14
„Persolog® - sertifikacioni seminar“ © 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana. Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere Beograd, 3-5. oktobar 2019.

„Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

„Persolog® - sertifikacioni seminar“

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Sertifikacija za međunarodne

Persolog® trenere

Beograd, 3-5. oktobar 2019.

Page 2: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

Persolog® Personality Profile je međunarodno priznat alat za određivanje profila ličnosti ljudi. Iskustva dokazuju da je razumevanje sopstvenog profila ličnosti i razumevanje profila ličnosti ljudi koje vodimo veoma važno za efikasnost rukovođenja. Dobro poznavanje profila ličnosti ljudi sa kojima radimo je ključ za: 1. njihovu motivaciju, 2. efikasniju komunikaciju, 3. smanjenje konflikata i stresa, 4. uspešno postavljanje ljudi na radna mesta (selekcija novih, testiranje postojećih zaposlenih), 5. uspešno formiranje timova, 6. pravi pristup prema našim kupcima, 7. veću preduzimljivost, učinak i lojalnost saradnika i 8. godišnje razgovore.

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Postanite međunarodno priznati Persolog® trener

Page 3: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

Persolog® model ličnosti u svetu

• Persolog® Personality Profile (u početku pod nazivom Persolog® DISC model) prisutan je od 1990. u Nemačkoj

• Danas, na svih pet kontinenta: Evropa, Amerika, Azija, Australija, Afrika

• 47 država

• 39 jezika

• +10.000 sertifikovanih trenera

• više od 60.000.000 korisnika DISC-a u svetu

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Page 4: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

Persolog® Personality Profile je naučno utemeljena metoda, potvrđena je u praksi uspešnih nemačkih kompanija, a zatim proširena na tržišta širom sveta. Pragmatična i praktična analiza Persolog® Personality Profile se kontinuirano razvija, na njenom unapređenju radi međunarodni tim naučnika i svakih 10 godina se iznova verifikuje u Nemačkoj. To je garancija njene pouzdanosti i važnosti i shodno tome, kao sertifikovani međunarodni Persolog® trener, uvek cete raditi sa najnovijim modelom koji je razvijen tokom vremena. Alati Persolog® se mogu koristiti na međunarodnom nivou, a vecina njih je prevedena na 39 jezika. Seminare koji sadrže Persolog® alate, sertifikovani Persolog® treneri vode širom sveta, od Evrope do Azije, od Australije do Amerike i Afrike. © 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Naša garancija kvaliteta

Page 5: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

Model Persolog® Personality Profile opisuje ljudsko ponašanje na osnovu četiri profila – stila ponašanja : Dominantan (D), Uticajan (I), Stabilan (S) i Oprezan (K), a ima za cilj bolje razumevanje sopstvenog ponašanja i unutrašnje prirode, kao i ponašanja i unutrašnje prirode drugih ljudi. Ljudi sa dominantnim stilom ponašanja (D) su motivisani da rešavaju probleme i postižu brze rezultate. Ljudi čiji stil ponašanja karakteriše uticaj (I) motivisani su da ubeđuju druge. Oni su otvoreni i obično izražavaju svoje misli i osećanja optimistično. Ljudi sa stabilnim stilom ponašanja (S) motivisani su za stvaranje predvidivog okruženja. Oni su strpljivi i dobri slušaoci. Ljudi sa opreznim stilom ponašanja (K) su motivisani da postignu visoke standarde. Pošto ovi ljudi žele da izbegnu probleme, oni pridaju veliki značaj preciznosti i tačnosti.

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Page 6: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Licenciranje – sadržaj seminara

Page 7: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

• Istorijat i poreklo Persolog® modela • Upoznavanje sa naučnom bazom modela i osnovnim tipovima ponašanja • Uvod u Persolog® Personality Profile pomoću vežbi i primera • Sedam otkrića za razumevanje modela • Četiri osnovna tipa ponašanja • Razumevanje namera koje usmeravaju naše ponašanje • Naša unutrašnja logika - uverenja koja usmeravaju naše ponašanje • Dvadeset profila ponašanja i strategija • Fenomen unutrašnjeg stresa • Persolog® Personality Profile i timski rad • Analiza profila i diskusija • Vežbe za razumevanje svih sedam nivoa otkrića

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Sadržaj sertifikacionig seminara (I)

Page 8: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

• Upotreba alata Persolog® Personality Profile u različitim situacijama • Treninzi za pojedine poslovne funkcije i aktivnosti - vođenje, prodaja, timski rad... • Coaching uz upotrebu alata Persolog® Personality Profile • Poznavanje najvažnijih statistika i istraživanja u vezi alata Persolog® Personality

Profile • Pregled najvažnijih poglavlja Priručnika za trenere - dodatna studija Persolog® DISC

modela i izvođenje seminara (356 stranica) • Analiza radnog mesta i upotreba alata • Pregled dodatnih analiza koje pruža Persolog i pristupon line portalu (on-line analize

i izveštaji; e-port sistem) • Pregled strukture treninga na osnovu Persolog® Personality Profile modela • Završni test • Podela licence - međunarodno priznatog sertifikata za Persolog® trenera

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Sadržaj sertifikacionig seminara (II)

Page 9: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Janez Hudovernik, međunarodni Master Persolog GmbH trener Zaposlen je u konsultantskoj kompaniji Pro Acta, d.o.o. Nositelj je licenci kompanija Human Performance Institute i Persolog GmbH za područje Slovenije, Hrvatske i Srbije. Intenzivno je radio na projektima sa uglednim predavačima Jimom Loehrom, Johnom Whitmorom, Brianom Tracyjem i Friedbertom Gayem. Autor je brojnih članaka na temu uspešnosti u prodaji i koautor knjige (sa g. Brajanom Trejsijem) Kako izgraditi pobednički prodajni tim.

Dragan Savić, međunarodni Persolog GmbH trener Strateški savetnik domaćih i multinacionalnih kompanija, trener, ključni govornik i predavač na brojnim međunarodnim konferencijama na temu komunikacije i ponašanja u kriznim situacijama, gostujući predavač na Univerzitetu DOBA/Slovenija i Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Već 10 godina je međunarodni Persolog GmbH trener i učesnik na brojnim projektima koji uključuju Persolog metodologiju, u državama Jugoistočne Evrope.

Treneri

Page 10: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Datum: 3-5. oktobar 2019. Termin (I-III dan): 9.00 – 17.00 Mesto: Beograd Lokacija: Trening centar High Performance Team

Informacije o održavanju seminara

Page 11: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 1990€ (dinarska protivvrednost)+ PDV. Pogodnosti za rane prijave: 1590€ za prijave do 31.5. 2019. 1690€ za prijave do 30.6. 2019. Za prijave nakon 30.6. 2019. naplaćuje se pun iznos kotizacije. Mesto na seminaru se rezerviše uplatom kotizacije. Broj mesta je ograničen na 8 učesnika. Nakon što se broj popuni, nove prijave se neće primati. Prijavu možete da izvršite putem telefona: 061 722 6937, ili, putem e-maila: [email protected]

Kotizacija i način prijave

Page 12: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

1. Tri dana obuke i 2 x 1 sat individualnog coachinga 2. Seminarski materijali 3. Materijal za dodatne studije (3 priručnika za trenere – ukupno 356 strana) i slajdove za izvođenje treninga u ppt obliku 4. Upitnik 107 (4 komada) - isključivo Persolog® Personality Profile upitnik 5. Upitnik 101 (2 komada) – Persolog® Personality Profile i opisi 20 profila 6. Upitnik 102 (1 komad) - upitnik za analizu radnog mesta

7. Pristup on line portalu – eport 4.0 i 50 kreditnih bodova 8. Testiranje i potvrda o međunarodno priznatom statusu Persolog®

GmbH trenera 9. Bez uslova o minimalnoj prodaji ili naručivanju upitnika/analiza 10. Međunarodna licenca za izvođenje treninga na osnovu Persolog® alata.

Kotizacija uključuje:

Page 13: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

Status licenciranog Persolog® trenera vam daje mogucnost izvođenja licenciranih treninga unutar firme u kojoj radite, a isto tako i na tržištu, širom sveta. Kao i sam seminar i didaktiku, metodologiju dokumenata koje dobijaju učesnici, sastavili su profesionalci iza kojih stoji višedecenijski naučni rad na ovom području. Informacije koje sadrže radni materijali su aktuelne i struktuirane na način da se univerzalno važeći saveti autora mogu brzo i bez problema pretvoriti u vašu ličnu strategiju uspeha. Sa vašim radnim materijalima, ono što ste naučili na seminaru, ponećete kući "crno na belo". Kasnije, radni priručnici će vam služiti kao vredna i referentna podrška u svakodnevnom radu.

© 2019 Persolog GmbH. Sva prava su zadržana.

Status licenciranog Persolog® trenera

Page 14: „Persolog® Sertifikacija za međunarodne Persolog® trenere...• Analiza radnog mesta i upotreba alata • regled dodatnih analiza koje pruža ersolog i pristupon line portalu

©2019 Persolog GmbH Sva prava su zadržana. Reprodukcija u bilo kakvoj formi, potpuna ili delimična, je zabranjena

Dragan Savić tel: 00381 (0) 61 7226937 e-mail: [email protected] blog: kriznekomunikacije.wordpress.com web: www.highperformance.rs

Kontakt