Algoritmy – jejich tvorba

  • Published on
    06-Feb-2016

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Algoritmy jejich tvorba. Stedn odborn kola Otrokovice. Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav olc - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Algoritmy principy algoritmizace

Algoritmy jejich tvorbaStedn odborn kola Otrokovice

www.zlinskedumy.cz Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav olcDostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.

Charakteristika DUMNzev koly a adresaStedn odborn kola Otrokovice, t. T. Bati 1266, 76502 Otrokoviceslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3Autor Ing. Jaroslav olcOznaen DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Am-IKT/3-VT-2/2Nzev DUMAlgoritmy jejich tvorbaStupe a typ vzdlvnStedokolsk vzdlvnKd oboru RVP23-68-H/01Obor vzdlvn AutomechanikVyuovac pedmtInforman a komunikan technologieDruh uebnho materiluVukov materilClov skupinak, 17 18 letAnotace Vukov materil je uren k frontln vuce uitelem, vyaduje doplujc vklad npl: vod do tvorby algoritm.Vybaven, pomckyDataprojektor Klov slovaAlgoritmus, tvorba algoritm, makra Datum 21. 1. 2013Algoritmy tvorba Npl vuky Zpis algoritmVytven algoritmSestaven vvojovch diagram pomoc zkladnch znaekMakraPromnnPro uchovn hodnot potebujeme tzv. promnn. Jsou to nmi zvolen identifiktory (nzvy), kter pedstavuj poadovan hodnoty. V postupech jim obvykle nastavujeme poten hodnoty, natme je ze vstupu, provdme s nimi aritmetick operace, porovnvme je mezi sebou a vypisujeme je na vstupu.Promnn pouvme v algoritmech vtinou pmo, bez nutnosti deklarace. Nzvy promnnch volme co nejvstinj. PromnnPklady identifiktor v programech:strana_a, objem_koule, obsah_ctvercePrumerTridy, PrumerZaka

PoznmkaU vvojovch diagram pouvme co nejkrat nzvy.Obsah, A, Objem, Prumer Jak zapsat algoritmus?Algoritmus meme zapsat: slovn graficky

Algoritmus zapsan vprogramovacm jazyku se nazv program.

Slovn zapsan algoritmusZapite algoritmus zmny obsahu dvou promnnch.Promnn jsou oznaeny a, b a pomkol . 1Popite pomoc vvojovho diagramu algoritmus zmny obsahu dvou promnnch.Promnn jsou oznaeny a, b a pom.

ab

ab

pomeen kolu . 1Tisk: zadej druh slo ZatekTisk: zadej prvn slo ti: a ti: b pom := a a := b b := pomTisk: vsledek, a, b Konec

Program a programovac jazykAby algoritmus vykonval pota, musme algoritmus petvoit v program. Ten me bt sloen pmo z pkaz, kterm dan pota rozum a me je ihned vykonvat. Tmto pkazm kme strojov kd.

Pklad kdu: A100 0680A102 04A103 48A104 0C

Program a programovac jazykPsan ve strojovm kdu je ale pro lovka pli tk, proto se astji programy tvo ve vym programovacm jazyce, kter mus bt nsledn peloen do jazyka danho stroje, aby mohl bt vykonn.

Etapy programtorsk prce Npad Pedstaven problmuAnalza Vypracovn zkladnho algoritmu een, vybrn programovacho jazykaKdovn Programtoi zapisuj algoritmy v programovacm jazyceLadn Nalezen a oprava chyb v programuPouvn Vlastn vyuvn programuModifikace prava, vylepen a rozen, nov verze programuArchivace Vyazen z pouvn, ppadn nahrazen novmProgram a programovac jazykPkaz ti (promnn)Pklady pkaz:ti (x) do promnn x bude uloena hodnota, kterou tam uivatel vlo (nap. zklvesnice)

Pkaz napi (promnn)Pklady pkaz:napi (x) hodnota x bude vypsna (nap. na obrazovku)napi (text) bude vypsn text vuvozovkch (bn oznaovn textovch etzc)napi (text1, x, text2) bude vypsn text1, hodnota promnn a text2

Program a programovac jazykPklady piazovacch pkaz:x := konstanta(do promnn x bude uloena pslun konstanta)x := 1 (do promnn x bude vloena hodnota 1)

Program a programovac jazykUrete aritmetick prmr ze t sel, kter postupn ulote pkazem ti (promnn) do promnnch x, y, z.zatek ti (x) ; ti (y) ; ti (z) ; souet := x + y + z; prmr := souet / 3 ;konecProgram a programovac jazykPkaz napi (promnn)Pklady pkaz:napi (x) (hodnota x bude vypsna nap. na obrazovkunapi (text) (bude vypsn text vuvozovkch bn oznaovn textovch etzc)napi (text1, x, (text2) (bude vypsn text1, hodnota promnn a text2)

Program a programovac jazykUrete a vypite plochu a obvod obdlnka o stranch, jejich velikosti ulote pkazem ti (promnn) do promnnch x, y.zatek ti (x) ; ti (y) ; plocha := x * y obvod := 2 * (x + y) ; napi (plocha); napi (obvod);konecKontroln otzky:

Vysvtli pojem promnn.Uve formy zpisu promnn.Jak je mono zaznamenat algoritmus?Co je to program?Co to je program?

Seznam obrzk:Obr. 1: vlastnObr. 2: vlastnObr. 3: vlastnObr. 4: vlastnObr. 5: vlastnObr. 6: vlastn

Seznam pouit literatury:[1] TAUFER, I., HRUBINA, J., TAUFER, J. Algoritmy a algoritmizace: vvojov diagramy, sbrka eench pklad. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.