Click here to load reader

At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og ... · PDF file At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige indsatser Konference om tidlig indsats,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og ... · PDF file At arbejde med...

 • At arbejde med evidensbaserede programmer, forebyggelse og tidlige

  indsatser

  Konference om tidlig indsats, Nyborg 21. august 2014

  Preben Siggaard & Stinne Højer Mathiasen

 • De kommunale udfordringer på børne- og ungeområdet

  Den sociale indsats

  NormalmiljøetNormalmiljøet Familiens betydning Helhedstænkning

  En inkluderende folkeskole Leve i et fællesskab + ernære sig selv og en familie

 • Evidensbaserede metoder i Herning Kommune

  Hvorfor evidensbaseret?

  • At kunne tilbyde det behandlingstilbud, som giver de bedste resultater for brugerne – undgå tilbud som er virkningsløse

  • Økonomisk ser det fornuftigt ud• Økonomisk ser det fornuftigt ud

  • At det er klart for brugerne, hvad et tilbud indeholder og hvilke arbejdsmetoder, man benytter sig af

 • Herning Kommunes satsninger

  Børn og fam: De utrolige år a.Baby (sundhedsplejen) b.Todler (sundhedsplejen) c.Basic (sundhedsplejen, BFH) d.Dino (PPR, BFH)

  Parent Manegement Training (PMT) (BFH)

  August 2014

  Unge: Aggression Replacement Training (ART) Hedeboc. Family Function Therapy (FFT) Hedeboc. Multisystemisk Terapi (MST og MST-CM) Hedeboc. Multi Treatment Foster Care (MTFC) Hedeboc. MultiFunc (region Midt, Aarhus og Herning Kommune) Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)

 • Herning Kommunes satsninger

  Dagtilbud: DUÅ dagtilbud Herning Modellen

  Skoler: Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)(PALS) (Gullestrup, Holtbjerg, Haderup, Sdr. Felding, Kølkær, Nøvling)

 • Den første svenske evidensteoretiker

 • Dur skidtet til noget

 • RESULTATER FRA MST

  Opgørelse for Herning-teamet

  Nedenstående viser resultat for Herning Kommune i perioden fra 01.09.2010 til 28.02.2012 baseret på godt 200 interviews 6, 12 og 18 måneder efter afslutning.

  Den unge bor hjemme: 80,2 - 79,6 – 61,9 %Den unge bor hjemme: 80,2 - 79,6 – 61,9 %

  Den unge går i skole eller er i beskæftigelse: 71,7 – 71,8 – 77,4 %

 • MTFC – økonomi

  MTFC 1. år efter 2. år efter*

  Udgift, foranstaltninger

  873.000 448.000 520.000

  Gennemsnitlige udgifter pr. person, alle sager (23) Gennemsnitlig indskrivning i MTFC: 331 dage

  foranstaltninger

  Socialpædagisk opholdstilbud

  687.000 790.000 790.000

  Merudgift/ Besparelse (-)

  186.000 -342.000 -270.000

  August 2014 Børn og unge

  * bygger på data for 11 unge 2013-priser

  Samlet gennemsnitlig besparelse pr. ung: 426.000 kr

 • Der kan være udfordringer undervejsundervejs

 • Hvad har vi lært i Herning Kommune ?

  Der er perspektiver i de evidens baserede metoder Der er god faglighed i de evidens baserede metoder Der er god økonomi i de evidens baserede metoder Det ene program understøtter det andet

  2014 Børn og Unge

  Det ene program understøtter det andet At arbejde tidsbegrænset og effektfokuseret smitter

  b-PS1

 • Dias nummer 11

  b-PS1 bofps - Preben Siggaard; 16-01-2014

 • ”Tæt på en svensk kommune: Inspiration fra Borås kommunes praksis på området for udsatte børn og unge” (KREVI 2012): unge” (KREVI 2012): http://www.kora.dk/media/ 275811/boras- rapporten_120312.pdf

 • Sverigesprogrammet: Projekterne og organiseringen

 • Indsatstrappen

  Anbringelse Familiepleje

  Anbringelse Institutions- tilbud

  Anbringelse

  Forebyggelse

  Familiepleje Anbringelse Slægt/ netværk

  Hjemme- baserede indsatser, inkl. anbringelse på eget værelse

 • Centrale elementer i Sverigesprogrammet

  • Indsatstrappen og normaliseringsperpektivet • Udvikling af nye og eksisterende tilbud • Øget tværfaglighed og bedre samarbejde mellem det

  specialiserede område og normalområdet (forudsætning for øget forebyggelse og tidligere indsats)øget forebyggelse og tidligere indsats)

  • Færre børnesager per sagsbehandler i kombination med nyt mindset

 • Hvordan er det så gået indtil nu?

  • Mindsettet er under forandring: Indsatstrappen og normaliseringsperspektivet guider tænkning og handling

  • Tidsbegrænsede institutionsanbringelser lykkes og munder ud i mindre indgribende foranstaltninger. Vi udvikler også nye tilbud på de forebyggende trin – senest spædbarn supportteam og på de forebyggende trin – senest spædbarn supportteam og ungdomsmodtagelse

 • • Rådgiverne oplever at de har ”planlagt travlt” i stedet for hovedløst travlt. Går forlæns ind i sagerne fremfor at brandslukke

  • Tættere kontakt og relation til borgerne samt hyppigere opfølgninger på iværksatte foranstaltningeropfølgninger på iværksatte foranstaltninger

  • Større sagskendskab – og styring (styrket myndighedsudøvelse) • Arbejder i alle sager og ikke kun i de sager der ”larmer” • Færre akutte sager og færre rødglødende telefoner

 • • Et nyt fælles sprog er på vej • Er i højere grad fælles om familierne • Familierne bliver i mindre grad en ”solo-sag” og flytter ikke

  afdeling, men ”deles” • Snitfladerne mellem faggrupperne er blevet mere ”opblødte”• Snitfladerne mellem faggrupperne er blevet mere ”opblødte” • Inddragende netværksmøder bliver afholdt med kort deadline og

  ingen aflyser længere, bl.a. fordi alle har afsat fast tid i kalenderen

  • Skoler og dagtilbud oplever en større tilgængelighed til Sverigesteamets medarbejdere

 • Når vi ser på tallene indtil nu

  • Vi forebygger i højere grad behovet for anbringelser

  • Vi anbringer mere i familiepleje og formår også at bringe institutionsanbragte ned ad indsatstrappen til mindre institutionsanbragte ned ad indsatstrappen til mindre indgribende foranstaltninger

 • 4% 3%

  25%

  Antal årsbørn i procent

  30.06.13

  Kost- og efterskoler

  Eget værelse

  2% 4%

  15%

  Antal årsbørn i procent

  31.03.14

  Samtidig (endnu) ingen sammenbrud i anbringelsesforløb

  68%

  Familieplejeanbragte

  i alt

  Institutionsanbragte i

  alt 79%

 • Vigtigt for at lykkes

  Målet er ikke pæne tal, men en grundlæggende helhedsorienteret omlægning af praksis!

  • Ledelsesmæssig opmærksomhed og ejerskab fra medarbejderne er nødvendig

  • Løbende monitorering på udvalgte indikatorer, stop op-• Løbende monitorering på udvalgte indikatorer, stop op- sessioner og justeringer i vores initiativer

  • En god organisering er også af afgørende betydning (bl.a. tværfaglig styregruppe og implementeringsteams)

  • Politisk forståelse og opbakning til vores omlægningsforsøg og investeringslogikken

 • Økonomien og politikerne

  2013 2014 2015 2016

  Forventet besparelse på anbringelser (SO 16)

  -1.000 -2.000 -3.000 -4.500

  4 sagsbehandlere + 1 teamkoord. i BOF (SO 20)

  2.000 2.000 2.000 2.000

  Nettobesparelse 1.000 0 -1.000 -2.500

 • Læs evt. mere på

  http://sverigesprogrammet.herning.dk/ http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/programmer-med-evidens