BEP Tanımı Amacı BEP nedir? \ ne değildir? BEP geliştirme birimi kimlerden oluşur?

 • View
  114

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEP Tanm Amac BEP nedir? \ ne deildir? BEP gelitirme birimi kimlerden oluur? BEP gelitirme biriminin grevleri nelerdir? BEP gelitirme toplantlar nasl olmaldr? BEP nasl oluturulur? BEPin yasal dayanaklar nelerdir? BEP nasl deerlendirilir?. KONULARIMIZ. BEP NEDR. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • FARKLILIKLARLA YAAMAK N FARKINDALIKLARI ARTIRMAK GEREKR

 • Temel KavramlarNeden BEP BEP nedir? \BEP ne deildir?BEPin ilevleriBEP Kimler iin hazrlanr?BEPi kimler hazrlar?BEP gelitirme birimiBEPin yasal dayanaklar?BEP gelitirme basmaklar

 • Bireyselletirme Bir grubun deil, bireyin eitim gereksinimlerini bugn yada gelecekte onun bamsz yaamn kolaylatracak ekilde dikkate almaktr.

 • Eitim

  Kastl ve istendik davran deiikliidir.Yetitirme, gelitirme ve eitme ii.

 • ocuklarn ve genlerin toplum yaaylarnda yerlerini almalar iin gerekli bilgi, beceri ve anlaylar elde etmelerine, kiiliklerini gelitirmelerine yardm etme.

  BEP N ETM TANIMI

 • Birey yada grubun eitim gereksinimlerine cevap verecek olan amalar, ierik, renme-retme sreleri ve deerlendirmeyi ieren yazl materyallerdir.Yani eitimi dzenleyen ve ynlendiren sistemdir.

  Eitim Program

 • Performans

  Eitimsel adan gl ve zayf ynlerini gsterir ve eitim iin bir temel olarak hizmet verir.

 • ADALIK

  DEMOKRAS

  FIRSAT ETL

  Bireysel Farkllklar

  Bireysel gereksinimlerini dikkate alarak planlama ve uygulama

  Sunulan hizmetlerden en st dzeyde yararlanma

  NEDEN BEP?

 • BEP NEDR

 • zel eitim gerektiren birey iin gelitirilen ve ailesi tarafndan onaylanan bireyselletirilmi eitim program;

  Bireyin, ailenin, retmenin gereksinimleri dorultusunda hazrlanan ve hedeflenen amalarda verilecek destek eitim hizmetlerini ieren zel eitim programdr.

  Bireyselletirilmi eitim programlar, bireyin tm geliim ve disiplin alanlarnda gzlem, geliim ve deerlendirme lekleri kullanlarak ve hedeflenen amalarn gerekleme dzeyi dorultusunda deerlendirilir. Birey iin hazrlanacak bireyselletirilmi eitim programnda ve yneltme kararnda bu deerlendirmeler esas alnr.

  Madde 62:

 • BREYSELLETRLM ETM PROGRAMI

  en st dzeyde yararlanmasn ngren yazl dokmandr.

 • Bu dokman Aile,retmen ve ilgili uzmanlarn ibirlii ile planlanr ve bireyin ailesinin onay ile uygulanr.

 • Genel olarak bireyselletirilmi eitim program,kiinin gereksinimlerine gre yapmas gereken eylemleri ve alt basamaklarn nasl ve kiminle yaplacan gsteren bir ak plandr

 • Bu tanmdan hareketle BEP,anne,baba,zel eitim retmenleri,okul yneticileri ve dier ilgili uzmanlarn oluturduu ekibin denetiminde

  Bedensel

  Toplumsal

  Duyusal

  Bilisel

  Dil-letiim

 • alanlarda yapabildiklerini dikkate alarak,yetersizlii olan kiinin yana gre toplumsal normlarn bekledii davranlar gstermesi iin gerekli

  ek eitsel yaantlarn

  ortamlarn

  gsterildii planlardr.

  grev alacak kiilerin

  alma srelerinin

 • Grup hedefleri dorultusunda renciye zg bireysel hedeflerin olmas ve bu hedeflere nasl ulaacann belirlenmesidir.

 • Bireyselletirilmi Eitim Program Bireyselletirilmi alma Katlar hazrlamann tesinde bir sretir.

  Etkili retim hizmetleri gelitirme

  Bu sre; yetersizlii olan ocuklara,

  uygulama srecidir.

  ve

 • Bir renci iin eitim ortamnda izlenecek bir veya daha fazla dzenlemenin planland yazl belgedir.Bu belgede,rencinin, sz konusu program,snf veya konu sonunda renecei bilgilerdeki, becerilerdeki uyarlamalar / deiiklikler belirtilir.

 • Her engelli ocuk iin yazl olarak gelitirilmi olan ve engelli ocuklarn,retmenlerin,anne-babalarn veya koruyucu ailelerin zel gereksinimlerini karlamak iin oluturulmu zel programlardr.

 • BEP NE DELDR?

 • Bireysel alma katlar deildir.

 • Basamaklandrlm eitim deildir.

 • Yalnzca retmeni ilgilendiren bir alma program deildir.

 • Snfta problem olarak grlen renciden kurtulma arac deildir.

 • Bireyi zel olarak etiketleyen bir karar dosyas deildir.

 • rencinin yalnz akademik performansyla ilgilenen bir geliim yada kayt tablosu deildir.

 • retmene ve aileye ek ykler getiren bir ekonomi program deildir.

 • renciye yapabildiklerinden daha fazla dev-almay zorunlu hale getiren bir ev devi-alma program deildir.

 • BEPN LEV

 • 1

  rencinin gereksinimleri,nelerin salanabilecei ve karlalabilecek durumlarn neler olabilecei konusunda her iki tarafa da eit sz hakk salar.

  BEP toplantlar,aile ve okul personeli arasndaki iletiim aracdr.

 • 2

  BEP,rencinin gereksinimi olan zel eitim hizmetleri ile ilikili destek hizmetlerin renciye sunulacana dair yazl bir taahhttr.

 • 3

  BEP, ailenin,okulun ve ilikili tm birimlerin almalarn ve bunlarn renciye katklarn izleme-deerlendirme aracdr

 • BEP TanmAmacBEP nedir? \ ne deildir?BEP gelitirme birimi kimlerden oluur?BEP gelitirme biriminin grevleri nelerdir?BEP gelitirme toplantlar nasl olmaldr?BEP nasl oluturulur?BEPin yasal dayanaklar nelerdir?BEP nasl deerlendirilir?

 • BEP NEDR

 • zel eitime ihtiyac olan bireylerin geliim zellikleri, performanslar ve ihtiyalar dorultusunda hazrlanan amalara ynelik destek eitim hizmetlerini ieren zel eitim programdr

 • Bu program;Aile,retmen ve ilgili uzmanlarn ibirlii ile planlanr ve bireyin ailesinin onay ile uygulanr.

 • BREYSELLETRLM ETM PROGRAMININ AMACIen st dzeyde yararlanmasn salamaktr.

 • BEP NE DELDR?

 • Bireysel alma katlar deildir.

 • Yalnzca retmeni ilgilendiren bir alma program deildir.

 • Snfta problem olarak grlen renciden kurtulma arac deildir.

 • Bireyi etiketleyen bir karar dosyas deildir.

 • rencinin yalnz akademik performansyla ilgilenen bir kayt tablosu deildir.

 • renciye yapabildiklerinin zerinde verilen ev devi ya da bir alma program deildir.

 • BEP GELTRME BRM

 • BEP Gelitirme Birimi

  zel eitime ihtiyac olan rencilerin eitimlerini srdrdkleri okul ve kurumlarda eitim performanslar ve ihtiyalar dorultusunda BEP lerini hazrlamak amacyla bireyselletirilmi eitim program gelitirme birimi oluturulur.Madde 72

 • BEP Gelitirme Birimi Kimlerden Oluur?

 • BEP Gelitirme Birimi Bakan ve Grevleri Birim bakannn grevleri unlardr: a) BEP gelitirme birimini oluturmak. b) Birimde grev alacak yelerin katlmn salamak. c) rencinin ihtiyalar dorultusunda BEP ile ilgili her aamada kurum ii yaplacak dzenlemelere ilikin tedbir almak. ) BEP ile ilgili her aamada ihtiya duyulan ara-gere ve eitim materyallerinin gelitirilmesi veya salanmas iin zel eitim hizmetleri kurulu ile e gdml almak.

 • BEP Birimi Grev ve Sorumluluklar Bu birimde grev alan ;zel Eitim Deerlendirme Kurulu yesi; renci iin belirlenen destek eitim hizmetlerinin uygulanmasnda rehberlik etme ve rencinin bireysel geliiminin izlenmesinden sorumludur.

  Veli;rencinin eitim ihtiyalarna ilikin gr bildirmek ve gerektiinde ara-gere ile eitim materyali destei salamaktan sorumludur.

  renci; Eitim ihtiyalarn belirtmek ve eitimine ilikin alnacak kararlarda gr bildirmekten sorumludur.

 • BEP gelitirme birimi yelerinin bu sorumluluklarnn yan sra dier grevleri unlardr:a) zel eitime ihtiyac olan renciler iin bireyselletirilmi eitim programlarnn hazrlanmas, uygulanmas, izlenmesi ve deerlendirilmesi ile ilgili almalarn koordinasyonunu salamak. b) Eitimde etkililii salamak amacyla ara-gere ve eitim materyali gelitirilmesinde, salanmasnda, kullanmnda zel eitim hizmetleri kurulu ve zel eitim deerlendirme kurulu ile i birlii yapmak.

 • devamc) rencinin tm geliim alanndaki zellikleri ile akademik disiplin alanlarndaki yeterlilikleri ve eitim ihtiyalar dorultusunda gerektiinde BEP'inde deiiklik ve dzenlemeler yaplmasn ya da yeniden BEP hazrlanmasn salamak. ) renciler iin hazrlanan eitim planlarn deerlendirerek her yl yenilemek.

 • devamd)Eitim ortamlarnn dzenlenmesi konusunda okul/kurum ynetimine ve retmenlere nerilerde bulunmak. e) rencilerin eitimi konusunda yaplacak dzenleme ve alnacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri yrtme komisyonuyla i birlii yapmak. f)Eitim ve uygulama okulu ile otistik ocuklar eitim merkezlerinde rencilerin grup eitimine hazrlanmas amacyla bire bir eitim alacak rencileri belirlemek.

 • devamg) Hazrlk snflarna devam edecek rencileri belirlemek. )zel eitim okul veya kurumlarnda renimlerini srdren rencilerden kaynatrma yoluyla eitim almas uygun olanlar belirleyerek rehberlik ve psikolojik danma hizmetleri yrtme komisyonunu bilgilendirmek.

 • BEP Gelitirme Birimi Toplantlar

  ocuk odakldr.Karar verme srecinin paylalmasdr.Sorunlara zm retmeyi hedefler.Tm yeler iin rahat ve ekici bir ortamdr. Herkesin bak asna ve grne deer veren bir birlikteliktir.ocuun gelecei ile ilgili iyimser ve olumlu bir yaklamdr.

 • BEP Nasl Hazrlanr?BEP Sreci 7 Temel Aamadan Oluur:

  1.Bireyselletirilmi eitim programn hazrlayacak ekibin oluturulmas,

  2.ocuun eitsel performans dzeyinin belirlenmesi

 • devam3.Uygun eitim ortamlar ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi

  4.Bireyselletirilmi retim programnn hazrlanmas

  5.Uzun ve ksa dnemli amalarn belirlenmesi

 • devam6.Uygun retim materyalleri ve retim yntemlerinin belirlenmesi

  7.BEPin uygulanmas, izlenmesi ve deerlendirilmesi iin sorumlularn belirlenerek zaman izelgesinin hazrlanmas ve deerlendirme biimine karar verilmesi.

 • YASAL DAYANAKLAR

 • 573 SAYILI K.H.K.4. Madde (f) bendinde zel eitim gerektiren bireyler iin bireyselletirilmi eitim plan gelitirilmesi ve eitim programlarnn bireyselletirerek uygulanmas esastr diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirilmitir.

 • .E.H. Ynetmeliinin 69-1

  Bireyselletirilmi eitim program, zel eitime ihtiyac olan bireylerin geliim zellikleri, eitim