APARATE ELECTRICE_1

Embed Size (px)

Text of APARATE ELECTRICE_1

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  1/144

  APARATE ELECTRICE

  Aparatele electrice (AE) sunt elemente aleinstalatiilor electrice care au rolul de a comandacomuta sau/si proteja instalatiile electrice sisunt amplasate ntre sursa de energie siconsumator.

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  2/144

  CLAI!ICAREA A.E. Criterii de clasi"icare a aparatelor electrice#

  $ functionalitate (comutatie, control,protectie)

  $ natura curentului# de c.c.sau de c.a. $ numarul de poli(cai de curent)#monopolare,

  bipolare, tripolare, multipolare

  $ dupa locul de utilizare# de %e&terior' sau de%interior'

  $ dupa valorile tensiunii de lucru# dejoasasau de naltatensiune

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  3/144

  PARAMETRII NOMINALI AI APARATELORELETRIE

  Tensiunea nominal, Un [V], [kV]

  tensiune de serviciu, notat Us

  Supratensiuni(TTR)

  Curentul nominal, notat In, [A]

  curentul de conectare, Ic

  curentul de rupere, IR ( intre 0,6 Ini In)

  Cureni de re!la"

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  4/144

  Tensiunea nominal notat* !n n +,- sau +,-

  Tensiuni nominale la 0 12 curent alternativ# 3oas* tensiune +,- TA 4$5067# ", #$, $%,

  %&, ##' sau #$, $$' sau $', *&', ""', #'''

  Inalt* tensiune +,- CEI 8$94# ", +$, #$, #+,$%, *", $, $+, #'', #$*, #%, #', $%, *'',*"$, %$', $, "

  Tensiuni nominale curent continuu: 3oas* tensiune +,-# $%, %&, ##', #$, $$', $',

  %'', &''(#''')

  Inalt* tensiune +,-# $$' %'' &''

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  5/144

  Curentul nominal notat In+A-

  Curen:i nominali pentru aparatele electricecon"orm normelor CEI

  3oas* tensiune#6789098670845090096980600604970084050090009609800

  60006004907000 0008000

  Inalt* tensiune#70084050096098006000600490

  7000000 8000

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  6/144

  Curen:i de reglaj pentru aparateleelectrice

  In+A-

  8 90 98 6 70 84 900

  Ir+A-

  48$8 8$90 ;8$98

  9$6

  67$70

  4

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  7/144

  Alti parametri nominali ai AEC(pentru regim normal de "unctionare)

  natura curentului # curent continuu sau curent alternati= >

  num*rul de ? poli @ sau de c*i de curent principale #monopolare ipolare tripolare sau cBiar multipolare >

  num*rul de contacte au&iliare i tipul lor normal ncBis (I)sau normal descBis (D) >

  locul de montare pentru e&ploatarea propriu2is* acestapoate "i n e&terior (E) sau n interior (I) >

  num*rul de mane=re sau durata de =ia:* notat* cu Na=nd =alori de la 9000 mane=re pn* la 9000000

  mane=re.

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  8/144

  Temperaturi admisi-ile .n func/ionarea AE+

  unt de"inite de in"luenta temperaturii asupra#

  propriet*:ilor "i2ico$mecanice ale

  componentelor> propriet*:ilor dielectrice ale materialelor

  i2olante>

  "enomenelor de o&idare a contactelor AE> regimului de "unc:ionare a AE destina:iei AE.

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  9/144

  Temperaturile AE

  Temperatura amianta # +FC-

  upratemperatura# temperatura peste =aloareaamianta de"inita ca#

  G $ aG T H Ta+FC-

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  10/144

  Influen/a cre0terii temperaturiiasupra materialelor dielectrice

  La creterea temperaturii :

  se modific nefavorabil n funcie de temperatur, creste

  conform relaiei : # a ( $ % )

  cresc valorile t! (pierderile in materialele dielectrice)&

  calitile dielectricese deterioreaz

  cresc pierderile de putere

  rezulta'ncliri suplimentare

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  11/144

  Ale1erea temperaturilor admisi-ilepentru materiale izolante din AE

  !actori de in"luenta asupra temperaturiloradmisiile pentru materialele dielectrice

  natura materialului electroi2olant dar pe dealt* parte

  =aloarea tensiunii nominale a acestuia

  temperaturile admisiile pentru un acelaimaterial sunt cu att mai mici cu cttensiunea nominal* este mai mare

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  12/144

  Temperaturi admisi-ile pentru izolatiaAE

  I2olatori ceramici2temperaturile admisiile deordinul a (50 H 5) FC pentru construc:ii u2uale

  i2olatorilor or1anici pentru care creterea cu 5

  FC a temperaturii peste =alorile admisiile lenjum*t*:ete durata de =ia:*. materialelor dielectrice de tip 34rtie

  impre1nat5 (condensatoarelor) temperatura

  admisiil* este de 50 FC la tensiunea nominal*de 4 , si de 0 FC la tensiunea nominal* de 4,.

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  13/144

  lase de izola/ie pentru materialeleutilizate la realizarea AE

  lasa deizolatie

  Temp+Adm+(6)

  Materiale

  7 ;0 ateriale te&tile neimpregnate

  A 90 ateriale te&tile impregnate

  E 960 Email

  8 940 ica "ira de sticla rasini epo&idice

  9 9 ica "ira de sticla lianti si compunduriorganice

  : 950 ica "ira de sticla compunduri silico$organice

  J950 ica sticla "ira de sticla portelan

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  14/144

  Transmiterea c5ldurii .n func/ionareaAE

  Transmiterea c*ldurii n "unc:ionarea AEse reali2ea2* su "orma unui flux termicorientat de la sursa caldc*tre sursarece si are loc prin:

  conductiilitate termic* con=ec:ie termic* radia:ie termic*

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  15/144

  Transmiterea c5ldurii princonducti-ilitate termic5

  Are la a2* agita:ia termic* a moleculelor i areloc la corpurile solide "iind caracteri2at decoe"icientul de conductibilitate termic

  legea lui !ourier #

  dtdSdxdQd2 =

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  16/144

  Transmiterea c5ldurii princonvec/ie

  Acest mod de transmitere a c*ldurii estepropriu "luidelor (ga2e sau licBide)

  "lu&ul termic transmis prin con=ec:ie de la sursa cald*

  de temperatur* 9 c*tre sursa rece de temperatur* 6printr$o supra"a:* dat* se poate calcula cu ajutorulrela:iei #

  cG

  c(

  9$

  6) K +-

  oeficientului de transmitere a c5ldurii prin convec/ie2 c ;P>dt)repre2int* contriu:ia surselor termice pentru inter=alul de timp dt

  (=t>?r>>dt)repre2int* energia termic* trans"erat* mediului amiant prinsupra"a:a de r*cire r la supratemperatura cu coe"icientul de transmitere

  a c*ldurii de =aloare Ot i n timpul dt

  (m>c>d

  )este energia termic* utili2at* pentru creterea cu da temperaturii

  proprii

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  20/144

  Ecuatia de ilant termic

  !orma ecuatiei de ilant termic#

  unde# P G OsK P A G OtK r C G m K c

  $

  &

  $'

  dtd

  (

  =+

  '

  &

  ,'$

  #

  (

  max==

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  21/144

  ?olu/ii ale ecua/iei de -ilan/ termic 0ire1imuri termice tipice

  olutia pentru incal2ire (0) G 0si e=olutia (t)(t) G ma&+( 9 H e&p( H t / T )-

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  22/144

  ?olutia pentru racire si variatia (t) Conditia initiala pentru racire(0) G ma& olutia# (t) G ma&e$ t / T

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  23/144

  Regimuri termice in "unctionarea AEC

  Regim termic tran2itoriu t S 7 T temperatura =ariaila>

  Regim termic permanent t J 7 T temperatura constanta>

  Regim de "oarte scurta durata

  Regim termic ciclic#

  H Cu cicluri identice (de scurta durata sau intermitent)H Cu cicluri oarecare

  Ciclurile identice caracteri2ate prin# DC "C tC tp (tCtp)

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  24/144

  Re1imuri termice ciclice .nfunc/ionarea AE

  Regimul termic ciclic de scurt durat

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  25/144

  Re1imul termic ciclic de scurt5 durat5

  upratemperatura ma&ima de "unctionare ciclica#

  ma&G (tc) G ma&+9 H e&p(Htc / T)- S ma& coe"icient de supranc*rcare termic* O#

  coe"icient de suprancarcare n curent OI#

  OIG OQ(0) I G OIK In J In

  !)(max

  max>=

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  26/144

  Re1imul termic ciclic intermitent

  ,ariatia in timp a supratemperaturii si a curentului

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  27/144

  Re1imul termic ciclic intermitent

  Coe"icient de supraincarcare termica

  OJ 9#

  Coe"icient de supraincarcare in curent

  Curentul posiil pentru AEC# I G OI In

  OG DC

  =

  = ((max

  max*)

  e

  e

  #

  #

  tt

  t

  pc

  c

  !

  !

  +

  = ))I

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  28/144

  Re1imul termic de foarte scurt5durat5

  procesele termice se pot considera adiaatice ("*r* scBim de

  c*ldur* cu mediul amiant)

  OsK P K dt G m K c K d (0) G 0ma&G (U)

  (t) G tmc&)s

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  29/144

  9unc/ionarea AE cu cicluritermice oarecare

  timpi tcde trecere a curen:ilor Iprin c*ile de curent

  timpi de pau2* tp curentul ecBi=alent Ie#

  ( )

  =

  =

  +

  =m

  !+

  p+c+

  m

  !+

  c+2+

  e

  tt

  t,

  , ( ) = c+t

  "

  2

  +

  c+

  e dtti

  t

  !

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  30/144

  Re1imul termic de foarte scurt5durat5

  procesele termice se pot considera adiaatice ("*r* scBim de

  c*ldur* cu mediul amiant)

  OsK P K dt G m K c K d (0) G 0ma&G (U)

  (t) G tmc&)s

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  31/144

  aracteristica de protec/ie termic5pentru c5ile de curent

  e considera ncal2irea unei cai de curent cu aceeasi =aloare T pentru #

  InS I9S I6 S V S I

  re2ultnd "iresc#

  admS ma& 9S ma& 6S V. S ma&

  unde#

  rt

  2++max

  S)-=

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  32/144

  aracteristica de protec/ie termic5pentru c5ile de curent

  Curele de ncal2ire conduc la otinerea caracteristicii de protectie t(I)

  t i ti d t ti t(I) ti

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  33/144

  aracteristica de protectie t(I) ce tineseama de variatia rezistivitatii cu

  temperatura ,ariatia re2isti=itatii cu temperatura respecta relatia#

  Ecuatia de ilant termic se scrie#

  Punndu$se su "orma ecBi=alenta#

  sau#

  .!/./ += a

  dclSdtl0)dtS

  l.!/t

  2"

  +=+

  cS

  .

  cS

  cS

  0)/

  dtd

  2

  2"

  2

  2"t

  =

  +

  c

  1

  b,c

  1

  cS

  0)

  a,badtd

  2""

  2"t"""

  =

  ==+

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  34/144

  Incalzirea cailor de curent consider4nddependenta rezistivitatii de temperatura

  Curele de ncal2ire pentru =alori di"erite ale lui ? a @#

  Densitate de curent critica (aG0)#

  cr"

  t

  1S

  0)1 =

  > S1 crcr =

  Metode de evaluare a .nc5lzirii AE Metoda celor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  35/144

  Metode de evaluare a .nc5lzirii AE+ Metoda celortrei puncte (analitic)

  apelea2* la m*sur*ri e&perimentale ce de"inesc punctele (t9) (t6) i

  (t4) ale curei de nc*l2ire (t)

  Tinnd seama de e=olutia supratemperaturii n timp

  i acceptnd de2=oltarea n serie de puteri cu retinerea a trei termeni#

  Re2ulta#

  ( )

  =

  #t

  max e!t

  34323!

  !42

  ++ xxx

  =e x

  4!2

  4!22max

  2

  = ( ) ( ) ( ) ( )

  ( )4!22!2442!2

  22

  tttt#

  ++=

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  36/144

  Metoda celor trei puncte (gra"ic)

  =ersiunea gra"ic* preci2ia poate "i in"luen:at* de operatorul uman

  ce are la a2* rela:ia ecBi=alent* a supratemperaturii la ncal2ire#

  Care prin deri=are conduce la#

  Re2ultnd "inal ecuatia unei drepte#

  ( )max

  max#

  t te

  =

  #

  tmax

  e

  #dt

  d =

  ( )dt

  d#t max =

  M d l i ( "i )

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  37/144

  Metoda celor trei puncte (gra"ic)

  ( ) t#t max

  =

  ?OLIITARI ALE AE @N REIM BE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  38/144

  ?OLIITARI ALE AE @N REIM BEBE9ET (suprasarcina)

  Pentru un curent de suprasarcin* se de"inete ocaracteristic* de protec:ie termic* t(I/In)

  dac* =alorile curentului de de"ect nu dep*esc (9H 6)In elementede protec:ie speciali2ate (imetale siguran:e "u2iile relee etc.)asigura deconectarea dup* un timp cu att mai mic cu ct =alorilecurentului sunt mai mari

  ?OLIITARI ALE AE @N REIM BE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  39/144

  ?OLIITARI ALE AE @N REIM BEBE9ET (scurtcircuit)

  curentului de de"ect dep*seste cBiar 90 In untimp "oarte scurt

  amplitudine mare a curentului de de"ect > timp scurt de mani"estare a de"ectului

  elementele de protec:ie treuind s* inter=in*cat de rapid este posiil

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  40/144

  ?OLIITARI ALE AE BATORATEOM!TATIEI

  '5 trebuie s asi6ure 7 conectarea 8 i 7 deconectarea 8 circuitele

  electrice, n condiii normale de funcionare si n condiii de defect

  'paritia arcului electric la deconectareconduce la solicitri,nprincipal termice, la nivelul contactelor '5 i ale camerelor de

  stin6ere, dar i la solicitri dielectrice, datorate supratensiunilor de

  comutaie, ce intervin imediat dup stin6erea arcului electric,

  7 tensiune tranzitorie de restabilire 8 /##-.

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  41/144

  Amorsarea arcului electric de comuta/ie

  deoarece distan:a deste initial practic nul* E(0) poate dep*i limita de+,/cm- se mani"est* spontan "enomenul de autoemisie electronic

  Purt*torii de sarcin* (perecBe) ce apar ntre piesele de contact su

  ac:iunea cmpului electric asigur* amorsarea unei desc*rc*ri de tipscnteie electric

  Prin omardarea catodului de c*tre ionii po2iti=i din desc*rcarea ini:ial*temperatura acestuia crete (local) "oarte mult putnd dep*i "inal 60000 O

  ast"el nct n aceast* 2on* se mani"est* "enomene de autoemisie termic

  Dac* puterea sursei de alimentare a circuitului este destul de mare seproduce trecerea descarcarii de tip scnteie electrica n desc*rcare de tip

  arc electric.

  9!"4

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  42/144

  Arcul electric de comuta/ie

  Scnteia electriceste o desc*rcare de scurt*durat* instail* caracteri2at* prin =alori mici alecurentului ce o parcurge i ale densit*:ii de curent

  Arcul electriceste o desc*rcare de lung* durat*stail* (autonom*) su "orma de coloan* de plasma"ierinte caracteri2at* prin =alori mari ale curentului imai ales ale densit*:ii de curent dar prin =alori relati=reduse ale tensiunii dintre piesele de contact doar de(60$40) +,-.

  ! d i i l d

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  43/144

  !enomene de ioni2are n coloana de arcelectric. !actori de in"luen:*

  Arcul electric repre2int* un continuu ecBiliru dinamicntre "enomenele de ioni2are i cele de deioni2are cedecurg concomitent n coloana de arc

  !enomenele de ioni2are din coloana de arc pot "i # Ioni2are prin autoemisie electronic* i/sau termic* > Ioni2are prin ciocniri > ioni2are termic*

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  44/144

  9enomene de ionizare prinautoemisie electronica

  !enomenele de ionizare prin autoemisieelectronicinter=in de oicei n primul moment dup* desprindereapieselor de contact la deconectarea AE cnd

  intensitatea cmpului electric este su"icient de mare densitatea de curent de autoemisie electronica este

  data de relatia#

  5ab

  22ae e5a':

  =

  9enomene de ionizare prin

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  45/144

  9enomene de ionizare prinautoemisie termic5

  temperatura la nivelul catodului, bombardat de ionii pozitivi din

  descrcarea iniial, creste si se manifest fenomene de ionizare prinautoemisie termic

  densitatea de curent corespunztoare put;nd fi evaluat cu a1utorul

  relaiei

  contribuia total a fenomenelor de autoemisie n dezvoltarea arcului

  electric,Ja, este dat de relaia lui -ic

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  46/144

  Arcul electric de comuta/ie ca desc5rcareautonom5+

  ur-ele lui Pasc3en ani"estarea arcului electric de comuta:ie ca desc*rcare autonom*

  nseamn* men:inerea acestei desc*rc*ri electrice cBiar dac* "enomenele deioni2are ini:iale ce stau la a2a amors*rii acesteia ncetea2*

  Consider*m de e&emplu un electron ce se deplasea2* ntre piesele decontact situate la distan:a d care n pre2enta cmpului electric se mani"est*

  ca un catod (O) respecti= ca un anod (A)

  - l l i P 3

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  47/144

  ur-ele lui Pasc3en

  Tinnd seama de rela:iile

  Ui = i, =U ! d E G campul electric

  Mnde d Gdistanta intre contacte

  pG presiunea ga2ului se o:ine e&presia curelor lui PascBen#

  ( )

  ( )

  +

  =

  !!ln$

  dpln

  dp

  $

  == i

  - l l i P 3

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  48/144

  ur-ele lui Pasc3en tensiunea de alimentare limit* pentru care desc*rcarea de tip arc electric de

  comuta:ie se mani"est* ca desc*rcare autonom* depinde de produsul (pd)#

  ur-ele lui Pasc3en

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  49/144

  ur-ele lui Pasc3en e constat* c* aceste cure U"pd#pre2int* un minim la

  Mmin si (pd)min#

  E&aminnd aceste cure se pot de"ini trei 2one distincte # o prim* 2on* su curele lui PascBen pentru =alori (pd) in"erioare =alorii de

  minim ce corespunde AEC ce "unc:ionea2* la presiune sc*2ut* e=entualcelor cu comuta:ie n =id >

  a doua 2on* tot su curele lui PascBen dar pentru =alori (pd) superioare

  =alorii (pd)min ce corespunde reali2*rii AEC cu "luid su presiune (cBiar peseama energiei disipate de arcul electric) sau AEC cu aer comprimat >

  a treia 2on* deasupra curelor lui PascBen ce corespunde situa:iilor ncare se dorete utili2area arcului electric ca desc*rcare autonom*.

  +=

  !!ln=e= imin ( )

  +=

  !!lne$dp min

  A d t -il5 i d i t -il5

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  50/144

  Ardere sta-il5 0i ardere insta-il5 aarcului electric de comuta/ie

  Pentru ca AEC s* asigure deconectarea circuitelor n care suntincluse se impune e=itarea condi:iilor de mani"estare a arculuielectric ca desc*rcare autonom* prin "a=ori2area "enomenelor dedeioni2are

  ,alori limit* ale curentului pentru arderea arcului electric sunt cuatt mai mici cu ct tensiunea este mai mare#

  94 +A- la 0 +,- si respecti= 0 +A- la 660 +,- pentru cupru

  9 +A- la 0 +,- si respecti= 06 +A- la 660 +,- pentru argint +A- la 0 +,- si respecti= 09 +A- la 660 +,- pentru caron

  Procesele ce au loc di"er* n ca2ul AE de curent continuu "a:* de AEde curent alternati= dar sunt in"luen:ate i de natura circuitului dedeconectat

  Ardere stail* i instail* a arcului electric

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  51/144

  Ardere stail* i instail* a arcului electricde curent continuu n circuite pur re2isti=e

  e consider* un circuit pur re2isti= pentru care deconectarea se reali2ea2*prin descBiderea contactului $al AEC

  Ecuatia circuitului este de "orma# U = R % & Ua(%)

  Ardere stail* i instail* a arcului electric

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  52/144

  Ardere stail* i instail* a arcului electricde curent continuu n circuite pur re2isti=e

  Daca se accepta rela:ia propus* de AWrton se otine#Ua = ' & ' = a & cl , b = b & dl,

  n care, pentru piese de contact din cupru, a= () *+, b = -) *+, c

  = -) *+!cm, d = () *+!cm,

  I

  r ere s a ns a a arcu u e ec r c

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  53/144

  r ere s a ns a a arcu u e ec r cde comuta:ie n circuite inducti=e reale de

  curent continuu e consider* circuitul inducti= real (R / 0) de cc a c*rui comportare pe

  durata procesului tran2itoriu de deconectare reali2at* prin descBiderea

  contactului $al unui AEC este descris* de ecua:ia #

  ( ) =i=i-dtdiL a =++

  -

  =."/in==

  Ardere critica a arcului electric n

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  54/144

  Ardere critica a arcului electric ncircuite R$L de cc

  Energia disipat* de coloana de arc electric la deconectare a #

  Ca D Cs Cma1n stingerea arcului electric n circuitele inducti=e reale de curent

  continuu decurge mai di"icil dect n circuitele pur re2isti=e ieste nso:it* de supratensiuni la ornele AEC

  U$

  (ta

  01R)

  G M J UdtdiL

  Ardere stail* i instail* a arcului

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  55/144

  Ardere stail* i instail* a arculuielectric n circuite R$L de cc

  e scrie ecua:ia ce descrie comportarea unor asemenea circuite n pre2en:aarcului electric su "orma ecBi=alent* #

  (U / R i) H Ua(i) G 0dt

  di

  Punctele de intersec:ie dintre (M$Ri) si

  Ma(i) corespund unor =alori "=dt

  di

  deci arderii arcului electric n regim

  sta:ionare "oloseste metoda micilor perturatiia lui PoincarX pentru anali2a stailitatiiarcului electric

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  56/144

  Re1imul tranzitoriu de conectare a sarcinilorrezistivinductive de curent continuu

  In ca2ul unei surse de tensiune continu* ecua:ia ce descrie comportareacircuitului la conectare n regim normal de "unc:ionare este #

  a=nd solu:ia# i(t) G In ( 9 H e$t/T )

  ( ) ""icu,=i-dt

  diL ==+ #

  -L

  -L

  -L,LLL,---

  2

  2

  !

  !2!2! ====+=+

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  57/144

  omportarea circuitului la apari/ia curentuluide defect

  In ca2ul aliment*rii de la o surs* de tensiune continu* ecua:ia ce descriecomportarea circuitului la apari:ia curentului de de"ect este #

  a=nd solu:ia#

  i(t) G In (I9$ In)( 9 H e$t/T )

  ( ) n!!!

  !

  ! "i,=i-

  dt

  diL ==+

  n!!

  ! ,-= >=

  TJT

  Re1imul tranzitoriu de conectare a sarcinilor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  58/144

  Re1imul tranzitoriu de conectare a sarcinilorrezistivinductive de curent alternativ+

  ?upracurenti de comuta/ie+

  Y sin(Zt[)G RiLdt

  di

  ( ) ( ) += tsin2ti

  -Larct6 =

  E=olu:ia curentului i tensiunii n circuitele R$L de curent alternati=

  i(t)G \n +sin]sin(Zt$])-

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  59/144

  Re1imul tranzitoriu de defect .n circuitele RLde curent alternativ

  In ca2ul apari:iei regimul de scurtcircuit#Y sin(Zt[)G R9iL9

  i(t)G \sc +sin] (9$ m)sin(Zt$])-

  dt

  di

  T

  t

  e

  R i l t it i d d f t . i it l

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  60/144

  Re1imul tranzitoriu de defect .n circuiteleRL de curent alternativ

  E=olu:ia curentului de scurtcircuit pentru un ungBi de comuta:ie [

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  61/144

  urent simetric+i D @ sin Ft+ urent de asimetrie maGimH+ i(t) D @ ( cos Ft)T

  t

  e

  Curentul de asimetrie ma&im*E=olu:ia "actorului ^ "unc:ie de rapotul R/_isocG \2

  Re1imul tranzitoriu de defect .n circuitele RLde curent alternativ

  R i l t it i l t i d d t

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  62/144

  Re1imul tranzitoriu electric de deconectare a

  circuitelor RL in curent continuuEcuatia circuitului RL este#

  ( )[ ] ( ) n+ "i,=itr-dtdiL ==++

  Caderea de tensiune pe contact#

  MO(t) G rO(t) K i(t)

  +=

  dt

  diL==(

  )

  Re1imul tranzitoriu de deconectare .n curent

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  63/144

  Re1imul tranzitoriu de deconectare .n curent

  alternativ Tensiunea oscilanta de restailire

  dt>du$i

  udt>[email protected]/=

  =

  ++=+

  +=

  [email protected]@

  A

  [email protected]!=u ee

  e

  tA

  T i d t -ili l d t

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  64/144

  Tensiunea de resta-ilire la deconectareascurtcircuitelor trifazate

  B

  B

  2

  !

  BB

  2

  45=

  "

  n

  !!

  +=

  BBB

  B4a!5=

  id"

  n2

  22

  ++

  =

  2

  5C4

  2

  542uCuC

  42

  =

  ==

  REIM!L TRANITORI! ELETRI IN PREENTA

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  65/144

  REIM!L TRANITORI! ELETRI IN PREENTA

  AR!L!I ELETRI BE OM!TATIE

  Beconectarea cu arc a circuitelor de curent continuu inductive realeMO(tcr R$L) G Mma&G M&

  dt

  diL pentru t G tcr R$L

  E=olu:ia curentului i tensiunii la deconectarea cu arc a circuitelor R$L

  Intreruperea curentului de scurtcircuit in

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  66/144

  Intreruperea curentului de scurtcircuit in

  circuitele RL de c+c+ In regim de scurtcircuit dar n asen:a arcului electric ecua:ia de

  "unc:ionare a circuitului este#

  !

  !

  !!!ndt

  diLi-= +=

  a

  2

  !2!n =

  dt

  diLi-= ++=

  In pre2en:a arcului electric ecua:ia de "unc:ionare este#

  #

  tt

  n#

  tt

  sc!

  !!

  ee!i+

  +

  +

  = #

  tta

  n#

  tt

  sc

  #

  t

  f

  !!aa

  ee!e!+

  +

  +

  =

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  67/144

  Beconectarea cu arc a circuitelor RL de c+a+

  ecua:ia de "unc:ionare ntr$un circuit cu re2isten:* i inducti=itate este #

  Tensiunea arcului electric este#

  udt

  diL-iu

  s ++=

  ( )dt

  diLii

  dt

  dL

  dt

  di

  dt

  diL= a

  2!

  2!

  a ==

  =

  ( )

  ( ) "L

  =tcosCdt

  di

  DtL

  =tsinCi

  a"

  2

  a

  "2

  =+=

  +=

  E=olu:ia curentului i tensiunii la deconectarea circuitelor R$L de ca

  Posi-ilit5/i de stin1ere a arcului

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  68/144

  Posi-ilit5/i de stin1ere a arculuielectric de comuta/ie

  Prolema comuta:iei este prioritar* pentru construc:ia si "unctionarea AE cucontactela deconectare

  Aceasta presupune amorsarea arderea i stingerea arcului electric ntr$oincint* special* numit* ? camer* de stingere @

  Pentru AEC de c.c. de joasa tensiune principala actiune este de alungire acoloanei de arc cu scaderea curentului su =aloarea critica

  Pentru AEC de c.a. de joasa tensiune stingerea se asigura prin alungirea

  su"icienta a coloanei de arc pentru a e=ita reamorsarea n semiperioadaurmatoatre

  Pentru AEC de ca de nalta tensiune principala inter=entie este de a asiguradeioni2ari intense n momentul trecerii naturale prin 2ero a curentului care

  e=ita reamorsarea acestuia n semiperioada urmatoare (post$arcV)

  Principii 0i dispozitive de stin1ere a arcului

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  69/144

  p 0 p 1electric de comuta/ie .n func/ionarea AE

  Construc:ia AEC se caracteri2ea2* prin e&isten:a unor ansamlurispeciali2ate numite camere de stingere n interiorul c*rora are locamorsarea arderea i stingerea arcului electric de comuta:ie

  Cerin:e speci"ice pentru reali2area camerelor de stingere care sunt legatede per"orman:ele AEC #

  $energia disipat* de coloana de arc n interiorul camerei de stingere s* "ieminim* >

  $timpul de ardere al arcului electric de comuta:ie s* "ie ct mai scurt >$u2ura elementelor acti=e ce inter=in n procesul de stingere al arcului electric

  de comuta:ie s* "ie minim* >

  $supratensiunile de comuta:ie si e"ectele secundare (acustice optice etc.)

  legate de procesul de deconectare s* "ie ct mai reduse

  Principii si dispozitive pentru realizarea

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  70/144

  p p pcamerelor de stin1ere ale AE

  Cele mai importante procedee ce stau la a2a construc:iei camerelor de

  stingere ale AE sunt#

  $alun1irea mecanic5a coloanei de arc electric de comuta:ie >utilizarea 1rilelor metalicece "ragmentea2* coloana de arc electric >suflaJul cu fluide>

  suflaJul ma1netic>

  $utili2area fenomenului de eGpandare>$utili2area materialelor 1azo1ene>$utili2area materialelor 1ranuloase>

  $comuta:ia.n ?9">$comuta:ia.n aer comprimat>$comuta:ia.n vid

  $comuta:ia f5r5 arc electric.

  Alun1irea mecanic5 a coloanei de arc

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  71/144

  1electric de comuta/ie

  Posiilitatile de alungire depind de po2itia si de miscarea contactelor

  Alun1irea mecanic5 a coloanei de arc

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  72/144

  1electric de comuta/ie

  Mn e"ect similar se o:ine i n ca2ul utili2*rii ? ruperii dule @ cnd =ite2a

  de deplasare v a tra=ersei contactelor moile asigur* o =ite2* de alungire aarcului electric de comuta:ie de =aloare 6v

  n ca2ul ruperii dule este necesar* o =ite2* (=/6) de deplasare a tra=erseicontactelor moile de mas* 3m deci o energie cinetic*

  ( )"c

  2

  !c 52!

  2

  2vm2

  5 =

  =

  Alun1irea mecanica a coloanei de arc si

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  73/144

  1dimensiunile camerei de stin1ere

  De2a=antajul AEC de joas* tensiune ce "olosesc alungirea mecanic* a

  coloanei de arc electric l repre2int* dimensiunile de gaarit mari alecamerelor de stingere

  Reducerea acestor dimensiuni se otine prin utili2area unor materialei2olatoare i termore2istente ce asigur* trasee su"icent de lungi ale coloanei

  de arc electric de comuta:ie pentru n*l:imi 1 mai mici ale camerelor destingere sau prin laminarea arcului n camere nguste (cam darc)

  !tilizarea 1rilelor metalice

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  74/144

  1 `rilele metalice e&ploatea2a e"ectul "ed si e"ectul de nisa In c.c. se utili2ea2a e4ectul de electrod#

  Uma5= (9 H 6) U U1$G (60 H 40) ,

  ng= n 1 9 In c.a. sunt numite ? grile [email protected]#

  Moeste tensiune de tinere a arcului scurt

  ng= ns/ 9

  )'

  max

  =

  =n

  =

  =

  "

  ns

  =2

  =4n

  !2

  nn s(

  6 =

  Principiul suflaJului cu fluide

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  75/144

  Principiul suflaJului cu fluide u"lajul poate "i trans=ersal a&ial sau mi&t primul "iind pre"erat caci asigura

  si alungirea coloanei de arc

  Atunci cnd su"lajul trans=ersal se reali2ea2* cu licBide =ite2a acestora dedorit ct mai mare i calit*:ile dielectrice de"inesc construc:ia camerei destingere cu unul sau mai multe canale de su"laj

  In ca2ul uleiului de trans"ormator =ite2a limit* de su"laj este de (60 H 70)+m/s-

  u"lajul cu "luide poate "i reali2at i prin ? [email protected] cnd unpiston ataat contactului moil asigur* compresia "luidului de su"laj i dirijareaacestuia c*tre 2ona de arc electric ca2ul anumitor ntrerup*toare cu !8

  Principiul suflaJului ma1netic

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  76/144

  Principiul suflaJului ma1netic e "oloseste interactiunea electrodinamica dintre coloana de arc si un cmp

  magnetic de induc:ie 6 de oicei 009+T- din considerente legate dereducerea u2urii pieselor de contact

  Cmpul magnetic poate "i asigurat "ie de o bobin de su4laj magneticparcurs* cBiar de curentulde deconectat "ie de o oin* de tensiunealimentat* de la o surs* separat*.

  7 = 6 % l

  Principiul suflaJului ma1netic

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  77/144

  Principiul suflaJului ma1netic Construc:ia ntrerup*toarelor de

  3oasa si medie tensiune cu comuta:ie n =id utili2ea2* su"lajulmagnetic pentru a o:ine rotirea coloa$

  nei de arc pe piesele de contact su ac:iunea unui cmpmagnetic de direc:ie radial*

  cu diminuarea cantit*:ii de =apori

  metalici din 2ona de arc si sc*derea

  u2urii contactelor

  Lungimea critica a arcului de comutatie

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  78/144

  Lungimea critica a arcului de comutatiede cc

  Lungimea critic* a arcului electric de comuta:ie este important* pentruconstruc:ia AEC permi:nd calculul n*l:imii 8a camerei de stingere pentru

  o distan:* 9cdintre piesele de contact n po2i:ia ? descBis @

  2c2crl4!E

  Principiul e&pandarii

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  79/144

  p p e "oloseste energia disipata de coloana de arc

  electric la deconectare pentru a descompune ocantitate mica de licBid ( ulei) pentru a genera presiunimari n incinta camerei de stingere

  Con"orm relatiei lui Nauer

  K D > Ca- pt. ulei este constanta lui 6auer = 80 +cmc/3 C G 90 +cmc/3- pt. e&pansina

  =

  "aa dti=

  Camerade stingere cu jet de uleicominat iemens

  Principiul materialelor 1azo1ene

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  80/144

  Principiul materialelor 1azo1ene Mn alt e&emplu de utili2are a energiei disipate de coloana de arc la

  deconectare pentru ntreruperea circuitelor.

  \n acest scop n interiorul camerei de stingere n pro&imitatea 2onei n carese mani"est* arcul electric de comuta:ie se amplasea2* materiale

  ga2ogene ("ir* organic* mase plastice) e otine un =olum , de ga2e#

  + = 9 ;a

  Amplasarea materialelor acti=e treuie sa

  "ie ct mai aproape de coloana de arcCantitatea de material m pentru o intrerupere

  si autonomia de "unctionare pentru mane=re=a impune o masa necesara G m

  !tilizarea materialelor 1ranuloase

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  81/144

  1 Const* n plasarea n =ecin*tatea coloanei de arc a

  unor materiale speciale (nisip de cuar: acid oric pra"de marmur* etc.) care n pre2en:a desc*rc*rii cecomport* =apori metalici "ormea2* un conglomeratvitros(? omida de nisip @) caracteri2at printr$o

  conductiilitate termic* important* ce asigur*e=acuarea de energie din 2ona de arc i deioni2*riintense deci deconectarea circuitului

  Este ca2ul oinuit al construc:iei siguran:elor "u2iilede mare putere de rupere cu material de umplutur*care prin durata redus* de ardere a arcului electric

  reali2ea2* i un ? e"ect de limitare @.

  Comutatia n Be&a"luorura de sul"

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  82/144

  Comutatia n Be&a"luorura de sul"

  este un e&emplu de utili2are a unui ga2 electronegati= ca mediude stingere

  Are la a2* pre2en:a sul"ului gurmand pentru electronii din

  coloana de arc dar i stailitatea deoseit* a moleculei acestuiga2

  e apelea2a de oicei la presiuni de ordinul (4 H 8) atm pentru

  a e=ita trecerea n "a2a licBida

  Posiilitatea !8 de a trece n "a2* licBid* n ca2ul AEC dee&terior ce "unc:ionea2* la temperaturi sc*2ute a impus "ieutili2area unor re2isten:e de nc*l2ire "ie "olosirea unui amestec

  !8 cu 6

  omutatia .n aer comprimat

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  83/144

  p omuta

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  84/144

  omuta

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  85/144

  ONTATELE APARATELOR ELETRIE Contactele AEC repre2int* locul de atingere dintre dou* sau

  mai multe piese metalice parcurse de un curent electric

  Contactele electrice sunt componentele cele mai solicitatedin construc:ia AE att datorit* "aptului c* repre2int* o

  %strangulare local' a c*ii de curent leg*tura electric*reali2ndu$se prinpuncte elementare de contact ct i datorit*"aptului c* acestea sunt e&puse unor solicitri suplimentaremecanice(ciocniri la ncBidere) termice(prin ac:iunea arculuielectric de comuta:ie) etc.

  Contactele electrice constituie elemente de rangul Inansamlul AEC deoarece deteriorarea pieselor de contact "aceimposiil* utili2area ulterioar* a acestora.

  lasificarea si constructia

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  86/144

  contactelor electrice Contactele electrice pot "i fixesau mobile. Contactele "i&e pot "i nedemontabile(reali2ate prin lipire H sudare) sau

  demontabile reali2ate ca min*ri cu uruuri sau cu cleme elastice

  Contactele moile la rndul lor pot "i contacte glisante(alunec*toare)pentru care deplasarea relati=* a pieselor de contact nu reali2ea2*

  ntreruperea circuitului sau contacte moile de comutaie ce treuie sa

  suporte actiunea arcului electric de comutatie

  Contacte electrice glisante

  ontacte electrice de comuta/ie

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  87/144

  ontacte electrice de comuta/ie E&emple de contacte moile de comutatie

  ontactele AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  88/144

  Cerinele principale impusepentru reali2area contactelorelectrice sunt#

  reali2area unei legturi electrice sigure> reducerea fenomenelor de uura pieselor de contact n

  "unc:ionare >

  e!itareaunor fenomene de lipire"sudarea pieselor decontact n timpul "unc:ion*rii si in prer2enta arcului electric limitarea aciunii arcului electric de comutaie asupra

  pieselorde contact

  Rezistenta de contact

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  89/144

  Pentru e=aluarea re2isten:ei contactului elementar Rc) este unanimacceptat* o rela:ie de "orma #

  Ceea conduce la e&presia pentru calculul re2istentei de contact de "orma#

  m

  cooco F$- =

  m

  cc F$- =

  Rezistenta de contact

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  90/144

  In"luen:a "or:ei de ap*sare ntre piesele de contact 7casupra re2istentei decontact#

  e constat* c* =alorile re2isten:ei de contact Rc la sc*derea =alorilor "or:ei deap*sare ntre piesele de contact7c sunt mai mici ceea ce se poate e&plicaprin de"orma:iile plastice remanente ale proeminen:elor microscopice ale

  supra"e:elor pieselor de contact

  ontactele electrice ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  91/144

  !orta de apasare pe contact depinde de In dar si de "unctionalitatea AECprin =alorile "sp dule pentru Ag "ata de Cu si mai mari la intrerupatoare

  "ata de contactoare# !c G "sp In!actori ce in"luen:ea2* =alorile re2isten:ei de contact Rc#

  natura materialului pieselor de contact de dorit de re2isti=itate electric* ct

  mai mic*

  "orma geometric* a pieselor de contact

  gradul de prelucrare mecanic* pieselor de contact (rugo2itatea supra"e:elor

  acestora)

  temperatura pieselor de contact mai ales n 2ona punctelor elementare decontact.

  u privire la forta specifica de apasarepe contact

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  92/144

  pe contact Dependenta "spde In#

  Bispozitivele de actionare ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  93/144

  \n construc:ia AEC cu contacte se remarc* pre2en:a unoransamluri speciali2ate care asigur* deplas*ri predeterminate

  utile uni=oce de oicei plan$paralele ale ansamlului moilreali2nd ncBiderea respecti= descBiderea contactelorelectrice numite dispozitive de ac$ mecanismul de transmitere >$ ansamlul de e&ecu:ie ce include piesele moile de contact >$ amorti2oare pentru limitarea e"ectelor ciocnirilor la s"ritul

  cursei contactelor moile >$ alte accesorii de sustinere sau de gBidare

  ?urse de ener1ie ale dispozitivelor de/i l AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  94/144

  ac/ionare ale AE ursa de energie generea2* energia mecanic* care asigur* deplasarea

  contactelor moile n sensul conect*rii sau al deconect*rii circuitelor n caresunt incluse AEC

  Dispo2iti=ele de ac:ionare ale AE sunt ast"el concepute nct mane=ra dedeconectare esteprioritar. \n plus de oicei mane=ra de conectarepreg*tete mane=ra de deconectare pe seama energiei poten:iale

  nmaga2inata de oicei n resorturi elastice

  Principalele surse de energie utili2ate pentru a asigura "unc:ionarea AECsunt #

  operatorul uman > resort elastic > electromagnet > "luid su presiune > motor electric.

  ?urse de ener1ie ale dispozitivelor deac/ionare ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  95/144

  ac/ionare ale AE Atunci cnd se apelea2* la operatorul uman ca surs* de energie treuie

  a=ut n =edere ca e"ortul depus de acesta s* se ncadre2e n limite normalen care scop se "olosesc "rec=ent prgBii con=enail dimensionate. In plustreuie s* se e=ite ca =ite2a de deplasare a contactului moil s* depind* destarea operatorului uman ceea ce implic* utili2area unor ansamluri curesort elastic ce pre2int* o po2i:ie de ? punct mort @

  Cnd sursa de energie este un resort elastic de oicei de tip spiral a c*ruiconstant* elastic* este energia mecanic* nmaga2inat* pentru o

  de"ormare l a acestuia este #

  Tensionarea acestui resort poate "i reali2at*

  de operatorul uman printr$o singur* mane=r*

  sau prin mane=re repetate

  2

  s l+2

  ! =

  ?urse de ener1ie ale dispozitivelor deac/ionare ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  96/144

  ac/ionare ale AE Electromagne:ii utili2a:i ca surse de energie n construc:ia DA ale AEC pot "i

  de cc sau de ca i se dimensionea2* ast"el nct caracteristica lorelectromecanic* 7() s* "ie amplasat* deasupra caracteristicii "or:elorre2istente 7R()

  De remarcat "aptul c* n timpul cursei de ncBidere a contactelor AEC (de tipcontactor electromagnetic n acest ca2) se reali2ea2* comprimarearesorturilor elastice R ast"el nct la ntreruperea aliment*rii circuituluioinei electromagnetului aceast* energie asigur* descBiderea contacteloraparatului electric. Energia "urni2at* de sursa de energie de tipelectromagnet corespunde supra"e:ei cuprinse ntre curele 7(9) i 7R(9)reg*sindu$se "inal n energia cinetic* a ansamlului de e&ecu:ie ca energieutil*

  Randamentul DA ale AEC nu este per"ormant "iind doar de (0 H 0

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  97/144

  ac/ionare ale AE urs* de energie de tip electromagnet pentru AE de tip contactor

  ?urse de ener1ie ale dispozitivelor deac/ionare ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  98/144

  ac/ionare ale AE ursele de energie de tip "luid su presiune pentru DA ale AEC contin un

  corp de pomp* cu un piston de sec:iune trans=ersal* > ce se poatedeplasa pe distan:a l su ac:iunea "luidului (ga2) a"lat la presiuneap

  Dac* electro=al=ele +-i +3comand* accesul "luidului su presiune peamele "e:e ale pistonului sursa de energie este cu dul* ac:iune n timp

  ce dac* se utili2ea2* doar electro=al=a +- n timpul mane=rei deconectare se tensionea2* un resort elastic a c*rui energie poten:ial* =a "i

  "olosita la comanda de deconectare a AEC

  lSps =

  ( )!

  2!!(s

  GGlnGp =

  izo-ar

  izoterm

  ?urse de ener1ie ale dispozitivelorde ac/ionare ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  99/144

  de ac/ionare ale AE Principalaproblemcu pri=ire la utili2area surselor de

  energie cu fluid sub presiuneeste sigurana #nfuncionareaacestora (deoarece aerul comprimat este isurs* de energie i agent acti= n stingerea arcului electric decomuta:ie pentru ntrerup*toarele cu aer comprimat dee&emplu) ceea ce implic* $ reer!area %acestor instala:iiane&e i cresc costurile de e&ploatare

  Sursa de energie de tip motor electriceste asociat* de

  oicei cu un reductor mecanic i se "olosete pentrutensionarea resorturilor elastice ale ntrerup*toarelor automatede joas* tensiune de e&emplu i mai rar ac:ionnd direct

  asupra ansamlului de e&ecu:ie

  Mecanismele de transmitere ale BAdin constructia AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  100/144

  din constructia AE ecanismul de transmitere al unui DA din construc:ia AEC cu

  contacte au doua "unctii principale#

  $ asigur* pe de o parte transmiterea energiei mecanice de lasursa de energie c*tre ansamlul de e&ecu:ie ce include

  contactele moile ale acestora$ reali2ea2a adaptarea parametrilor cinematici(curs* =ite2*accelera:ie i e=olu:ia lor n timp) ntre sursa de energie icontactele moile

  \n principiu mecanismul de transmitere cuprinde un ansamlude prgii i cuple cinematice cu leg*turi cinematice ce asigur*mi&carea uni!oc de oicei plan paralel* a elementelor

  componente i "inal a contactelor moile ale AE

  Mecanismele de transmitere ale BAdin constructia AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  101/144

  din constructia AE peci"ic pentru mecanismele de transmitere din construc:ia DA ale AEC cu

  contacte este "aptul c* acestea pre2int* ?poiii de punct [email protected] mai alescorespun2*tor "unc:ionalit*:ii de ntrerup*tor automat aceste po2itiipre2intnd urm*toarele a=antaje #

  $ permit 2*=orrea contactelor AE n una sau cBiar n amele po2i:iie&treme de oicei n po2i:ia ? ncBis @ "*r* consum de energie pentru a

  asigura "or:a necesar* de ap*sare ntre piesele de contact$ reduc "or:a (cuplul) mecanic pentru ultima por:iune a cursei de ncBidere acontactelor AE

  $ reduc energia necesar* pentru a "ace posiil* inter=en:ia elementelor de

  protec:ie ce reali2ea2* doar scoaterea din po2i:ia de punct mort

  $ reduc in"luen:a aaterilor teBnologice de montare n timpul "unc:ion*riidispo2iti=elor de ac:ionare prin e&tinderea po2i:iei de punct mort la o ? 2on*moart* @ pe seama "or:elor de "recare

  Mecanismele de transmitere ale BAdin constructia AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  102/144

  din constructia AE Principalele tipuri de mecanisme de transmitere utili2ate n construc:ia DA

  ale AE sunt #

  $ mecanismul biel ' mani!el,de oicei e&centric din considerentelegate de ntre:inerea mai comod* i accesiilitatea elementelorcomponente

  $ mecanismul patrulaterutili2at de e&emplu pentru ac:ionareaseparatoarelor

  $ mecanismul cu culis

  $ mecanismul pentagonal simetric

  $ mecanismul de tip pantograf

  $ comina:ii ale acestora

  EGemple de mecanisme de transmiteredin constructia BA ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  103/144

  din constructia BA ale AE ecanisme elementare de transmitere

  Ecuatia de miscare pentru BA ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  104/144

  Re2ol=area acestei ecua:ii di"eren:iale cu coe"icien:i =ariailicorespun2atoare miscarii punctului ? @ al mecanismului de transmitere (de

  oicei a contactelor AEC) implic* di"icult*:i de calcul deoseite dar permiteo:inerea legii de micare5(t) pentru contactul moil e=entual cu restric:iiimpuse corespun2*toare unei "unc:ion*ri a AEC

  Este posiil* apoi re=enirea n sensul de"inirii legilor de micare i implicit a

  =ite2elor de e&emplu pentru orice alt punct al ansamlului

  Ansam-lul de eGecu/ie al BA ale AE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  105/144

  Ansamlul de e&ecutie cuprinde contactele moile si elementele care semisca mpreuna cu acestea

  Treuie men:ionat "aptul c* se impune respectarea unei anumite distriu:ii a=ite2elor de deplasare a contactului moil n concordan:* cu amplasareaelementelor acti=e ale camerei de stinge si cu constructia AEC

  b prolem* important* pentru ansamlul de e&ecu:ie al AEC cu

  "unc:ionalitatea de ntrerup*tor se re"era la energia mecanic* necesar*deconectrii, acumulat* n resorturi elastice n timpul procesului deconectare in"erioar* deci energiei mecanice disponiile la conectare

  tingerea arcului electric de comuta:ie pe de alt* parte necesit* =ite2e dedeplasare mai mari ale contactelor moile la deconectare

  Cum energia disponiil* este mai redus* la ntrerupere ansamlul de

  e&ecu:ie include un mecanism de liber desc?idere ce asigur* separareacinematic* a contactelor moile de celelalte componente ale DA reducndast"el masa #n mi&care i permi:nd o:inerea =ite2elor de deconectaremari pentru contactele moile

  Aceast* particularitate "unc:ional* este "a=ori2at* de utili2area DA cu? punct mort @ pentru AEC

  EGemple de BA pentru AE B i ti t t t t t d t ti

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  106/144

  cBema cinematica pentru un ntrerupator automat de curent continuu

  EGemple de BA pentru AE B i ti DA t t t l di i MbL

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  107/144

  cBema cinematica a DA pentru ntrerupatoarele din seria MbL

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  108/144

  ()(*(+T( C+ST-.CTI/( A)(AA-AT()- ()(CT-IC(

  ELECTRbA`ETI Electromagne:ii sunt ansamluri larg utili2ate n electroteBnic

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  109/144

  Electromagne:ii sunt ansamluri larg utili2ate n electroteBnicsau/i n automatic inter=enind att ca surse de ener1ie ct

  i ca elemente de protec/ie(relee) sau de automatizare(dee&ecu:ie).

  Electromagne:ii sunt de"ini:i ca "iind dispo2iti=e care trans"orm energia

  electricn ac:iuni mecanice ("or:e sau cupluri)care pot reali2a lucru mecanic

  ursa de alimentare poate "i de tensiune sau de curent cu "unc:ionare ncurent continuu sau n curent alternati=.

  ELECTRbA`ETIP i i l l :i t l l t :il t

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  110/144

  Principalele pr:i componente ale electromagne:ilor sunt # oina (de tensiune sau de curent) 9 care este e=entual amplasat pe o

  carcas > mie2ul "eromagnetic ce cuprinde elemente "i&e 6 dar i elemente moile

  cum este armtura moil 4 (cu micare de rota:ie sau de transla:ie)>

  ntre"ierul de lucru 7 (e&ist i ntre"ieruri para2ite mult mai mici) situat

  ntre elementele "i&e i cele moile ale mie2ului.

  ELECTRbA`ETI

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  111/144

  electromagne:i cu circuit magnetic rami"icat

  9$oina 6$opritorul 4$armtura moil 7$ntre"ierul de lucru

  ELECTRbA`ETI Clasi"icarea electromagne:ilor#

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  112/144

  g : Dupa mie2ului "eromagnetic mai e=iden:ia2 posiilitatea reali2rii acestuia

  din "ier masi= (de oicei n c.c.) sau din tole (oinuit n c.a.)

  Dupa circuitul oinei electromagne:i cu oin de tensiune (cu spirenumeroase i su:iri) i respecti= electromagne:i cu oin de curent (cuspire pu:ine iar la limit una singur i cu re2isten: electric mai micdesigur "a: de oinele de tensiune)

  Dup =alorile timpului de ac:ionare electromagne:ii pot "i#

  ultrarapizi cu ac:ionare n timp de ordinul milisecundelor (de oiceielectromagne:ii polari2a:i)> rapizi cu timpi de ac:ionare de ordinul 90$6 secunde (de oicei

  electromagne:ii de c.a.)> len/i cu timpi de ac:ionare de ordinul 09$06 secunde (de oicei

  electromagne:ii de c.c.).

  Dup ipote2ele care pot "i acceptate n legtur cu studiul lorelectromagnetii pot "i#

  $ cu solena:ie constant (ipote2 =alail pentru electromagne:ii de c.c.)$ cu "lu& constant (ipote2 pre"erat pentru electromagne:ii de c.a.)

  ELECTRbA`ETI Elementele de a2 ale unui electromagnet

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  113/144

  Elementele de a2 ale unui electromagnetsunt#

  oina care repre2int circuitul electric> mie2ul care repre2int circuitul magnetic>

  armtura moil i accesoriile a"erente carerepre2int ansamblul mecanic.

  !iecare dintre aceste ansamluri sunt descrisede relatii speci"ice dar important este sastudiem electromagnetii ca un sistem unic cuinteractiunile dintre partile componente

  MRIMI I RELAII BE 8A @N ?T!BI!LELETROMANEILOR

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  114/144

  ELETROMANEILOR Mrimi 0i rela/ii de -az cu privire la circuitul electric al

  electroma1ne/ilor+cBeme ecBi=alente pentru circuitul electric alelectromagne:ilor

  (t) L+(t)-

  iL

  =

  a

  +

  SS

  2

  HH

  i

  .Hi/H

  i

  ./H

  i

  ././L

  Fe

  Fe

  o

  2

  Fe

  2

  +=

  +

  =+

  ==

  =

  =

  Mrimi 0i rela/ii de -az cu privire la circuitulelectric al electroma1ne/ilor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  115/144

  1 / Dependenta inductantei de intre"ier

  2SH+ Feo

  2

  =Fe

  oFe

  2!a = a

  +./L +=

  Mrimi 0i rela/ii de -az cu privire lacircuitul electric al electroma1ne/ilor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  116/144

  1 / Ecua:ia care descrie comportarea electric a circuitului oinei unui

  electromagnet#

  .t/u-idt

  diLo =+ pentru po2i:ia de ntre"ier ini:ial (ma&im)

  .t/u-idt

  diL! =+

  pentru po2i:ia de ntre"ier "inal (minim)

  .t/u-idt

  ./d=+

  .t/u-idt

  ./dLi

  dt

  di./L =+

  +

  pe durata micrii armturii moile

  .t/u-idt

  d

  d

  ./dLi

  dt

  di./L =+

  +"orma ecBi=alent ce e=identia2a=ite2a de miscare a armaturii moile =

  v

  dt

  d=

  Mrimi 0i rela/ii de -az pentru circuitulma1netic al electroma1ne/ilor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  117/144

  unct optim de funcionare pentru un circuit magnetic neramificat

  e consider un electromagnet de c.c. cu mie2 de tip M$I pre=2ut cu ooin de tensiune care produce o solena:ie 7

  energia cmpului magnetic magn este locali2at n principal la ni=elul

  ntre"ierului de lucru aceasta "iind propor:ional cu produsul

  SI2 o

  2

  ma6n

  =

  2

  ,alorile ma&ime ale energiei magnetice presupun ca deri=ata acesui produs sa"ie nul

  "

  d

  dma6n =

  Mrimi 0i rela/ii de -az referitoare laansam-lul mecanic al electroma1ne/ilor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  118/144

  ansam-lul mecanic al electroma1ne/ilor

  Ansamlul mecanic al electromagne:ilor cuprinde armtura moil aacestora ca i toate elementele ataate acesteia considerndu$le i pe celecu rol de sus:inere sau de gBidare a micrii sale uni=oce.

  Pentru e=aluarea strii de micare la ni=elul armturii moile a unuielectromagnet se impune de"inirea ac:iunilor mecanice utile ("or:e saucupluri de atrac

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  119/144

  1 / Ast"el pentru un aparat electromagnetic de comuta:ie de tip contactor de

  c.a. cu micare de transla:ie a ansamlului moil diagramele "or:elor

  acti=e !() i re2istente !R() sunt date n "igura de mai jos

  1ora de atracie la electromagneii decurent continuu2 1actori de influen3

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  120/144

  curent continuu2 1actori de influen3 !or:a de atrac:ie dintre dou piese polare de supra"a: prin care se ncBid

  linii de cmp magnetic de induc:ie magnetic =a "i#n

  J

  SI2I2

  SJF

  o

  2

  o

  2

  =

  =

  SJ =

  1ora de atracie la electromagneii decurent alternati!

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  121/144

  Curentul ce parcurge spirele oinei electromagnetului =aria2a armonic ntimp

  tsin.t/i =

  la "el ca i induc:ia magnetic sau "lu&ul magnetic din mie2

  .t2cos!/+2!tsin+SI.H/

  2!.t/F 2(!22(!2

  o2 ==

  tsinJ.t/J = .t2cos!/I%

  SJ

  I2

  tsinSJ

  I2

  S.t/J.t/F

  o

  2

  o

  22

  o

  2

  =

  =

  =

  tsin.t/ = .t2cos!/SI%SI2

  tsin

  SI2

  .t/.t/F

  o

  2

  o

  22

  o

  2

  =

  =

  =

  0 2 4 6 8 10 12 1-5

  0

  5

  10

  15

  20

  t

  i(t),F(t)

  Fmed

  Fr

  #( #( #(

  Fosc

  F(t)

  i(t), B(t)

  1ora de atracie la electromagneii decurent alternati!

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  122/144

  E&presia "or:ei de atrac:ie pentru electromagne:ii de curent alternati= punen e=iden: o =aloare medie !med egal practic cu componenta oscilant a

  "or:ei lor de atrac:ie !osc care sunt de"inite de rela:iile#

  SI%I%

  SJ+

  2

  !FF

  o

  2

  o

  22(

  !oscmed

  =

  ===

  "FFF oscmedmin ==Tinnd seama de "aptul c "unc:ionarea unui dispo2iti= electromagnetic presupunede2=oltarea unor "or:e acti=e cu =alori superioare "or:elor re2istente re2ult "aptul ce&ist inter=ale de timp n care armtura moil are tendin:a de a se desprinde de

  piesele "i&e ale mie2ului "eromagnetic dup care =a "i din nou atras de mie2putndu$se mani"esta deci =ira:ii ale armturii moile a electromagne:ilor de curentalternati= de "rec=en: audio dul "a: de aceea a sursei de alimentare a circuituluioinei.

  1ora de atracie la electromagneii decurent alternati!

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  123/144

  Curentul ce parcurge spirele oinei unui electromagnet de c.a. are =aloarea

  .a/+

  =./L

  =./L-

  =B=

  222+

  +==

  pentru asemenea electromagne:i -./L >>

  =alorile curentului I "iind practic propor:ionale cu ntre"ierul

  !or:a de atrac:ie !(t) pentru un electromagnet mono"a2at de tip M$I de curentalternati= are =alori care depind de ptratul solena:iei dar i de ptratul ntre"ierului

  2

  2

  22

  2

  o2

  2o2 .a/

  +=SIH

  2!SI.H/

  2!.t/F

  +=

  caracteristica electromecanic !() n c.a. este mai pu:in c2toare dectn ca2ul acelorasi electromagne:i la "unctionarea nc.c.

  1ora de atracie la electromagneii decurent alternati!

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  124/144

  Comparnd caracteristica !cc() corespun2toare "unc:ionrii n cc pentruun electromagnet de tip M$I de e&emplu cu caracteristica !ca()

  corespun2toare aceluiai electromagnet la "unc:ionarea n ca(pentru=alorile medii ale "or:ei) se constat c la alimentarea circuitului oinei ncurent alternati= "unc:ionarea poate decurge la =alori mai mari ale

  ntre"ierului pentru o "or: re2istent !Rdat dei "or:a portant n curentalternati= este doar jumtate din =aloarea acesteia la "unc:ionarea n curent

  continuu n condi:iile n care oina reali2ea2 aceeai solena:ie

  roblema !ibraiei arm3turii mobile la electromagneii de c2a olu:ia pentru eliminarea =ira:iilor este aceea de a asigura ac:iunea local

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  125/144

  olu:ia pentru eliminarea =ira:iilor este aceea de a asigura ac:iunea localn 2ona ntre"ierului a dou "lu&uri magnetice de"a2ate cu ungBiul ntreele i respecti= inter=en:ia induc:iilor magnetice N9(t) i N6(t) ast"el nct

  prin compunerea "or:elor de atrac:ie corespun2toare !9(t) i !6(t) "or:are2ultant !4(t) pre2int =alori minime nenule mai mari dect "or:a

  re2istent !R e=itndu$se ast"el asemenea mani"estri.

  roblema !ibraiei arm3turii mobile la electromagneii de c2a

  Cea mai simpl solu:ie pentru a o:ine ac:iunea local n 2ona pieselor

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  126/144

  Cea a s p so u: e pe u a o: e ac: u ea oca o a p ese opolare a dou "lu&uri magnetice de"a2ate apelea2 la spire n scurtcircuit

  (sau spire ecran)2! +=

  2! SSS +

  SS!! =

  S

  S22 =

  mS

  S

  2

  ! =

  !m

  !,

  !m

  m2! +

  =+

  =

  roblema !ibraiei arm3turii mobile la electromagneii de c2a

  Datorit inter=en:iei locale a spirei ecran n 2ona pieselor polare sei" t "l d d t t" l t t d " ii

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  127/144

  mani"est un "lu& produs de aceasta ast"el nct acceptnd "a2oriicorespun2tori "lu&urile magnetice re2ultante n 2ona ecranat i respecti=

  n 2ona neecranat

  sc

  !e respecti= 2e =or "i

  =

  +=

  sc22e

  sc!!e

  scscsc L =

  sc

  sc

  scB

  5 =

  !esc 15 =

  scscsc L1-B +=

  ,sin4!

  cossinm1sin.4m2/!

  !m

  !

  ,sin4!

  cossin1sin!

  !m

  m

  sc2

  scscsc

  2

  2e

  sc

  2

  scscsc

  2

  !e

  +

  +++

  +=

  ++

  +

  =

  roblema !ibraiei arm3turii mobile la electromagneii de c2a

  !lu&urile magnetice re2ultante n 2ona ecranat respecti= n 2ona

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  128/144

  neecranat a pieselor polare generea2 componente medii i oscilante ale"or:ei de atrac:ie ast"el#

  !o

  2!e

  !osc!medSI%

  FF

  ==2o

  22e

  2osc2medSI%

  FF

  ==

  ,x4!

  x.4m./!m/x.4m/2!

  SI%2cosFF2FFF

  ,SI%x4!

  x.4m/!SI%sin4!

  sin.4m/!SI%

  FFF

  2

  o

  2

  2osc!osc

  2

  2osc

  2

  !oscosc

  o

  2

  o

  2

  sc

  2

  sc

  2

  o

  2

  2med!medmed

  +

  +++=++=

  >

  +++=

  +++

  =+=

  o:innd

  pentru "or:a minim de atrac:ie re2ultnd "inal

  max-

  2

  o

  2

  oscmedmin Fx4!

  x.4m./!m/x.4m/2!x.4m/!

  SI%FFF >

  +

  +++++

  ==

  roblema !ibraiei arm3turii mobile la electromagneii de c2a

  Amplasarea spirelor n scurtcircuit pentru di"erite tipuri de mie2uri

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  129/144

  Amplasarea spirelor n scurtcircuit pentru di"erite tipuri de mie2uri

  "eromagnetice tipice pentru electromagne:ii mono"a2a:i

  roblema !ibraiei arm3turii mobile la electromagneii de c2a

  In ca2ulelectromagne

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  130/144

  oicei cu circuite magnetice E$I sau E$E

  +=

  =

  =

  .,4

  2tsin/.t/

  ,tsin.t/

  .,4

  2

  tsin/.t/

  #

  S

  -

  +

  =

  =

  =

  ,.4

  %t2cos/!

  SI%.t/F

  .,t2cos!/SI%

  .t/F

  ,.

  4

  %t2cos/!

  SI%

  .t/F

  o

  2

  #

  o

  2

  S

  o

  2

  -

  constSI%

  4.t/F.t/F.t/F.t/F

  o

  2

  #S- ==++=

  RELAII BE 8A @N 9!NIONAREALAMELELOR 8IMETAL

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  131/144

  Nimetalele sunt ansamluri de dou metale cucoe"icien:i de dilatare di"eri:i prinse intim ntreele (prin sudare) ast"el nct prin ncl2ire la

  captul lor lier acestea reali2ea2 o deplasare(liniar sau ungBiular) odat cu apari:ia unor"or:e sau cupluri mecanice

  Acestea se pot concreti2a n producerea unuilucru mecanic la capatul lier al lamelei imetal

  RELAII BE 8A @N 9!NIONAREALAMELEI 8IMETAL BREPT!N:I!LARE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  132/144

  Dac se consider un ansamlu de dou asemenea lamele imetal desec:iune trans=ersal dreptungBiular cu coe"icien:ii de dilatare ]9 i ]6 (]6J ]9) a=nd lungimea ini:ial lo n ca2ul ncl2irii acestora la

  supratemperatura se =or o:ine "iresc alungiri prin dilatare de =alori

  i respecti= J care se pot e=alua cu ajutorul rela:iilor# !

  2 !

  = !o! = 2o2

  RELAII BE 8A @N 9!NIONAREALAMELEI 8IMETAL BREPT!N:I!LARE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  133/144

  Impunnd conditia ca alugirile celor doua lamele sa "ie aceleasi#(

  2

  (

  ! =

  !!

  oi!

  (

  !S5

  F +=

  22

  oi2

  (

  2S5

  F =

  E9 G E6 G E i 9 G 6 G G 9 G 6 conditii de optim

  2

  ./5SF !2i

  =

  RELAII BE 8A @N 9!NIONAREALAMELEI 8IMETAL BREPT!N:I!LARE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  134/144

  . E&presia ra2ei de curur a lamelei imetal r este dat de rela:ia#

  = $

  r

  !

  n care C este constanta lamelei imetal $grosimea total a acesteia iar$supratemperatura

  2

  2!2!

  22

  22

  2

  !!

  !2

  55%

  .55/!

  !

  ./2

  4

  $

  +=

  RELAII BE 8A @N 9!NIONAREALAMELEI 8IMETAL BREPT!N:I!LARE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  135/144

  btinerea =alorilor ma&ime ale constantei Cconduce la =alori rmin

  Acestea se =or o:ine cnd sunt satis"cute condi:ii de "orma"55 222

  2

  !! =deci pentru E9G E6 re2ult 9G 6 sau 9G 6

  ./2

  4$

  !2max =

  !inal se o:ine

  = ./2

  4

  r

  !!2

  min

  RELAII BE 8A @N 9!NIONAREALAMELEI 8IMETAL BREPT!N:I!LARE

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  136/144

  sin'$f

  Cu pri=ire la sgeata lamelei imetal dreptungBiulare ncastrate la un capt

  r2'$sin =

  r2r2

  f

  r2

  '$f

  2222

  +

  =

  =

  =2

  o

  2

  !2

  )./

  %

  4f

  ./%

  4) !2o =

  Deoarece =alorile sge:ii speci"ice Oo sunt prea mici caracteri2areamaterialului lamelei imetal se "ace cu o =aloare mult mai mare O ce este

  sgeata re"eritoare la o lungime de lamel de 900 +mm- i de grosime 9 +mm-

  la ncl2irea cu un grad Celsius OG90000& Oo

  $alculul s6eii lamelei termobimetalice

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  137/144

  PRO8LEME PRINIPALE ! PRIKIRE LA!TILIAREA LAMELELOR 8IMETAL

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  138/144

  Principalele proleme legate de utili2area

  lamelelor imetal se re"er la#

  modul de ncl2ire al lamelei>

  compensarea "unc:ionrii dispo2iti=elor culamel imetal la =aria:iile temperaturii

  amiante>

  asigurarea ac:iunii rute pentru dispo2iti=ele

  cu lamel imetal

  PRO8LEMA @NALIRII LAMELELOR8IMETAL

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  139/144

  odul de reali2are a #nc3lirii lamelei bimetaldepinde de "orma acesteiai de aplica:ia dorit. In principiu aceasta poate decurge #

  ca [email protected] [email protected] pe seama e"ectului 3oule$Len2 datorat treceriicurentului prin lamela imetal

  ca [email protected] [email protected] pe seama unui "luid cu care lamela imetal este n

  contact termic "luid ncal2it e=entual de o re2istenta

  ca [email protected]

  PRO8LEMA @NALIRII LAMELEI 8IMETALInclzirea indirect cu rezisten/ a lamelei -imetal

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  140/144

  /

  Lamel -imetal cu .nclziremiGt

  PRO8LEMA @NALIRII LAMELEI 8IMETAL

  L l i t l l i di t

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  141/144

  Lamel imetal cu ncl2ire direct

  Lamel imetal cu unt

  SSJbSJnJS --,.,!"%/n,n =+===

  PRO8LEMA @NALIRII LAMELEI 8IMETAL Lamel -imetal alimentat prin transformator de curent

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  142/144

  Lamel -imetal alimentat prin transformator de curent b caracteristic important a trans"ormatorului de curent TC este liniaritatea

  caracteristicii IN(I9) undeI#este curentul din circuitul de protejat iar I8este curentulce parcurge lamela imetal cu erori su 90 n domeniul de =alori ale curentului I#pentru care se asigur protec:ia. emnalm "aptul c =alorile raportului detrans"ormare (I#I8) pot "i de la (9/900$9/9000).

  OMPEN?AREA KARIAIILOR BETEMPERAT!R ALE MEBI!L!I AM8IANTI t " l t d i i l l i t l t

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  143/144

  In acest scop se "oloseste de oicei o lamela imetal martor

  OMPEN?AREA KARIAIILOR BETEMPERAT!R ALE MEBI!L!I AM8IANT

 • 7/26/2019 APARATE ELECTRICE_1

  144/144

  TEMPERAT!R ALE MEBI!L!I AM8IANT

  Lamel imetal special pentru compensarea =aria:iilor temperaturiiamiante