%83&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/BRUhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/1990http://ro.wikipedia.org/wiki/1948http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_cistercianhttp://ro.wikipedia.org/wiki/1280http://ro.wikipedia.org/wiki/1270http://ro.wikipedia.org/wiki/Gotichttp://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_franciscanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Intrarea_%C3%AEn_Biseric%C4%83_a_Maicii_Domnului_din_Bistri%C8%9Ba

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  11/19

   

  Cultul Eroilor, Comitetul Central, cu concursul Comitetului Județean

  Bistrița, în frunte cu autoritățile militare și civile. 1937 / Aici

  odihnesc ostașii căzuți la datorie pe aceste locuri în războiul 1916-

  1919“. Pe fațada celui de-al doilea monument scrie în limbaromână: „Eroilor din 1914-1918“. Același înscris, dar în limbile

   germană și maghiară, este pe fețele II și III, în timp ce pe fața a IV-a

  sunt inscripționate numele celor 121 de eroi.

  BISTRITA - PIATA CENTRALA

  Nucleul urban al Bistriţei actuale s-a structurat în jurul Pieţei

  Centrale, dominată de biserica parohială, iar limitele sale spre est şi vest

  sunt determinate de cele trei aşezăminte monahale organizate de

  franciscani, dominicani şi hospitaliţi la sfârşitul secolului al XIII-lea. În

  preajma acestor mănăstiri s-au format piaţete medievale dintre care,

  cea din faţa vechii mănăstiri franciscane are vechiul statut încă.

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  12/19

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  13/19

   

  Ludovic I, la 24 aprilie 1353, a facut din Marktplatz si centru

  economic al orasului, aici desfasurandu-se targurile anuale.

  In jurul bisericii parohiale, inconjurata de o incinta de zid se gaseacimitirul care a functionat pana in secolul al XVIII-lea, iar alipite de

  incinta erau amplasate halele breslelor, care aveau inspre piata portice

  sustinute pe pile de zidarie sau pe stalpi de lemn. Pe latura de sud era

  situata hala macelarilor, langa canalul ce strabatea piata. Urmau spre

  est, pe aceeasi latura a pietei halele tabacarilor si blanarilor. Pe latura

  de est erau tarabele cizmarilor si tamplarilor. Pe latura de nord in

  planul orasului de la 1750 figureaza o constructie ce tinea de biserica,

  Casa preotilor. Pe latura de vest erau amplasate hala dogarilor si, in

  dreptul primariei vechi, cladirea scolii. Aceasta din urma, amintita

  documentar in 1388, a avut din 1565 un local nou, realizat probabil

  cu aceeasi echipa de constructori care au refacut si biserica. In 1832

  este inlocuita de o constructie noua cu doua etaje in care a functionat

   gimnaziul evanghelic pana la constructia localului din Fleischerallee.Halele au fost inlaturate in anul 1852, iar cladirea scolii in anul 1936.

  Imagini vechi cu orasul Bistrita

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  14/19

   

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  15/19

   

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  16/19

   

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  17/19

   

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  18/19

   

 • 8/15/2019 Bistrita Evolutie

  19/19