Akustyka .Elementy muzyki •Rytm organizuje przebiegi czasowe w utworze muzycznym •Metrum daje

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Akustyka .Elementy muzyki •Rytm organizuje przebiegi czasowe w utworze muzycznym...

Akustyka muzyczna

Wykad 1

Wprowadzenie. O muzyce. Elementy muzyki. O dwiku.

dr in. Przemysaw Plaskota

2

Informacje wstpne

Przemysaw Plaskota

godziny konsultacji

poniedziaek 15-17

wtorek 10-11, 13-14

miejsce konsultacji

p. 604 bud. C-5

w sieci

www.akustyka.pwr.wroc.pl/pracownicy/plaskota

3

Zaliczenie wykadu

Typ zaliczenia

kolokwium zaliczeniowe

Forma zaliczenia

test otwarty

test zamknity

Termin zaliczenia

9 czerwca 2015

4

Tematyka wykadu

Parametry fizyczne dwiku i

psychofizjologia syszenia

Waciwoci dwikw muzycznych

Wielotony harmoniczne i nieharmoniczne

Interway muzyczne

Akustyka instrumentw muzycznych

Podzia instrumentw

5

Tematyka wykadu

Rozmieszczenie instrumentw w orkiestrze

Charakterystyka i podzia instrumentw strunowych

Charakterystyka i podzia instrumentw dtych

Charakterystyka i podzia instrumentw perkusyjnych

Gos ludzki

Akustyka mowy i piewu

6

Tematyka wykadu

Charakterystyka instrumentw elektroakustycznych

Systemy MIDI i komputerowe programy muzyczne

Notacja muzyczna i terminologia muzyczna

Systemy i skale muzyczne

System kwintowy i tercjowy

System rwnomiernie temperowany

7

Tematyka wykadu

Elementy dziea muzycznego

Formy muzyczne

Formy instrumentalne i wokalne

Muzyka elektroniczna

Akustyka wntrz

Sale koncertowe i operowe

Studia nagraniowe

8

Literatura wykadu

Lissa Z., Zarys nauki o muzyce, PWM, Krakw 1990 (lub wyd. Ad Oculos, Warszawa 2007)

Drobner M., Akustyka muzyczna, PWM, Krakw 1986

Wesoowski F., Zasady muzyki, PWM, Krakw 1998

Moore B.C.J., Wprowadzenie do psychologii syszenia, PWN, Warszawa 1999

9

Literatura dodatkowa

Drobner M., Systemy i skale muzyczne, PWM, Krakw 1982

Lasocki J.K., Podstawowe wiadomoci z nauki o muzyce, PWM, Krakw 2010

Nowak W., Homan W., MIDI - muzyczny standard dla komputerw, Warszawa 1995

Brice R., Music Engineering, Oxford 1998

Jorasz U., Wykady z psychoakustyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna 1998

10

Kompendia wiedzy w sieci

www.musictheory.net

www.teoria.com

www.dolmetsch.com

www.cedur.pl

12

O istocie muzyki

Muzyka jest sztuk

stanowi przejaw artystycznej dziaalnoci

czowieka

Spenia okrelone funkcje spoeczne

zmienia si wraz z potrzebami spoecznymi

Wymaga ogniwa poredniego pomidzy

twrc a odbiorc

konieczne jest wykonanie dziea muzycznego

13

Specyfika muzyki jako sztuki

Budulcem muzyki jest materia dwikowy

Muzyka ma czasowy wymiar

Muzyka odzwierciedla rzeczywisto w

inny sposb, ni to czyni pozostae sztuki

14

Elementy muzyki

Rytm organizuje przebiegi czasowe w

utworze muzycznym

Metrum daje zasady porzdkujce przebiegi

rytmiczne za pomoc akcentw

Melodia jest przebiegiem dwikw rnej

wysokoci

Harmonia decyduje o wspbrzmieniach

w utworze muzycznym

15

Elementy muzyki

Kolorystyka jest efektem stosowania rnorodnego instrumentarium

Dynamika dotyczy zmian gonoci dwikw w obrbie utworw

Agogika dotyczy tempa i jego zmian

Architektonika utworu odnosi si do uksztatowania przebiegu utworu

Artykulacja opisuje sposoby wydobycia dwiku

16

Fizyczne podstawy materiau dwikowego

Tworzywem muzyki s dwiki

Podstaw uporzdkowania dwikw

muzycznych s skale muzyczne

Opis dwiku obejmuje

proces fizyczny (powstawanie i przenoszenie

drga) akustyka fizyczna

proces psychofizjologiczny (percepcja

dwiku) psychoakustyka

17

Budowa dwiku

okres drga czstotliwo

amplituda

18

Systematyzacja zjawisk dwikowych

Klasyfikacja zjawisk dwikowych

19

Systematyzacja zjawisk dwikowych

wieloton wykres drga i widmo

20

Systematyzacja zjawisk dwikowych

alikwoty, szereg harmoniczny

21

Szumy

widmo szumu biaego i barwnego

22

Szumy

widmo mieszane

23

Wraenia suchowe

pole

syszenia

24

Subiektywne cechy dwikw

Gono

okrela wraenie, jakie powstaje pod

wpywem dwiku o okrelonym nateniu

Wysoko

okrela wraenie, jakie powstaje pod

wpywem dwiku o okrelonej czstotliwoci

Barwa

pozwala rozrni dwiki pochodzce

z rnych rde (formanty)