Click here to load reader

BÁO CÁO ĐỀ TÀI 12-15-KHKT-TC

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO ĐỀ TÀI 12-15-KHKT-TC

BO CO TI 12-15-KHKT-TC

B THNG TIN V TRUYN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

VIN KHOA HC K THUT BU IN

---------

BO CO TM TT TI KHOA HC V CNG NGH

NGHIN CU NH HNG XY DNG CC TIU CHUN

PHC V THIT LP, TRIN KHAI MNG DI NG

CNG NGH LTE TI VIT NAMM s: 12 - 15 - KHKT TC(Ti liu Gim nh Cp B)Ch tr ti:

KS. Vn Quang Dng

Cng tc vin: ThS. Trn Trung Phong

ThS. Phm Th Vn Mai

KS. Thn Phng Cng

KS. Trn Minh TunH NI 2015

MC LC

2MC LC

3M U

5CHNG 1 NGHIN CU V CNG NGH LTE/ LTE-ADVANCED

51.Gii thiu tng quan v cng ngh LTE/LTE-Advanced

52.Nghin cu cu trc mng, cc thnh phn vo giao din kt ni

53.Nghin cu cc cng ngh, k thut s dng trong LTE

54.Nghin cu cc cng ngh, k thut s dng trong LTE-Advanced

55.Mt s dch v trin khai trn mng LTE/LTE-Advanced

6CHNG 2 NH GI TNH HNH TRIN KHAI V THIT LP MNG THEO CNG NGH LTE/LTE-ADVANCED TRN TH GII V TI VIT NAM

61.Tnh hnh trin khai v thit lp mng theo cng ngh LTE/LTE-Advanced trn th gii

72.Tnh hnh trin khai mng LTE Vit Nam

72.1.Tnh hnh quy hoch bng tn

72.1.1.Tnh hnh quy hoch bng tn

82.2.Hin trng mng di ng ti Vit Nam

82.3.Tnh hnh trin khai th nghim cng ngh LTE ti Vit Nam

92.3.1.Tnh hnh trin khai th nghim LTE ca VNPT

92.3.2.Tnh hnh trin khai th nghim LTE ca Viettel

103.nh gi v tnh hnh trin khai, thit lp mng theo cng ngh LTE/LTE-Advanced

11CHNG 3 NGHIN CU TNH HNH CHUN HA CNG NGH LTE/LTE-ADVANCED TRN TH GII

111.T chc Lin minh vin thng quc t ITU

112.Tiu chun ha LTE ca 3GPP

113.Vin tiu chun vin thng Chu u ETSI

124.H thng ha s pht trin cng ngh 4G LTE t phin bn 3GPP Release 8 n Release 13

13CHNG 4 XUT L TRNH XY DNG CC TIU CHUN, QUY CHUN CHO MNG LTE/LTE-ADVANCED TI VIT NAM

131.R sot cc tiu chun - quy chun ban hnh cho mng di ng 2G, 3G ti Vit Nam

132.Cc yu cu lin quan n xy dng cc tiu chun, quy chun khi thit lp, trin khai mng LTE

143.L trnh xy dng tiu chun, quy chun cho LTE/ LTE-Advanced

19TI LIU THAM KHO

M UMng LTE c nghin cu trong cc tiu chun 3GPP t Release 8 v mng LTE-Advanced c trong cc tiu chun 3GPP t Release 10 cho n nay, ng thi chng cng c thng mi ha v trin khai rng ri vi s lng thu bao gia tng mnh trong 1-2 nm qua nhiu nc trn th gii. Vit Nam vi xu hng pht trin cng ngh, khi t c nhng thnh tu nht nh sau khi trin khai h tng v cc dch v trn nn mng 3G cng c nhng th nghim nht nh cng nh nh hng trong vic trin khai h thng 4G da trn cng ngh LTE/LTE-Advanced trong tng lai gn. C th hn ca vic tip cn cng ngh 4G l s kin Cc tn s s t chc u gi bng tn s dnh cho trin khai 4G vo cui nm 2015 hoc u nm 2016. Vic cc nh mng trong nc gn y gp rt thc hin refarming, dn dp cc bng tn c cp php cho cc dch v 2G v 3G cc bng tn cng cng cho thy r h sn sng u t cho h tng v dch v mng 4G theo hng LTE/LTE-Advanced.

Vi cc xu th v nh hng nh vy, vic chun b cho trin khai LTE/LTE-Advanced l ht sc cn thit, c bit v pha B Thng tin v Truyn thng cng nh cc n v lin quan nh Cc tn s v tuyn in, Cc vin thng khi l c quan qun l, cp php ph tn cng nh m bo cht lng dch v m cc n v khai thc cung cp cho ngi s dng. Chnh v vy, vic nghin cu v cng ngh, cc vn v k thut lin quan cng nh nm bt xu hng trin khai trn th gii cng nh tnh hnh tiu chun ha l vn cn quan tm hng u i vi cc c quan ny.

ti ny, vi mc tiu chnh l nh hng chun ha lin quan n mng LTE/LTE-Advanced s a ra mt ci nhn tng quan nht v cng ngh LTE/LTE-Advanced, s khc bit gia 2 phin bn, cc quy nh yu cu k thut i vi h thng LTE/LTE-Advanced khi trin khai, t nh hng chun ha lin quan n mng LTE/LTE-Advanced, xut l trnh xy dng cc tiu chun, quy chun khi mng LTE/LTE-Advanced c trin khai Vit Nam s cn c nhng ti liu php l nh gi l m bo ng yu cu thit k cng nh vn hnh, m bo cht lng dch v.

Vi cch tip cn trn, ti phn chia thnh 4 phn nh sau:

Chng 1: Nghin cu v cng ngh LTE/LTE-Advanced Nghin cu cu trc mng, cc thnh phn v giao din kt ni Nghin cu v giao din mng v tuyn LTE/LTE-Advanced, cc cng ngh c p dng nh OFDMA ng xung, SC-FDMA ng ln, MIMO, cc c ch iu khin, lp lch,

Chng 2: Nghin cu, nh gi tnh hnh trin khai v thit lp mng theo cng ngh LTE/LTE-Advanced trn th gii v ti Vit Nam. Nghin cu tnh hnh trin khai v thit lp mng cc nc c cng ngh pht trin v cc nc trong khu vc.

Nghin cu tnh hnh thc t ca cc mng di ng ti Vit Nam v xu hng pht trin ln cng ngh LTE/LTE-Advanced.

Chng 3: Nghin cu tnh hnh chun ha lin quan n mng LTE/LTE-Advanced ca mt s quc gia v cc t chc tiu chun ha trn th gii.

Nghin cu tnh hnh chun ha LTE/LTE-Advanced ca cc t chc tiu chun ha v mt s quc gia

Nghin cu v cc tiu chun 3GPP v LTE/LTE-Advance thng qua cc phin bn Release 8 n Release 13, cc phn cp nht chnh v cu trc, giao din, yu cu k thut,

Chng 4: xut l trnh xy dng cc quy chun, tiu chun trong th tc kt ni mng, thit b u cui, qun l cht lng dch v,cn phi xy dng cho mng LTE/LTE-Advanced p dng ti Vit Nam.

a ra tt c cc yu cu lin quan n vic xy dng cc tiu chun cn thit khi thit lp mng LTE/LTE-Advanced.

nh gi, la chn a ra l trnh cho mt s tiu chun, quy chun quan trng trong qun l cht lng mng, thit b, dch v,

V y l mt ti nh hng v i tng l cng ngh dch v cha trin khai nn chc chn khi xy dng ni dung s c nhiu khim khuyt. Nhm thc hin ti hi vng s nhn c nhiu kin ng gp ca cc chuyn gia hon thin v b sung thm cc nh hng, l trnh trin khai cho cc tiu chun, quy chun.CHNG 1 NGHIN CU V CNG NGH LTE/ LTE-ADVANCED1. Gii thiu tng quan v cng ngh LTE/LTE-AdvancedPhn ny gii thiu tng quan v cng ngh LTE/LTE-Advanced, so snh vi cc cng ngh 3G UMTS v HSPA v l gii v sao c th p ng c cc yu cu v tc cao so vi cc cng ngh trc .

LTE c quy nh trong 3GPP Rel 8 l phin bn u tin v l nn mng cho nhng b sung ci tin v sau. Vi phin bn 3GPP Rel 10, a ra cc tng mi m bo cc gi tr quy nh nh mt phn ca k hoch LTE-Advanced ph hp vi yu cu ca IMT-Advanced cho mng v tuyn 4G.

2. Nghin cu cu trc mng, cc thnh phn vo giao din kt niPhn ny trnh by v cu trc ca mng li EPC v mng truy nhp v tuyn E-UTRAN v cc chc nng thnh phn chnh cng nh giao din kt ni ca chng.

3. Nghin cu cc cng ngh, k thut s dng trong LTEPhn ny trnh by cc cng ngh, k thut s dng trong LTE nh OFDMA cho truy cp ng xung v SC-FDMA cho truy nhp ng ln, kt hp ng thi vi k thut MIMO s dng a anten, cc k thut v lp biu thch ng ng truyn v yu cu t ng pht li lai ghp

4. Nghin cu cc cng ngh, k thut s dng trong LTE-Advanced

Cng vi vic s dng cc cng ngh, k thut c s dng trong LTE, phin bn LTE-Advanced c b sung thm cc tnh nng cng ngh, k thut khc nhm tn dng bng tn, m rng vng ph v tng tc truyn dn ln gp nhiu ln so vi phin bn LTE ban u.

LTE-Advanced t phin bn 3GPP Release 10 tr i c nhng b sung v mt cng ngh khi c thm cc k thut nh tng hp sng mang, k thut a anten ci tin, nt chuyn tip, truyn dn a im phi hp, mng t t chc5. Mt s dch v trin khai trn mng LTE/LTE-Advanced

Ngoi vic cung cp cc dch v d liu tc cao nh ti xung/ti ln, lt web, streaming, cc dch v OTA th LTE/LTE-Advanced cn cung cp cc dch v thoi trn LTE (VoLTE) v cc dch v qung b. Phn ny trnh by s lc v 2 loi hnh dch v trn.CHNG 2 NH GI TNH HNH TRIN KHAI V THIT LP MNG THEO CNG NGH LTE/LTE-ADVANCED TRN TH GII V TI VIT NAM6. Tnh hnh trin khai v thit lp mng theo cng ngh LTE/LTE-Advanced trn th giiTnh hnh trin khai trn th gii c nh gi da trn cc s liu thu thp t t chc GSA - hip hi cc nh cung cp thit b in thoi ton cu vi s liu mi nht (07/2015). Theo s liu ny, hin ti c tng cng 422 mng LTE hoc LTE-Advanced trin khai trn 143 nc, trong bao gm 59 mng LTE TDD (TD-LTE) trin khai 35 nc; c 88 mng theo cng ngh LTE-Advanced c trin khai 45 quc gia.Tnh hnh trin khai ca cc quc gia, nhm thc hin da trn ti liu cng trnh by v tnh hnh trin khai ti cc quc gia ln i u v cng ngh mng di ng v c nhng bc pht trin mnh m v s lng thu bao mng LTE/LTE-Advanced nh: M, c, Nht Bn, Hn Quc, Trung Quc. Ngoi ra, nhm cng thu thp cc thng tin trin khai ca mt s nc trong khu vc ng Nam trin khai LTE/LTE-Advanced: Singapore, Indonesia v Philipin.

nh gi v tnh hnh trin khai, c th thy hu ht cc quc gia u c nhiu nh khai thc hng n trin khai 4G din rng. Vn nh hng nht l vn ph tn. ng vi mi quc gia, vic cp pht ph tn cho cc nh khai thc mng l khc nhau, v cng t vic phn b ny m mi nh khai thc s la chn cc thit b, cng ngh trin khai cho tn s c cp pht.

Mt xu hng na l vic kt hp (gp) sng mang gia cc bng tn, thm ch l gia cc cng ngh FDD v TDD cng c cc nh khai thc mng ln tn dng. Nhng mng c s dng cng ngh ny u l mng p ng LTE-Advanced vi tc download p ng Cat 4 (150 Mbps), Cat 6 (300 Mbps), thm ch, c nh mng h tr ln n Cat 9 (450 Mbps). c c cc tn s nhm kt hp bng tn, cc nh mng cng thc hin refarming cc bng tn sn c, khai t cc dch v di ng 2G v u gi thm cc bng tn mi.

Ngoi vic nng cao tc d liu, s dng gp nhiu sng mang hn, mt s nh khai thc cng trin khai dch v VoLTE, h tr roaming vi mt s mng vi nhau. S lng cc mng VoLTE hay HD voice vn cn kh t. Mt dch v khc cng c trin khai nh dch v qung b qua mng LTE hay eMBMS.

7. Tnh hnh trin khai mng LTE Vit Nam

i vi bt c cng ngh mng v tuyn no khi trin khai mi u cn quan tm n cc vn c bn nht l vn bng tn cp php, hin trng mng v thu bao, dch v, xu hng cng ngh. Vi cch tip cn nh trn, nhm thc hin c nhng tm hiu nht nh v trnh by nh di y.

7.1. Tnh hnh quy hoch bng tnNhm thc hin tm hiu cc vn lin quan n trin khai mng LTE Vit Nam di cc kha cnh: tnh hnh quy hoch bng tn, nh gi hin trng mng, dch v 2G, 3G ang khai thc thy r yu cu i vi vic nng cao nng lc, tc mng m bo cht lng dch v, v nh gi kt qu th nghim LTE ca 2 nh khai thc mng VNPT v Viettel.

7.1.1. Tnh hnh quy hoch bng tn

Cc tn s ban hnh cc quyt nh, quy nh lin quan n bng tn thng tin di ng. Theo , cc nh khai thc mng di ng c cp pht cc knh trong cc bng tn 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2.6 MHz, c th:

Quyt nh s 25/20

Search related