Analiza Unui Studiu de Caz (1)

Embed Size (px)

Text of Analiza Unui Studiu de Caz (1)

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  1/10

   

  Analiza unui Studiu de CazAnaliza unui Studiu de Caz

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  2/10

   

  Ce este analiza unui studiu deCe este analiza unui studiu de

  caz?caz?

  Un instrument de învăţare/predare care:Un instrument de învăţare/predare care:1.1. Oferă o experienţă leata de pro!lemeleOferă o experienţă leata de pro!lemele

  oranizaţiei "i înţeleerea modului în careoranizaţiei "i înţeleerea modului în care

  manaerii încearcă să se confrunte cu elemanaerii încearcă să se confrunte cu ele#.#. $rezintă conceptele de manaement$rezintă conceptele de manaement

  strateicstrateic%.%. &acilitează sc'im!ul de idei dintre participanţi&acilitează sc'im!ul de idei dintre participanţi

  pentru ca manaementul strateic este unpentru ca manaementul strateic este un()oc* incert()oc* incert

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  3/10

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  4/10

   

  Redactarea şi prezentarea uneiRedactarea şi prezentarea unei

  analize de studiu de cazanalize de studiu de caz

  1.1. $artea 7a 7 ntroducere:$artea 7a 7 ntroducere:8 Ce face rmaCe face rma

  8 storiculstoricul8 Cu ce pro!leme s7a confruntatCu ce pro!leme s7a confruntat

  8 Cum veţi încerca să a!ordaţi pro!lemeleCum veţi încerca să a!ordaţi pro!lemele 

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  5/10

   

  Redactarea şi prezentarea uneiRedactarea şi prezentarea unei

  analize de studiu de cazanalize de studiu de caz ((cont.cont.))

  #.#. $artea a 7a 8 Analiza strateică$artea a 7a 8 Analiza strateică8 analiza SO2analiza SO2

  8 Analizarea "i discutarea pro!lemelorAnalizarea "i discutarea pro!lemelorstrateiilor la nivel de afaceri "i de corporaţiestrateiilor la nivel de afaceri "i de corporaţieale companieiale companiei

  8 Analiza structurii "i sistemelor de controlAnaliza structurii "i sistemelor de control 

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  6/10

   

  Redactarea şi prezentarea uneiRedactarea şi prezentarea unei

  analize de studiu de cazanalize de studiu de caz ((cont.cont.))

  %.%. $art$artea a 7aea a 7a 8 Solu8 Soluţii "iţii "i recomrecomandăriandări

  &iţi compleţi "i asiuraţivă că acestea sunt în&iţi compleţi "i asiuraţivă că acestea sunt înconcordanţă cu analizele anterioare astfel căconcordanţă cu analizele anterioare astfel că

  recomandările se potrivesc una cu cealaltă "i suntrecomandările se potrivesc una cu cealaltă "i suntloice.loice.

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  7/10 

  MEDIA

    INDICATOR FORMULA CALCUL RAMURII EVALUARE

    LICHIDITATE

   CURENTĂ ACTIVE CURENTA 700,000

  DATORII CURENTE 300,000 = 2,3 ORI 2,5 ORI SATISF.

  indică măsu! "n c!# d!$%ii cu#n$# sun$ !c%'#i$# 'in !c$i(# c!# s# '%$ $!ns)%m! "n

  num#! "n (ii$%u& !'%'i!$.

    TESTU* ACID ACTIVE CURENTE + STOCURI 00,000  RATA RA-IDĂ DATORII CURENTE 300,000 = ,3 ORI ,0 ORI /UN

  #'imă măsu! "n c!# d!$%ii cu#n$# sun$ !c%'#i$# d# c# m!i &ic1id# !c$i(#. 

  AnaliAnalizaza f f inanciarinanciarăă a studiului de caza studiului de caz

  Rezumatul indicatorilor nanciariRezumatul indicatorilor nanciari

  AAnaliza situaţiei nanciare a rmei relevă punctele einaliza situaţiei nanciare a rmei relevă punctele eitari sau sla!e d.p.d.v. nanciar.tari sau sla!e d.p.d.v. nanciar.6e6ezultatele nanciare reprezintă rezultatele concretezultatele nanciare reprezintă rezultatele concrete

  ale strateiei rmeiale strateiei rmei 

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  8/10 

  MANG. A!"R#$# (S"%&A')

  6A2A 9A2O6O6 2O2A 9A2O6 1,;;;,;;;  2O2A AC2 3; ? %% [email protected]

  #'imă $%$!&u& d!$%ii&% &! un u !c$i(# $%$! s!u % măsuă ! ni(#&u&ui )in!năii d# &!c#di$%i "m'umu$ui4 ! !c$i(#&% )im#i.

  6A2A 9= 6O2A= A $6O&2 9B =$OA2A6= #03,;;;CD=2. CU [email protected] CD=2: CU [email protected]= 03,;;; > 3.0 O6 -.; O6 [email protected]

  d#numi$ă i (i$#6! d# %$!i# ! c1#&$ui#&i&% cu d%8n6i indic!$%u& măs%!ă d# c8$# %ic8$i9ui din #'&%!$!# d#'ă#sc c1#&$ui#&i cu d%8n6i.

   

  AnaliAnalizaza f f inanciarinanciarăă a studiului de caza studiului de caz

    MEDIA

  INDICATOR FORMULĂ CALCUL RAMURII EVALUARE

  Rezumatul indicatorilor nanciari (cont.)Rezumatul indicatorilor nanciari (cont.)

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  9/10 

  ACTIVITATE

   

  ROTA:IA CIFRĂ DE AFACERI 3,000,000 STOCURI*OR STOCURI 300,000 = 0 ORI ; ORI SATISF.

  #s$# #c%m!nd!i& c! du!$! d# %$!i# ! s$%cui&% să )i# &imi$!$ă &! ni(#&u& du!$#i n%m!d# %$!i# ! cic&u&ui d# '%duci# !'%(i6i%n!# i &i(!# 4RATA DE CREAN:E 200,000  ROTA:IE A C.A. ?I*NICĂ @,333 = 2 ?I*E 20 ?I*E SATISF. CREAN:E*OR 

  d#numi$ i

 • 8/18/2019 Analiza Unui Studiu de Caz (1)

  10/10

   

  PROFITABILITATE

  BARA -ROFIT -ROFIT NET 20,000  VENITURI TOTA*E 3,000,000 = 5 S*A/

  Indic!$%u& !!$ă c8$ '%)i$ n#$ '%duc# % uni$!$# m%n#$!ă d# (#ni$ui 

  RATA DE RENTA/ -ROFIT NET 20,000 ACTIVE TOTA* ACTIVE 2,000,000 = ,0 0 S*A/

  A!$ă c8$ '%)i$ n#$ '%duc# % uni$!$# m%n#$!ă d# !c$i( RATA DE RENAT/ -ROFIT NET 20,000  CA-ITA*URI CA-ITA*URI ,000,000 = 2,0 5 S*A/

  Cun%scu$ă c! RF4, indic!$%u& !!$ă c8$ '%)i$ n#$ '%duc# %uni$!$# m%n#$!ă in(#s$i$ă d# '%'i#$!i

  Rezumatul #ndicatorilor inanciariRezumatul #ndicatorilor inanciari

    MEDIA

  INDICATOR FORMULĂ CALCUL RAMURII EVALUARE

  Rezumatul indicatorilor nanciari (cont.)Rezumatul indicatorilor nanciari (cont.)