5_1 marketing

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. 5_1 marketing. 5.1 Historický vývoj marketingu. Marketing – nauka o trhu Marketing – proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka při dosažení cílů firmy. 104-105. 5.1 Historický vývoj marketingu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 5_1 marketing

1 fungovn trn ekonomiky

5_1 marketingEKONOMIKA LESNHO HOSPODSTV

5.1 Historick vvoj marketinguMarketing nauka o trhuMarketing proces zen zajiujc poznn, pedvdn, ovlivovn a uspokojovn poteb zkaznka pi dosaen cl firmy.

104-1055.1 Historick vvoj marketinguHistorie vvoje marketingu:vrobn koncepce vrobkov koncepce prodejn koncepce marketingov koncepce sociln marketing

Marketing nen samostatn podnikov innost: proln se vemi innostmi investin innost, zsobovnm, vvojem, vrobou, personln innost, ekonomikou podniku.

spolenostzkaznkfirma106-1095.2 Marketingov zen5.2.1 Informan systm marketingu Zkladn zdroje informac meme dlit:vnitn vnj

Metody marketingovho vzkumu:pozorovn experiment przkum trhu

110-1115.2.2 Marketingov zenPlnovn smyslem plnovn je optimalizovat innosti podniku ve sloitmkonkurennm prosted.

situan analza SWOT analzaStrengths - siln strnkyWeaknesses slab strnky Opportunities pleitosti Threats hrozby SOTW5.2.2 Marketingov zenPortfolio analza

0%10%20%10 x1 x0,1 xrelativn trn podl tempo rstu v %hvzdydojn krvypsiotaznky5.2.2 Marketingov zenb) stanoven marketingovch cl

c) sestaven marketingovch pln Pln by ml obsahovat:charakteristiku souasn marketingov situaceanalzu anc a pleitostpodnikov clemarketingov strategie zpsob kontroly

1125.2.2 Marketingov zen2. Realizace proces peveden marketingovch pln do reality tak, aby bylo dosaeno naplnovanch cl.

Pedpokladem spn realizace je:odpovdnost konkrtnch osob za realizaci plnupesn stanoven kol a zodpovdnostiosobn prospch realiztor zrealizaceexistence oteven komunikace v organizaci

113-1145.2.2 Marketingov zenKontrola clem kontroly je srovnvat dosahovan vsledky snaplnovanmi cli a pijmat opaten keventuln nprav.

Fze kontroly:men vsledkhodnocen odchylekidentifikace pin

115Kontroln otzky:Kdo je pedstavitelem vrobn koncepce?Jak zn heslo prodejn koncepce?V em spov sociln marketing?Definuj vnitn zdroje informac marketingu.Prove SWOT analzu sv osoby vzhledem k blc se maturit!Co jsou to dojn krvy?Co by ml obsahovat marketingov pln?Jak jsou pedpoklady spn realizace?Definuj fze kontroly.

Seznam obrzkObr. 104Original uploader was Zarco at cs.wikipedia; soubor jpg; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trh.JPG; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013Obr. 105Robert Neff; Tampa Bay Social Media Command Center during 2012 Republican National Convention.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_team_making_TampaBay_SocialMedia_a_huge_success_for_visitors_%26_area!_GOP2012.jpg; CC-BY-2.0; 23.2.2013Obr. 106j; Praha-Nov Msto. Jungmannovo nmst, Baa, bval pas k Vclavskmu nmst.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jungmannovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_Ba%C5%A5a,_b%C3%BDval%C3%A1_pas%C3%A1%C5%BE.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013Obr. 107Matj Baha; KW F5 Front-Luxus Zweisitzer (1936 / 1935-1938 400 voz); http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DKW_F5_Front-Luxus_Zweisitzer.jpg; CC-BY-SA-2.5; 23.2.2013Obr. 108Beercha; Blonde woman with a chainsaw and black clothing and flames on background.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blonde_woman_with_a_chainsaw_and_black_clothing_and_flames_on_background.jpg; CC-BY-2.0; 23.2.2013Obr. 109Yoninah; Shoppers at one of the open-air fruit stalls of the Mahane Yehuda Market, Jerusalem, Israel; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mahane_Yehuda_shoppers.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013Obr. 110Dave Dugdale from Superior, USA; Closeup of calculator, hand, pen and financial statement.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Analyzing_Financial_Data_%285099605109%29.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA-2.0; 23.2.2013Obr. 111Shah Mubashir Ahmed Shahed; Fiqa Conference organized by Moulana Ghousavi Shah(President: All India Muslim Conference); http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiqa_conference.jpg; CC-BY-SA-2.5; 23.2.2013Obr. 112Jakub koda; Dvoutiscov esk bankovka, v pozad tisci korunov bankovky esk mny.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dvoutis%C3%ADcov%C3%A1_%C4%8Desk%C3%A1_bankovka.JPG; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013Obr. 113ndo consultores; Es una imagen que representa los recursos humanos de una organizacin; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recursos-humanos_foto.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013Obr. 114Ziko; Wikipedia youngsters, photographs taken for Wikimedia promotion.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-07_wpy_28.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013Obr. 115http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12mzpra02/pages/12mzpra02_24_JPG.htm; 23.2.2013

LiteraturaKUPK, V.: Ekonomika lesnho hospodstv. Brno, Mendelova zemdlsk a lesnick univerzita vBrn, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0VARCOV, J. a kol.: Ekonomie strun pehled. Zln: Nakladatelstv a vydavatelstv Ing. Jena varcov, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4KOZLER, J., MATJKA, J.: Ekonomika, management, marketing. Havlkv Brod: Fragment, 1998. 140 s. ISBN 80-7200-320-8