Iba pang american indian

  • View
    2.658

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Iba pang american indian

  • 1.IBA PANGAMERICAN INDIAN

2. Tinawag niya ang mga tao na INDIANsapagkat akala ni Christopher Columbusnakarating siya sa Indies sa Asya nangdumating siya sa Caribbean noong ika 15siglo. 3. Salat sa kaalaman ang mga katutubo ngSouth America dahil nasira ito nangdumating ang mga Europeo. 4. Salat sa kaalaman ang mga katutubo ngSouth America dahil nasira ito nangdumating ang mga Europeo.1. Pinatay ng mga conquistador ang mga pinuno 5. Salat sa kaalaman ang mga katutubo ngSouth America dahil nasira ito nangdumating ang mga Europeo.1. Pinatay ng mga conquistador ang mga pinuno2. Winasak ang templo at sinunog ang mga aklat kaya ilang kasulatan lamang ang naiwan 6. Salat sa kaalaman ang mga katutubo ngSouth America dahil nasira ito nangdumating ang mga Europeo.1. Pinatay ng mga conquistador ang mga pinuno2. Winasak ang templo at sinunog ang mga aklat kaya ilang kasulatan lamang ang naiwanNakatulong nang malaki ang pananaliksikat pag-aaral ng mga arkeologo na patuloypa rin hanggang ngayon ang paghuhukayat pag-aaral sa maraming relikya at labi ngsinaunang kultura ng mga Indian. 7. Mga Unang AmericanIndian 8. Nanirahan sa America sampu o 300 siglona ang nakalilipas.Nanggaling sa Asya, tumawid sa BeringStrait sa pagitan ng Siberia at Alaska 9. Marunong gumamit ng apoyGumagamit ng kasangkapang batoNagsuot ng damit na yari sa balat nghayopNag-alaga ng aso 10. Nangalap ng pagkain at nangaso sakagubatan. 11. 7000 BC - Natutunan ang pagtatanim300 BC - mais ang pangunahing pagkain 12. Natutong maghabi at gumawa ng palayok 13. Nagkaiba-iba ng kultura ng mga AmericanIndian dahil sa pagkakaiba-iba ng klima atheograpiya ng North America 14. Mga Eskimo 15. PAMAYANAN: malilit na pangkat ngpamilyaHindi nakabuo ng isang sentralisadongpamahalaanSaan may Eskimo? Alaska, Siberia atGreenland 16. North Pacific Indian 17. Nakatira sa kagubatan ng South Alaskahanggang WashingtonHANAPBUHAY: pangangaso at pangingisda 18. Yari sa kahoy ang kanilang bahayTOTEM POLE yari sa kahoy na may ukitna pigura ng hayop at espiritu nito nasumusubaybay at gumagabay sa pamilya. 19. PANGKAT maharlika, pangkaraniwan atalipinPOTLACH pagdiriwang ng isangnatatanging karanasan ng mga anak.it is better to give than to receive 20. LIGA NG MGA IROQUIS O LIMANG NASYON kompederasyon1. Seneca2. Cuyuga3. Onondaga4. Oneida5. Mohawk 21. LIGA NG MGA IROQUIS O LIMANG NASYON kompederasyonIsinasaayos ang kanilang mga gawain atinteres bagaman malakas ang kumpetisyonsa isat isa na madalas humantong sa mgalabanan. 22. LIGA NG MGA IROQUIS O LIMANG NASYON kompederasyonIsinasaayos ang kanilang mga gawain atinteres bagaman malakas ang kumpetisyonsa isat isa na madalas humantong sa mgalabanan.1700 nakontrol ang Lake Michiganhanggang Atlantic Ocean, St. Laurence Riverhanggang Tennessee River 23. Bago ang 1600, mga magsasaka ang mgaIndianNang magdala ang kabayo ang mgaEspanyol, naging mangangasa ang mgaIndian gaya ng Sioux (Su) at Cheyenne 24. Ang Mga Pueblo Indian 25. Nanirahan sa hilaga ng RIO GRANDE satimog kanluran USAYari sa adobe ang kanilang bahay at maypalapag 26. Malaya ang pamahalaanat tao ang pumipili ngkanilang pinuno 27. Malaya ang pamahalaanat tao ang pumipili ngkanilang pinunoKONSEHO katulong sapamamahala ng pinuno 28. May sistema ng irigasyonMais ang pangunahing pananim 29. Ang bawat pamilya ang nag-iimbak ngpagkain bilang paghahanda sapadating na tagtuyot.May hugis geometric ang habingkumot at pino ang mga habing basket 30. Magaganda ang yaring palayok 31. HOPI at ZUNI mga pangkat ngPueblo Indian 32. HOPI at ZUNI mapayapang tao atbihirang masangkot sa labanan. 33. HOPI at ZUNI mapayapang tao atbihirang masangkot sa labanan.May ritwal para maalis ang masamangkaranasan sa digmaan 34. HOPI at ZUNI mapayapang tao atbihirang masangkot sa labanan.May ritwal para maalis ang masamangkaranasan sa digmaanRELIHIYON: dapat mabuhay ang taonang naaayon sa kalikasan. Dapatsilang gumalang sa buhay ng iba at satradisyon ng nakaraan. 35. Nasalin ng pasalita ang panitikanMakasining ang mga gawang basket,paghahabi, pagbuburda, kasangkapangmetal, pinturam iskultura at arkitekturaWalang gaanong nagawa sa agham atteknolohiyaPinayaman ng mga American Indian angkultura ng daigdig lalo na ng mgaAmerikano 36. Salitang Indian na kasama sa wikangIngles 37. IMBENSYON: Toboggan at Canoe 38. IMBENSYON: paggamit ng quinine atcocaine sa medisina 39. Katangian ng gomaPaggamit ng adobe sa pagpapatayo ngmga gusali 40. Nakaimbento ng larong LACROSSE 41. Nagtanim ng mais, patatas, kamatis,kalabasa, abokado atbp.Natutunan natin sa kanila:1. strawberry2. vanilla3. tapioca (sago)4. chocolate 42. Unang gumawa ng maple sugar atchicle (sangkap sa paggawa ng bubblegum). 43. www.wikipedia.orgwww.google.com/imagesMicrosoft Student with EncartaKasaysayan ng Daigdig, pp. 119 - 123 44. http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com 45. all is well 46. all is well,all is well, 47. all is well,all is well,all is well 48. THANK YOUVERY MUCH!PREPARED:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IIISeptember 18, 2012