Click here to load reader

Forebyggelse af tryksår - sundhed.dk · o Systematik i forebyggelse af tryksår o Anvendelse af data i forebyggelse af tryksår . Aarhus Kommune – Sundhed og Omsorg 7 lokalområder

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Forebyggelse af tryksår - sundhed.dk · o Systematik i forebyggelse af tryksår o Anvendelse af...

 • Systematisk kvalitetsforbedring i primærsektoren

  Forebyggelse af tryksår

 • Programmet for oplægget

  o Tryksår i den kommunale kontekst

  o Systematik i forebyggelse af tryksår

  o Anvendelse af data i forebyggelse af tryksår

 • Aarhus Kommune – Sundhed og Omsorg

  7 lokalområder

  o Hvert lokalområde sammensat af

  hjemmepleje, sundhedsenhed,

  sundhedsklinikker, lokalcentre og

  plejehjem

  Tværgående enheder

  o Demensafsnit, ortopædkirurgisk

  genoptræningscenter,syn/hjælpemidler,

  neurocenter, rehabiliteringsenhed,

  natsygepleje og akutteam

 • • Knap 350.000 indbyggere

  • 20.000 arbejder i kommunen,

  • 4700 medarbejdere i Sundhed og Omsorg

  • 11.000 borgere er i et forløb

  • 45 plejehjem

  • 28 Sundhedsklinikker

  • 40 hjemmeplejeteams

  • 7 Sundhedsenheder– (sygepleje, visitation

  og træning)

  Aarhus i tal

 • Forbedringsteamet på plejehjemmet Åbygaard

 • Hvorfor forebygge tryksår?

  o Sparsomme UTH-data

  o Anbefalinger til forebyggelse af

  tryksår var IKKE implementeret

  o Retningslinjer blev ikke fulgt

  o Behov for viden om tryksår,

  forebyggelse, screeningsredsksber

  og hjælpemidler

 • Tryksårsaudit fra 2018

  Kilde: Sårklyngens tryksårsaudit, MSO, Aarhus Kommune, 2018

  1 Tal udelukkende baseret på journaldata. Forekomsten er formodentlig højere

 • Andel af borgere med tryksår, der er Bradenscoret

 • At opnå 300 dage uden

  tryksår hos borgere på

  plejehjemmet Åbygaard

  Vores målsætning

 • Braden-score anvendes til risikovurdering

  Risikovurdering af borgerne

 • Systematisk observation af

  borgerne, så der hurtigt kan

  reageres på forandringer

  HUSK-Tjekliste

 • Hvis du kan svare ”ja” til én af følgende spørgsmål

  • Akut sygdom

  • Ændret ernæringstilstand

  • Ændret funktionsniveau

  Identificeres på daglig tavlemøde

  BRADEN-score (screeningsredskab)

  • Vurdering af om borger er i risiko

  for tryksår

  Lav risiko (15-18 point) = der gøres ikke yderligere

  Middel risiko (13-14) Høj risiko (10-12) Meget høj risiko ( < 9)

  Resultatet af score dokumenteres i journal og på tavle Analyse af årsager med terapeut/ sygeplejerske

  Nye b

  HUSK-TJEKLISTE Anvendes til at systematisere handlinger og observationer Daglig HUSK Ugentlig HUSK

  + Faglig vurdering

  BRADEN ståraldrig alene. Det kliniske blik vægter ligeså tungt .

  Evaluering/opfølgning – Braden: • Månedlig revurdering af dem

  med røde og gul bradenscore • Halvårlig revurdering ifm.

  Borgerkonferencer • 1 x årligt screening af samtlige

  borgere

  Evaluering/opfølgning - HUSK Revurdering af anvendelse af HUSK på gule og røde borgere 1 x ugentligt

  Borger er ny indflyttet og/eller udskrevet fra

  sygehus (udskrivelsesadvis)

  + Faglig vurdering af hvilke handlinger ,

  der iværksættes

  Flowchart for forebyggelsesprocessen

 • Hos borgere i risiko vurderes behov for:

  o Anvendelse af trykaflastende og

  trykfordelende hjælpemidler

  o Korrekt anvendelse af hjælpemidler og

  tydelige beskrivelser i journal

  o Lejring-/stillingsskifte og mobilisering

  o Ernæring (ernæringsscreening og

  kostplan)

  Handlinger

 • Tavlen

 • Tryksårskalenderen viser:

  o Dage mellem nyopståede tryksår

  (kategori 1)

  o Dage mellem nyopståede tryksår

  (kategori 2-4)

  Fra data til viden

 • Data på processer

 • Data på processer

 • o 300 dage uden tryksår er

  opnået (både kategori 1 og 2-4)

  o Systematisk risiskovurdering

  med Braden

  o Robuste processer på

  anvendelse af HSUK

  Resultater

 • o Involver alle faggrupper i udvikling af

  systematiske arbejdsgange

  o Brug data til at finde ud af om de

  forandringer vi sætter i værk også er

  forbedringer

  o Ledelsesfokus er centralt for at lykkes

  Vigtigste budskaber til andre

 • Tak for opmærksomheden

  Kontakt oplysninger: Ditte Kjems Jensen, Aarhus Kommune, [email protected]