60
STUDIU DE CAZ PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI DECIZIONAL INTR-O INSTITUTIE DE INVATAMANT PRESCOLAR DIN ROMANIA

Studiu de Caz studiu_de caz

Embed Size (px)

DESCRIPTION

caz

Citation preview

Page 1: Studiu de Caz studiu_de caz

STUDIU DE CAZ

PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI DECIZIONAL INTR-O INSTITUTIE DE

INVATAMANT PRESCOLAR DIN ROMANIA

Page 2: Studiu de Caz studiu_de caz

Planul studiului:

1. Incadrarea titlului cercetarii in structura cursului

2. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara cercetarea.

Incadrarea in sistemul administrativ Cadrul legislativ Obiectul de activitate Particularitati ale managementului public

3. Descrierea detaliata a continutului situatiei particulare analizate ( particularitati ale sistemului decizional in gradinita nr 40)

Caracterizarea decidentilor( individuali si de grup)si prezentarea aspectelor particulare a sistemului decizional intr-o institutie de invatamant

Elaborarea unei liste de decizii

4. Analiza situatiei particulare prezentate Aspecte pozitive Aspecte negative Cauzele care le-au generat Efecte constatate

5. Formularea propunerilor concrete6. Anexe( deciziile analizate)

Page 3: Studiu de Caz studiu_de caz

1. INCADRAREA TITLULUI CERCETARII IN STRUCTURA CURSULUIAdministratia publica implica elaborarea si aplicarea strategiilor publice proiectate

sa asigure servicii si/ sau sa impuna regulamente indivizilor, grupurilor si organizatiilor din comunitatea publica.O mare parte a obligatiilor unor administratori publici presupune ca ei sa ia decizii ce definesc obiectivele strategiilor publice si sa aleaga mijloacele adecvate pentru realizarea lor.Luarea si executarea deciziilor reprezinta unul dintre scopurile fundamantale al oricarui tip de manager ; orice organizatie depinde de natura deciziilor care sunt luate in interiorul sau si de cei care decid, fie ca aceste decizii sunt luate individual, fie ca sunt luate in grup.Situata in mijlocul activitatii de management, decizia devine o tema de gandire si, de ce nu, de cunoastere.Atat stabilirea obiectivelor, cat si planificarea si organizarea muncii in institutiile publice, controlul si indrumarea tin de ceea ce, in management, se cunoaste sub denumirea de decizie.Decizia nu este altceva decat alegerea unei alternative dintre mai multe posibile. Este deci o problema de optiune, dar si de competenta manageriala ( care implica -pe de o parte – cunoasterea teoriei manageriale si cu deosebire a tehnicilor decizionale, iar- pe de alta parte – cunoasterea problemelor institutiei scolare( prescolare in cazul ce urmeaza studiat)si a modalitatilor de solutionare a lor.Prin decizie conducatorul ( individual sau colectiv) hotaraste in legatura cu modalitatile de actiune practica menite sa conduca le realizarea obiectivelor proiectate si declanseaza aceste actiuni.Orice actiune umana pentru a se putea conduce la realizare obiectivelor scontate, presupune fundamentarea, luarea unei decizii, iar acest proces constituie esenta managementului.Decizia administrativa este adoptata de organe ale administratiei publice.

Decizia poate fi definita ca o manifestare de vointa a unui organ aladministratiei publice, constand intr-o optiune in vederea realizarii unui scop. Luarea unei decizii administrative consta in alegerea dintre alternativele competentea scopurilor si mijloacelor pe care o organizatie administrativa le poate indeplini.Organul administratiei publice adopta deciziile in conditiile impuse de lege, siacestea nu sunt luate decat in urma unui studiu realist, constient,responsabil,oportun eficient (avand o mare valoare sociala).Daca lipseste una din aceste conditii,scopul pt care s-a adoptat nu va avea rezultatulscontat.A decide – inseamna a identifica si a rezolva problemele pe care le intalneste oriceorganizatie. In ceea ce priveste competenta adoptarii unei decizii administrative,

Page 4: Studiu de Caz studiu_de caz

este recomandat ca acestea sa fie luate de cei mai in masura sa faca acest lucru., sianume, organele administratiei publice de pe nivelurile ce o necesita. Nu intamplatoare este folosirea tehnicilor de optimizare : calculul diferential,

exploatarea combinatorica, programarea liniara- traseul critic(PERT), teoria diagramelor. Acestea prezinta datele si, in special rezultatele foarte realist,si cat mai aproape de adevar.

Mergand mai departe cu incercarea de particularizare a deciziei administrative putem afirma ca in domeniul administratiei publice decizia este un act social , ea nu exprima doar vointa si intentiile unei persoane sau ale unui grup, ci interesele si cerintele cu caracter social.

Decizia administrativa are urmatoarele particularitati :- este rezultatul colaborarii intre diferite persoane din compartimentele

structurii administrative;- este avizata de una sau mai multe persoane ; - volumul mare de munca ;- este rezultatul activitatii mai multor persoane ;- presupune derularea unui proces in mai multe etape ;- implica responsabilitatea uneia si / sau mai multor persoane titulare

ale unor posturi/ functii publice in administratie..Pentru ca o decizie sa fie considerata ca un act unic a unei structuri de

conducere dintr-o institutie publica este nevoie sa fie respectate 2 principii :1) alegerea unei variante din cel putin doua1) sa fie luata de acel organ sau de acea persoana care este imputernicita cu autoritate oficiala, deci are drept legal de a lua o decizie si de a-si asuma corespunzator toate deciziile luate, responsabilitatea implinirii sau neimplinirii.

Orice decizie administrativa sa raspunda urmatoarelor cerinte :a) persoanele cu competenta decizionala sa posede cunostinte, metode,

tehnici si deprinderi manageriale, precum si mecanismele specifice vietii sociale.b) sa ia in considerare problemele specifice zonei si interesul socialc) sa se poata realiza in vederea eficientizarii ei, previzioane asupra schimbarilor sociale, mai ales acum cand schimbarile sociale se accelereaza.d) sa nu existe suprapuneri sau contradictii cu deciziile adoptate deja.e) adoptarea deciziilor administrative

Eficienta unei decizii depinde de modul cum a fost inteleasa problema caretrebuie rezolvata, realismul solutiei adoptate, oportunitatea acesteia indeplinirea la

timp a actiunii, care trebuie intreprinsa pentru realizarea solutiei la care s-a ajuns.Institutia prescolara unde am realizat studiul de caz fiind institutie de interes public functioneaza pe baza unui sistem decizional incadrandu-se in tipologia decizionala specifica managementului public.

Page 5: Studiu de Caz studiu_de caz

2. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA CERCETAREA

Incadrarea in sistemul administrativSistemul institutional al conducerii invatamantului cuprinde

organismele si institutiile cu atributii manageriale pentru scoala de toate gradele. Intre ele exista legaturi de subordonare si/ sau de conlucrare, in raport cu atributiile functionale stabilite prin lege si prin alte acte normative ( hotarari ale guvernului, ordine si instructiuni ale ministrului educatiei tineretului si cercetarii, regulamente, norme metodologice s. a.).

Natura acestor relatii dintre elementele sistemului institutional al conduceriinvatamantului are la baza principiul imbinarii conducerii unitare a invatamantului (pe baza politicii educatiei nationale la un moment dat) cuautonomia locala si institutionala.

Dupa nivelul la care se exercita, dupa domeniul condus, ca si dupasfera de competenta, conducerea invatamantului din Romania se realizeaza dupacum urmeaza :

La nivel national. Parlamentul, cu cele doua camere ale sale – Camera Deputatilor si

Senatul-, incadrul carora sunt constituite comisii permanente pentru invatamant ( stiinta, cercetare, sanatate etc)In sarcina lui cade adoptarea legilor care orienteaza si reglementeaza activitatea in

domeniul invatamantului, fie el civil, militar,sau al cultelor, public sau privat, prescolar,primar, secundar profesional sau superior.Din aceasta categorie fac parte :Legea invatamantului, Legea privind statutul personalului didactic( ca legi specifice), dar si alte legi( generale) care isi gasesc aplicabilitatea in invatamant, cum ar fi, de exemplu, Legea finantelor.

Guvernul si diverse organisme guvernamentale cu atributii in domeniulinvatamantului.La acest nivel, se aproba organigrama Ministerului Educatiei Tineretului si Cercetarii si atributiile acestuia, in conformitate cu prevederile legii, structura bugetului de venituri si cheltuieli, reteaua scolara si cifrele de scolarizare, planul de relatii cu strainatatea si altele asemenea , potrivit atributiilor executivului.

Ministerul Educatiei Tineretului si Cercetarii cu structurile sale de experti si

organismele consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral( Consiliul National pentru Reforma invatamantului ; Consiliul National de atestare a Titlurilor, Diplomelor si certificatelor Universitare ). Atributiile Ministerului Educatiei Tineretului si Cercetarii sunt stabilite prin Legea invatamantului ( Legea Nr. 84 din 24 iulie 1995, cu modificarile ulterioare) si prin hotararea guvernului privind organizarea si functionarea acestui minister.

Page 6: Studiu de Caz studiu_de caz

Daca ar fi sa prezentam ierarhic, pozitia institutiei prescolare in sistemul administrativ, aceasta s-ar situa pe ultima treapta a ierarhiei.Treapta I- GUVERNULTreapta II- MINISTERULTreapta III- ISMB si PRIMARIATreapta IV- IS. DE SECTOR - ADMINISTRATIA SCOLILORTreapta V – NUCLEELE SCOLARE( ORDONATORI TERTIARI DE CREDITE) Treapta VI- GRADINITA

Cadrul legislativOrganizarea si functionarea sistemului national de invatamant este

reglementat de Legea nr. 84 din 24 iulie 1995, publicata in M.O. al Romaniei, Anul VII- Nr. 167, Partea I, din data de luni , 31 iulie 1995, pag. 1- 17 si de legea nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic.Prin lege, invatamantul prescolar este inclus in structura sistemului national de

invatamant cu grupele : mica, mijlocie, mare si pregatitoare( Art. 15, alin. 5, pct. a) De asemenea, se prevad urmatoarele :

invatamantul prescolar se organizeaza pentru copiii in varsta de 3- 7 ani, in gradinite cu program normal, prelungit si saptamanal( Art. 18, alin 1) ;

pentru asigurarea continuitatii intre invatamantul prescolar si cel primar se mentin grupele mari- pregatitoare( art. 19)

Invatamantul prescolar se realizeaza in baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educatie si la protectie, indiferent de conditia sociala, materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa aparintilor.Prin toate demersurile care se intreprind in invatamantul prescolar, atat pentru copii, cat si pentru parinti, se respecta prevederile Constitutiei. Gradinita nr. 40, sector 6 Bucuresti ( unde se organizeaza studiul) este

organizata in conditiile legii, este proprietate publica si functioneaza independentavand la conducere : - un director - un Consiliu de administratie - un Consiliu pedagogic( profesoral)Gradinita este centru de comunicari si ordonator de credite III cu departament de contabilitate propriu , actele circula prin Trezorerie.Gradinita nr. 40 functioneaza intr-un local de fosta scoala generala construita prinanii 1900. Nu exista acte in arhivele statului cu data exacta a infiintarii, dar din arhiva

gradinitei se constata ca din 1962 functioneaza ca gradinita. In perioada 1983- 1993 gradinita a fost patronata de catre inteprinderea de

ascensoare IFMA.

Page 7: Studiu de Caz studiu_de caz

In perioada 1993-2001 a fost trecuta cu protocol in subordinea ISMB. Incepand cu anul 2001 gradinita este in subordinea si finantarea Primariei,

sector 6 Bucuresti.Cadrul institutional la acest nivel este precizat prin norme metodologige

si prin reglementari specifice exemplu : regulamente scolare.Instrumente specifice conducerii la acest nivel sunt : planul de invatamant,programele analitice, diverse planuri si programe de activitate ( ca de exemplu,planul anual de activitate al institutiei de invatamant, planul de management, bugetul de venituri si cheltuieli, programe speciale pentru vacanta). La nivel teritorial , conducerea subsistemului de invatamant preuniversitar( implicitinvatamantul prescolar) din cuprinsul judetelor tarii si al Municipiului Bucuresti seasigura de inspectoratele scolare – organe de specialitate subordonate MinisteruluiEducatiei Tineretului si Cercetarii.In principal, inspectoratele scolare asigura aplicarea legislatiei generale si scolare ininstitutiile de invatamant subordonate , buna organizare si functionare a reteleiscolare si a procesului de invatamant si realizeaza inspectia scolara.

Inspectoratul scolar are un Consiliu de administratie si un consiliuConsultativ. Componenta lor este precizata in Legea invatamantului iar atributiile sestabilesc prin reglementari ale Ministerului Educatiei Tineretului si Cercetarii.

La nivelul institutiilor de invatamant se disting doua situatii :Institutiile de invatamant superior, ale caror organisme de conducere

(senatul universitar si consiliul facultatii sau departamentului) au componenta siatributiile stabilita prin lege si prin Carta universitara si institutiile de invatamantpreuniversitar.Din aceasta ultima categorie face parte si invatamantul prescolar.

Conducerea acestora din urma se asigura de Consiliul pedagogic si de Consiliul de administratie , ambele prezidate de directorii institutiilor respective.

Componenta lor e stabilita prin lege, iar atributiile prin regulamente elaboratesi aprobate de Ministerul Educatiei Tineretului si Cercetarii.Consiliul profesoral al unitatii de invatamant au rol de decizie in domeniulinstructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatearespectiva si este prezidat de director.

Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu rol de decizie in domeniul administrativ, este format din cel putin 5 membri, dar nu mai mult de 11 membri, intre care directorul, contabilul sef, cadre didactice alese de consiliul profesoral si reprezentanti ai parintilor, precum si ai administratiei publice locale.In consiliul de administratie se includ si reprezentanti ai agentilor economici

care asigura baza materiala pentru practica. Directorul unitatii de invatamant este presedintele Consiliului de administratie este numit ca director de inspectoratul scolar general.

La nivelul activitatii didactice , rolul conducator il are personalul didactic.

Page 8: Studiu de Caz studiu_de caz

Obiectul de activitateGradinita, prima treapta a sistemului educational de stat din tara noastra are

rolul de a pregati copiii prescolari pentru scoala, participand alaturi de parinti laformarea lor intelectuala, morala si etica.Procesul de instruire si educare la acest nivel este un proces de durata( 4 ani) siantreneaza o multitudine de de resurse materiale , umane, cadru organizatoric,precum si norme si valori care vizeaza finalitatea actului de instruire si educare sianume :- dezvoltarea personalitatii copilului valorificand potentialul fizic si psihic alfiecaruia, tinand seama de ritmul propriu propriu de dezvoltare al copilului, denevoile sale efective si de activitatea sa fundamentala – jocul.

Invatamantul prescolar (si nu numai) urmareste realizarea idealuluieducational intemeiat pe traditiile umaniste, pe valorile democratiei si pe aspiratiilesocietatii romanestisi contribuie la pastrarea identitatii nationale.

Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integralasi armonioasa a individualitatii uman, in formarea personalitatii autonome sicreative.Noua programa pentru invatamantul prescolar prezinta o abordare sistemica, in vederea asigurarii:

continuitatii in interiorul aceluiasi ciclu curricular interdependentei dintre disciplinele scolare( cls. I- II) si categoriile de

activitati din invatamantul prescolar; deschiderii spre module de instruire optionala.

Invatamantul prescolar are ca finalitate : Formarea personalitatii umane prin: insusirea cunostintelor stiintifice, formarea capacitatii intelectuale, a disponibilitatilor afective, a abilitatilor practice si educarea in spiritul respecarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Particularitati ale managementului publicN. Cerchez si E. Mateescu sunt de parare ca Managementul scolar cuprindeprincipiile si metodele de conducere care vizeaza activitatea unui numar importantde cadre didactice din fiecare unitate de invatamant.

Esenta managementului scolar este aceeasi ca a oricarui management,anume realizarea unei eficiente maxime, cu cat mai mici cheltuieli materiale sieforturi intelectuale. Managementul scolar se deosebeste de conducerea traditionalatocmai prin faptul ca la baza oricarei decizii se afla sau trebuie sa se afle :eficientadidactica, eficienta extradidactica, eficienta educativa etc.Fara a comenta definitiile date managementului in literatura de specialitate , seconsidera, in ultima instanta ca, managementul educational poate fi consideratstiinta si arta de a pregati resursele umane, de a forma personalitati, potrivit unorfinalitati acceptate de individ si de societate ( sau de o anumita colectivitate).

Page 9: Studiu de Caz studiu_de caz

Managementul sistemului si al institutiilor de invatamant se diferentiaza ca obiective, sfera de cuprindere si tehnici manageriale, dupa nivelul ierarhic la care se exercita ( central, teritorial, la nivelul institutiei ,si respectiv al grupei).

Daca la nivel central se realizeaza un management strategic, de orientaredirijare si evaluare a intregului sistem de invatamant, la nivelul institutiilor sepractica un management operational, menit sa infaptuiasca strategia elaborata laesaloanele superioare.

Conducerea invatamantului la nivelul institutiei prescolare priveste : procesul de invatamant sub toate aspectele ( proiectare, planificare,

organizare, desfasurare, evaluare etc) si in acele domenii specifice si accesibilevarstei prescolare ;

logistica didactica ( spatii de invatamant, mobilier, echipamente,materiale si mijloace tehnice) ;

relatii umane din cadrul institutiei relatiile gradinita- familie, gradinita- scoala, gradinita- comunitate cooperarea cu alte institutii de invatamant prescolar din tara si din

strainatate cooperare cu institutii din afara invatamantului, cu mass- mediaLa nivelul unitatilor de invatamant prescolar, inovatiile preconizate de

reforma trebuie armonizate cu conditii concrete in care se desfasoara procesulinstructiv- educativ, evitandu-se discontinuitatile si efectele negative.Directorii de gradinite au, desi conduc unitati ce coordoneaza prima treapta deinvatamant, aceleasi roluri importante in descifrarea sensurilor si semnificatieiunor masuri, in pregatirea conditiilor si motivarea personalului didactic pentru aparticipa, cu competenta si responsabilitate le aplicarea reformei invatamantului.

Conducerea unitatilor de invatamant la acest nivel isi restrange ariaproblematica, punand accent in schimb, pe domenii si probleme specifice,corespunzatoare ciclului de invatamant, profilul unitatii si trasaturilor caracteristiceale activitatii desfasurate in unitatea respectiva, dar vizeaza atat activitateadidactica, cat si la cea gospodareasca.Managementul invatamantului este, in ultima instanta, o ingemanare a stiintei cu

arta de a forma personalitati competente, independente si adaptabile la schimbarile care au loc, adesea rapid si profund , in toate sferele vietii sociale- in stiinta si cultura, in modul de viata al oamenilor.

Fiind o caracteristica a oricarei activitati organizate, procesul de conducereare unele principii si functii comune, indiferent de domeniul condus.

Asa, de exemplu, subordonarea resurselor fata de obiective sau unitateadintre decizie si actiunea practica sunt principii comune oricarui sistem condus. Inschimb, principiul accesului nediscriminatoriu al populatiei le instructia scolara este specific sistemului de invatamant.

Page 10: Studiu de Caz studiu_de caz

3.SUBSISTEMUL DECIZIONAL3.1 Caracterizarea decidentilor( individuali si de grup)si

prezentarea aspectelor particulare a sistemului decizional intr-o institutie de invatamantUnitatea de invatamant prescolara gradinita 40 isi stabileste la fiecare

inceput de an scolar prin planul – cadru managerial obiective generale si specificepe cele trei coordonate : educativ, financiar- contabil si administrativ, sanitar, iarmanagerii avand la indemana ansamblu de resurse ( personal didactic, auxiliar siadministrativ, copii, spatii de invatamant, materiale didactice, planuri si programe, tehnologii de instruire si diverse modalitati de actiune )sunt insarcinati in luarea deciziilor in vederea realizarii obiectivelor stabilite.

Atat stabilirea acestor obiective, precum si intreaga desfasurare a procesuluide invatamant ( planificare, organizare, indrumare control) sunt dependente de ceeace se cunoaste sub denumirea de decizie administrativa.In desfasurarea procesului de invatamant atat sub aspectul instructiv- educativ, cat si sub aspectul administrativ- gospodaresc se ivesc situatii cand pe baza analizei dezavantajelor si avantajelor pe care le impune o varianta de actiunealeasa , trebuie facuta o optiune.

In functie de obiectivele la indeplinirea carora actioneaza si de competenteledecizionale ale decidentilor, decizia poate fi luata de ( in cazul institutiei analizatedirector, Consiliu pedagogic si Consiliu de administratie).

Alegerea cea mai potrivita tine de o seama de factori, intre care mentionam :pregatirea manageriala si experienta decidentului, intuitia si capacitatea lui depreviziune, curajul de a inova, climatul din gradinita, resursele umane, materiale,financiare,cadrul legislativ- normativ.

Cand deciziile se iau in colectiv ( Consiliul profesoral sau Consiliu deadministratie), directorul are grija sa pregateasca atent participarea la dezbateri,pentru ca acestea sa fie la obiect, pertinente si motivate.

Dupa adoptarea unei variante ( decizii) se discuta si se aproba si masurile deaplicare, se stabilesc responsabilitati, termene de rezolvare( finale si partiale),precum si modalitati de evaluare.

La o institutie de invatamant, aplicarea unei decizii implica o seama deactivitati menite sa asigure trecerea de la intentie la actiune si atingerea obiectivelordorite.

Ele sunt :- comunicarea deciziei ;- explicarea si motivarea personalului- organizarea implementarii deciziei

Page 11: Studiu de Caz studiu_de caz

- controlul indeplinirii deciziei- reglerea actiunii practicede aplicare a deciziei, pe baza concluziilor

desprinse din control- evaluarea rezultatelor partiale si adoptarea unor decizii de corectare a

deciziei initiale( atunci cand acest lucru se impune)- evaluarea rezultatelor finaleDin acest motiv deciziile trebuie pregatite cu grija si realizate cu

profesionalism de directorul unitatii de invatamantsi de organele colective deconducere ( Consiliul profesoral , cel administrativ).

De asemeni, ca in intreg sectorul administrativ, si intr-o institutie de invatamant sunt respectate in fundamentarea deciziilor etapele procesului in speta.

1) Pregatirea decizieiEste un proces complex care cuprinde urmatorii pasi :

a) Identificarea problemelor, adica selectionarea lor din multitudinea de evenimente care se succed, adesea rapid si socant, in viata scolii.

Identificarea problemelor reclama un contact permanent al forurilor de conducere cu realitatea si cunoastere indeaproape a problemelor. Aceasta cunoastere se realizeaza , indeosebi, prin:- Controlul exercitat de personalul de conducere, pe baza atributiilor ce-i revin ;- Sesizarile facute de cadrele didactice, de elevi si de parinti, de presa,

de autoritatile locale etc ;- Inspectia scolarab) Obtinerea informatiilor, care se poate realiza de catre factorii de

decizie pe diverse cai sunt cu grija cuvenita pentru factorul timp deosebit de important in luarea deciziilor

- analiza unor situatii ;- cercetarea unor documente ;- anchete ;- analiza rezultatelor copiilor prin testarile initiale, continue si finale ;

Datele si informatiile sunt consemnate( inregistrate) si grupate dupagradul de corelare cu natura abaterii( de la traseul stabilit printr-o alta decizie spreobiectul planificat)a carei cauza vrem s-o identificam inainte de a lua o decizie saude a gasi o solutie.

c) Seletionarea, organizarea si prelucrarea informatiilor ( datelor, faptelor).

Selectionare se refera la eliminarea informatiei redundante si pastrarea celeiesentiale si semnificative pentru analiza situatiei- problema.Organizarea consta in gruparea informatiilor pe categorii( probleme sau

Page 12: Studiu de Caz studiu_de caz

elemente componente ale acestora) dupa gradul de corelare cu problema analizata. La aceasta grupare se tine seama si de scopurile urmarite, de

reglememtari, de prioritati si de resurse disponibile.Datele statistice se inscriu in tabele si se analizeaza cu metode specifice.Prelucrarea informatiilor, in general, se face cu ajutorul unor metode calitative( comparatia, analogia, inductia si deductia, analiza si sinteza) si/ sau cantitative( matematice si statistice), in scopul relevarii notelor caracteristice, esentiale sirelevante ale problemelor ( fenomenelor, evenimentelor) studiate. Toate aceste activitati si operatii, cu ajutorul carora putem interpreta in modcorespunzator datele si informatiile obtinute in vederea analizei situatiei- problemaaparute in unitate, sunt deosebit de importante pentru ’’pasul’’ urmator al pregatiriideciziei.

d) Elaborarea variantelor de actiune si a proiectului planului de masuri.Pentru fiecare varianta propusa se mentioneaza avantajele si dezavantajele, precumsi implicatiile pe termen scurt, mediu si lung.

Se fac, de asemenea, corelarile de rigoare ale solutiilor preconizate curesursele disponibile( sau posibil de obtinut dupa adoptarea deciziei).Astfel numaidupa aceea se poate trece la adoptarea solutiei.

Sustinerea teoretica expusa ere necesara in cazul analizei ce va urmadeoarece nu sunt respectati in cele mai multe cazuri pasii in luarea unei decizii.

Si obiectul studiului a fost ales cu intentia de a prezenta real situatia simetodologia luarii deciziilor in institutie.Am ales subsistemul decizional, considerandu-l esential in cazul unei institutii deinvatamant, fiind conditie a desfasurarii serviciului pe care gradinita il realizeaza :formarea si educarea in spiritul idealului educational a noilor generatii.

In cadrul gradinitei, decidentii participa la procesul decizional in limitaatributiilor posturilor pe care le detin.

Deciziile se iau pentru orice miscare survenita in unitate.Astfel directorul unitatii decide :

- repartizarea educatoarelor la grupe , tinand seama de principiilecontinuitatilor

- decide intocmirea planului- cadru de management luiand in considerarepropunerile cadrelor didactice de imbunatatire a procesului desfasurat

- decide organizarea unor comisii precum :- comisia metodica- colectivul de catedra- comisia de inventariere- comisia de casare- comisia de prevenire si stingere a incendiilor- comisia de cruce rosie

Page 13: Studiu de Caz studiu_de caz

- comisie pentru protectia muncii etcDe asemenea o decizie se constituie :

- la marirea de salariu conform grilelor si a H.G.- la angajare - la transfer- la schimbarea :- sporului de vechime - transei de vechime - sporurilor de stres, - de educatie - de continuitate- la incadrarea pe un alt salariu in urma obtinerii unor grade didactice- si la orice modificare a salariului prin adaugarea unor sporuri de merit sau

majorari de salariuConsiliul de administratie decide dupa caz :- in atribuirea personalului didactic a premierilor - cu privire la masurile de sanctionare a persoanelor care comit abateri de la

indatoririle profesionale, morale si cetatenesti care incalca legile, regulamentele sidispozitiile in vigoare, in care scop se consulta si liderul de sindicat al unitatii

- decide la eliberarea de adeverinte necesare inscrierii la grade didactice,

- la obtinerea unor imprumuturi bancare si la acordarea concediilor faraplata personalului in limita competentei stabilite de Statutul personalului didactic.Ia decizii privind stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, prin aplicareasi respectarea prevederilor legii 61/ 1993 si ale H.G. 59/ 1993 referitoare lagestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii.

- decide aprobarea tematica si graficul sedintelor consiliului de administratie, propuse de director

- discuta si aproba prin decizie regulamentul de ordine interioara - decide acordarea cotei de 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul

de venituri si cheltuieli - decide organizare de cursuri de perfectionare, precum si participarea

anumitor cadre la aceste cursuri- aproba vacantarea posturilor si ocuparea posturilor didactice si

nedidactice- decide si hotaraste reducerea de activitate conform reglementarilor in

vigoare.- decide in repartizarea sarcinilor concrete nominalizate atat pe membrii

Consiliului de administratie, cat si la nivelul Consiliului pedagogic

Page 14: Studiu de Caz studiu_de caz

- decide mobilizarea personalului la activitatile cercurilor pedagogice : cine sustine activitatea, cine aduna materialul  informativ, si responsabilii cu confectoionarea materialului didactic.Prezint in continuare o lista de decizii adoptate intr-un interval de

timp prin preluare din registrele de procese- verbale ale organismelor participative demanagement sau din hotararile scrise ale directorului unitatii.

3.2.Elaborarea unei liste a deciziilorNr. Crt.

Decizia Decidentul

1. Decizie de constituire a Comisiei de cercetare pentru personalul didactic de predare, de instruire si personalul didactic auxiliar

Consiliul de administratie

2. Decizie de sanctionare a personalului didactic de predare, de instruire si personalul didactic auxiliar

Consiliul de administratie

3. Decizie privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Programului de reciclare a deseurilor de hartie la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti

Director

4. Decizie privind constituirea Comisiei de aparare impotriva incendiilor in cadrul Gradinitei

Director

5. Decizie privind constituirea Comisiei de inventariere

Director

6. Decizie privind incetarea contractului de munca a unui angajat.

Director

7. Decizie privind modificare salariilor unor salariati.

Director

8. Decizie privind reducerea nr. de personal administrativ

Director

9. Decizie privind indexarea salariilor Director10. Decizie de modificare a incadrarilor Director

Page 15: Studiu de Caz studiu_de caz

4.2. Analiza incadrarii pe functii ale managementului

Decizia FunctiiPreviziune Organizare-

coordonareAdministrare Motivare Control-

evaluare

Decizia 1 XDecizia 2 XDecizia 3 XDecizia 4 XDecizia 5 XDecizia 6 XDecizia 7 XDecizia 8 XDecizia 9 XDecizia 10

X

Se poate observa ca :- 10 % sunt functii de previziune- 30 % sunt de organizare- coordonare- 10 % administrative- 30 % motivare- 20 % control- evaluare

4.3. Analiza calitatii deciziei

Decizia Cerinte de rationalitateFS R O ID I

Decizia 1 X - - X XDecizia2 X - - X XDecizzia 3 X X - - XDecizia 4 X X X X XDecizia 5 X X - - XDecizia 6 X X X - XDecizia 7 X X X - XDecizia 8 X X X - XDecizia 9 X X - X XDecizia 10 X X X X X

Page 16: Studiu de Caz studiu_de caz

Semnificatia simbolurilor folosite:- FS- fundamentata stiintific Pentru a se realiza acest deziderat major este necesar ca persoanele cu

competenta decizionala din sistemul administratiei publice sa posede atat cunostinte,respectiv metode, tehnici si deprinderi manageriale, cat mai ales capacitatea deintelegere a mecanismelor specifice vietii sociale.

- R- caracter realistAceasta presupune rezolvarea unei situatii prin fundamentarea unei deciziiadministrative care implica in prealabil o evaluare cat mai completa a situatiei de fapt,respectiv a particularitatilor inregistrate in unitatea administrativ- teritoriala undeurmeaza a fi aplicata.

- O- oportuna Decizia trebuie sa fie luata in intervalul de timp necesar elaborarii si

implementarii ei.- ID- integrarea in ansamblul deciziilor

Presupune luarea in considerare de catre decidenti a continuturilor deciziilor dejaadoptate pentru a nu interveni suprapuneri sau, dimpotriva, contradictii.

- I-imputernicitaDecizia trebuie adoptata de catre organismul managerial in ale carui sarcini de serviciueste inscrisa in mod expres.

4.4. Analiza instrumentarului utilizat

Nr.crt.al deciziei

Metodele si tehnicile utilizate

Observatii

1 Metoda conducerii eficiente, metoda sedintei

Sunt folosite adecvat situatiei deoarece problema ce a necesitat luarea deciziei ar perturba organizarea si functionarea procesului daca nu ar fi controlata la timp.

2 Metoda constrangerii, metoda sedintei

De asemeni constrangerea, desi o metoda nu pre folosita intr-un sistem democratic, in cazul sanctiunii este cea in masura sa interrvina.

3 Metoda convingerii, tehnica publicitatii, metoda sedintei,

Este cea mai democratica si eficienta metoda. Avand in vedere

Page 17: Studiu de Caz studiu_de caz

metoda conducerii eficiente aspectul economic al deciziei, resurse limitate si utilizarea rationala a lor, convingerea este rezultatul scontat.

4 Metoda constrangerii, metoda sedintei

Fiind vorba de respectare unor reguli, constrangerea si sedinta unde se fac cunoscute efectele sunt metodele necesare, dar nu si sufuiciente. As adauga aici si metoda convingerii.

5 Metoda organizarii rationale a activitatii, metoda

valorificarii experientei

Grija fata de baza materiala in vederea desfasutrarii in bune conditii a activitatiiintemeiaza folosirea metodei de organizare rationala.

6 Metoda sedintei Solicitarea parerilor si votului celor in masura sa decida, precum si argumentele solicitantului deciziei fac necesara organizarea unei sedinte.

7 Metoda cointeresarii Salariatii fiind direct implicati in urmarile acestei decizii cointeresul este motivat.

8 Metoda structurarii corespunzatoare a

programului functionarilor publici

Prin reducere de personal se pot aduce modificari in programul angajatilor si necesita gasirea unor metode adecvate de structurare.

9 Metoda cointeresarii Toate deciziile care privesc remunerarea salariatilor implica implicit metoda cointeresarii.

10 Metoda cointeresarii, metoda sedintei.

Aducerea la cunostinta a modificarilor salariale necesita organizare unei sedinte si informarea salariatilor privind metodologia acordarii acestora.

Page 18: Studiu de Caz studiu_de caz

Analiza sistemului decizional urmareste depistarea disfunctionalitatilor precum si a elementelor sale pozitive. Din punct de vedere tipologic se evidentiaza ponderi ridicate pentru urmatoarele decizii : 1) dupa orizontul de timp : curente2) dupa esalonul managerial: deciziile sunt luate in proportie de 90% de esalonulinferior, directorul unitatii de invatamant3) dupa frecventa adoptarii : aleatorii si periodice si mai putin unice( 10 %)4) dupa situatia concreta : 80 % sunt individuale si doar 20 % normative 5) dupa amploarea sferei decizionale : integrale 100 %, data fiind situatia autonomiei decizionale6) dupa sfera de cuprindere a decidentului : individuale7) dupa continutul si modificarile pe care le aduc in structura si ordinea juridica : doar osingura decizie schimba structura in institutie( modificarea numarului de personal)8) dupa competente decidentului : 100 % sunt decizii executoriiSituatia prezentata cu privire la incadrarea pe functii ale managementuluinu este intru- totul multumitoare.Ponderea cea mai mare in cadrul deciziilor analizate este detinuta de deciziile deorganizare si motivare in procent de 30%. Prima situatie releva faptul ca functia deorganizare are are cel mai important rol pentru ca prin intermediul acestei funcii siacestor decizii implicit managerii publici asigura cadrul necesar realizarii eficiente aobiectivelor previzionate.

In vederea exercitarii functiei de previziune au fost adoptate decizii a carorpondere in totalul deciziilor( luate ca esantion) este de 10%. Prin intermediul acestorasunt determinate obiectivele principale ale institutiei care se concretizeaza in planuri deactiune, programe, strategii. Aceste decizii incearca sa contureze perspectiva fara aintra in detalii, au caracter orientativ si se adopta colectiv la nivelul Parlamentului,Guvernului si Ministerului Educatiei Tineretului si Cercetarii.

Eficienta exercitarii functiei de previziune la nivelul unitatii consta in competenta, profesionalismul si implicarea managerilor, dar si a cadrelor didactice din institutie

deoarece obiectivele care urmeaza sa fie realizate la nivelul unitatii sunt integrate in strategii si programe care privesc ansamblul procesului instructiv- educativ si desfasurarea in bune conditii a acestuia.Eficienta functiei de previziune depinde si de exercitarea celorlalte functii alemanagementului.

Ponderea functiei de control- evaluare este medie in raport cu celelalte functii, ceea ce demonstreaza un slab control, care poate avea ca urmari implicite o slaba eficienta/ ineficienta pe ansamblu, tratarea cu iresponsabilitatea a sarcinilor

Page 19: Studiu de Caz studiu_de caz

scolare. Aspect nu este atat de incantator avand in vedere ca intr-o institutie unde nu exista evaluare, nu exista profesionalism si unde nu exista, exista coruptie.

Functiei de motivare i se acorda un rol important in cadrul gradinitei, de aceea rezultatele obtinute de cadrele didactice in proiectele de perfectionare sunt foarte bune. Cadrele au o pregatire profesionala foarte buna ( din 23 de cadre didactice 17 au gradul I, 5 gradul II, si 1 definitivatul)

De gradul de implicare al cadrelor depind rezultatele care se doresc a fiobtinute.

Administrarea gradinitei se dovedeste precara, deciziile administrative fiindin proportie mica fata de ansamblu. Lucru acesta se poate motiva si datorita slabelorinvestitii si mentalitatilor traditionale, care nu recepteaza usor schimbarea.

Dintre cele 5 cerinte de rationalitate ale deciziilor doua au fost indeplinite detoate deciziile analizate. Aceste cerinte sunt :

- fundamentarea stiintifica a deciziei- imputernicirea deciziei.

Fundamatare stiintifica a deciziilor- 100%.Acest lucru subliniaza faptul ca in desfasurarea procesului decizional din

cadrul Gradinitei 40 sunt luate in considerare interesele copiilor si influentele celorlaltecategorii de factori.Astfel sunt analizate si studiate conditiile necesare aplicarii deciziilor, mijloacelenecesare si resursele si sunt elaborate planuri si documentatii tehnice necesare adoptariiunor decizii optime.

Imputernicirea deciziei- 100%.Potrivit acestei cerinte fiecare decizie este necesar sa fie adoptata de

organizmul managerial in ale carei sarcini de serviciu este inscrisa in modexpres.Directorul este astfel imputernicit sa emita dispoziti cu privire la problemele sinecesitatile ce se ivesc in desfasurarea activitarii venite in sprijinul colectivitatii prin asigurarea procesului de instrure, formare, educatere a tinerei generatii.

Cerinta de oportunitate- 50%. Aceasta cerinta este indeplinita doar inproportia redata deoarece pt unele situatii decizionale nu au fost solicitate cele maicompetente persoane. De asemenea ele trebui sa se incadreze in perioada optima deevaluare si aplicare. Exista doua situatii : favorabila si nefavorabila. Este favorabilacand decizia apare ca rezultat a unor dificultati majore, nerezolvate in trecut sinefavorabile cand operationalizarea deciziilor nu este urmarita riguros si nu seinregistreaza rezultate sau intervalul de timp e depasit. Aceasta cerinta este respectatapartial.

Caracter realist a deciziei- 70%.Inseamna ca decizia sa fie formulata clar si sa corespunda unor parametrii,

sa contina obiectivul, modalitatea de actiune preconizata, resursele alocate, decidentul,

Page 20: Studiu de Caz studiu_de caz

responsabilul cu aplicarea deciziei, unde se aplica si termenul sau perioada de aplicare.De asemenea trebuie sa redea si situatia clara, fara ocolisuri, deci o cunoastere inamanunt a problemei ce necesita rezolvarea.In cele mai multe cazuri datorita unor deficiente ale sistemului de managementdeciziile sunt luate cu intarziere astfel incat este si decalata aplicarea lor.Intervalul de timp in care trebuie aplicata o decizie prezinta o mare importanta pentruprocesele si actiunile care urmeaza a fi desfasurate.

Principalele cauze care nu au permis adoptarea deciziilor in intervalul detimp corespunzator :

- slaba coordonare dintre compartimente specializate din cadrulgradinitei ( administratv economico- financiar, educativ, sanitar) care asiguraupregatirea deciziei.

- capacitatea de previzionare redusa a managerilor publici cu privire laschimbarile sociale si a mutatiilor ce pot intervenii in sistemul nevoilor sociale.

- pregatirea neadecvata a personalului.Integrarea in ansamblu a deciziilor- 50%.Potrivit acestei cerinte fiecare decizie adoptata sau proiectata trebuie sa tina

seama de strategia institutiei, integrarea deciziei trebuie sa se faca pe orizontala si peverticala.Ca urmare a stabilirii obiectivelor decizionale se constata ca deciziile suntintegrate in ansamblul deciziilor adoptate.

O atentie sporita trebuie sa se acorde proceselor decizionale strategico-tactice, ce urmaresc elaborarea de decizii strategico- tactice, procese care trebuie saparcurga o serie de etape:

Definirea problemei decizionale Stabilirea obiectivelor si criteriilor decizionale Stabilirea variabilelor Alegerea variantei optime Evaluarea rezultatelor aplicarii deciziei.

Rezultatul analizei efectuate nu este multumitor, acest criteriu derationalitate ar trebui sa fie intrunit 100 %, deoarece de o coordonare a deciziilor ducela o eficientizare a procesului.

In vederea eficientizarii procesului de decizional managerii scolari trebuie sa accepte schimbarile si sa foloseasca tehnici si metode de conducere care sa

favorizeze schimbarea. In acest scop decidentii trebuie sa :

- informeze personalul- organizeze cooperari- asigure resurse- stimuleze initiative- evalueze realist situatia

Page 21: Studiu de Caz studiu_de caz

- incurajeze schimbul de pareri- accepte criticile constructive- sa nu aiba prejudecati fata de ideile novatoare- sa fie preocupati de ideea noului- sa foloseasca metoda muncii in echipa- sa foloseasca metoda brainstorming- ului- jocul de simulare

De asemenea in vederea imbunatatirii metodologiei folosite de managerii scolari, si in cazul unitatii in discutie ar trebui sa se puna mai mult accent pe metode de

cooperare intre grupuri oponente sau sa se foloseasca tehnica scopurilor supraordonate care ar duce si la rezolvarea integrarii deciziilor in ansamblul deciziilor.

Se sugereaza si folosirea tehnicilor inchizitoriale( mai mult in deciziile de sanctionare). Prin aceste tehnici se utilizeaza asfel tehnica medierii si integrarii, precum si asigurarea unui compromis.

SINOPTICUL SIMPTOMELORSimptome pozitive Simptome negative ObservatiiDeciziile sunt ierarhiate dupa iportanta.

Crearea conditiilor pentru promovarea unui sistem decizional dinamic si eficient, premisa pentru desfasurarea procesului instructiv- educativ.

Folosirea unor tehnici si metode adecvate.

Cadre specializate care ar putea promova in functii de conducere si care ar schimba cu siguranta situatia in bine.

Intensitate decizionalafoarte ridicata in specialin esalonul superior demanagement.

Slaba coordonare intre manageri si executanti.

Deciziile( nu toate)nu respecta cerinte de rationalitate, criteriu esential.

Unele decizii sunt luate sub influenta unor grupuri de interese.

Decid in majoritatea cazurilor toti cei care au idei preconcepute si nu prefera schimbarea, innoirea.

Deciziile de previziune sunt in general strategice si sei-au la nivel de minister. Cred ca ar fi bine sa se i-a pe verticala de jos in sus, deoarece la nivelul unitatii se cunosc adevaratele probleme si posibilitati.

Trebuie sa se elimine aceste interese, deorece interesul comun al tuturor ar trebiu sa fie educarea cu responsabilitate si eficienta a copiilor.

Sa fie promovati tinerii in functii de raspundere si sa li se ia in considerare propunerile.

LISTA IMBUNATATITA A DECIZIILOR:Decizia Cerinte de rationalitate Observatii

Page 22: Studiu de Caz studiu_de caz

adoptata FS I O C IDDec. 1 X X X X X Nu este realista deoarece sunt

multe alte prioritati, iar cu probleme de indisciplina conducerea unitatii se intalneste foarte rar.

Dec.2 X X X X X . Nu este realista deoarece sunt multe alte prioritati, iar cu probleme de indisciplina conducerea unitatii se intalneste foarte rar.

Dec.3 X X X X X Abaterile nu erau foarte grave si nu au fost luati in discutie toti factorii, care ar fi schimbat datele problemei

Dec.4 X X X X X Decizia a fost luata cu mult dupa ce chiar in curtea gradinitei au fost arse Kg substantiale de hartie si maculatura.

Dec.5 X X X X X Nu s-a incadrat in termenele de predare, fiind luata cu intarziere si nefiind precedata de o decizie de casare.

Dec.6 X X X X X Nu este succedata de o decizie de acceptare a preavizuluisi de instiintare a consiliului de situatia creata.

Dec.7 X X X X X Decizia de completare la zii a cartilor de munca pentru a nu se strecura greseli ar fi trebuit sa fie imnaintea acesteia.

Dec.8 X X X X X Decizia de fubndamentare a necesarului de personal trebuie sa insoteasca aceasta decizie de desfiintare a posturilor si initiere a altora.

Dec.9 X X X X X Aceasta decizie nu a fost facuta in timp util si astfel salariatii au luat maririle de salariu cu intarziere.

Page 23: Studiu de Caz studiu_de caz

Dec.10 X X X X X Este o decizie care intruneste toate conditiile de rationalitate.

Page 24: Studiu de Caz studiu_de caz

5. FORMULAREA PROPUNERILOR CONCRETE

Deoarece organizarea si coordonarea activitatii institutiei de invatamantprescolar se asigura de catre directorul unitatii in cooperare cu membrii Consiliului de administratie, ar trebui ca problemele ce apar in cadrul institutiei sa fie mai des supuse solutionarii Consiliului.Directorul trebuie sa colaboreze astfel cu fiecare categorie de personal( didactic,nedidactic, auxiliar) si cu acele comisii care le reprezinta interesele.Personalul didactic are reprezentanti in Consiliul profesoral,iar ceilalti angajati ai

unitatiisunt reprezentati in Consiliu de administratie.Numai colaborand foarte strans sicunoscand problemele in detaliu deciziile luate de director sau Consiliu de administratiereflecta obiectivitatea, fermitatea, permisivitatea.Cunoscand indeaproape situatia si problemele cu care se confrunta gradinita, consider cade cele mai multe ori deciziile nu respecta criteriul de a fi oportune.Nu putine sunt situatiile cand, desi ivita o anumita situatie- problematica, conducereaevita sa ia deciziile la timp si chiar nu colaboreaza cu toti angajatii( mai ales cei tineri ) in luarea solutiilor.Baza materiala din gradinita este foarte precara, si , cu toate acestea, nu se i-au deciziicare sa initieze proiecte de atragere a sponsorilor.Astfel lipsesc cu desavarsire deciziileprevizionare care sa prevada suplimentari de fonduri in vederea achizitionarii de jucarii,material didactic.Directorul este in masura sa ia aceste decizii deoarece reprezinta unitatea de invatamantin relatia cu inspectoratul scolar, Primaria, cu comunitatea locala si cu ceilalti factoriinteresati in educatia copiilor prescolari.Din punct de vedere al fundamentarii stiintifice, consider de asemeni ca ocupareafunctie de director, chiar la acest nivel, ar trebui sa fie facuta de o persoana care are celputin studii superioare de scurta durata de profil administrativ( management).Directorul unitatii are absolvita doar Scoala Normala si doar cursuri de perfectionare indomeniu.Daca ar fi sa analizam criteriul in adevarata lui valoare, ci nu in functie de situatiaprezenta( directorul fiind imputernicit sa ia decizia si astfel ea se considera sifundamentata stiintifica), as putea spune indreptatit ca deciziile din unitate nu sunt maideloc funndamentate stiintific.Analizand deciziile exemplificate doar cele tip( care au fost reproduse dupa reviste deSpecialitate) intrunesc criteriul discutat.Structura celorlalte lasa de dorit, nu sunt intocmite corespunzator, nu sunt semnate detoate persoanele competente si sunt scrise manual ( acum cand se doreste si vrea a seconsidera ca informatizat sistemul administrativ !).

Page 25: Studiu de Caz studiu_de caz

Esantionul de decizii au fost interpretate ca fiind 100% fundamentate stiintific avandu-se

in vedere ca au fost studiate inaintea luarii deciziei a normelor metodologice in vigoaresiau fost respectate conditiile legii( indexare de salarii, schimbari de transe de vechime,transfer, constituire de comisii).Punctul slab il regasim, dupa cum am spus, la metodele si tehnicile folosite, analiza sistudiul de specialitate care lipsesc in etapa fundamentarii unei decizii si neindeplinireafunctiei organizare- coordonare si administrare.Procentul reflectat in analiza deciziilor d. p. d. v. al integrarii in ansamblu este, cat sepoate de real deoarece deciziile strategico- tactice sunt foarte putine la nivelul unitatii.Deciziile sunt in majoritate curente, vizeaza orizonturi scurte de timp si, astfel nu se potinterfera cu altele in vederea atingerii unui scop mai important.Propun sa se mentina sau chiar sa creasca nr. deciziilor de motivare, deorece acesteastimuleaza si duc la eficientizare procesului.Insa si in cazul acestora, trebuie sa se tina seama de regularitatea si corectitudineafactorilor care le determina. Exemplu decizia acordarii unui salariu de merit nu trebuiesa fie luata in repetate randuri pentru o singura persoana si, sa fie luata numai avandu-sein calcul rezultatele meritorii ale activitatii desfasurate de persoana caruia i se acordasalariu.

Data fiind complexitatea activitatii directorului, precum si faptul ca nu sunt reunite intr-un singur document toate atributiile acestuia si avand in vedere importanta sistemului decizional ar fi mai bine ca aceste decizii sa fie indosariate sub forma fiselor

de decizii ( asemeni managementului economic) deoarece asa se vor putea urmarii mai clar clar cauzele care au dus la evolutia anumitor evenimente., se pot folosii apoi tehnici, metode analogice in cazul obtinerii rezultatelor bune.

De asemenea si in vederea imnbunatatirii metodologiei de luare a deciziilor, ca director as propune in cadrul temelor dezbatute de comisia metodica si Consiliu teme care necesita din partea personalului studiu in domeniu.

In ansamblu sistemul decizional din Gradinita 40 se situeaza undeva la mijloc d.p.d.v. al cerintelor managementului.

Page 26: Studiu de Caz studiu_de caz

ANEXEDECIZIA 1

Gradinita nr 40 Sector 6

Decizia nr 6din 10 XI 2003

Consiliul de Administratie ( unitatea de invatamant) Gradinita nr 40 prin directorul, educ Onet Viorica, numit prin decizia ISMB nr.825/ 2003.

Avand in vedere hotararea Consiliului profesoral din data de 5 XI 2003 referitoare la desemnarea unei comisii de cercetare privind faptele ( presupusele abateri) ale doamnei/ domnului Bobarnac Gabriela educatoare, detaliate in sesizarea doamnei Pojoranu Lidia, inregistrata la Gradinita 40, cu nr. 5 din 28 X. 2003.

In conformitate cu prevederile art 119 si art. 120 din Legea 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic,

DECIDEArt.1. Se constituie comisia care va cerceta faptele( presupusele abateri)

ale doamnei Babarnac Gabriela, educatoare , detaliate in sesizarea la Gradinita 40 cu nr 5 din 28 X 2003 , in urmatoarea componenta:- Facaianu Cintia – educatoare- Enache Rodica- educatoare- Duta elena – reprezentantul sindicatului salariatilor

Art. 2 Comisia constituita la art.1. va cerceta faptele ( presupusele abateri) ale doamnei Bobarnac Gabriela, educatoare, detaliate in sesizarea doamnei Pojoranu Iulia, inregistrata in unitatea de invatamant cu nr. 5 din 28 X 2003 si va consemna rezultatul constatarilor intr-un raport motivat la care se vor atasa inscrisuri doveditoare, precum si, in mod obligatoriu, declaratiile celor in cauza.

Comisia isi va desfasura activitatea cu respectarea prevederilor art 119 si art 120 din legea 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic.

Raportul va fi inaintat unitatii de invatamant pana cel mai tarziu la data de 20 XI 2003 pentru a fi prezentat plenului Consiliului pedagogic in prima sedinta.

Page 27: Studiu de Caz studiu_de caz

Art. 3. Secretariatul unitatii de invatamant va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii prin comunicarea a cate unui exemplar membrilor comisiei.Director : Consiliul de Administratie :

Gradinita nr 40 DECIZIA 2Sector 6

Decizia nr 20din 04. 03 2003

Consiliul de Administratie( unitatea de invatamant) prin directorul , educ Onet Viorica, numit prin decizia ISMB Ordinul M.E.T.C. 346/ 2003

Avand in vedere hotararea Consiliului pedagogic din data de 12 XI privind sanctionarea Doamnei Bobarnac Gabriela, educatoar grupa mare B, cu ’’avertisment’’, sanctiune prevazuta la art. 116 lit. ’’b’’din legea nr 128/ 1997 privind Statutulu personalului didactic;

Vazand raportul Comisiei de cercetare desemnata prin Decizia nr 6 din 10 XI 2003 , rezulta ca susnumita Bobarnac Gabriela se face vinovata de savarsirea urmatoarelor abateri :

a) intarzieri repetate la programb) neindeplinirea sarcinilor ce-i revin in conformitate cu fisa postuluic) comportament verbal agresiv fata de coletge si colectivul unitatii

In conformitate cu prevederile art. 115- 123 din Legea nr 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic,

DECIDE

Art. 1. Cu data prezentei se sanctioneaza doamna Bobarnac gabriela, educatoare la grupa mare B, cu ’’ avertisment’, sanctiune prevazuta la art 116 lit ’’b’’din Legea nr 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic ;

Art. 2. Sanctiunea prevazuta la art. 1 poate fi contestata la Colegiul de Disciplina pe langa Inspectoratul Scolar Judetean in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

Art. 3. Secretariatul unitatii de invatamant va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Page 28: Studiu de Caz studiu_de caz

Director : Consiliul de Administratie :

Gradinita nr 40 DECIZIA 3Sector 6

Decizia nr 26Din25. XI. 2003

Directorul ( unitatii de invatamant) Gradinita nr 40 , educatoare Onet Viorica numit prin Decizia I.S.M.B. 825/ 2003.

Avand in vedere Programul de reciclare a deseurilor de hartie la nivel de invatamant preuniversitar din Municipiul Bucuresti, propus de Prefectura Municipiului Bucuresti in colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, inregistrat cu nr 14. 113/ 18 X 2003 la I.S. M. B> ;

Vazand Adresa Prefecturii Municipiului Bucuresti, inregistrata cu nr. 15.153./ 4. 11. 2003 la I.S.M.B., privind dispunerea masurilor necesaere pentru o buna implementare a Programului ;

In temeiul art. 21, litera ’’ c’’ din regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

DECIDE:Art. 1. Incepand cu data de 25 noiembrie 2003, se constituie Comisia pentru aplicarea Programului de reciclare a deseurilor de hartie la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Bucuresti, in cadrul unitatii scolare Gradinita nr 40 in urmatoarea componenta :Presedinte : Directorul adjunct cu activitatea educativa din unitatea de

invatamant, responsabilul comisie metodice: Duta Elena

Membri: Administratorul unitatii de invatamant :Ionescu EugeniaInformatician/ cadru didactic desemnat de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant : Raneta Monalisa

Art. 2. Comisia nominalizata la art. 1 isi va desfasura activitatea inconformitate cu prevederile programului de reciclare a deseurilor dehartie la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar.

Page 29: Studiu de Caz studiu_de caz

Art. 3. Compartimentul Secretariat al unitatii de invatamant va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar persoanelor desemnate la art. 1.

DIRECTOR :DECIZIA 4

Gradinita nr 40 Sector 6

Decizia nr 4din 01. 09 . 2003

Directorul unitatii Onet Viorica avand in vedere Ordinul 712 din 15. 08. 1997 privitor la Normele de prevenire si stingere a incendiilor specifice MEI art. 20 potrivit drepturilor conferite de lege , directorul Unitatii, DECIDE :

Art. 1. – Incepand cu data de 01.09. 2003 se constituie noua comisie de aparare impotriva incendiilor in cadrul Gradinitei.

Comisia va fi formata din urmatorii :a) presedinte- Ionescu Eugeniab) membrii- Caraman Mariana

- Anghel Vasile - Neagu Jean - Vladoiu Nicolae - Patrascu Felicia - Baicoianu Mariana Art. 2. – Obligatiile comisiei de aparare impotriva incendiilor precum si metodologia de lucru :a) intocmeste anual planul de aparare impotriva incendiilor si prezinta spre aprobare conducatorului unitatii ;b) controleaza trimestrial si ori de cate ori este nevoie modul in care se respecta normele si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, actioneaza pentru inlatutrarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si prez. cond. prop. pentru remedierea deficientelor care a\nu au fost inlaturate pe timpul controlului.c) acorda sprijin conducerii sectorului de activitate si celelalte cadre la instruirea personalului. In acest scop intocmesc sarcini ce revin personalului si elevilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, participa cel putin o dat pe

Page 30: Studiu de Caz studiu_de caz

luna la instruirea personalului si elevilor, verifica periodic o data pe semestru modul in care se face instruirea personalului la angajare. d) verifica daca se respecta prevederile din doc. Tehnice referitoare la prevenirea si stingerea incendiilore) urmareste ca la executarea unor extinderi sau modernizari sa se respecte normele de prevenire si stingere a incendiilorf) verifica daca operatiunile de revizie si intretinere masin. util. de calit. si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilorg) avizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii prescriptiile de intrebuintare, depozitare si transportare intocmite pentru bunurile vulnerabile la incendii,h) urmaresc executarea la timp si de calitate a operatiilor de revizie si intretinere a dispozitivelor de protectie impotriva incendiilor k) organizarea activitatii instructiv- educative , urmaresc realizarea materialelor si actiunilor stabilite si prezentate periodic consecinta diferitelor manifestari de neglijenta.l) stabilesc pe baza normelor in vigoare necesarul de mijloace si substante de stingere pentru fiecare loc de munca, prezinta propuneri conducerii de unitate pentru procurarea acestora si pentru redistribuirea celor existente.m) emit permisul de lucru cu foc deschi, stabilirea de masuri si reguli ce urmeaza a se respecta pentru prevenirea si stingerea incendiilor si instruirea personalului de executie asupra acestor operatiuni.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunica de catre presedintele comisiei fiecaruia in parte sub semnatura.

Art. 4.- Decizia se anexeaza dosarului de PSI.

MEMBRII COMISIEI : DIRECTOR :

Page 31: Studiu de Caz studiu_de caz

Gradinita nr 40 DECIZIA 5Sector 6

Decizia nr 25din 11. X. 2003

In baza legislatiei in vigoare, normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare, a Ord. nr. 1885, Cap IX, conducerea unitatii

DECIDE:

Art. 1. Se constituie Comisia de inventariere a patrimoniului unitatii, compusa din:

- Onet Viorica- presedinte- Duta Elena- membru- Lazarica Steluta- membru- Simion Elena- membru- Voicu Elena- membru

Art. 2. Instruirea comisiei de inventariere se va face le data de 12 X 2003 Art. 3. Termenul de predare a lucrarilor de inventariere la serviciul contabilitatein vederea preluarii si valorificarii rezultatelor este 1 XI 2003.

Art. 4. Contabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

Page 32: Studiu de Caz studiu_de caz

DIRECTOR :

Gradinita nr 40 Sector 6 DECIZIA 6

Decizia nr 21din 31.V. 2003

In baza legislatiei in vigoare a cererii de transfer emisa de R.A.T.B. pentru buna desfasurare a activitatii unitatii, conducerea decide :

Art.1. Incepand cu data de 01. 06 2003 inceteaza contractul de munca al d-nei Velea Marioara.

Art. 2. Se achita integral drepturile banasticuvenite perioadei de munca prestata.

Art. 3. Contabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

Page 33: Studiu de Caz studiu_de caz

DIRECTOR:

Gradinita nr 40 Sector 6 DECIZIA 7

Decizia nr 13din 31.V. 2003

In baza legislatiei in vigoare a H. G. 281 si 381/ 2003 se schimba salarizarea si sporurile de vechime a unor salariati astfel incat conducerea unitatii:

DECIDE:

Art. 1. Incepand cu data de 1 septembrie se modifica salarizarea urmatorilor salariati1. Duta Elena de la 1509275 la 1653580 spor vechime 25% de la transa 22-25 ani la transa 25- 30 ani, gradul I2. Minescu Mariana de la 190414 la 402577 spor vechime 10% de la transa 2-6 ani la transa 6-10 ani, definitivat.

Art. 2. Se schimba sporul de vechime al urmatorilor al urmatorilor salariati :1) Enache Gabriela – peste 3 ani, spor vechime 5%2) Enache Rodica – peste 12 ani, spor vechime 15%3) Patrascu Lidia – peste 22 ani, spor vechime 25%4) Voicu Elena – peste 7 ani , spor vechime 10%

Art. 3. Contabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

Page 34: Studiu de Caz studiu_de caz

DIRECTOR :

Gradinita nr 40 DECIZIA 8Sector 6

Decizia nr 24din 31.V. 2003

In baza legislatiei in vigoare a H.G. nr. 381/ 2003 a statului de functiunivalabil de la 1X. 2003 , a adresei I.S.M.B. nr. 5060/ 2003 , conducerea unitatii :

DECIDE :

Art. 1. Incepand cu data de 1 X. 2003 se reduce nr. de personal administrativ de la 23 la 21.D-nele Visan Mariana si Anghel Elena – ingrijitoare solicita reducerea posturilor lor in vederea intocmirii actelor pt. ajutor de somaj.

Art. 2. Se acorda conf. art. 131 din Codul muncii preaviz de 15 zile lucratoare.

Art. 3. Totodata se desfiinteaza postul de magazioner al unitatii astfel incat d-na Saragea Niculina va ocupa postul de muncitor bucatarie cu salarizare de MN I, gr. III, respectiv 3383000+ 20 % sp vechime conf. H.G. 135 / 2003 .

Art. 4. Contabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR :

Page 35: Studiu de Caz studiu_de caz

Gradinita nr 40 DECIZIA 9Sector 6

Decizia nr 10Din 15.01. 2003

In baza legislatiei in vigoare, a H.G. nr. 307/ 2003; ; 314/ 2003 si 94/ 2003, pentru buna desfasurare a activitatii unitatii conducerea decide:

Art. 1. Incepand cu data de 1.ianuarie 2003, conform Hot. Guv.94/ 2003, se indexeaza salariile pentru lunile ianuarie- februarie, astfel.

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Functia Salariu de incadrare

Spor vechime

Ind. Cond.

1 Onet Viorica Director 4135000 25 1033750 51687502 Caraman

MarianaEducatoare 4573000 25 1143250 5716250

3 Cainaru Daniela

Educatoare 3321000 15 498150 3819150

4 Facaianu Cintia

Educatoare 4325000 25 1081250 5406250

5 Mihalcea Roxana

Educartoare 3295000 10 329500 3624500

6 Simion Elena

Educatoare 4135000 25 1033750 5168750

7 Voicu Elena Educatoare 3383000 10 338300 37213008 Pojoranu

Paula Educatoare 4325000 25 1081250 5406250

9 Lazarica Steluta

Educatoare 4325000 25 1081250 5406250

Page 36: Studiu de Caz studiu_de caz

etc

DIRECTOR:

Gradinita nr 40 DECIZIA 10Sector 6

Decizia nr 27din 30 .IX. 2003

In baza legislatiei in vigoare a H.G. 381/ 2002 in baza examenelor de grad II sustinute de numitii:

1) Voicu Elena 2) Mihalcea Roxana 3) Ranete Monalisa4) Utan GabrielaConducerea unitatii

DECIDE:

Art. 1. Incepand cu data de 15 septembrie 2003 se modifica incadrarile celor de mai sus astfel :Voicu Elena de la 3300000 la 3383000Mihalcea Roxana de la 3213000 la 3295000Ranete Monalisa de la 3245000 la 3325400 Utan Gabriela 3360500 la 3447000 Art. 2. Se adauga sporurile de vechime respective si compensatia de 30.000 Art. 3. D-nei Nastase Mariana i se recalculeaza sporul de de vechime acordandu-i-se sporul de 15%incepand cu luna septembrie 2003. Art. 4. Contabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

Page 37: Studiu de Caz studiu_de caz

DIRECTOR :