Baba cu douƒsprezece cojoace de Simion Florea Marian

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Baba cu douƒsprezece cojoace de Simion Florea Marian

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  1/11

  _ Baba0u G0uasprezsce80f 0a0s

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  2/11

  Baba cu douisplezecec0l0aceText dupe

  SIMION FLOREA MARIANCopeftA i ilus alii decocA CREToIU-SEINESCU

  1975EDITUM ION CREANGA,BUCUMSTI

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  3/11

  Baba Dochie a avut un feciorqi l-a insurat. insi ea nu triia binecu nori-sa ci fiind o femeie3

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  4/11

  foarte rea, o chinuia in tot chipul.In urru umelor, nemaiavindgi nemai tiind cm s-o chinuiasci,o trimise intr-u an pe la slirgi-Nl lunii lui Faurj cind era aQa defrig de crdpau lemnele si ouilesub corb, ca sd mealgd in ptrduregi si-i aduci fragi.Nor5-sa ce era si facd?...LuIo cofilI qi se porni plingind dupefragi. Dar de mde si afle eafragi, dupd ce lqtia nu eeu nicimrcar inflorti?Ajungind in pldure si umblindincolo gi incoace degeaba,dete inurmi de o casdr in ete locuiaudoisprezece mognegjj care erauluile anului-

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  5/11

  Nevasta le poyesti toat pdta-nia ei cu soacrb-sa gi apoi iiinnebd de nu gtiu ei mdeva remloc unde u putea gdsi fragi.6

  Btrtrinii ii deterl demin@re,qiapoi, fiindctr innoptase, ii ziserdsd se culce gi si se odihneasci'cici a dou zi fragii dorili sevor gisi.

  7

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  6/11

  Nevasta, tudite de alergituricm erar nu astepti mult se fieimbiati i rugati, ci se culci 9iadormi dusi.A doua zi de diminealS, scu-lindu-se nevasta, luind iari i co-fila, bitrinii ziserl si se intoarcim dinsa acasd, dar si n-o desco-pere defel pind acolo.Nevasta mul1mi din toati ini-ma moqnegilor pentru primire,le siruti mina, ti apo:i, luind co-fita, se intoarse bucuroasi acaslla socrd-sa-Soacrtr-sa, cum o vizu ci vine,o gi intrebi cu un glas asculitunde a stat atla, si adusu-i-afragi ori nu?

  Nora nu-i rdspunse la acestqnimici, ci-i dete nuroi cofiplegatd la gu5.l

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  7/11

  Baba Dchie ii smuci cofitadin mintr, o descoperi repede, gicind olo, ce sd-i vadi ochii?,..Cofila era plind de fragi rmenis,i fruiogi, de-1i fugeau ochii pedinqii; iar ici-colea printre eierau gi fruue verzi.Vitnd Baba Dochie fragii,n-avu ce si mi zic5, ii lud dincofild, ii minc4 s,i-apoi, crezindci, dace sint fragi, de bund seamitrebuie st fie 9i piqune penmcapre, lud ea fuca in briu qicaprele de-napoi qi se porni odinsele la pbque,Dar fiind inci foarte frig, seimbrtcd ea mi intii cu doudsPre-zece cojoace qi aPoi se Pomi cucaprele la pigune.

  10

  lnsi, cu s-a pornit ea cucaprele, a dat o ninso{e qi ofurtuni ca aces, de st nu scotinici ciinele afari. $i ningind, iiudd cojocul deasupra, astfel cAi s-a fecut tot ferfeni 6.

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  8/11

  Baba Dochie, vizind ct i s-audat gi stricat tot cojoculr ti deud 9i ferfenilit ce e nu-l maipoate purta in spate, il lepidi josqi pleci mai departe.Deoarece ninsoarca nu maiinceta, ci, dimpotrivi, venea totmai mare, Dochia , in ftecare d,pe la inserare lepida cire Ecojoc, pind ce nu-i remse unul. icum a rimas fir, nici uncoioc, baba indari a inceput atremura si a dirdii din dinti defrig.VIzind cd ingheald de frig ginu-i alt chip de scipare, a picatin genunchi, a inceput a plinge. iacolo, inghelind, se preficu

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  9/11

  intr-u u de piatri cue ;i azise vede pe virful Rardului, pesub care curge o aptr limpedeca lacrima. Iar caorele s-au ore-f5ot, de asemenea, in pierre.

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  10/11

 • 8/13/2019 Baba cu dousprezece cojoace de Simion Florea Marian

  11/11

  MDITURAION CREANGA Prer ler 8BUCURESTI