of 60 /60
4.1.4 กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก ก กกก 4 กกกกกก (กกกกก กกกกกก, 2549) กกก ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก

4.1.4 การเลี้ยงโค

Embed Size (px)

DESCRIPTION

4.1.4 การเลี้ยงโค การเลี้ยงโคในประเทศไทยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท (สมชาย ศรี พูล , 2549) คือ ก. การเลี้ยงเพื่อการใช้งาน การใช้โคในการทำงานโดยเฉพาะในการกสิกรรมได้มีมานาน ควบคู่กับการใช้กระบือ ข้อได้เปรียบของโคคือ โคมีเท้าเล็กกว่า จะเป็นสัตว์ที่เดินได้เร็วกว่ากระบือ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 4.1.4 การเลี้ยงโค

 • 4.1.4 4 ( , 2549) .

 • (American Brahman) ( 2.30-2.31)

 • 2.30 : (...)

 • 2.31 : (2552)

 • . ( 2.32-2.33) )

 • (Charolais) (Aberdeen Angus)

 • 2.32 : (2556)

 • 2.33 : (2556)

 • 2-3 1-1.5 ( 2.34-2.35)

 • 2.34 : (...)

 • 2.35 : (...)

 • ( 2.36)

 • 2.36 : U.K. Agriculture (n.d.)

 • 3 1 25% 25% 50% 2 12.5% 25% 62.5%

 • ( 3) 2.8

 • 2.8 2542-2551 () : (2556)

 • . (Pasturized) U.H.T. (Ultra High Temperature) (Sterilized)

 • (..2.37-2.38)

 • 2.37 : (...)

 • 2.38 : (2553)

 • .. 2503

 • - . . .. 2504 9 16 .. 2505 ( 2.39)

 • .. 2529

 • .. 2530 ... ... .. 2531 . . (.) 200 . . . 100

 • "" .. 2536

 • 25-30 (...) (...)

 • 2.39 - : (2555)

 • 89.6 20 80

 • 1) (Holstein Friesian)

 • 2)

 • 3) ...

 • 4)

 • 5) 30-40% ...

 • 6) 40 ... 2 5

 • 7) (Anaplasmosis) (Babesiosis) (Mastitis)

 • 3.5

 • 7,000-8,000

 • 8) (silage) (hay)

 • 2.9

 • 2.9 2542-2551 () : (2556)

 • 1) (raw milk) 3 (colostrum)

 • 2) (whole fresh milk) 4 ()

 • 1) (pasteurized milk) 63 o 30 72o 6 5 o 4o 3 (whole fresh milk )

 • 2) (sterilized milk) 100o 7 3) (concentrate sterilized milk)

 • 4) (U.H.T. = Ultra heat treated mik Ultra high temperature milk) 133o C 1

 • (whole fresh milk) 1) (milk powder)

 • - (instant full creamed milk powder) - (whole milk powder) (whole fresh milk) 26

 • - (skimmed milk powder) 1.5

 • 2) U.H.T

 • 3) (condensed milk) (whole milk)

 • () 87.0 (82.0-89.0), (fat) 3.7 (2.5-6.0) Casein 2.8 (2.3-4.0),Lactalbumin+Lactoglobulin 0.7 (0.4-0.8), Lactose 4.9 (3.5-6.0), Minerals 0.7 (0.6-0.75) , 2

 • . (fancy cattle) (Hindu Brazil) 10 ( 2.39-2.42)

 • 2.40 : (2552)

 • 2.41 : (2555)

 • 2.42 : (2554)

 • 2.43 : (2556)