of 66 /66
Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER . . . PAGE 3 Nr. 99 383.DK.80F.0 • Skiveslåmaskine DK NOVACAT 7800 (Type PSM 383 : + . . 01036)

Betjeningsvejledning NOVACAT 7800 - poettinger.at · 2005. 5. 31. · Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER . . . PAGE 3 Nr. 99 383.DK.80F.0 • Skiveslåmaskine

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Betjeningsvejledning NOVACAT 7800 - poettinger.at · 2005. 5. 31. · Betjeningsvejledning +...

 • Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER FOR LEVERING AF MASKINER . . . PAGE 3

  Nr. 99 383.DK.80F.0

  • Skiveslåmaskine

  DK

  NOVACAT 7800(Type PSM 383 : + . . 01036)

 • ALLG./BA SEITE 2 / 0000-DK

  Vigtig information vedrørende pålidelighed Ifølge lov om produktpålidelighed, er producenten og forhandleren forpligtet til at udlevere en instruktionsbog til kunden, når maskinen er solgt og til at instruere dem i brug, vedligehold, og sikkerhedsforeskrifter.Bekræftelse herpå er nødvendig for at bevise, at maskin- og brugsanvisning er blevet overdraget.

  Til dette formål skal dokument A underskrives og sendes til Pöttinger.Dokument B tilhører forhandleren, der leverer maskinen, ogkunden modtager dokument C.

  I henhold til loven om produktansvarsskade er hver landmand en erhvervs-drivende.Ved en skade, som opstår pga. en maskine og ikke direkte på denne, gælder iht. tingskadeloven en selvrisiko (Euro 500,-).Ved skader opstået ifb. med maskinstationsarbejde, er dækning iht. produk-tansvarsloven udelukket.

  OBS! Sælger kunden maskinen på et senere tidspunkt, skal instruktionsbogen overdrages til den nye ejer. Den nye ejer skal også have passende instruktioner i henhold til regulationerne omkring denne maskine.

  DK Til den nye ejerDu har lige foretaget et fremragende valg. Naturligvis er vi meget glade for dette valg og vi vil ønske dig tillykke med valget Pöttinger. Som din partner indenfor landbrug vil vi tilbyde dig kvalitet og effektivitet kombineret med driftsikkerhed.For at kunne imødekomme behovet for slid- og reser-vedele til vores maskiner, og for at kunne tage dette behov i betragtning, når vi udvikler nye maskiner, vil vi bede Dem om at hjælpe os med nogle detaljer.Endvidere vil vi også være i stand til at informere Dem om nye tiltag/udviklinger.

 • Dokument D

  DK-0100 Dokum D Anbaugeräte - 3 -

  ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbHA-4710 GrieskirchenTel. (07248) 600 -0Telefax (07248) 600-511GEBR. PÖTTINGER GMBHD-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112Telefax (0 81 91) 92 99-188

  GEBR. PÖTTINGER GMBHServicezentrumD-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231Telefax (0 81 91) 59 656

  Sæt kryds X

  I henhold til produktansvar bedes De venligst checke nedenstående:

  INSTRUKTIONER FOR LE-VERING AF MASKINER

  DK

  For at bevise, at maskinen og instruktionsbogen er blevet leveret korrekt, er en bekræftelse herpå nødvendig.Med henblik herpå, bedes De gøre følgende:- underskriv Dokument A og send det til firmaet Pöttinger (i tilfælde af Landsberg leveret udstyr: til firmaet i Landsberg)- Dokument B opbevares af forhandleren, der leverer maskinen.- Dokument C opbevares af kunden.

  ❑ Maskinen er gennemgået iht. leveringssedlen. Alle vedlagte løse dele er fjernet. Alt sikkerhedsudstyr, kraftover-føringsaksel og alle betjeningsdele forefindes.

  ❑ Betjening og vedligeholdelse af maskinen og/eller udstyret er forklaret til kunden iht. instruktionsbogen.

  ❑ Dækkene er checket for korrekt tryk.

  ❑ Hjulmøtrikker er efterspændt for korrekt spænding.

  ❑ Kraftoverføringsakslen er afkortet til den korrekte længde.

  ❑ Korrekt power-take-off hastigheds indikation.

  ❑ Montage til traktor via tre-punkts-ophæng er foretaget.

  ❑ Testkørsel foretaget – og der blev ikke fundet fejl og mangler.

  ❑ Funktionerne blev forklaret, mens testkørslen blev foretaget.

  ❑ Løft af redskab under transport og driftsposition blev gennemgået.

  ❑ Information om ekstraudstyr blev givet.

  ❑ Den absolutte nødvendighed af at læse instruktionsbogen blev påpeget.

 • DKINDHOLDSFORTEGNELSE

  383.DK.80E.2 - 4 -

  Bemærk de gode råd om sikkerhed i bilagene!

  IndholdsfortegnelseCE-symbolet ..............................................................................5Advarselssymbolernes betydning .............................................5Redskabet spændes efter traktoren ..........................................6Hydraulikken tilkobles ...............................................................7Indstillinger ................................................................................8Lagttag slåtallerknernes rotationsretning ..................................9Kombination 3 .........................................................................10Kombination 2 .........................................................................11Oprettelse af strømforsyningen ...............................................11Kørsel på offentlige veje ..........................................................12Transportposition .....................................................................12Styrepanelet ”DIRECT CONTROL” .........................................13Overvågning af behandlingsrotorens ......................................14omdrejningstal .........................................................................14Overvågning af kraftoverføringsakslens .................................14omdrejningstal .........................................................................14Driftstimetæller ........................................................................14Beskrivelse af knapperne ........................................................15Udførelse af den ønskede hydrauliske funktion ......................15Betydningen af knapperne på betjeningsenheden ..................15Omstilling fra arbejds- til transportposition .............................16Omstilling fra arbejds- til vejtransportstilling ...........................16Betjeningsstruktur – slåmaskine med ISOBUS-løsning ..........18Tasternes betydning ................................................................19Joystick-funktioner slåmaskine ...............................................21Indstilling af joysticket .............................................................21Pas på, når der drejes i kuperet terræn! ..................................22Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes .......................23Sikkerhedsanvisninger .............................................................23Betjening ..................................................................................24Justering ..................................................................................24Påkørselssikringsanordning .....................................................25Sådan fungerer den hydrauliske påkørselssikring ...................25Sikkerhedsanvisninger .............................................................25Slåning med crimperen ............................................................26Korrekt remspænding ..............................................................26Omdrejningshastighed 700 omdr./min ....................................26Position for crimperfinger på rotoren .......................................26Af- og påmontering af crimperen ............................................27Vær opmærksom hvis du kører uden crimper .........................30Ønsket udstyr ..........................................................................30Indstillinger ..............................................................................32Rengøring og vedligeholdelse .................................................32”Extra dry”-systemet ...............................................................33Skår .........................................................................................33Afmontering af ledepladen ......................................................34Montering af ledepladen ..........................................................34Slåenhed med skårtallerkner ...................................................35Flowforstærkere (ekstra udstyr) ...............................................35Sikkerhedsforskrifter ................................................................36Generelle tips til vedligeholdelse .............................................36Rengøring af maskindelene .....................................................36VEDLIGEHOLDELSE ...............................................................36Udendørs parkering .................................................................36Vinter parkering .......................................................................36Kraftoverføringsaksler .............................................................36Hydraulikken ............................................................................36

  CHECK AF OLIENIVEAU PÅ KNIVBJÆLKEN ..........................37Vinkel gearkassen ....................................................................38Montering af knivene ...............................................................38Knivbjælken .............................................................................38Indstilling af sensorerne ...........................................................39Indstilling af marktransportstillingen (forager) .........................39Gearkasser (G2) .......................................................................40Gearkasser (G1) .......................................................................40Afbrydelser og løsninger ved strømproblemer ........................41Kombination 2 .........................................................................42Kombination 3 .........................................................................42Tegnforklaring ..........................................................................42Diagnosefunktion for sensorer ................................................44Visning af softwareversionen ...................................................44Funktionskontrol af betjeningsenheden ”Direct Control” og job-computer .................................................................................44Pas på ! Risiko for fare ved brug af slidte dele ........................45Risiko for uheld hvis: ...............................................................45Holder for hurtig skift af knive .................................................46Udskiftning af knivene (indtil konstruktionsår 2004) ................46Check de roterende knives spænding .....................................46Udskiftning af knivene (fra konstruktionsår 2004) ...................47Holder til løftestangen .............................................................47Tekniske data ...........................................................................48Nødvendige forbindelser .........................................................48Den definerede anvendelse af slåmaskinen ............................49Placering af maskinens ID-plade .............................................49BILAG ......................................................................................50Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed .............................52Kraftoverføringsaksel ...............................................................53Smeerschema ..........................................................................54Smøringsdiagram ....................................................................56Reparation af knivbjælken .......................................................61Vigtigt! Yderligere lnformation ............................................62Kombinationen traktor og redskab ..........................................62Kombinationen af traktor og tilkoblet redskab ........................62

 • - 5 -9700_DK-Warnbilder_361

  DKADVARSELSSYMBOLER

  CE-symboletCE-symbolet påsættes af producenten og indikerer, at maskinen lever op til konstruktionsforskrifter og andre relevante EU-direktiver.EU-Overensstemmelseserklæring (se bilag)Ved underskrivelse af EU-overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at maskinen, der tages ibrug, imødekommer samtlige relevante sikkerheds- og sundhedsforskrifter.

  Advarselssymbolernes betydning

  Fare – flyvende objekter. Hold en sikker afstand fra maskinen, mens den kører.

  Vent til alle maskinens dele er stoppet helt, forinden du rører ved dem.

  Hold dig uden for knivens bevægelsesområde så længe PTO-akslen snurrer.

  Sluk for motoren og fjern nøglen forinden vedligeholdelses- eller reparationsarbejde.

  Hold dig udenfor maskinens sving-/løfteområde.

  Luk afskærmingen i begge side forinden PTO-akslen slås til.

  Ræk aldrig ind i maskineriet, så længe der er dele, der bevæger sig.

  A n b e f a l i n g e r f o r arbejdssikkerhed

  Alle punkter, der referer til sikkerhed, er vist med dette symbol.

  bsb 447 410

  495.167

 • 0401-DK Anbau_384

  DKTILKOBLING TIL TRAKTOR

  - 6 -

  Redskabet spændes efter traktoren

  Sikkerhedsanvisninger:

  Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.)

  Montage af tærskeenheden midt for traktoren- Juster den nederste styrearm tilsvarende. - Fastlås liftarme, således at maskinen ikke kan svinge sideværts.

  Rammen skal være vandret.- Juster liftspindlen (15) således, at rammen bliver vandret.

  Justering af liftarmene- Indstil traktorens hydraulik (ST) ved at benytte bit-stoppet.

  - Kraftoverføringakslen (GW) skal ca. være vandret når der slås.

  Denne højde tillader optimal frigang når der arbejdes på ujævnt underlag og behøver ikke ændres for at svinge snitbjælken op.

  Hydraulikken tilkobles- se næste side

  Forbind hydraulikslangerne

  TD 79/98/01

  15

 • 0401-DK Anbau_384

  DKTILKOBLING TIL TRAKTOR

  - 7 -

  Indstil spindlen på den øverste styrearm.- Ved at dreje på topstangen (16) indstilles klippehøjden.

  Det anbefales at bruge en hydraulisk øverste styrearm.(Dobbeltvirkende styreapparat.)

  Montering af kraftoverføringsaksel- Forinden maskinen tages i brug for første gang, skal

  kraftoverføringsakslen checkes og om nødvendigt tilpasses. Se endvidere afsnittet: ”Kraftoverføringsaksler” i bilag B.

  Hydraulikken tilkoblesMinimalt hydrauliksystem:1x enkeltvirkende hydraulikkreds (EW) med trykløst tilbageløb (T).1x dobbeltvirkende hydraulikkreds (DW) til startsikringen.

  Optimalt hydrauliksystem:1x enkeltvirkende hydraulikkreds (EW) med trykløst tilbageløb (T).1x dobbeltvirkende hydraulikkreds (DW) til startsikringen.1x dobbeltvirkende hydraulikkreds (DW) til den hydrauliske øverste

  styrearme.ellerLoad sensing hydraulikkreds (LS) (Ekstra udstyr)1x dobbeltvirkende hydraulikkreds (DW) til startsikringen.1x dobbeltvirkende hydraulikkreds (DW) til den hydrauliske øverste

  styrearme.

 • 0401-DK Anbau_384

  DKTILKOBLING TIL TRAKTOR

  - 8 -

  IndstillingerDerudover skal skruen (7) på hydraulikblokken indstilles.

  1. Afbryd den elektriske forbindelse (E2, E3).

  På traktorer med „load sensing“.- Skru skruen (7) på hydraulikblokken helt ind.

  På traktorer med „load sensing“.- Skru skruen (7) på hydraulikblokken helt ind.

  På traktorer med åbent hydrauliksystem.- Skru skruen (7) på hydraulikblokken helt ud.

 • 0401-DK Anbau_384

  DKTILKOBLING TIL TRAKTOR

  - 9 -

  TD 79/98/53

  G1

  G2

  Lagttag slåtallerknernes rotationsretning- Bestem drevets rotationsretning på passende måde på forhånd.- Hvis den påkrævede rotationsretning for kraftoverføringsakslen ikke

  kan vælges fra traktoren, skal begge gearene (G1, G2) drejes med 180°.

  OBS!

  Inden et gear bliver monteret igen på maskinen:

  • Udskift udluftningsskruen og aftapningsskruen med hinanden.

  • Udluftningsskruens korrekte position er foroven.

  NOVACAT 8600

  NOVACAT 7800

  Bemærk

  Apparatet er kun beregnet til brug med traktorer (ikke til selvkørende arbejdsmaskiner).

  På selvkørende arbejdsmaskiner er førerens synsfelt indskrænket, når begge de ydre tærskebjælker er klappet op i transportstilling.

 • 0401-DK Anbau_384

  DKTILKOBLING TIL TRAKTOR

  - 10 -

  Kombination 3Sikkerhedsanvisninger:

  Se bilag A1, pkt. 7.), 8a, - 8h.)

  Obs!

  Med løfteanordningen (1) er der ikke mulighed for trinløs løftning og sænkning. Når den hydrauliske styreventil betjenes, løftes eller sænkes den midterste tærskeenhed helt (fare for klemning).

  Hvis det er nødvendigt at omruste fra kombination 2 til kombination 3, skal følgende arbejdstrin udføres:

  1. Fjern adapteren (pos. 5).2. Afmonter monteringsakslen og monter den i pos. 4a.3. Monter løfteanordningen (pos. 1).4. Opret hydraulisk forbindelse (pos. 3).5. Opret elektrisk forbindelse (pos. 2).6. Monter tærskeenheden på

  løfteanordningen (1).- Tilpas fjedren (EX)

  7. Monter begge kæder (7).- Læs i den forbindelse kapitlet

  „Indstillinger“.

 • 0401-DK Anbau_384

  DKTILKOBLING TIL TRAKTOR

  - 11 -

  Kombination 2Hvis det er nødvendigt at omruste fra kombination 3 til kombination 2, skal følgende arbejdstrin udføres:

  1. Afbryd den elektriske forbindelse (pos. 2).- Bind kablerne fast på et passende sted på rammen.

  2. Afbryd den hydrauliske forbindelse (pos. 3).3. Afmonter løfteanordningen (pos. 1).4. Monter monteringsakslen (pos. 4).5. Monter adapteren (pos. 5).6. Monter tærskeenheden på traktorens løfteanordning.

  Montage af den forreste tærskeenhed på løfteanordningen.Overhold i den forbindelse også kapitlerne- Indstillinger ”Forreste tærskeenhed”- Påmonterede dele

  Oprettelse af strømforsyningenVigtigt!• Overhold rækkefølgen for tilslutning af kabler. Ellers fungerer betjeningen via styrepanelet ikke.1. Kobl styrepanelets kabel til elkassen (E1).2. Kobl forsyningskablet til traktoren (E2, E3).

 • DKTRANSPORTPOSITION

  - 12 -0400-DK TRANSPORT_384

  Kørsel på offentlige veje• Vær opmærksom på trafikregulativerne, der gælder i dit land. • Kørsel på offentlig vej må alene foretages som beskrevet i afsnittet

  „Transportposition“.• Beskyttelsesanordninger skal være i god stand.• Forinden kørsel på vej, skal alle roterende dele fastgøres i deres

  korrekte positioner og tilsikres mod farlige ændringer.• Check at lyset virker korrekt, forinden du kører.• Vigtige informationer kan også ses i bilagene til denne

  instruktionsbog.

  Liftarmene• Fastgør liften (U) således at maskinen ikke kan svinge

  sidelæns.

  Transportposition

 • DKSTYREPANEL „DIRECT CONTROL“

  - 13 -0400-DK DIRECT CONTROL_384

  Styrepanelet ”DIRECT CONTROL”GenereltInden ibrugtagningen skal der foretages forskellige indsti l l inger med betjeningsenheden „DIRECT CONTROL“.

  Disse indstillinger er især vigtige for de elektroniske overvågningssystemers korrekte funktion.

  Når betjeningspanelet er tændt (ON)

  Følgende LED lyser i ca. 0,5 sekunder:

  • LED’en til det indstillede hydrauliske system.

  • LED’en til behandlingsrotorens omdrejningstal.

  Indstilling af det hydrauliske system1. Opret forbindelse til elkassen (E1).

  2. Hold knappen til det benyttede hydrauliske system trykket ind.

  A1 = lukket hydraulisk system (LED A1).

  B1 = åbent hydraulisk system (LED B1).

  11 = ”load sensing” hydraulisk system (LED 11).

  3. Kobl forsyningskablet til traktoren (E2).

  Efter ca. 5 sekunder lyser den tilsvarende LED kort og indstillingen af det hydrauliske system lagres.

  Når lagringen er afsluttet, kommer der et kort lydsignal.

  4. Slip knappen (A1, B 1, 11).

  Indstilling af behandlingsrotorens omdrejningstal1. Opret forbindelse til elkassen (E1).

  2. Hold knappen til den benyttede gearvariant trykket ind.

  Variant 1: knap 13.

  Rotorens omdrejningstal på venstre og højre behandler 1019 min-1

  Rotorens omdrejningstal på den midterste behandler 844 min-1

  Variant 2: knap 14.

  Rotorens omdrejningstal på venstre og højre behandler 771 min-1

  Rotorens omdrejningstal på den midterste behandler 639 min-1

  3. Kobl forsyningskablet til traktoren (E2).

  Efter ca. 5 sekunder lyser den tilsvarende LED kort og indstillingen af gearvarianten lagres.

  Når lagringen er afsluttet, lyder der et kort akustisk signal.

  4. Slip knappen (13, 14).

 • DKSTYREPANEL „DIRECT CONTROL“

  - 14 -0400-DK DIRECT CONTROL_384

  Overvågning af behandlingsrotorens

  omdrejningstalGenerelt:Under brugen overvåges det indstillede omdrejningstal separat på hver behandler (conditioner).

  Hvis det indstillede omdrejningstal på en behandler falder med mere end 180 min-1, lyder der et akustisk signal og LED’en på den tilhørende knap på styrepanelet blinker hurtigt (12, 13, 14).

  Kvittering: Hvis omdrejningstallet stiger igen, blinkes og bippes der i en langsommere takt. Først nu kan der trykkes på knappen (kvittering), hvorefter blinkene og det akustiske signalet stopper.

  Bemærk: Årsagen til omdrejningstallets fald skal i hvert fald afhjælpes, da der ellers ikke kan kvitteres.

  - Reducer kørehastigheden,

  - Fjern tilstopningen,

  - Reparer stikforbindelsen og kablet,

  - Udskift den defekte sensor.

  Overvågningen fungerer kun, når sensoren er sluttet til og ikke er defekt.

  Overvågning af kraftoverføringsakslens

  omdrejningstalKraftoverføringsakslen overvåges for at forhindre beskadigelse af kardanakslerne ved svingning af tærskeenhederne i siden ud over marktransport-stillingen.

  Funktionen for knap 11 (vejtransport) kan først vælges, når kraftoverføringsakslens sensor ikke leverer impulser i mindst 8 sekunder.

  - Drivakslerne må ikke længere dreje sig.

  DriftstimetællerSå snart kraftoverføringsakslens omdrejningstal er højere end 300 min-1, tælles der driftstimer.

  På LCD-displayet i jobcomputerens kabinet kan driftstimerne aflæses.

  Skiftevis med sensordiagnosen vises timerne i følgende format:

  Driftstimeantal < 100:

  14:36Driftstimeantal > 100:

  0346

 • DKSTYREPANEL „DIRECT CONTROL“

  - 15 -0400-DK DIRECT CONTROL_384

  Beskrivelse af knapperneDen ønskede hydrauliske funktion vælges ved at trykke på den tilhørende

  knap. Når der derefter trykkes på en af de to piletaster (A1, B1), udføres den ønskede hydrauliske funktion.

  Ved en funktionsfejl: se „Oprettelse af strømforsyningen“ i kapitlet „PÅBYGNING PÅ TRAKTOREN“.

  Udførelse af den ønskede hydrauliske funktion1. Tryk på den tilhørende knap (11-15).

  - Den integrerede kontrollampe (LED) i knappen lyser.

  - Når der trykkes på en anden knap, deaktiveres den hydrauliske funktion og den nye hydrauliske funktion aktiveres.

  - Når der trykkes endnu en gang på knappen, deaktiveres den hydrauliske funktion igen.

  3. Aktivér en af de to piletaster (A1, B1).- Den ønskede hydrauliske funktion udføres.

  4. Deaktivering af den hydrauliske funktion- Tryk på knappen, den integrerede kontrollampe (LED) i knappen lyser ikke

  længere.

  - Den hydrauliske funktion er deaktiveret.

  For en sikkerheds skyld skal den valgte funktion altid deaktiveres igen.

  Kontrollamper (LED)Hvis en af kontrollamperne (LED) lyser, er den tilhørende funktion aktiveret.

  Eksemplet på billedet betyder- Den integrerede kontrollampe (LED) øverst til venstre lyser

  - Svingningen af den venstre tærskeenhed er aktiveret.

  14 Sving den højre tærskeenhed op og ned.Rotorernes omdrejningstal

  på behandlerne 771 min-1/639 min-1

  15 Sving alle tærskeenhederne i marktransport-stillingen op og ned (forager).

  A1 Nedadrettet svingbevægelse „Sænkning“.Lukket hydraulisk system (LED A1).

  B1 Opadrettet svingbevægelse „Løft“.Åbent hydraulisk system (LED B1).

  10 TIL/FRA-knap. Vigtigt! Når betjeningspanelet er slukket (FRA).

  - Stil den hydrauliske styreventil i 0-stilling. Det er ubetinget nødvendigt på traktorer med åbent hydraulisk system; ellers overopvarmes olien.

  11 Sving alle tærskeenheder op og ned.• Omstilling fra arbejds- til transportstilling og omvendt

  (se også knap 15).

  • „Load sensing“-hydrauliksystem (LED 11).

  12 Sving den forreste tærskeenhed op og ned.

  13 Sving den venstre tærskeenhed op og ned.Rotorernes omdrejningstal på behandlerne 1019 min-1/844 min-1.

  Betydningen af knapperne på betjeningsenheden

 • DKSTYREPANEL „DIRECT CONTROL“

  - 16 -0400-DK DIRECT CONTROL_384

  Omstilling fra arbejds- til vejtransportstilling1. Tryk på knappen 15

  2. Tryk kort på knappen B1

  Sving tærskeenhederne til marktransport-stilling (forager FT).

  3. Tryk på knappen 11

  4. Hold knappen B1 trykket ind.

  Sving tærskeenhederne til vejtransport-stilling

  Omstilling fra vejtransport- til arbejdsstilling.1. Tryk på knappen 15

  2. Tryk på knappen 11

  3. Hold knappen A1 trykket ind.

  Sving tærskeenhederne til marktransport-stilling (forager FT).

  3. Tryk kort på knappen A1

  Sving tærskeenhederne (forsinket) nedad;

  først den forreste tærskeenhed og derefter begge tærskeenhederne i siden;

  svingcylindrene forbliver i flydestilling.

  Omstilling fra arbejds- til marktransportstilling(forager FT).1. Tryk på knappen 15

  2. Tryk kort på knappen B1

  Sving tærskeenhederne (forsinket) opad;

  først den forreste tærskeenhed og derefter begge tærskeenhederne i siden.

  Omsti l l ing fra marktransportsti l l ing (forager FT) t i l arbejdsstilling.1. Knap 15 skal være aktiveret (LED’en lyser).

  2. Tryk kort på knappen A1

  Sving tærskeenhederne (forsinket) nedad;

  først den forreste tærskeenhed og derefter begge tærskeenhederne i siden;

  svingcylindrene forbliver i flydestilling.

  Hver tærskeenhed kan også svinges separat op og ned.

  1. Vælg den ønskede hydrauliske funktion (12, 13 ,14).

  2. Tryk på knappen (A1, B1)

  Omstilling fra arbejds- til transportpositionSikkerhedsanvisninger!

  Omstilling fra arbejds- til transportposition må kun foretages på fast underlag.

  • Maskinen må kun køres med i transport position!

  • Forinden knivbjælken hæves, skal slåmaskinen slås fra, rotorerne skal stå helt stille.

  • Sørg for at rotorområdet er frit, og at der ikke opholder sig personer i farezonen.

 • - 17 -0500_DK-ISOBUS-Terminal_384

  DKISOBUS - TERMINAL

  VariantBetjening med ISO-control-terminal

  VariantBetjening via ISO-bus-traktor-terminal

  DisplayTraktor-terminal

  Joystick

  ISOBUS Adapter

  Traktorkabel med ISO-bus

  Betjeningsdel ISO-control

  10 ampere sikring

  Jobcomputer med ekstra ISO-printkort

 • - 18 -0500_DK-ISOBUS-Terminal_384

  DKISOBUS - TERMINAL

  F = display-menuT = nummerering af knapper

  T1T2T3T4

  F1

  T1T2T3T4

  F2

  T6T7T8T9T10

  T2T3

  F2-2

  T1T2

  F3

  T6

  T1T2T3T4

  F4-2

  T6T7T8T9T10

  T1T2T3T4

  F4-3

  T6T7T8T9T10

  T1T2T3T4

  F4

  T6T7T8T9T10

  T1T2T3T4

  F2-3

  T6T7T8T9T10

  T2T3

  F2-3-2

  T1T2T3T4

  F2-4

  T6T7T8T9T10

  T2T3

  F2-4-2

  T1T2T3T4

  F2-5

  T6T7T8T9T10

  T2T3

  F2-5-2

  T1T2T3T4

  F2-6

  T6T7T8T9T10

  T2T3

  F2-6-2

  Betjeningsstruktur – slåmaskine med ISOBUS-løsning

 • - 19 -0500_DK-ISOBUS-Terminal_384

  DKISOBUS - TERMINAL

  T9 Midterste tærskeenhed (forvalg) - Omkobling til anden maske (F2-4) - (Visning i displayet ) - Sænk midterste tærskeenhed med knappen T3 - Omkobling til anden maske (F2-4-2) - (Visning i displayet ) - Løft midterste tærskeenhed med knappen T2

  T10 Alle tærskeenheder (forvalg) - Omkobling til anden maske (F2-3) - (Visning i displayet ) - Sænk tærskeenhederne med knappen T3 - Omkobling til anden maske (F2-3-2) - (Visning i displayet ) - Løft tærskeenhederne med knappen T2

  F3 - Data-menu

  T1 STOPT2 Sletning af hektartælleren (ha) og timetælleren (h) T6 Et niveau tilbage

  F1 - Start-menu

  T1 STOP T2 Work-menu T3 Data-menu T4 Set-menu

  F2 - Work-menu

  T1 STOP T2 Funktion „Opad“ efter forvalg. T3 Funktion „Nedad“ efter forvalg.

  T4 Omstilling fra arbejds- til vejtransportstilling. (Forvalg.)

  - Omkobling til anden maske (F2-2)

  - (Visningen i displayet forsvinder) T2 - Sving tærskeenhederne til vejtransport-stilling. T3 - Sænk tærskeenhederne til arbejdsstilling. T6 Et niveau tilbage

  T7 Venstre tærskeenhed (forvalg). - Omkobling til anden maske (F2-6) - (Visning i displayet ) - Sænk venstre tærskeenhed med knappen T3. - Omkobling til anden maske (F2-6-2) - (Visning i displayet ) - Løft højre tærskeenhed med knappen T2

  T8 Højre tærskeenhed (forvalg). - Omkobling til anden maske (F2-5) - (Visning i displayet ) - Sænk højre tærskeenhed med knappen T3. - Omkobling til anden maske (F2-5-2) - (Visning i displayet ) - Løft højre tærskeenhed med knappen T2

  Tasternes betydning

  T1T2T3T4

  F1

  T1T2T3T4

  F2

  T6T7T8T9T10

  T1T2

  F3

  T6

 • - 20 -0500_DK-ISOBUS-Terminal_384

  DKISOBUS - TERMINAL

  F4 - Set-menu

  T1 STOP

  T2 Indstilling af det hydrauliske system - Omkobling til anden maske (F4-2)

  T2 Lukket hydraulisk system T3 Åbent hydraulisk system T4 Load sensing“-hydrauliksystem T5 Gem indtastning

  T3 Indstilling af behandlingsrotorens omdrejningstal - Omkobling til anden maske (F4-3)

  T2 Rotorens omdrejningstal på venstre og højre forbereder 1019 min-1

  Rotorens omdrejningstal på den midterste forbereder 844 min-1

  T3 Rotorens omdrejningstal på venstre og højre forbereder 771 min-1

  Rotorens omdrejningstal på den midterste forbereder 639 min-1

  T5 Gem indtastning

  T1T2T3

  F4

  T6

  T1T2T3T4T5

  F4-2

  T6

  T1T2T3

  T5

  F4-3

  T6

 • - 21 -0500_DK-ISOBUS-Terminal_384

  DKISOBUS - TERMINAL

  Joystick-funktioner slåmaskine

  • Tryk på ”Tast F4” på ISO-Control betjeningsdelen Systemmenuen indblændes

  • Tryk på tasten "externe Eingabe" Funktionsmenuen indblændes

  - Udgangstilstanden er altid ( )

  - Vælg funktioner med tastaturblokken

  Indstilling af joysticket

  • Vælg funktionsarten Tryk 1 x på tasten ”+ (YES)” eller ”- (NO)”

  Variante

  Kan kun anvendes 2 gange, 1 funktion på start-tasten og 1 funktion på stop-tasten – ikke nødvendig til joystickfunktioner.

  Tryk 2 x på tasten ”+ (YES)” eller ”- (NO)”

  Variante

  Læg den ønskede funktion ind på en joystick-tast.

  - Fortsæt med ”+ (YES)” tasten

  Bemærk: Cifferet på joysticksymbolet (1/2/3) viser den pågældende koblingsstilling!

  1 Kontakt oppe (LED’en lyser rødt)

  2 Kontakt i midten (LED’en lyser gult)

  3 Kontakt nede (LED’en lyser grønt)

  Fordel:

  Funktionen styres direkte, når der trykkes på joystick-tasten.

 • 0100-DK HANGFAHRT_384 - 22 -

  DKARBEJDE I KUPERET TERRÆN

  Pas på, når der drejes i kuperet terræn!

  Traktorens køreegenskaber påvirkes af vægten (G) af slåmaskinen. Dette kan føre til farlige situationer særligt i kuperet terræn og på skråninger.

  Fare for, at maskinen tipper• Hvis tærskeenhederne løftes eller sænkes hydraulisk.• Ved kørsel gennem sving med løftet tærskeenhed.

  Sikkerhedshenvisning• Nedsæt omgående hastigheden i svinget.• Det er bedre at bakke på en skråning end at foretage en hasarderet

  vendemanøvre.

  TD79/98/05 G

 • 0200-DK EINSATZ_384 - 23 -

  DKARBEJDET PÅBEGYNDES

  Vigtige punkter forinden arbejdet påbegyndes

  Sikkerhedsanvisninger:

  Se bilag A1, pkt. 1. – 7.)

  Efter de første drifttimer• Efterspænd alle knivdelene.

  Sikkerhedsanvisninger1. Check - Check knivenes og knivholdernes tilstand.- Check slåtallerknerne for skader (se også afsnittet

  „Vedligeholdelse“).

  2. Slå kun maskinen til, når den er i arbejdsposition og overskrid ikke den foreskrevne omdrejningshastighed (for eksempel maks. 540 omdr./min.).

  En label placeret nær ved gearkassen anviser, hvilken p.t.o.-hastighed den pågældende slåmaskine er beregnet til.

  • Slå kun p.t.o.-en til når alle sikkerhedsdele (inddækninger, beskyttelsesskørter, kasser mv.) er i ok stand og sidder på maskinen i de korrekte beskyttelsespositioner.

  3. Vær særlig opmærksom på korrekt p.t.o. omdrejningsretning!

  4. Beskyttelse mod skader!• Marken, der skal slås, skal være fri for forhindringer

  og fremmedlegemer. Fx kan store sten, træstykker, stenfragmenter evt. smadre slåmaskinen.

  I tilfælde af kollision• Stop omgående og sluk for maskinen.• Check omhyggeligt maskinen for skade. De roterende tallerkner

  og deres aksler skal særligt checkes.• Lad om nødvendigt også en fagmand checke maskinen.

  Efter enhver kontakt med fremmedlegemer • Check knivenes og knivholdernes tilstand (se afsnittet

  „Vedligeholdelse og service“)• Efterspænd alle knivdele.

  4. Hold dig væk fra maskinen, når den er i drift.

  - Hold personer bort fra farezonen – fremmedlegemer kan blive kastet ud fra slåmaskinen og vil i så tilfælde kunne påføre dem skade.

  Fremmedlegemer som maskinen kan kaste, kan ske at skade dem. Pas især på nærved og på stenede marker.

  5. Anvend høreværnStøjniveauet i arbejdsområdet kan afvige fra de målte værdier (se Tekniske data), delvist fordi at traktorkabinerne varierer alt efter traktortypen/modellen.

  • Hvis støjniveauet når eller overskrider 85 dB (A), skal føreren have høreværn til rådighed. (UVV 1.1 § 2).

  • Hvis støjniveauet når eller overskrider 90 dB (A) skal høreværnet benyttes. (UVV 1.1 § 16).

  bsb 447 410

  TD8/9

  5/6a

 • 0200-DK EINSATZ_384 - 24 -

  DKARBEJDET PÅBEGYNDES

  TD 79/98/01

  15

  Betjening

  1. Juster klippehøjden ved at dreje på topstangen (maks. 5° skråstilling af slå-tallerknerne)

  2. For at slå, skal man gradvis øge omdrejningerne på PTO’en forinden man køre ud i afgrøden og bringe tallerkenrotation op til fulde omdrejninger.

  Øg langsomt p.t.o. omdr. For at undgå støj fra glidekobling på p.t.o.

  - Justere hastighed til terræn og matrialemængde.

  Justering- Kraftoverføringakslen (GW) skal ca. være vandret når der slås.- Rammen skal være vandret.- Fastlås liftarme, således at maskinen ikke kan svinge

  sideværts.

 • 0200-DK EINSATZ_384 - 25 -

  DKARBEJDET PÅBEGYNDES

  Påkørselssikringsanordning Når man skal slå omkring træer, hegn, stensætninger etc. kan der

  nemt opstå kollision med påkørselssikring trods lav hastighed. For at undgå sådanne sammenstød, har man udviklet en sikringsanordning for slåenheden.

  OBS ! Sikkerhedsanordningen har ikke til hensigt at sikre mod skader

  på maskinen, når der arbejdes på fuld kraft.

  Sådan fungerer den hydrauliske påkørselssikring Når maskinen rammer noget, svinger slåmaskinen langt nok tilbage

  for at komme forbi det. Så kan slåmaskinen svinge tilbage i arbejdsstilling. For at få den tilbage, skal man aktivere den dobbeltvirkende

  kontrolventil (ST).

  SikkerhedsanvisningerCheck (1R, 1L)• Slå først PTO’en til, når alle sikkerhedsenheder (skærme, beskyttelsesskørter, kasser, etc.) er i korrekt stand og fastgjort til maskinen i de

  korrekte beskyttelsespositioner.

 • DKCRIMPER

  - 26 -0500-DK AUFBEREITER_384

  Slåning med crimperenCrimpereffekten kan ændres - vha. håndtaget (13), som justerer mellemrummet mellem

  justerepladen rotoren. Crimpereffekten er mest intens med håndtaget helt i bund

  (Pos.3). Afgrøden må dog på ingen måde knuses.

  Korrekt remspændingCheck X2 længdeNOVACAT 7800: X2 = 164 mm (tærskeenheder i siden)NOVACAT 8600: X2 = 164 mm (tærskeenheder i siden)

  Position for crimperfinger på rotorenPos. Z1: position af crimperfinger ved normal crimpningPos. Z2: til svære indsatsforhold, hvor afgrøden fx vikles rundt om rotoren.Crimperfinger vendes 180° (pos.Z2). Denne tandindstilling fjerner problemet i de fleste tilfælde. Crimpningseffekten reduceres lidt herved.

  Omdrejningshastighed 700 omdr./min- mindre beskadigelse af afgrøden Remskiven, drivremmen og rembeskyttelsen skal udskiftes.

  Se reservedelsliste.

 • DKCRIMPER

  - 27 -0500-DK AUFBEREITER_384

  Af- og påmontering af crimperenTærskeenheder i siden.

  F o r i n d e n c r i m p e r e n a f m o n t e r e s , s k a l fjederspændingen reduceres.

  Bolte og splitter i de korrekte huller (a, b, c) - se kapitel ”VEDLIGEHOLDELSE“

  Ellers er der risiko for, at slåmaskinens monteringsramme kan svinge op i ryk og stød, når man frakobler liftarmene.

  1. Afmonter tærskeenheden på traktoren. (Kun ved tærskeenheds-kombination 3.)2. Løsn aflåsningen (1) og klap beskyttelsen (2) op.

  - Lad beskyttelsesbøjlen gå i hak i holderen (3).- venstre og højre

  3. Fjern remafskærmningen (2) (forreste tærskeenhed).

  3a. Fjern remafskærmningen (2) og træk kardanakslen (GW) af gearet (tærskeenheder i siden).

 • DKCRIMPER

  - 28 -0500-DK AUFBEREITER_384

  Forreste tærskeenhed3. Fjern kileremmene (3b)

  - Løsn spændingen vha. håndtaget (3a).

  Tærskeenheder i siden.3a. Fjern kileremmene

  - Løsn remmene ved at benytte håndtaget (3)

  4. Tilpas transport-hjulene (4) - venstre og højre

 • DKCRIMPER

  - 29 -0500-DK AUFBEREITER_384

  5. Løsn fastgørelserne til venstre og højre • F jederbelastet f ikser ingsbol t indt i l

  konstruktionsår 2004 Fjern splitten (V1) og løsn boltene

  • Pos A = løsnet • Pos B = spændt

  • Sammenskruet fra konstruktionsår 2004 Fjern skruen (S) (Fjederbelastet fikseringsbolt = udstyr efter ønske)

  6. Parker altid crimperen (CR) på et fast underlag.

  Montering af crimperen (CR)

  eller skårformeren (SF)

  Gøres i modsat rækkefølge af

  afmonteringen, se ovenfor.

  Vigtigt!

  Ved slåning uden crimperen, skal

  beskyttelses-skørter/skærme

  og begge skårfor-mere (SB) i stedet

  for monteres på knivbjælken. Se

  reservedelslisten for reservedele.

  8. Monter beskyttelseplade (5) (kun på tærskeenhederne i siden)

  Denne beskyttelse (5) minimere samling af materiale I gearkasse området• ilkobl kardanakslen (GW)

  7. Monter beskyttelseplade (15) (forreste tærskeenhed)

  Denne beskyttelse (5) minimere samling af materiale I gearkasse området

 • DKCRIMPEREN

  - 30 -0400-DK MÄHEN OHNE CR_375

  Vær opmærksom hvis du kører uden crimperSikkerhedshenvisninger En maskine der fra fabrikken er monteret med crimper, må ikke bruges uden den rigtige beskyttelse.

  Hvis crimperen afmonteres fra slåenheden er der ikke længere beskyttelse. I denne situation skal der monteres en beskyttelse som afskærmer bag knivbjælken.

  Advarsel!

  Ekstra beskyttelseselementer som skal til ved brug af slåmaskinen uden crimper skal være monteret. Disse dele skal være monteret.

  De ekstre dele der skal til, er ikke med som standart hvis man køber en maskine med crimper. Delene skal bestilles ekstra. (se også reservedelslisten under gruppen ”beskyttelse bagerst”)

  Ønsket udstyr- Kørestel (4)- Fjederbelastet fastgørelsesbolt (A-B)

  For slåning uden crimper (CR)

  - Ovenfor nævnte sikkerhedshenvisninger skal under alle omstændigheder overholdes!

 • - 31 -0100-D ROTOR_375

 • - 32 -0500-DK-WALZENAUFBEREITER_375

  DKVALSECRIMPER

  Indstillinger

  Trykfjedre i siden- til indstilling af afstanden mellem gummivalserne- kan reguleres med skrue (B)

  Rengøring og vedligeholdelseEfter hver anvendelse skal følgende del rengøres med vand:

  - gummivalserne- sidelejerne

  (Se kapitlet ”Vedligeholdelse”: Om anvendelse af højtryksrenser)

  Efter hver anvendelse skal følgende dele smøres

  - nederste valses sidelejer (L) venstre og højre- øverste valses sideleje (L) til venstre

  Efter 100 driftstimer skal følgende dele smøres- øverste valses gear (M) til højre

  Efter 500 driftstimer- udskift olien- påfyld olietype SAE 90 (III) op til markeringen (N)

  Henvisning!

  Af- og påmontering af valsecrimperen

  -se afsnittet „CRIMPEREN“.

 • INDSTILLING AF LEDEPLADERNE DK

  0000-DK LEITBLECHE_384 - 33 -

  Variation

  ”Extra dry”-systemetNote: Indstillingerne nævnt herunder er kun vejledende. På grund af de mange forskellige afgrødetyper kan den optimale indstilling af ledepladerne

  først opnås, når maskinen er i brug.

  Skår

  Bredspredning

  1. Indstilling af ledepladerne - se diagrammet.

  NOVACAT 8600 extra dry NOVACAT 7800 extra dry

 • INDSTILLING AF LEDEPLADERNE DK

  0000-DK LEITBLECHE_384 - 34 -

  • Monter ledepladen (LB) på oversiden af crimperen.- Bolten (3) og splitten V- Ringbolt (1) og spændskive (2)Vigtigt: Spændskiverne (2) i den rækkefølge, som er vist i

  diagrammet.

  Montering af ledepladen

  Ved skårlægning skal ledepladen monteres i den givne position.• Montering skal ske i den modsatte rækkefølge som ved

  afmontering.

  Afmontering af ledepladen

  Når der spredes, kan det ske, at den venstre ledeplade (LB) reducerer spredebredden.

  Såfremt der ønskes en større spredebredde, kan ledepladen fjernes.

  • Fjern ringbolten (1) og spændskiven (2).• Fjern splitten (V) og træk bolten (3) ud.

 • DKSKÅRTALLERKNERNE

  - 35 -0200-DK SCHWADFORMER_379

  Slåenhed med skårtallerkner Med skårtallerknerne formes der et smallere

  skår, når der slås. Dette forhindrer, at traktorens brede dæk kører heri.

  Montering af ledepladerne:- Venstre (1) og højre (2)

  Indstilling af begge spændingsfjedre:A = ved meget kraftig afgrødeB = basis indstillingC = ved kort afgrøde

  Flowforstærkere (ekstra udstyr)Fordele med flowforstærkere:- ved forbedring af matrialeflowet ved skårformning, specielt ved

  kraftigt matriale mængde.- se reservedelsbog

 • - 36 -0400_DK-Allgemeine-Wartung_BA

  DKVEDLIGEHOLDELSE

  Udendørs parkering Når maskinen parkeres

  udendørs i en længere periode, skal man rense stemplerne og smøre med fedt. FETT

  Sikkerhedsforskrif-ter

  • Sluk maskinen, når der skal ju-

  steres, foretages service eller repa-

  rationsarbejde.

  • Arbejd aldrig under maskinen,

  hvis ikke den står på støtteben.

  • Efterspænd samt-lige skruer efter

  de første arbejds-timer.

  Generelle tips til vedligeholdelseFor at holde maskinen i god stand, bør følgende punkter nøje efterleves:- Efterspænd samtlige skruer efter

  de første driftstimer. Vær særlig opmærksom på boltene til i knivene.

  - Overhold vedligeholdelsesanvisningerne for vinkelgearet og knivbjælken.

  Reservedele:a. De originale komponenter og tilbehør er designet

  specielt med henblik på disse maskiner og udstyr.

  b. Vi gør det hermed helt klart, at komponenter og tilbehør, der ikke er leveret af os, ej heller er testet hos os.

  c. Installation og/eller brug af sådanne produkter kan derfor have negativ effekt eller indflydelse på maskinens konstruktion/ydelse. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget ved brug af uoriginale dele.

  d. Ændringer og brug af uoriginale dele, der ikke anbefales af forhandleren gør, at al erstatningspligt bortfalder.

  Rengøring af maskindeleneOBS! Anvend ikke højtryksrenser til rengøring af lejer og

  hydrauliske dele.

  - Fare for rust!

  - Efter rengøringen smøres maskinen iht. smørediagram-met og en kort test gennemføres.

  - Rengøring med for stort tryk kan skade lakken.

  Sikkerhedsforskrifter• Sluk maskinen, når der skal justeres, foretages service

  eller reparationsarbejde.

  HydraulikkenPAS PÅ! Risiko for tilskadekomst eller infektion! Under højt tryk kan flydende væsker trænge ind i huden.

  Sker dette - søg omgående lægehjælp!

  Efter de første 10 driftstimer og så for hver 50 driftstimer- Check hydraulikenheden og koblingerne for lækage

  og efterspænd evt. skueforbindelserne.

  Dagligt forinden arbejdet påbegyndes- Check de hydrauliske slanger for slitage.

  Udskift omgående slidte eller ødelagte slanger. De nye slanger skal opfylde producentens tekniske krav.

  Vinter parkering- Rens maskinen grundigt forinden den stilles ind.

  - Sørg for presenning eller tag.

  - Skift eller påfyld olie på gearkasse.

  - Beskyt udsatte dele mod rust

  - Smør alle nipler iht. smøringsdiagram.

  Kraftoverføringsaksler- se bilagene.

  Vær opmærksom på følgende i forbindelse med vedligeholdelse! Anvisningerne i denne instruktionsbog skal principielt

  overholdes.

  Hvis der ikke står nogen specielle anvisninger her, gælder anvisningerne i den medfølgende vejledning fra producenten af den pågældende kraftoverføringsaksel.

  Vejledning i reparationer

  Se venligst repara-tionsvejledningen i bilagene (hvis de

  er tilgængelige)

 • 0100-DK WARTUNG_375)

  DKVEDLIGEHOLDELSE

  - 37 -

  WA.373. Fjern oliepåfyldningsskruen (63). Olieniveauet checkes i oliepåfyldningshullet.

  Vigtigt! Når oliestanden skal måles, skal knivbjælken stå vandret

  igen.

  - Skru påfyldningsskruen (63) af, og påfyld olien „SAE 90“ op til måleskruen.

  4. Check olieniveauetNOVACAT 266 F / 7800: Olieniveauet er korrekt, når olien

  står op til niveauskruen 1) (OLIENIVEAU).NOVACAT 306 F / 8600: Mål afstanden op til olieniveauet.

  Olieniveauet er korrekt, når målingen viser 12 mm.

  • For meget olie får knivbjælken til at køre varm under driften.

  • For lidt olie garanterer ikke en korrekt smøring.

  1) Oliepåfyldningsskruen (63) er samtidig også olieniveauindikator (OLIENIVEAU)

  CHECK AF OLIENIVEAU PÅ KNIVBJÆLKEN• Under normale driftsforhold, skal olien skiftes én gang årligt.NB.:- Check olieniveauet ved driftstemperatur.• Hvis olien er kold, er den tykt flydende. Hvis der er anvendt for

  meget olie, vil det klæbe til gearenes tænder – og derved give en falsk aflæsning.

  1. Hæv knivbjælkens ene side (X1) og understøt den.

  NOVACAT 266 F: X1 = 22,5 cm NOVACAT 7800: X1 = 22,5 cm

  NOVACAT 306 F: X1 = 38 cm NOVACAT 8600: X1 = 38 cm

  • Den side, hvor oliepåfyldningsskruen er placeret, forbliver sænket.

  • Hæv den modsatte side af knivbjælken ca. X1 cm og understøt med en passende klods.

  2. Lad knivbjælken være hævet i ca. 15 minutter.• Dette kvarter er nødvendigt for at olien kan samles i det lavere

  område af knivbjælken.

  NOVACAT 266 F NOVACAT 7800

  NOVACAT 306 F NOVACAT 8600

 • 0100-DK WARTUNG_375)

  DKVEDLIGEHOLDELSE

  - 38 -

  WA.38Vinkel gearkassen

  - Skift olien efter de første 50 driftstimer. Under normale driftsbetingelser, skal olien udskiftes én gang årligt.

  (OLIENIVEAU).- Skift olien igen efter maks. 100t.

  Oliemængde:0,8 liter SAE 90

  Oliemængde:1,0 liter SAE 90

  Montering af kniveneBemærk!

  Pi len på knivene angiver s låta l lerknens rotationsretning.

  - Forinden montering skal bagsiden af tallerknen rengøres for smuds.

  Knivbjælken

  Udskiftning af olie- Skift olien efter de første 50 driftstimer eller senest efter 100t. Bemærk:• Skift olien ved driftstemperatur. Olien er for tyktflydende, når den er kold. For meget gammel olie

  sætter sig fast i gearhjulene, hvorfor det ikke er til at fjerne fra gearkassen.

  Oliemængde:NOVACAT 266 F: 3 liter SAE 90NOVACAT 7800: 3 liter SAE 90

  NOVACAT 306 F: 3,5 liter SAE 90NOVACAT 8600: 3,5 liter SAE 90

  - Hæv knivbjælken i den ene ende og vent ca. 5 minutter.

  - Fjern oliebundproppen (62), lad olien løbe ud og opsaml olien for senere at indlevere det på den lokale genbrugsstation.

  NOVACAT 306 F / NOVACAT 8600

  NOVACAT 266 F / NOVACAT 7800

 • - 39 -

  DKVedligeholdelse

  0400-DK WARTUNG_384

  Indstilling af sensorerneIndstillinger og kontroller skal altid foretages i den driftsstilling, hvor afstanden ved sensoren er mindst.

  Der skal også tages højde for et eventuelt montage-spillerum.

  Afstand 2 mm

  Indstilling af marktransportstillingen (forager)Den følgende vejledning gælder for begge tærskebjælker.1. Indstil sensorernes afstand (2 mm).2. Løft de to tærskebjælker, indtil den hydrauliske cylinder er kørt

  ind til målet „1100 mm“.3. Løsn skivens (10) skruesamling.4. Skub skiven (10) i langhullet, indtil kanten er positioneret knapt

  hen til sensoren (S1).3. Stram skivens skruesamling igen.

 • - 40 -

  DKVedligeholdelse

  0400-DK WARTUNG_384

  Gearkasser (G2)- Se forrige side.

  Gearkasser (G1)Oliemængde: 3,8 liter SAE 90

  Olieskift: Udskift olien efter hvert driftsår (III), se tillægsblad om foreskrevne driftsmidler.

  Olieskift efter senest 100h tærskning.

  • Påfyldningsåbning (62).• Aftapningsåbning (63).• Olieniveau-kontrol (OIL LEVEL).

 • - 41 -

  DKVedligeholdelse

  0400-DK WARTUNG_384

  Afbrydelser og løsninger ved strømproblemer• Når der sker afbrydelse i den elektriske enhed, kan den ønskede hydrauliske funktion foretages vha. en nød-applikation.

  • Denne driftsart er ikke egnet til apparatets arbejdsbrug.

  Knappen til de enkelte ventiler skal aktiveres for den ønskede funktion som vist på billedet.

  Vær på agt over for de farer, der kan opstå ved hævning og sænkning, og ved aktivering og afbrydning af aktiviteterne!

  EL

  127-01-24

  OBS!

  Nødbetjeningen skal gennemføres af 2 personer.

  Læs de efterfølgende anvisninger grundigt, inden du udfører en af de hydrauliske funktioner.

  Under en sådan svingning befinder det hydrauliske system sig i en relativ usikker tilstand. Vær derfor ekstra forsigtig!

  At svinge en tærskebjælke op.1. Afbryd den elektriske forbindelse (EL).2. Skru skruen (7) helt ind.3. Skru ventilskruen (8) helt ind.4. Tryk på den tilhørende ventilknap på hydraulikblokken.5. På traktorer med „load sensing“-system: Tryk på LS-ventilknappen på hydraulikblokken.

  - derefter udføres hydraulikfunktionen

  6. På traktorer uden „load sensing“-system: Stil styreventilen (ST) på traktoren på ”Løft”.

  - derefter udføres hydraulikfunktionen

  Vigtigt! Hold styreventilen (ST) i denne position, indtil ventilskruen (8) igen er drejet ud. Stil først da styreventilen (ST) i 0-stilling.

  Når ventilskruen (8) skrues ud, stabiliseres den opklappede tærskebjælke i denne stilling.

  Ellers er der fare for en ulykke, da den opklappede tærskebjælke straks ville svinge nedad igen.

  At svinge en tærskebjælke nedad.1. Afbryd den elektriske forbindelse (EL).2. Kontrol ved traktorer med elektrisk hydraulikventil: det hydrauliske

  tilbageløb skal være frit.3. Skru ventilskruen (8) langsomt ind.- Den hydrauliske funktion udføres, tærskebjælken svinger nedad.

  ST-24-11-2003

 • - 42 -

  DKVedligeholdelse

  0400-DK WARTUNG_384

  Kombination 2

  Kombination 3

  Tegnforklaring

  1 Sensor på højre tærskeenhed.2 Sensor på venstre tærskeenhed.3 Sensor på midterste tærskeenhed.4 Sensor på den højre behandlers rotor (conditioner).5 Sensor på den midterste behandlers rotor (conditioner).6 Sensor på den venstre behandlers rotor (conditioner).7 Sensor på t ransmiss ionen (kraf tover før ingsaks lens

  omdrejninghastighed).

  KST• Kortslutningsstikket kobles til sensor-kablet, når den midterste

  tærskeenhed monteres på traktorens forreste løfteanordning (kombination 2).

  • Kortslutningsstikket fjernes, når den midterste tærskeenhed monteres på tærskekombinationens løfteanordning (kombination 3)

  KR Ekstra computer til ISOBUS.

  Y1 Retningsventil på højre tærskeenhed.Y2 Retningsventil på midterste tærskeenhed.

  Y3 Retningsventil på venstre tærskeenhed.Y4 Ventil til driftsarten „load sensing“.Y5 -Y6 Sædeventil på højre tærskeenhed.Y7 Sædeventil på midterste tærskeenhed.Y8 -Y9 Sædeventil på venstre tærskeenhed.bl blåbr brungn grøngr grågnge grøn/gulor orangerd rødsw sortvi violetws hvid

 • - 43 -

  DKVedligeholdelse

  0400-DK WARTUNG_384

 • 0400-DK ELEKT. STÖRUNGEN_384

  ELEKTROHYDRAULIK DK

  - 44 -

  Årstal etcifret

  Kalenderuge 1 .. 52

  Maskintype: A = slåmaskinen

  Funktionskontrol af betjeningsenheden ”Direct Control” og jobcomputer

  Bemærk! Pas på ikke at beskadige tætningen, når kassen åbnes.

  Diagnosefunktion for sensorer- For hver sensor vises der en lodret bjælke i displayet.

  - stor bjælke = aktiv sensor (sensoren registrerer metal)

  - lille bjælke (sensoren har ingen metalkontakt)

  Eksempel: Sensor X1.11 aktiv = stor bjælke (2 streger)

  zB.:

  Visning af softwareversionen- Efter at strømforsyningen er etableret

  - Visning af softwareversionen i 5 sekunder (kodning)

  CLOSED CENTER

  OPEN CENTER

  DIRECT CONTROL

  10A

  Fk1 / 10A

  Jobcomputer

  Display

  Sicherung

  • Kontrol af betjeningsenheden ”Direct Control” - Opret strømforsyning med 12V-kabinespænding.

  - Tænd for betjeningsenheden ved at trykke på knappen „I/O“

  - LED’en (1) i I/O-knappen lyser i 2 sekunder.

  - Ved korrekt forbindelse til jobcomputeren lyser LED’en (1) i I/O-knappen.

  - Hvis der ikke er forbindelse til jobcomputeren, begynder LED’en at blinke efter 2 sekunder.

  - Hvis LED’en (1) ikke lyser:

  - Kontrollér spændingsforsyningen (kabel)

  - Betjeningsenheden er defekt

  • Kontrol af jobcomputeren- Opret strømforsyning med 12V-kabinespænding.

  - Den blinkende LED (2) på jobcomputerens printkort lyser i 1 sekund.

  - Softwareversionen vises på displayet i 5 sekunder.

  - Derefter vises på skift

  - dr i f tst imerne (hvis der f indes en sensor) og - sensortilstandene

  - Aktivér jobcomputeren ved at trykke på I/O-knappen på betjeningsenheden.

  - Den blinkende LED (2) på jobcomputerens printkort blinker med 2 sekunders interval.

  - Tryk på den tilhørende funktionsknap på betjeningsenheden.

  - Funktionsvisning med LED’er (X7.1 til X8.7) for hver effektudgang.

 • DKISÆTNING AF DE ROTERENDE KNIVECHECK FOR SLITAGE

  - 45 -0000-DK SICHTKONTROLLE (379)

  Pas på ! Risiko for fare ved brug af slidte deleSliddelene er:• knivholderne (30)• boltene, der holder knivene (31)

  Hvis sådanne sliddele er slidte, må de ikke længere bruges.

  Ellers er der risiko for, at der kan ske ulykker ved at der går stykker af fx knivene, eller boltene knækker.

  Check efter at knivene er fastspændte, og at de ikke

  er ødelagte eller slidte.

  • Hver gang forinden maskinen startes.• Adskillige gange i løbet af brugen.• Øjeblikkeligt efter at man har ramt en sten eller lignende.

  Fremgangsmåde ved visuel kontrol:1. Fjern de roterende knive2. Fjern fedt og snavs

  - Rundt om stiften.

  OBS !

  Risiko for uheld hvis:

  - den centrale del af bolten, der holder kniven, skal min. være 15 mm i diam.

  - Slidområdet (30a) omkring hullet har nået kanten.- Knivbolten er slidt i den nederste del (30b).- Bolten sidder ikke længere ordentlig fast.

  Bemærkes en eller flere af ovennævnte former for slitage, skal man omgående holde med at slå!

  Slidte dele skal øjeblikkeligt udskiftes med originale Pöttinger reservedele!

  Skru kniven fast med møtrikken med 120 Nm.

  WA.45

 • DKVEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

  - 46 -0100-DK KLINGEN_375

  WA.46Holder for hurtig skift af knive

  Attention!For din egen sikkerhed

  • Check jævnligt, at knivene er godt fastspændte!- Knivene på bjælken bør slides ens (fare for ubalance). Ellers skal de udskiftes med nye knive (udskiftes parvis).- Bøjede eller skadede knive skal skiftes.

  • Bøjede, skadede og/eller slidte knivholdere (30) skal skiftes.

  Check de roterende knives spænding- Normalt check for hver 50 timer.- Check oftere, når der køres i stenet terræn eller under andre svære

  driftsbetingelser.- Check dem øjeblikkeligt, efter man har kørt over en hård genstand

  (fx sten træstykker osv.).Foretag et check - som beskrevet i afsnittet “Udskiftning af knive ”

  Bemærk!Skadede, bøjede og slidte dele må ikke bruges længere (fare for ulykke).

  Udskiftning af knivene (indtil konstruktionsår 2004)1. Isæt håndtaget (H) vandret mellem slåtallerkenen og

  knivholderen (30)

  2. Skub den flytbare holder (30) ned vha. håndtaget (H).3. Fjern kniven (M)4. Rengør for afgrøderester og smuds

  - rundt omkring boltene (31) og inde i hullerne (32)5. Check:• knivboltene (31) for skader, slitage og isætning• holderen (30) for skader, ændring af position og isætning• bolthullet (32) for skader.

  - Side overfladen må ikke vise tegn på deformation

  6. Anbring kniven i holderen og fjern håndtaget (H)• Isæt håndtaget (H) under bladfjeder/knivholder

 • DKVEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

  - 47 -0300-DK HEBEL-SCHNELLW (379)

  Nova Cat 266F / 306F

  Nova Alpin 226 Weisteanbau

  Nova Disc 225Nova Cat 225/ 265 / 305 / 350 / 400

  Nova Alpin 226

  Udskiftning af knivene (fra konstruktionsår 2004)1. Sæt håndtaget (H) fra venstre eller højre side ind i

  slåtallerkenen indtil anslaget (pos. A).2. Drej håndtaget fra "pos. A" til "pos. B" og tryk den

  flytbare holder (30) ned.

  Holder til løftestangen- Efter brug anbringes løftestangen i

  holdelaskerne og fastgøres.- Forskellige holdere: se billederne.

  5. Check:• knivboltene (31) for skader, slid og møtrik• knivholder (30) for skader, forandring i position og møtrik• huller (32) for skader

  - overfladen må ikke vise tegn på deformation

  6. Montér kniven7. Visuel kontrol! Efterprøv om kniven (M) er anbragt

  rigtigt mellem knivbolten (31) og knivholderen (30) (se billede).

  8. Sving håndtaget (H) tilbage i position "A" og fjern den.

  Pos A

  Pos B

  3. Fjern kniven (M).4. Rengør for snavs og afgrøderester.

  - omkring boltene (31) og hullerne (32)

 • DK

  0401-DK Techn-Daten_384

  TEKNISKE DATA

  - 48 -

  NOVACAT 7800

  Trepunktsophæng (Front/bagende)

  Antal roterende tallerknerAntal knive pr. tallerkenMaks. p.t.o.-hastighedVægt1) (ca.) NOVACAT 7800 /2Vægt1) (ca.) NOVACAT 7600 Extra dry / 2Vægt1) (ca.) NOVACAT 7800 /3Vægt1) (ca.) NOVACAT 7800 Extra dry / 3Nødvendig HKDrejningsmoment begrænserPermanent lydniveau

  Tekniske data

  NOVACAT 8600

  Trepunktsophæng (Front/bagende)

  Antal roterende tallerknerAntal knive pr. tallerkenMaks. p.t.o.-hastighedVægt1) (ca.) NOVACAT 8600 / 2Vægt1) (ca.) NOVACAT 8600 Extra dry / 2Vægt1) (ca.) NOVACAT 8600 /3Vægt1) (ca.) NOVACAT 8600 Extra dry / 3Nødvendig HK Drejningsmoment begrænserPermanent lydniveau

  Alle data er uforbindende Alle data er uforbindende

  Nødvendige forbindelser• Hydraulikudtag - se kapitel „tilkobling til traktor“ Min. tryk.: 140 bar Maks. tryk.: 200 bar

  • 7-polet stik til lygtebom (12 Volt)• 3-polet tilslutning til den elektro-hydrauliske betjening (12 volt).

  1) Weight: Variations possible depending on machine features.

  (Model PSM 383)

  Kat. II

  12 / 192

  1000 o/min 1640 kg2000 kg 2250 kg2800 kg

  80 kW / 120 kW1100 Nm

  93,4 dB(A)

  (Model PSM 384)

  Kat. II

  14 7 212

  1000 o/min 1800 kg2490 kg2220 kg3115 kg

  90 kW / 135 kW1100 Nm

  93,6 dB(A)

 • DK

  0401-DK Techn-Daten_384

  TEKNISKE DATA

  - 49 -

  A. Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m. b. H. A-4710 Grieskirchen Oberösterreich

  Modell

  Ges.GewType

  Masch.Nr.

  Placering af maskinens ID-pladeFabrikationsnummeret (Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.) er præget på den medfølgende ID-plade (som viste) og på rammen.Garantisager og øvrige forespørgsler kan ikke behandles før fabrikationsnummeret er oplyst.Skriv venligst nummeret på forsiden af instruktionsbogen med det samme efter at maskinen er leveret.

  Den definerede anvendelse af slåmaskinen „NOVACAT 7800 (Type PSM 383)“ „NOVACAT 8600 (Type PSM 384)“ ... slåmaskiner er alene beregnet på anvendelse indenfor

  landbruget.• Slåning af græs og kortstænglet matriale. Anvendelse herudover må anses for udefineret. Fabrikanten kan ikke tage ansvar for skader opstået under udefineret brug. Risikoen påhviler alene brugeren. • Overholdelse af drifts-, service og vedligeholdelsesforskrifterne fra producenten henhører under overskriften ”Defineret anvendelse”

 • DK-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

  DK

  BILAG

 • DK-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

  DK

  En beslutning skal tages, ”original” eller ”uoriginal”? Denne beslutning tages ofte på grundlag af pris og nogle gange kan ”billige priser” være et meget dyrt valg.

  Vær sikker at du køber ”Original”, dele med kløverblads symbolet stemplet i sliddelen !

  • kvalitet og nemmere at montere - Større sikkerhed ved brug.• Stabil i brug.• Holder længere - Bedre økonomi• Garanteret leveringssikkerhed gen-

  nem din lokale Pöttinger Salg og Service forretning .

  Det køre bedre med originale Pöttinger dele

  Det originale kan ikke kopieres …

 • 9400_DK-Anhang A_Sicherheit

  BILAG-AAnbefalinger vedrørende arbejdssikkerhed

  - A 1 -

  20%Kg

  Anbefalinger vedrørende arbejdssikkerhedSamtlige punkter i manualen, som vedrører arbejds-sikkerhed vil være indikeret med dette symbol.

  1.) Defineret anvendelsea. Se „Tekniske data“.b. Krav vedrørende betjening, service og vedligeholdelse,

  fastsat af fabrikanten, henhører ligeledes under overskriften „Defineret anvendelse“.

  2.) Reservedelea. De originale reservedele og tilbehør er designet specielt

  til disse maskiner og anordninger.b. Vi ønsker at gøre det helt klart, at dele og udstyr, der ikke

  er leveret af os, ej heller er testet hos os.c. Montering og anvendelse af sådanne produkter kan

  derfor have en negativ effekt på maskinens konstruktion

  og egenskaber. Vi kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af brug af uorginale dele og udstyr, som ikke er leveret af os.

  d. Ændringer og anvendelse af uorginale dele, som ikke er tilladte af fabrikanten medfører, at garantien bortfalder.

  3.) Beskyttelsesanordninger Alle beskyttelsesanordninger skal forblive på maskinen og

  skal holdes i god stand. Det er essentielt, at man udskifter slidte og ødelagte skærme o.l.

  4.) Forinden arbejdet påbegyndesa. Forinden arbejdet påbegyndes, skal føreren være bekendt

  med alle funktioner og betjeningen. Indlæringen af disse er for sent, når maskinen er idrift!

  b. Redskabet skal checkes for traffik- og betjeningssikkerhed forinden hver arbejdsproces.

  5.) Asbest- Visse komponenter fra underleverandø-

  rer indeholder af tekniske årsager asbest. Bemærk advarslen på reservedelene.

  6.) Persontransport er forbudta. Persontransport på maskinen er forbudt.b. Maskinen må kun køres med på offentlige veje, når den

  er slået ind i transportposition.

  7.) Køreegenskaber med redskabera. Traktoren skal udstyres med tilstrækkelig vægt på fronten

  eller bagpå for at garantere optimal styre og bremseka-pacitet (minimum 20% af køretøjets taravægt på være på forakslen).

  b. Køreegenskaberne er under indflydel-se af underlaget og redskabet. Kørslen skal tilpasses for-holdene - terræn og underlaget.

  c. Ved kørsel gennem sving med et bugse-ret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse.

  d. Ved kørsel gennem sving med et ophængt eller halvbugseret redskab, skal man være opmærksom på hele køretøjets svingmasse!

  8.) Generelta. Forinden et redskab tilkobles 3-pkt. ophænget, flyt lifthånd-

  taget til en position, hvor uhensigtsmæssig hævning eller sænkning ikke kan lade sig gøre!

  b. Tag dig i agt for skader, når redskabets kobles til trakto-ren!

  c. Fare for knusning for at skære sig kan opstå indenfor lift- ophængningsområdet!

  d. Stå aldrig imellem traktoren og redskabet, når liften hæves!

  e. Til-.og afkobling af kraftoverføringsakslen må kun ske, når motoren er stoppet.

  f. Ved transport med hævet redskab, sørg for at sikre liften imod sænkning!

  g. Forinden traktoren forlades, sænk redskabet og fjern traktorens nøgle!

  h. Der må aldrig stå personer imellem traktoren og redska-bet, medmindre at traktoren er sikret imod at rulle vha. parkeringsbremsen eller/og hjulklodser!

  i. Gældende for alt vedligeholdelse, service og ombygnings-arbejde sluk for motoren og fjern kraftoverføringen.

  9.) Rensning af maskinen Anvend aldrig højtryksrenser til rengøring af lejer og hy-

  drauliske dele.

 • DK

  0000_DK-GELENKWELLE_BA-ALLG

  KraftoverføringsakselBilag - B

  KraftoverføringsakselVigtigt !Anvend kun den viste el-ler medleverede kraftover-føringsaksel, ellers bortfalder retten til at reklamerer under garantien.

  Tilslut kraftoverføringsak-sel til traktorenHold de to halvdele op ved si-den af hinanden for at bestem-me længden.

  Arbejdsgang ved forkortning af aksler:- For at bestemme

  den nødvendige længde sættes redskabet i den tætteste arbejd-sposition (L2) på traktoren, hold de to halvdele ved siden af hinanden og marker længden.

  Vigtigt !• Bemærk den maks. driftslæng-

  de (L1)

  - Prøv at opnå størst mulig akseloverlap (min 1/2 X).

  • Afkort inder- og yderrør med samme længde.

  • Fastgør akslens moment-be-grænser (2) til traktoren.

  • Check altid, at akslen er sikkert fastgjort forinden start.

  Sikkerhedskæde:- Anvend kæde for at forhindre

  beskyttelsesrøret i at rotere.

  - Pas på at kæden ikke påvirker akslens rotation.

  Arbejdsregler:Overgå aldrig maks. PTO-omdr. når redskabet er i brug.

  - Når PTO-en er stoppet, må man ikke regne med, at den ophængte maskine omgående stopper.

  - Gå ikke hen til maskinen forinden samtlige dele er holdt med at rotere. Først da kan man arbejde på den.

  - Når maskinen er parkeret skal man enten fjerne akslen eller sikre den med en kæde (anvend ikke låsekæden (H) hertil).

  1) Således arbejder en kardanakselkobling:Denne kardanakselkobling er en overbalastningskobling. Ved overbelastning slår den over på ”nul”. For at vende tilbage til normal drift, stop PTO-en et kort øjeblik.

  Koblingen slår til igen ved en has-tighed på under 200 omdr./min

  VIGTIGT !Overbelastningskoblingen er ikke en ”fyldt-op indikator”. Det er kun en overbelastningssikring, der er konstrueret til at forhindrer maskinen i at blive ødelagt.

  Ved at køre fornuftigt vil man ikke opleve at overbelastningskob-lingen slår til ret ofte, hvormed man forhindrer unødigt slitage på maskinen.

  2) Vidvinkel akselled:Maks. frigang under drift og stilstand: 70°

  3) Standard akselled:Maks. akselfrigang under par-kering: 90°

  Maks. frigang når maskinen arbejder: 35°

  VEDLIGEHOLDELSEUdskift slidte afdæknin-ger/skærme med det samme! - Smør med en mærkevare fedt for hver 8. driftstime

  - Forinden maskinen skal stå stille i en længere periode skal man rense og smøre kraftoverføringsaksel.

  Ved vinterdrift skal beskyttel-sesrørene smøres, således at de ikke fryser fast.

  • Vigtigt for kraftoverføringsaksel med friktionskobling:

  Check friktionskobling for, om den fungerer korrekt, forinden maskinen tages i brug efter en længere tids pause,

  a.) Mål (L) ved trykfjedren på K90, K90/4 og K94/1 eller ved trykstiften (L) på K92E og K92/4E.

  b.) Løsn skruerne for at slippe trykket på frikti-onsskiven.

  c.) Spænd skruerne til mål (L).

  Koblingen er klar til anvendelse.

  - B 1 -

  8 hFETT

  L

  L

  K92E,K92/4E

  K90,K90/4,K94/1

 • 9900 LEGENDE-SCHMIERPL / BA/EL ALLG / BETRIEBSSTOFFVORSCHRIFT - 54 -

  Schmierplan

  8h alle 8 Betriebsstunden 20h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT

  = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante

  Siehe Anleitung des Herstellers

  Smeerschema

  8h alle 8 bedrijfsuren 20h alle 20 bedrijfsuren 40 F alle 40 wagenladingen 80 F alle 80 wagenladingen 1 J 1 x jaarlijks 100 ha alle 100 hectaren FETT VET

  = Aantal smeernippels (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen" Liter Liter * Varianten

  zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

  Schema di lubrificazione

  8h ogni 8 ore di esercizio 20h ogni 20 ore di esercizio 40 F ogni 40 viaggi 80 F ogni 80 viaggi 1 J volta all'anno 100 ha ogni 100 ettari FETT GRASSO

  = Numero degli ingrassatori (IV) vedi capitolo “materiali di esercizio” Liter litri * variante

  vedi istruzioni del fabbricante

  Plan de graissage

  8h Toutes les 8 heures de service 20h Toutes les 20 heures de service 40 F Tous les 40 voyages 80 F Tous les 80 voyages 1 J 1 fois par an 100 ha tous les 100 hectares FETT GRAISSE

  = Nombre de graisseurs (IV) Voir annexe "Lubrifiants" Liter Litre * Variante

  Voir le guide du constructeur

  Lubrication chart

  8h after every 8 hours operation 20h after every 20 hours operation 40 F all 40 loads 80 F all 80 loads 1 J once a year 100 ha every 100 hectares FETT GREASE

  = Number of grease nipples (IV) see supplement "Lubrificants" Liter Litre * Variation

  See manufacturer’s instructions

  FETT

  Esquema de lubricación

  8h Cada 8 horas de servicio 20h Cada 20 horas de servicio 40 F Cada 40 viajes 80 F Cada 80 viajes 1 J 1 vez al año 100 ha Cada 100 hectáreas FETT LUBRICANTE

  = Número de boquillas de engrase (IV) Véase anexo “Lubrificantes” Liter Litros * Variante

  Véanse instrucciones del fabricante

  Plano de lubrificação

  8h Em cada 8 horas de serviço 20h Em cada 20 horas de serviço 40 F Em cada 40 transportes 80 F Em cada 80 transportes 1 J 1x por ano 100 ha Em cada100 hectares FETT Lubrificante

  = Número dos bocais de lubrificação (IV) Ver anexo ”Lubrificantes" Liter Litro * Variante

  Ver instruções do fabricante

  Smörjschema

  8h Varje 8:e driftstimme 20h Varje 20:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT

  = Antal smörjnipplar (IV) Se avsnitt ”Drivmedel” Liter liter * Utrustningsvariant

  Se tillverkarens anvisningar

  Smøreplan

  8h Hver 8. arbeidstime 20h Hver 20. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT

  = Antall smørenipler (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak

  Se instruksjon fra produsent

  D

  NL

  I

  F

  S

  E P

  GB

  N

  Voitelukaavio

  8h 8 käyttötunnin välein 20h 20 käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RASVA = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite ”Polttoaineet” Liter Litraa * Versio Katso valmistajan ohjeet

  FIN DK Smøreplan 8h Hver 8. driftstime 20h Hver 20. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler (IV) Se smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant Se producentens anvisninger

 • - 55 -0100-SCHMIERPLAN_384

  FETT

 • - D 5

  6-

  I II

  III

  IV

  V VI

  VI

  I

  Mot

  orol

  ie S

  AE 3

  0 ih

  t. AP

  I CD

  /SF

  Gea

  rolie

  SAE

  90

  sva-

  rend

  e til

  SAE

  85

  W-1

  40

  iht.

  API-G

  L 5

  Kom

  plex

  fedt

  (DIN

  51

  502:

  KP1

  R)

  Tran

  smis

  sion

  sfed

  t

  (DIN

  51

  502:

  G0H

  )

  Litiu

  m fe

  dt

  (DIN

  51

  502,

  KP2

  K)

  Gea

  rolie

  , SAE

  90

  svar

  ende

  til

  SAE

  85 W

  -140

  iht.

  API-G

  L 4

  elle

  r API

  -GL

  5

  (II)

  ÖL

  Kval

  itets

  krav

  (IV)

  FE

  TT

  DK

  Land

  brug

  smas

  kine

  ns y

  deev

  ne o

  g ho

  ldba

  rhed

  afh

  æng

  er m

  eget

  af,

  om m

  aski

  nen

  er b

  leve

  t kor

  rekt

  ved

  ligeh

  oldt

  , efte

  rset

  og

  smur

  t.

  Det

  te s

  mør

  ings

  diag

  ram

  gør

  det

  nem

  t at v

  ælg

  e bl

  andt

  de

  egne

  de p

  rodu

  kter

  .

  De

  brug

  bare

  sm

  ørem

  idle

  r er v

  ist m

  ed n

  eden

  ståe

  nde

  sym

  bole

  r fx

  ”III”.

  Ud

  fra s

  mør

  emid

  lets

  kod

  enum

  mer

  , var

  edek

  lara

  tion,

  kva

  litet

  og

  vare

  rke

  er d

  et n

  emt a

  t afg

  øre,

  hve

  m d

  er e

  r pro

  duce

  nt. L

  iste

  n ov

  er p

  rodu

  cent

  er a

  f olie

  er i

  kke

  kom

  plet

  .

  - G

  earo

  lier p

  åfyl

  des

  iht.

  man

  uale

  n, d

  og m

  inim

  um 1

  gan

  g år

  ligt.

  - Fj

  ern

  olie

  hætte

  n, la

  d ol

  ien

  løbe

  ud

  og a

  fska

  f olie

  n på

  beh

  ørig

  vis

  .

  Forin

  den

  mas

  kine

  n kø

  res

  ind

  (for v

  inte

  ren)

  ska

  l der

  fore

  tage

  s et

  olie

  skift

  og

  smør

  ing

  af s

  amtli

  ge n

  iple

  r. Yd

  ersi

  der a

  f ube

  skyt

  tede

  met

  alde

  le (s

  amlin

  ger e

  tc.)

  skal

  bes

  kytte

  s m

  od ru

  st m

  ed e

  n gr

  uppe

  ”IV

  ” fed

  ttype

  , som

  det

  er a

  ngiv

  et h

  erun

  der.

  Smør

  emid

  del-k

  ode

  Hyd

  raul

  ikol

  ie H

  LP

  DIN

  515

  24, d

  el 2

  Se b

  emæ

  rkni

  n-ge

  r.

  * **

  ***

  Smør

  ings

  diag

  ram

  199

  7 UD

  GAVE

 • - D 5

  7-

  -O

  SO 3

  2/46

  /68

  ARN

  ICA

  22/4

  6 M

  OTO

  RO

  LIE

  HD

  30

  SIG

  MA

  MU

  LTI 1

  5 W

  -40

  SUPE

  R

  TRAK

  TOR

  OLI

  E U

  NIV

  ERSA

  L 15

  W-3

  0

  RO

  TRA

  HY

  80W

  -90/

  85W

  -140

  RO

  TRA

  MP

  80W

  -90/

  85W

  -140

  GR

  MU

  2

  GR

  SLL

  G

  R L

  FO

  RO

  TRA

  MP

  80W

  -90

  RO

  TRA

  MP

  85W

  -140

  VITA

  M G

  F 32

  /46/

  68

  VITA

  M H

  F 32

  /46

  SUPE

  R K

  OW

  AL 3

  0 M

  ULT

  I TU

  RBO

  RAL

  SU

  PER

  TR

  AKTO

  -R

  AL 1

  5W-3

  0

  GEA

  RO

  LIE

  EP 9

  0 H

  YP

  85W

  -90

  ARAL

  UB

  HL

  2 AR

  ALU

  B FD

  P 00

  AR

  ALU

  B FK

  2

  GET

  RIE

  BEÖ

  L H

  YP 9

  0

  AGIP

  ARAL

  IVIII

  VI

  VVI

  III

  I Pr

  oduc

  ent

  (IV

  )F

  ET

  T(I

  I)Ö

  L

  HYD

  RAU

  LIKO

  LIE

  HLP

  32/

  46/6

  8SU

  PER

  200

  0 C

  D-M

  C*

  HYD

  RA

  HYD

  R. F

  LUID

  *H

  YDR

  AULI

  KOLI

  E M

  C 5

  30**

  PLAN

  TOH

  YD 4

  0N **

  *

  SUPE

  R 2

  000

  CD

  -MC

  SU

  PER

  200

  0 C

  D

  HD

  SU

  PER

  IOR

  20

  W-3

  0 H

  D S

  UPE

  RIO

  R S

  AE 3

  0

  SUPE

  R 8

  090

  MC

  H

  YPO

  ID 8

  0W-9

  0 H

  YPO

  ID 8

  5W-1

  40

  MU

  LTIF

  EDT

  2SP

  ECIA

  LFED

  T FL

  MPL

  ANTO

  GEL

  2 N

  TRAN

  SMIS

  SIO

  NSF

  EDT

  NLG

  I 0R

  ENO

  LIT

  DU

  RAP

  LEX

  EP 0

  0PL

  ANTO

  GEL

  00n

  REN

  OPL

  EX E

  P 1

  HYP

  OID

  85W

  -140

  BAYW

  A

  AVIL

  UB

  RL

  32/4

  6 AV

  ILU

  B VG

  32/

  46

  MO

  TOR

  OLI

  E H

  D 3

  0M

  ULT

  IGR

  ADE

  HD

  C 1

  5W-4

  0TR

  ACTA

  VIA

  HF

  SUPE

  R 1

  0W-3

  0

  GEA

  RO

  LIE

  MZ

  90 M

  HU

  LTI -

  HYP

  85W

  -140

  AVIA

  SM

  ØR

  EFED

  T

  AVIA

  FLY

  DEN

  DE

  TRAN

  SMIS

  -SI

  ON

  SFED

  T

  AVIA

  LUB

  SPEC

  IALF

  EDT

  G

  ETR

  IEBE

  ÖL

  HYP

  90

  EP

  MU

  LTIH

  YP 8

  5W-1

  40 E

  P AV

  IA

  ENER

  GO

  L SH

  F 32

  /46/

  68

  VISC

  O 2

  000

  ENER

  GO

  L H

  D 3

  0VA

  NEL

  LUS

  M 3

  0

  GEA

  RO

  LIE

  90 E

  PH

  YPO

  GEA

  R 9

  0 EP

  ENER

  GR

  EASE

  LS-

  EP 2

  FL

  YDEN

  DE

  FED

  T N

  OEN

  ERG

  REA

  SE H

  TO

  OLE

  X PR

  914

  2 H

  YPO

  GEA

  R 9

  0 EP

  H

  YPO

  GEA

  R 8

  5W-1

  40 E

  P BP

  HYS

  PIN

  AW

  S 32

  /46/

  68 H

  Y-SP

  IN A

  WH

  32/

  46

  RX

  SUPE

  R D

  IESE

  L 15

  W-4

  0 PO

  WER

  TRAN

  S EP

  X 80

  W-9

  0 H

  YPO

  Y C

  80W

  -140

  C

  ASTR

  OLG

  REA

  SE L

  M

  IMPE

  RVIA

  MM

  O

  CAS

  TRO

  LGR

  EASE

  LM

  X EP

  X 80

  W-9

  0 H

  YPO

  Y C

  80W

  -140

  CAS

  TRO

  L

  WIO

  LAN

  HS

  (HG

  ) 32/

  46/6

  8W

  IOLA

  N H

  VG 4

  6 **

  WIO

  LAN

  HR

  32/

  46 **

  *H

  YDR

  OLF

  LUID

  *

  MU

  LTI-R

  EKO

  RD

  15W

  -40

  PRIM

  ANO

  LR

  EKO

  RD

  30

  HYP

  OID

  GEA

  RO

  LIE

  80W

  -90,

  85W

  -140

  KRAF

  TIG

  GEA

  RO

  LIE

  80W

  -90

  WIO

  LUB

  LFP

  2W

  IOLU

  B G

  FWW

  IOLU

  B AF

  K 2

  HYP

  OID

  GEA

  RO

  LIE

  80W

  -90,

  85

  W-1

  40

  ENAK

  HLP

  32/

  46/6

  8 EN

  AK M

  ULT

  I 46/

  68

  SUPE

  R E

  VVAR

  OL H

  D/B

  SAE

  30

  UN

  IVER

  SAL

  TRAK

  TOR

  OLI

  E SU

  PER

  HYP

  OID

  GA

  90

  HYP

  OID

  GB

  90

  JTRY

  KSFE

  DT

  LT/S

  C 2

  80TR

  ANSM

  ISSI

  ON

  SFED

  T M

  O

  370

  EVVA

  CA

  300

  HYP

  OID

  GB

  90

  HLP

  32/

  46/6

  8H

  LP-M

  M32

  /M46

  M

  OTO

  RO

  LIE

  100

  MS

  SAE

  30M

  OTO

  RO

  LIE

  104

  CM

  15W

  -40

  AUST

  RO

  TRAC

  15W

  -30

  GEA

  RO

  LIE

  MP

  85W

  -90

  GEA

  RO

  LIE

  B 85

  W-9

  0G

  EAR

  OLI

  E C

  85W

  -90

  LOR

  ENA

  46

  LITO

  RA

  27

  RH

  ENO

  X 34

  -

  GEA

  RO

  LIE

  B 85

  W-9

  0G

  EAR

  OLI

  E C

  85W

  -140

  OLN

  A 32

  /46/

  68

  HYD

  REL

  F 47

  /68

  PER

  FOR

  MAN

  CE

  2 B

  SAE

  30

  8000

  TO

  UR

  S 20

  W-3

  0 TR

  AC-

  TOR

  ELF

  ST 1

  5W-3

  0

  TRAN

  SELF

  TYP

  B 9

  0 85

  W-1

  40TR

  ANSE

  LF T

  YP B

  SL 8

  5 W

  -140

  EPEX

  A 2

  RO

  LEXA

  2

  MU

  LTI 2

  GA

  O E

  P PO

  LY G

  O

  MU

  LTIM

  OTI

  VE 1

  TR

  ANSE

  LF T

  YP B

  90

  85W

  -140

  TR

  ANSE

  LF T

  YP B

  LS 8

  0 W

  -90

  NU

  TO H

  32/

  46/6

  8 N

  UTO

  HP

  32/4

  6/68

  PL

  US

  MO

  TOR

  OLI

  E 20

  W-3

  0 U

  NIF

  ARM

  15

  W-3

  0G

  EAR

  OLI

  E G

  P 80

  W-9

  0G

  EAR

  OLI

  E G

  P 85

  W-1

  40

  MU

  LTI P

  UR

  POSE

  GR

  EASE

  H

  FIBR

  AX E

  P 37

  0 N

  EBU

  LA E

  P 1

  GP

  GR

  EASE

  G

  EAR

  OLI

  E G

  X 80

  W-9

  0G

  EAR

  OLI

  E G

  X 85

  W-1

  40

  ULT

  RAM

  X H

  LP 3

  2/46

  /68

  SUPE

  RTR

  AC F

  E 10

  W-3

  0*

  ULT

  RAM

  AX H

  VLP

  32 **

  U

  LTR

  APLA

  NT

  40 **

  *

  SUPE

  R H

  PO 3

  0 ST

  OU

  15W

  -30

  SUPE

  R T

  RAC

  FE

  10W

  -30

  ALL

  FLEE

  T PL

  US

  15W

  -40

  HP

  GEA

  RO

  LIE

  90EL

  LER

  85W

  -140

  TRAN

  SGEA

  RO

  LIE

  80W

  -90

  MU

  LTIL

  UBE

  EP

  2 VA

  L-PL

  EX E

  P 2

  PLAN

  TOG

  EL 2

  N

  REN

  OLI

  T LZ

  R 0

  00

  DEG

  RAL

  UB

  ZSA

  000

  DU

  RAP

  LEX

  EP 1

  TELL

  US

  S32/

  S 46

  /S48

  TEL

  -LU

  S T

  32/T

  46

  AGR

  OM

  A 15

  W-3

  0R

  OTE

  LLA

  X 30

  RIM

  ULA

  15W

  -40

  SPIR

  AX 9

  0 EP

  SP

  IRAX

  HD

  90

  SPIR

  AX H

  D 8

  5/14

  0

  RET

  INAX

  A

  ALVA

  NIA

  EP

  2 SP

  EC. T

  RAN

  SMIS

  SIO

  NSF

  EDT

  h SI

  MM

  NIA

  GR

  EASE

  O

  AER

  OSH

  ELL

  GR

  EASE

  22

  DO

  LIU

  M G

  REA

  SE R

  SP

  IRAX

  HD

  90

  SPIR

  AX H

  D 8

  5W-1

  40

  AZO

  LLA

  ZS 3

  2, 4

  6, 6

  8 EQ

  UI-

  VIS

  ZS 3

  2, 4

  6, 6

  8 R

  UBI

  A H

  30

  MU

  LTAG

  RI T

  M 1

  5W-2

  0 TO

  TAL

  EP 8

  5 W

  -90

  TOTA

  L EP

  B 8

  5W-9

  0 M

  ULT

  IS E

  P 2

  MU

  LTIS

  EP

  200

  MU

  LTIS

  HT

  1 TO

  TAL

  EP B

  85W

  -90

  DTE

  22/

  24/2

  5 D

  TE 1

  3/15

  H

  D 2

  0W-2

  0 D

  ELVA

  C 1

  230

  SUPE

  R U

  NIV

  ERSA

  L 15

  W-3

  0

  MO

  BILU

  BE G

  X 90

  M

  OBI

  LUBE

  HD

  90

  MO

  BILU

  BE H

  D 8

  5W-1

  40

  MO

  BILG

  REA

  SE M

  P M

  OBI

  LUX

  EP 0

  04

  MO

  BILP

  LEX

  47

  MO

  BILU

  BE H

  D 9

  0 M

  OBI

  LUBE

  HD

  85W

  -140

  REN

  OPL

  EX E

  P 1

  HYP

  OID

  EW

  90

  HYP

  OID

  85W

  -140

  H

  YDR

  AULI

  KOLI

  E H

  LP/3

  2/46

  /68

  HYD

  RAM

  OT

  1030

  MC

  *H

  YDR

  AULI

  KOLI

  E 52

  0 **

  PLAN

  TOH

  YD 4

  0N **

  *

  MU

  LTI 2

  030

  2000

  TC

  H

  YDR

  AMO

  T 15

  W-3

  0 H

  YDR

  A -M

  OT

  1030

  MC

  GEA

  RO

  LIE

  MP

  90H

  YPO

  ID E

  W 9

  0H

  YPO

  ID 8

  5W-1

  40

  JTRY

  KDSF

  EDT

  SPEC

  IALF

  EDT

  GLM

  PLAN

  TOG

  EL 0

  0N

  TRAN

  SMIS

  SIO

  NSF

  EDT

  PLAN

  TOG

  EL 0

  0N

  HYD

  RAN

  32/

  46/6

  8D

  ELTA

  PLU

  S SA

  E 30

  SUPE

  R U

  NIV

  ERSA

  LOLI

  E PO

  NTO

  NIC

  N 8

  5W-9

  0PO

  NTO

  NIC

  MP

  85W

  -90,

  85W

  -14

  0 SU

  PER

  UN

  IVER

  SALO

  LIE

  MAR

  SON

  EP

  L 2

  NAT

  RAN

  00

  MAR

  SON

  AX

  2 PO

  NTO

  NIC

  MP

  85W

  -140

  REN

  OPL

  EX E

  P 1

  REN

  OG

  EAR

  SU

  PER

  809

  0 M

  C

  REN

  OG

  EAR

  HYP

  OID