65

59 - ssmb.hr

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 59 - ssmb.hr
Page 2: 59 - ssmb.hr

59 nastavnika, 5 stručnih suradnika,

3 pomoćnika u nastavi,

7.6.2018. 2

16 administrativnog i tehničkog osoblja

435 učenika 84 djelatnika

http://www.ssmb.hr/41/osobna-iskaznica

Page 3: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 3

PODRUČJA RADA PROGRAMI-ZANIMANJA TRAJANJE

Gimnazija opća 4

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

ekonomist

prodavač

4

3

Elektrotehnika i računalstvo

elektrotehničar

elektromehaničar

4

3

Turizam i ugostiteljstvo kuhar

konobar

3

Strojarstvo instalater-monter 3

Područja rada i programi

http://www.ssmb.hr/110/podrucja-rada-i-programi

Page 4: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 4

Plan upisa u šk.g. 2018.-2019.

http://www.ssmb.hr/58/upisi

ODJEL PROGRAMI-ZANIMANJA PLAN

1. Opća gimnazija 24

2. Ekonomist 24

3. Elektrotehničar 24

4. Instalater-monter

Elektromehaničar

14

10

5. Prodavač 20

6. Kuhar

Konobar

10

10

Ukupno 136

Page 5: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 5

Vrednovanje kandidataMINIMALNI BODOVNI PRAG

http://www.ssmb.hr/58/upisi

Gimnazija min. 56 bodova

(prosjeci zaključnih ocjena: V., VI., VII., VIII.;

zaključne ocjene iz predmeta VII. i VIII.:

Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik,

Povijest, Geografija Biologije)

Ekonomija-ekonomist min. 44 bodova

(prosjeci zaključnih ocjena: V., VI., VII., VIII.;

zaključne ocjene iz predmeta VII. i VIII.:

Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Povijest,

Geografija, Likovna kultura)

Elektrotehnika-elektrotehničar min. 44 bodova

(prosjeci zaključnih ocjena: V., VI., VII., VIII.; zaključne ocjene iz predmeta VII. i VIII.: Hrvatski

jezik, Matematika, 1. strani jezik, Fizika, Tehnička kultura, Kemija)

PROGRAMI-ZANIMANJA BODOVA

Opća gimnazija 56

Ekonomist 44

Elektrotehničar 44

Page 6: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 6

KADA ODABRATI GIMNAZIJU?

Ukoliko želite poticati svoju intelektualnu širinu, istraživačku radoznalost i potrebu za novim spoznajama, znanstveni pristup

rješavanju problema koji će vam omogućiti nastavak školovanja na višim školama i fakultetima, gimnazija ja pravi

odabir. Naravno, pri tome vodite računa o vašim radnim navikama i predznanjima. Obrazovanje završava obveznim

polaganjem državne mature.

http://www.ssmb.hr/239/gimnazija

30/24

Page 7: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 7

KADA ODABRATI ZANIMANJE EKONOMIST?

Program ekonomije vas priprema za zanimanje ekonomista, ali isto tako za nastavak školovanja na ekonomskom ili

srodnom fakultetu. Tijekom obrazovanja osposobljavate se za zanimanje kroz niz stručnih i teorijskih, općeobrazovnih i

praktičnih sadržaja. Obrazovanje završava izradom i obranom završnog rada, a učenici mogu polagati i ispite

državne mature.

Ekonomist

http://www.ssmb.hr/240/ekonomija-trgovina-i-poslovna-administracija

9/24

Page 8: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 8

KADA ODABRATI ZANIMANJE ELEKTROTEHNIČAR?

Program elektrotehnike omogućava vam stjecanje općeg obrazovanja iz matematike i prirodoznanstvenih područja te širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike.

Ukoliko imate interes za zanimanje elektrotehničara ili želite nastaviti školovanje na elektrotehničkom ili srodnom

tehničkom fakultetu, elektrotehnika je za vas pravi izbor.

Elektrotehničar

http://www.ssmb.hr/241/elektrotehnika-i-racunalstvo

31/24

Page 9: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 9

KADA ODABRATI 3-GODIŠNJU STRUKOVNU ŠKOLU?

Ukoliko u školi želite steći kompetencije, vještine i navike kojima se pripremate za rad i zaposlenje, izbor zanimanja u trogodišnjim programima pravi odabir. Nastavak obrazovanja

je moguć u četverogodišnjem programu i veleučilištima.

Prodavač Elektromehaničar Instalater-monter Konobar Kuhar

http://www.ssmb.hr/243/turizam-i-ugostiteljstvo

http://www.ssmb.hr/242/strojarstvo

http://www.ssmb.hr/240/ekonomija-trgovina-i-poslovna-administracija

http://www.ssmb.hr/241/elektrotehnika-i-racunalstvo

4/20 2/14 4/10 12/102/10

Page 10: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 10

Dani otvorenih vrata SŠMB-a

Page 11: 59 - ssmb.hr

Ravnatelj

Pedagog

Psiholog

Voditelj, ispitni koordinator isatničar

Voditelj školske radionice

Knjižničar

7.6.2018. 11

Page 12: 59 - ssmb.hr

Tajnica

Referentica za učenika

Računopolagateljica

PON. UTO. SRI. ČET. PET.

08.00-09.0012.00-13.00

08.00-09.0012.00-13.00

08.00-09.0012.00-13.00 NE PRIMAJU SE

STRANKE

08.00-09.0012.00-13.00

7.6.2018. 12

Uredovno vrijeme za stranke

Page 13: 59 - ssmb.hr

donosi Godišnji plan i program rada škole

donosi Statut i ostale opće akte škole

donosi Financijski plan škole

raspravlja o različitim pitanjima iz svoje nadležnosti

raspravlja o žalbama učenika, roditelja i radnika škole

raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada škole

daje prijedloge ravnatelju o pitanjima važnim za rad škole

7.6.2018. 13http://www.ssmb.hr/469/skolski-odbor

Page 14: 59 - ssmb.hr

Raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole

te daje mišljenja i prijedloge u svezi s:

prijedlogom i realizacijom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada

radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada

organiziranjem izleta, ekskurzije, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija

vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje

osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu

pritužbama na obrazovni rad

unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu,

izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te drugim poslovima prema odredbama Statuta i drugih općih akata

7.6.2018. 14http://www.ssmb.hr/421/vijece-roditelja

Page 15: 59 - ssmb.hr

priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju

priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima u svezi s djelovanjem Škole

predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi

surađuje kod donošenja Odluke o kućnom redu

izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika

predlaže osnivanje učeničkih zadruga, učeničkih klubova i društava, udruga i druge oblike kulturno-umjetničkog, sportskog i tehničkog sadržaja te potiče učenike da prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjeluju u ostalim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

7.6.2018. 15

sudjeluje u radu fakultativnih programa i programa izvannastavnih aktivnosti predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika osniva radne skupine za proučavanje pitanja i pripremanje prijedloga

pojedinih zadaća iz svog djelokruga rada

http://www.ssmb.hr/423/vijece-ucenika

Page 16: 59 - ssmb.hr

Odgojno-obrazovna djelatnost

odvija se na 3 lokacije:

Matična školska zgrada

Velika sportska dvorana(u vlasništvu Grada Labina od 2015.

Mala sportska dvorana(u vlasništvu Grada Labina od 2015.)

Školska radionica

Učenički servis

7.6.2018. 16

http://www.ssmb.hr/43/dobrodosli

http://www.ssmb.hr/498/ucenicki-servis

Page 17: 59 - ssmb.hr

Školska je zgrada smještena u građevinskom objektu koji je građen od 1940. do 1949.

2018. izvršena potpuna energetska obnova zgrade, sanirana odvodnja vode i zamjena elektroinstalacije i rasvjete

7.6.2018. 17

Adresa: Rudarska 4, Labin

Page 18: 59 - ssmb.hr

Sportski centar „Franko Mileta”

svibanj 2017. izgrađenanova dvorana

listopad 2017. rekonstruirana postojeća

7.6.2018. 18

Page 19: 59 - ssmb.hr

Ukupna površina: 1.400 m2

Nadogradnja i adaptacija izvršena 1989. (u 2016. izvršena

rekonstrukcija krovišta starijeg dijela i uređena unutrašnjost)

Izvodi se praktična nastava iz područja:

strojarstva

elektrotehnike

7.6.2018. 19

Page 20: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 20

Strojarstvo

Page 21: 59 - ssmb.hr

Elektrotehnika

7.6.2018. 21

Page 22: 59 - ssmb.hr

Ukupna površina školskog prostora oko 4.897 m2

25 klasičnih učionica

7.6.2018. 22

Page 23: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 23

Page 24: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 24

Page 25: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 25

Page 26: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 26

12 učionica specijaliziranog tipai praktikuma

Page 27: 59 - ssmb.hr

13 nastavničkih kabineta, 2 zbornice, 1 velika dvorana za sastanke – školski restoran

7.6.2018. 27

Page 28: 59 - ssmb.hr

Rad u knjižnici organiziran je u 2 prostorije ukupne površine 155 m2

Knjižni fond od 14.000 knjižnih svezaka

Preko 30 naslova različitih novina i stručnih časopisa

Mogućnost korištenja multimedijalne učionice i interneta

PON. - PET

08.00-14.00

7.6.2018. 28

Uredovno vrijeme

http://www.ssmb.hr/393/knjiznica-u-srcu

Page 29: 59 - ssmb.hr

Pjevački zbor Grupa za

likovni odgoj

Vijeće učenika

7.6.2018. 29

http://www.ssmb.hr/66/dopunska-i-dodatna-nastava

Page 30: 59 - ssmb.hr

Grupa za engleski

Grupa za talijanski

Grupa za njemački

Grupa za povijest

Grupa za geografiju

7.6.2018. 30http://www.ssmb.hr/66/dopunska-i-dodatna-nastava

Page 31: 59 - ssmb.hr

Grupa za biologiju

Grupa za kemiju Grupa za matematiku Grupa za matematiku* Grupa za fiziku

7.6.2018. 31http://www.ssmb.hr/66/dopunska-i-dodatna-nastava

Page 32: 59 - ssmb.hr

Grupa za elektrostrojarstvo

Grupa za osnove elektrotehnike

Grupa za robotiku

7.6.2018. 32http://www.ssmb.hr/66/dopunska-i-dodatna-nastava

Page 33: 59 - ssmb.hr

Knjigovodstvo s bilanciranjem*

Grupa za trgovinsko poslovanje*

7.6.2018. 33

http://www.ssmb.hr/66/dopunska-i-dodatna-nastava

Page 34: 59 - ssmb.hr

Literarna, recitatorska, novinarska, radijska i filodramska grupa

GLOBE, UNESCO-SEMEP GRUPE

7.6.2018. 34http://www.ssmb.hr/65/izvannastavne-aktivnosti

Page 35: 59 - ssmb.hr

Kemijska grupa

Biološka grupa

Geografska grupa

Grupa za festival matematike

7.6.2018. 35http://www.ssmb.hr/65/izvannastavne-aktivnosti

Page 36: 59 - ssmb.hr

Grupa tehničara

za mehatroniku

Grupa elektrotehničara

Grupa elektromehaničara

Grupa instalateragrijanja i klimatizacije

7.6.2018. 36http://www.ssmb.hr/65/izvannastavne-aktivnosti

Page 37: 59 - ssmb.hr

Grupa za informatiku

Školsko sportsko društvo

DUGA (rukomet, kros, stolni tenis, odbojka, mali nogomet)

7.6.2018. 37http://www.ssmb.hr/65/izvannastavne-aktivnosti

Page 38: 59 - ssmb.hr

Grupa za knjigovodstvoi bilanciranje

Vježbenička tvrtka

Gastro grupa

7.6.2018. 38

http://www.ssmb.hr/65/izvannastavne-aktivnosti

Page 39: 59 - ssmb.hr

Grupa za hrvatski jezik

Grupa za vjeronauk

7.6.2018. 39

http://www.ssmb.hr/65/izvannastavne-aktivnosti

Page 40: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 40

Kemija, Matematika, Biologija, Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, Mehatronika, Elektrotehnika, Povijest, GLOBE, Radijska emisija… 159 (30%) učenika i 33 mentora (54%)

Page 41: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 41

Kemija, Matematika, Festival matematike, Čitanjem do zvijezda, Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, Mehatronika, Elektrotehnika, Elektromehanika, GLOBE, Kuharstvo… 150 (31%) učenika SŠMB-a

Page 42: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 42

Mladi inovatori, Festival matematike, Ljepota kristalnihploha, Čitanjem do zvijezda, Osnove elektrotehnike imjerenja u elektrotehnici, Smotra radova u mehatronici ielektrotehnici, GLOBE 178 (38%) učenika SŠMB-a

Page 43: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 43

Umjetnost i dizajn, Matematika, Informatika, Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, Mehatronika, Povijest, GLOBE, Radijska emisija, Novinarski rad, Njemački jezik

Page 44: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 44

Informatika, Matematika, Novinarski rad, Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, Elektroinstalateri, Kemija, Povijest, GLOBE, Čitanjem do zvijezda, Engleski jezik, Mehatronika…

Page 45: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 45

Informatika, Matematika, Elektromehaničari,Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, Engleski jezik…

Page 46: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 46

Povijest, LIDRANO, GLOBE, Futsal, Festival matematike, Robotika

177 (40,69%) učenika i 35 (59,32%) mentora

Page 47: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 47http://www.ssmb.hr/68/medunarodni-i-skolski-projekti

Page 48: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 48

Obrazovni projekti:

«NAŠ PUT U KREIRANJU KVALITETNE ŠKOLE»

http://www.ssmb.hr/468/labin-kvas14

http://www.ssmb.hr/68/medunarodni-i-skolski-projekti

Page 49: 59 - ssmb.hr

DANI OTVORENIH VRATA

KARIJERNI KUTAK

EDUKACIJSKO-TERAPIJSKI RAD

PROGRAM “USPJEŠAN UČENIK” – TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA

ŠKOLA ZA OKOLIŠ (EKOLOŠKI PROJEKT)

7.6.2018. 49http://www.ssmb.hr/68/medunarodni-i-skolski-projekti

Page 50: 59 - ssmb.hr

PUT KA KVALITETNOJ ŠKOLI – ŠKOLI BEZ PRISILE

TEORIJE IZBORA

SAMOVREDNOVANJE

7.6.2018. 50http://www.ssmb.hr/68/medunarodni-i-skolski-projekti

Page 51: 59 - ssmb.hr

INDIVIDUALNI SAVJETODAVNI RAD

EDUKACIJSKO-TERAPIJSKI RAD

RODITELJI I DJECA –GRANICE SLOBODE ODGOVORNOSTI

PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI

7.6.2018. 51http://www.ssmb.hr/68/medunarodni-i-skolski-projekti

Page 52: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 52

NorvaškaSandnes

Italija Schio,

Buccino

BugarskaHaskovo

NjemačkaLeverkusen

MakedonijeMacedoniaPrilep

MađarskaBaja

SlovenijaLjubljana,

Celje, Velenje

Srbija(Valjevo)

Page 53: 59 - ssmb.hr

s Norveškom:

PROJEKT DEMOKRACIJE, Sandnes

s Italijom:

LICEO SCIENTIFICO „TRON” Schio

LICEO SCIENTIFICO „ASSTEAS”Buccino

7.6.2018. 53

http://www.ssmb.hr/354/interscambio-culturale-ssmb-assteas

http://www.ssmb.hr/293/democracy-schools-youth-parliament

http://www.ssmb.hr/333/scambio-interculturale-ssmb-tron

Page 54: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 54www.globe.gov/

www.unesco.org/education/educprog/ste/projects/semep/

http://www.ssmb.hr/332/the-tree-ring-project

Ekološki projekti: „SEMEP-UNESCO”

projekti očuvanja okoliša, prirodne i kulturne baštine Jugoistočnog Mediterana.

„GLOBE” Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša.

„TREE RING PROJECT” Metodologiju istraživanja godova drveća, s ciljem utvrđivanja tragova različitih klimatskih razdoblja u pojedinom području.

Page 55: 59 - ssmb.hr

Obrazovanje i osvješćivanje o novim

izvorima energije:

PHARE projekt 2009. „AWERES”

Korištenje novih ICT tehnologija:

LdV EU projekt 2009.”LABINBROD”

7.6.2018. 55

www.aweres.net

Page 56: 59 - ssmb.hr

LdV EU projekti - transfer

inovacija 2011.-2013.:

„SELPRAF”

Samozapošljavanje putem e-learninga i vježbovne tvrtke

„INFIRO”

Integrirani pristup laboratorijskoj robotici kroz fiziku (“Škola robotike”)

7.6.2018. 56

Best of ADAM - Innovative products for vocational Education 2014.

Page 57: 59 - ssmb.hr

Youth Democracy project„THIN LINE” - ”STOP BULLYING IN SCHOOLS” 2014. (Norveška)

„USEGP” - unapređivanje nastave elektrotehničke grupe predmeta 2015.-2016.

7.6.2018. 57http://www.ssmb.hr/516/unaprjedenje-sadrzaja-

elektrotehnicke-grupe-predmeta-usegp

http://www.ssmb.hr/459/youth

-democracy-project-thin-line

Page 58: 59 - ssmb.hr

„HEUREKA” – spoznajom do uspjeha 2015.-2016.

„Erasmus+ K2” „GREEN SCHOOL” 2015.-2017.

„Erasmus+ K1” „LaSa” „Safe youth in Safe cities”

7.6.2018. 58

http://www.ssmb.hr/46

1/erasmus-projekti

http://www.ssmb.hr/524/lasa-a-

youth-safety-mobility-project

http://www.ssmb.hr/514/heureka-

spoznajom-do-uspjeha

Page 59: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 59

PRIZNANJE

GRADA LABINA

1997.

«za doprinos u odgoju i obrazovanjumladeži, doprinos u

izvannastavnim aktivnostima,

sudjelovanju u kulturnom,

sportskom i javnom životu,

te izuzetan doprinos u sveukupnom

društvenom razvoju Grada Labina»

Page 60: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 60

Page 61: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 61

Copyright © ssmb.hr

Page 62: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 62

Copyright © ssmb.hr

http://www.ssmb.hr/197/posjecenost

Page 63: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 63

Page 64: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 64

Page 65: 59 - ssmb.hr

7.6.2018. 65