2n taller iloquid qualifi aux dependència - 06-06-12

 • View
  119

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2n taller iloquid qualifi aux dependència - 06-06-12

 • REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR DATENCI A LA DEPENDNCIA A CATALUNYA2011-2015Taller Tcnic - Projecte ILOQUIDDiputaci de Barcelona6 de juny de 2012

 • LES NORMATIVES

 • Per fer una proposta coherent sobre quins perfils professionals volem en el Sistema catal de serveis socials i de quina manera sels pot qualificar, s necessari tenir en compte un seguit de normatives de diversos mbits

 • Disposicions de serveis socials i del Dep. Benestar i FamliaLlei de Serveis Socials de 2007, destina un ttol complert a la formaci i recerca en servei socials. Les especificacions sobre la qualificaci dels diversos professionals saniran reflectint en les successives normatives desplegament de la Llei.

  Perfils professionals elaborats pel Comit dExpertes i Experts en Formaci (creat lany 1990), fa recomanacions sobre les funcions, les capacitats i la formaci dels diferents professional dels serveis socials. Shan elaborat 48 perfils i suposen un referent important pel nostre sector.

  Cartera de Serveis Socials, en la qual hi consten els professionals que ha de tenir cada servei, per no estan definits els perfils en la seva totalitat.

 • Disposicions de lmbit de latenci a la dependnciaLa Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoci de l'autonomia personal i atenci a les persones en situaci de dependncia, - Generalitza latenci a la dependncia- Inclou nous serveis i noves prestacions - Crea 2 perfils professionals nous: * Assistent/a personal * Cuidador/a no professionalResoluci de 2 de desembre de 2008, lAcord sobre criteris comuns dacreditaci per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a lAutonomia i Atenci a la Dependncia, signat per totes les CCAA estableix.Estableix que els directors/es de centres han de tenir ttol universitari i una formaci complementria o b experincia i formaci complementria. Estableix que les categories professionals no universitries hauran dacreditar una qualificaci a travs de: ttols de formaci professional inicial, certificats de professionalitat o vies equivalents.Fitxa els terminis per acreditar les qualificacions no universitries 2011-2015.

 • Normativa de lmbit del treballReial Decret 1379/2008 destabliment de dos certificats de professionalitat de la famlia professional ServeisSocioculturals i a la comunitat

  Certificat de professionalitat datenci sociosanitria a persones dependents en el domicili.

  Certificat de professionalitat datenci sociosanitria a persones en institucions socials.

  Deroga el Certificat de professionalitat dauxiliar dajuda a domicili, que queda substitut per lanterior a efectes laborals.

 • Normativa de lmbit educatiuLlei 5/2002 de les qualificacions i de la Formaci Professional

  Estableix un sistema integral de formaci professional, qualificacions i acreditaci.Estableix que cal afavorir la formaci al llarg de tota la vida i acomodar-se als diferents expectatives i situacions personals i professionals.Estableix les qualificacions professionals com a referents docupaci i formaci.

  Llei Orgnica dEducaci de 2006 (LOE)

  Estableix que els cicles formatius estaran referits al Catleg Nacional de Qualificacions ProfessionalsQue els currculums sajustaran a les exigncies daquest Catleg. Es refereix a la integraci dels 3 subsistemes formatius: la formaci dmbit educatiu, la formaci de lmbit del treball i la formaci contnua.

 • Normativa sobre reconeixement de lexperincia laboralReial Decret 1224/2009 de reconeixement de les competncies professionals adquirides amb lexperincia

  Estableix els requisits per lavaluaci i acreditaci de lexperincia laboral:- 3 anys 2.000h treballades els darrers 10 anys, - ms de 300h de formaci en els ltims 10 anys.Estableix les fases per a lacreditaci: - assessorament, - avaluaci de la competncia professional- acreditaci i registres de la competncia professional. Estableix que lavaluaci i lacreditaci tenen com a referent la unitats de competncia del Catleg Nacional de Qualificacions Professionals.

  Estableix lefecte que tenen les acreditacions:- Possibilitat dobtenir un ttol de formaci professional inicial- Possibilitat dobtenir un certificat de professionalitat

 • LA FORMACI DELS PROFESSSIONALS

 • Auxiliar de gerontologiaAcord dacreditaci diu:

  Els cuidadors/res i gerocultors/es o categories professionals similars hauran dacreditar la qualificaci professional dAtenci sociosanitria de persones dependents en institucions socials.

  La qualificaci es pot acreditar:

  Tenint un ttol de formaci professional de grau mig (tant de la famlia professional de lmbit social com de lmbit sanitari)

  Tenint el Certificat de professionalitat

  o vies equivalents (reconeixement de lexperincia laboral)

 • Auxiliar de gerontologia

  Departament de Benestar Social i Famlia estableix el segent:

  Funcions: atenci de carcter assistencial a persones grans en centres residencials i centres de dia.

  Competncies que cal tenir:Preparar i recolzar les intervencions datenci a les persones i al seu entorn.Desenvolupar intervencions datenci fsica.Desenvolupar intervencions soicosanitriesDesenvolupar intervencions datenci psicosocial.

 • Formaci de lAuxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o sincorporin abans del 31 de desembre del 2015 a locupaci dauxiliar de gerontologia hauran de tenir abans daquesta data un dels segents:

  El ttol de Tcnic/a en atenci sociosanitria* El ttol de Tcnic/a en cures auxiliars dinfermeria* El ttol de Tcnic/a auxiliar de clnica El ttol de Tcnic/a auxiliar dInfermeria (Mdul de nivell II)El ttol de Tcnic/a superior dIntegraci social*El ttol de Tcnic/a superior en Integraci social (Adaptaci en intervenci sociosanitria)* El certificat de professionalitat datenci sociosanitria a persones en institucions socials (450h).

  * i els ttols equivalents de la LOE

 • Assistent/a datenci domiciliriaAcord dacreditaci diu:

  Els assistent datenci domiciliria o categories professionals similars hauran dacreditar la qualificaci professional dAtenci sociosanitria de persones en el domicili.

  La qualificaci es pot acreditar:

  Tenint un ttol de formaci professional de grau mig (tant de la famlia professional de lmbit social com de lmbit sanitari)

  Tenint el Certificat de professionalitat

  o vies equivalents (reconeixement de lexperincia laboral)

 • Assistent/a datenci domiciliriaDepartament de Benestar Social i Famlia estableix el segent:

  Funcions i destinataris: Atenci de carcter assistencial a persones grans i persones amb discapacitat en el domicili.

  Competncies que cal tenirDesenvolupar intervencions d'atenci fsica: higiene personal, alimentaci, control de presa de medicaci, etc. Desenvolupar intervencions d'atenci psicosocial: detecci de demandes i necessitats derivades dels deteriorament personal o de lentorn, suport per a la realitzaci dexercicis de manteniment, acompanyaments per gestions,etc

  Desenvolupar les activitats relacionades amb la gesti i el funcionament de la unitat de convivncia: manteniment i neteja de la llar, confecci de pressupostos, compres, manipulaci daliments, etc.

 • Formaci de lAssistent/a datenci domiciliriaEls professionals que estan treballant actualment o sincorporin abans del 31de desembre del 2015 a locupaci dassistent/a datenci domiciliaria, haurande tenir abans daquesta data un dels segents:

  El ttol de Tcnic/a en atenci sociosanitria*

  El ttol de Tcnic/a superior dintegraci social*

  El ttol de Tcnic/a superior en integraci social (Adaptaci en intervenci sociosanitria)*

  El certificat de professionalitat datenci sociosanitria a persones en el domicili (600h).* i els ttols equivalents de la LOE

 • Treballador/a Familiar: Caracterstiquess prcticament nic a lEstat ateses les competncies que a Catalunya se li han atorgat fruit de lorigen daquesta figura.

  Noms existeix vinculada als SAD de responsabilitat pblica i se li encarreguen tasques no contemplades en els serveis i prestacions datenci a la dependncia.

  s calcula que cobreixen entre el 8% i el 15% dels serveis dels SAD de responsabilitat pblica.

  No existeix cap ttol, ni cap qualificaci, ni cap certificat de professionalitat a lEstat que defineixi el perfil de TF, aquest fet complica el seu reconeixement i complica lestabliment de formaci formal.

 • Treballador/a FamiliarDepartament de Benestar Social i Famlia estableix el segent:

  Funcions i destinatarisRealitzar intervencions datenci assistencial a persones dependents de carcter sociosanitari. Realitzar intervencions deducaci dhabilitats dautonomia personal i social per a tot tipus de destinatari : desestructuraci familiar, risc dexclusi, drogodependncies, etc.

  Les competncies professionals :Desenvolupar intervencions d'entrenament i d'adquisici d'habilitats d'autonomia personal i social. Desenvolupar intervencions d'atenci fsica: higiene personal, alimentaci, control de presa de medicaci, etc. Desenvolupar intervencions d'atenci psicosocial: detecci de demandes i necessitats derivades del deteriorament personal o de lentorn, suport per a la realitzaci dexercicis de manteniment, acompanyaments per gestions,etc. Desenvolupar activitats relacionades amb la gesti i el funcionament de la unitat de convivncia: manteniment i neteja de la llar, compres, confecci de pressupostos, manipulaci daliments, etc.

 • Formaci de la treballadora familiarEls les professionals que estan treballant actualment o sincorporin a locupaci de treballadors/es familiars hauran de tenir:

  El ttol de Tcnic/a superior dintegraci social*

  El certificat de professionalitat datenci sociosanitria a persones en el domicili (600h) + el mdul dentrenament en les habi