Ano ang subsidiya para sa Ano ang iba pang suporta mga IA? FREE ISF ¢  Ang NIA at iba pang
Ano ang subsidiya para sa Ano ang iba pang suporta mga IA? FREE ISF ¢  Ang NIA at iba pang

Ano ang subsidiya para sa Ano ang iba pang suporta mga IA? FREE ISF ¢  Ang NIA at iba pang

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ano ang subsidiya para sa Ano ang iba pang suporta mga IA? FREE ISF ¢  Ang NIA at iba...

 • Ano nga ba ang Republic Act

  10969 o ang Free Irrigation Service

  Act?

  National Irrigation Administration MIMAROPA Region

  Operations Subsidy - Magbibigay ng P150/ha/ season base sa list of irrigated and planted area (LIPA)

  Maintenance Subsidy - P1,750/canal section/ maintenance period (kada 45 araw, maximum anim na beses sa 1 taon)

  Ang mga IA ay kailangang bumuo ng polisiya kung paano madadagdagan ang kanilang pondo para sa O&M ngunit dapat ito ay napagkasunduan ng asembliya.

  Bilang karagdagan sa pondo na ibinibigay ng NIA para sa O&M ng NIS at CIS, ang IA ay maaaring mangolekta ng karagdagang halaga para sa pagmimintina at operasyon ng kanilang IA at irrigation systems. Ito ay dapat nagpakasunduan ng asembliya.

  Maaaring atasan ng NIA ang mga IA sa pangongolekta ng ISF mula sa mga magsasakang hindi libre sa serbisyo ng patubig ayon sa batas na ito depende sa kanilang magiging kasunduan.

  Lahat ng nakolektang ISF ay nararapat na ipadala sa NIA Central Office bilang bank draft mula sa NIA- authorized bank. Ang neto mula sa koleksyon ay gagamiting bahagi ng current operating budget ng NIA.

  Ano ang subsidiya para sa mga IA?

  Ang NIA at iba pang ahensya ng pamahalaan ay magbibigay ng technical assistance sa mga IA sa pangangasiwa ng national at communal irrigation systems gayundin ang pamamahala ng farm enterprises.

  Patuloy na magbibigay ng kaukulang pagsasanay ang NIA sa IA tungkol sa leadership and management, financial management, value orientation at system management.

  Ang lahat ng IA mula sa iisang irrigation system ay nararapat na gawing pederasyon upang magkaroon ng mas maayos na pangangasiwa at pagbabahagi at paggamit ng irigasyon.

  Ang mga System Management Committees (SMC) ng national irrigation systems ay kailangang maitatag at mas mapalakas.

  Ano ang iba pang suporta sa mga magsasaka at IA?

  Produced by: NIA MIMAROPA

  Bayanan II, Calapan City, Oriental Mindoro Contact Nos.: (043) 288-7267/0917-849-5267

  Email: r4b.nia.gov.ph Website: region4b.nia.gov.ph

  Para sa iba pang kaalaman at katanungan sa RA 10969 o FISA, maaari ninyong basahin ang Memoran- dum Circular 108 s 2018 ng NIA na matatagpuan sa http://omcrs.nia.gov.ph o makipag-ugnayan sa pinaka- malapit na tanggapan ng NIA sa inyong lugar.

 • Ang Republic Act 10969 o mas kilala bilang Free Irrigation Service Act (FISA) ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Pebrero 2, 2018. Ang nasabing batas ay naging epektibo noong Pebrero 24, 2018 matapos mailathala sa Official Gazette ng Republika ng Pilipinas.

  Inamyendahan ng batas na ito ang Republic Act 3601 o batas na lumikha sa National Irrigation Administration (NIA).

  Ayon sa Implementing Rules and Regulations ng batas na ito, layunin ng pamahalaan na mapababa ang “cost of production” sa pamamagitan ng libreng serbisyo ng patubig at mapaginhawa ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang pagkaka-utang sa Irrigation Service Fee (ISF).

  Ano ang RA 10969?

  Ayon sa batas na ito, ang lahat ng magsasaka na nagmamay-ari ng lupang may walo (8) ektarya at pababa ay hindi na kinakailangang magbayad ng ISF para sa tubig na ginamit mula sa national at communal irrigation systems (NIS/CIS) na pinondohan, itinayo at pinamahalaan ng NIA at iba pang mga ahensya ng gobyerno.

  Inatasan ang NIA na bumuo ng “Registry” kung saan nakasaad ang pangalan ng may-ari ng lupa, aktwal na nagsasaka sa nasabing lupa, sukat, lokasyon, at numero ng orihinal na titulo ng lupa.

  Para sa mga hindi nakalista sa “Registry”, maaaring i-request sa NIA na isama ang pangalan sa oras na makapagpakita ng legal na katibayan sa sukat ng pagmamay-aring lupa.

  Sino ang kabilang sa libreng serbisyo ng patubig?

  Ang libreng serbisyo ng patubig ay may kaakibat na polisiya, proseso at responsibilidad.

  Ang lahat ng magsasaka na nagmamay-ari ng lupang may higit o lampas sa walo (8) ektarya kabilang ang mga corporate farms, plantasyon, fishpond at iba pang mga tao na kumukuha o gumagamit ng tubig mula sa NIS at CIS sa hindi pang-agrikulturang rason o gumagamit sa pasilidad ng irigasyon bilang drainage ay kinakailangang magbayad ng kaukulang ISF.

  Ang magsasaka na hindi libre sa serbisyo ng patubig ay kinakailangang magbayad ng ISF para sa kaubuang sukat ng pagmamay-aring lupa at hindi ang sobra lamang sa 8 ektarya. Halimbawa: Kung may 10 ektarya ang isang magsasaka, kinakailangang bayaran ang buong 10 ektarya at hindi ang sobrang 2 ektarya lamang. (Maaaring makipag-ugnayan sa NIA para sa kaukulang bayad.)

  Sino ang hindi libre sa serbisyo ng patubig?

  Nakasaad sa Section 5 ng RA 10969 na lahat ng hindi pa nababayarang ISF gayundin ang mga penalty ng mga magsasakang nagmamay-ari ng walo (8) ektarya at pababa, at lahat ng pagkaka- utang at interest ng Irrigators Associations (IAs) sa NIA ay palalampasin at buburahin na sa libro ng NIA.

  Kabilang din sa aalisin sa libro ay ang mga amortization loan ng CIS at past due accounts.

  Alinsunod sa Article 1270 ng Civil Code, ang mga magsasakang nais mapabilang sa pag-aalis ng utang ay kinakailangang magsumite ng kasulatan sa NIA kung saan tinatanggap nila na sila ay may utang.

  Paano na ang mga utang?

  Ipagpapatuloy ng NIA ang pagbuo, pamamahala at pagmimintina ng mga national irrigation systems. Ngunit maaaring ipagkatiwala ang O&M ng mga sekondarya at tersiyaryong kanal sa mga may kakayahang IA. Dagdag dito, ang mga CIS ay patuloy na pamamahalaan ng mga IA.

  Magbibigay ng kaukulang pondo ang NIA para sa O&M ng mga pasilidad na ipapamahala sa IA.

  Magkakaroon ng isang Irrigation Management Transfer (IMT) kontrata lamang sa pagitan ng NIA at IA kung saan nakasaad ang mga pasilidad, nasasakupang area, mga responsibilidad ng NIA at IA sa pamamahala ng mga irrigation systems at maging ang subsidiya para sa IA.

  Paano ang operation at maintenance (O & M) ng mga national at communal irrigation system?