Llei de La Dependència

 • View
  285

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Llei de La DependènciaGeneralitat de Catalunya

Text of Llei de La Dependència

 • LLEI DE LA DEPENDNCIA

 • DEFINICI DE DEPENDNCIAEstat de carcter permanent en qu es troben les persones que, per raons derivades de ledat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o prdua dautonomia fsica, mental, intellectual o sensorial, necessiten latenci duna altra persona o ajuts importants per realitzar activitats bsiques de la vida diria...LLEI 39/2006

 • DeficinciaLimitaci emocionalSe sent amb forces per fer-ho?Limitaci funcionalPot fer-ho?ENTORNDiscapacitat DependnciaFactors reductors o agreujants personals o ambientalsDIMENSI BIOLGICADIMENSI SOCIALPatologiaLimitaci cognitiva Sap fer-ho?LA DEPENDNCIA, RESULTAT DUN PROCS DINMIC i COMPLEX

 • SISTEMA CATAL DAUTONOMIA I ATENCI A LA DEPENDNCIA (SCAAD)Llei de la dependncia 39/2006Sistema dAutonomia i Atenci a la Dependncia (SAAD)Llei de serveis socials 12/2007

 • CIRCUIT SCAADRESOLUCI de grau i nivellVALORACISOLLICITUDRESOLUCI serveis i prestacionsServei de prevenci de dependncia i de promoci de lautonomia personalServei de TeleassistnciaServei dajuda a domicili (SAD)Servei de Centres de Dia i de NitServei dAtenci ResidencialSERVEISPrestaci vinculada a un serveiPrestaci de suport al cuidador no professionalPrestaci per assistncia personalPRESTACIONS

 • NORMATIVA

 • LLEI DE LA DEPENDNCIA (39/2006, de 14 de desembre)Principis de la llei

  Carcter pblic de les prestacions Universalitat en laccs Transversalitat de les poltiques Personalitzaci de latenci Collaboraci dels serveis socials i sanitaris Participaci de la iniciativa privada en els serveis i prestacions Participaci del tercer sector en els serveis i prestacions Cooperaci interadministrativa

 • LLEI DE LA DEPENDNCIA: TITULARS DE DRETS

  Persones dependents amb nacionalitat espanyola.

  Residents en territori espanyol, almenys durant 5 anys (2 anys immediatament anteriors a la data de presentaci de la sollicitud). Menors de cinc anys: aquest perode de residncia sexigir als seus tutors.

  Persones estrangeres dependents que reuneixin els requisits anteriors de residncia. Es regiran per:

  - Llei Orgnica 4/2000, d11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integraci social.- Tractats internacionals.- Convenis que sestableixin amb el pas dorigen.

 • LLEI DE LA DEPENDNCIA: TITULARS DE DRETSMenors que no tinguin nacionalitat espanyola. Es regiran per:

  - Lleis del Menor vigents (estatals i autonmiques)- Tractats internacionals

  Espanyols no residents a Espanya: el govern estatal pot establir mesures de protecci al seu favor.

  Emigrants espanyols retornats: el govern estatal establir, previ acord del Consell Territorial del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia, les condicions daccs al SAD.

 • LLEI DE LA DEPENDNCIA: CALENDARI21 de maig 2007 Inici admissi sollicituds de valoraci 18 de juny 2007 Inici valoracions2007 Grau III nivells 1 i 22008-2009 Grau II nivell 22010-2011 Grau II nivell 12012-2013 Grau I nivell 22014-2015 Grau I nivell 1

 • DESPLEGAMENT NORMATIVALlei 12/2007, d11 doctubre, de serveis socials.Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els rgans de la Generalitat competents per aplicar la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoci de lautonomia personal i atenci a les persones en situaci de dependncia.Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus pblics i el rgim de participaci de les persones beneficiries en el finanament dels serveis del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia (SAAD), en lmbit territorial de Catalunya.Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual sestableixen els criteris per determinar limport de les prestacions econmiques del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia (SAAD), en lmbit territorial de Catalunya.Ordre ASC/478/2007, de 28 de novembre, per la qual es crea el fitxer de dades personals del Sistema per a lAutonomia i lAtenci a la Dependncia, en lmbit competencial del Departament dAcci Social i Ciutadania.

 • DESPLEGAMENT NORMATIVAOrdre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual sestableixen els criteris per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Catal dAutonomia i Atenci a la Dependncia (SCAAD) i les prestacions del Sistema Pblic de Serveis Socials, en lmbit territorial de Catalunya.Ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol, per la que es regula la prestaci econmica de lassistent personal i samplia el nivell de protecci del Sistema Catal per lAutonomia i Atenci a la dependncia (SCAAD).Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual saprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009.Ordre ASC/238/2009, de 6 de maig, per la qual sactualitzen el cost de referncia, el mdul social i el copagament relatius a les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a lexercici 2009.

 • LLEI DE SERVEIS SOCIALSDota el sistema de cobertura universalReconeix especficament el dret subjectiu daccs als serveis socialsPresenta una descripci detallada dels drets i deures de les persones en relaci als serveis socials.Introdueix la Cartera de Serveis Socials com a instrument per assegurar laccs a les prestacions garantides.Regula el paper dels professionals en els serveis socials Sadapta a les necessitats actuals: - Envelliment poblaci- Creixement demogrfic accelerat

 • LLEI DE SERVEIS SOCIALS: OBJECTIUS Afavorir lautonomia personal i funcional de les persones Millorar les condicions de vida Impulsar la participaci, coordinaci i cooperaci dins el sector Eliminar situacions discriminatries i dinjustcia social Garantir la igualtat daccs als serveis Aconseguir la cohesi social, la igualtat d'oportunitats i el progrs social de les persones. Organitzar els serveis socials des de la descentralitzaci i la subsidiarietat. Aconseguir la implicaci activa de la ciutadania en el sistema de serveis socials.

 • ESPECIFICITATS SCAAD

 • DESCENTRALITZACI La Llei de Serveis Socials assumeix que lSCAAD s un sistema descentralitzat i de base territorial, per atendre des de la proximitat. La principal porta dentrada de sollicituds s ladministraci local. LEquip de Serveis Socials Bsics (ESSB) de ladministraci local proposa i estableix el PIA.

  Desplegament a travs dels Contracte - Programa, que han possibilitat la contractaci de 167 treballadors/es socials. Suport al creixement dhores de SAD municipal i creaci figura referents de la dependncia (assessorament, informaci, validaci, suport). 2008 inversi de 8,9 milions + 18 milions pel finanament del SAD.

 • NIVELL ADDICIONAL LOrdre ASC/433/2007 estableix un nivell addicional de protecci respecte els imports mxims de les prestacions econmiques fixades per lEstat.

  La Generalitat pot complementar la prestaci vinculada al serveis residencial fins el lmit mxim del preu pblic de referncia dacord amb el crdit pressupostari disponible.

  2009: lEstat fixa en 831,47 limport mxim de la prestaci econmica vinculada a residncia i la Generalitat ho complementa amb 498,88 (pel grau ms elevat i menor capacitat econmica).

 • COMPATIBILITATS Lordre ASC/55/2008 estableix les compatibilitats i incompatibilitats lSCAAD. No es podr rebre simultniament: - Dues prestacions econmiques. - Un servei residencial o prestaci econmica vinculada a residncia amb qualsevol altre servei o prestaci. - Ms de dos serveis. - Ms dun servei i una prestaci econmica. - Prestacions de serveis o econmiques de la mateixa naturalesa o finalitat.

  Un servei (SAD, Centre de dia) pot ser compatible amb una prestaci econmica (cuidador, assistent personal) es redueix la intensitat del servei o b la quantia de la prestaci.

  El rgim de compatibilitats catal s el ms extens de lestat.

  Maite Ventura

 • COMPATIBILITATS

 • IMPORT MNIM GARANTIT Les prestacions econmiques de lSCAAD tenen un import mnim garantit.

  Es garantir el 25% de limport de la prestaci econmica que li correspondria a la persona beneficiria, dacord amb el seu grau i nivell, quan rebi una prestaci danloga naturalesa (regulat a la llei 39/2006). Sestablir noms pels beneficiaris la capacitat econmica dels quals estigui situada entre 0 i 2,5 vegades lIRSC i limport a percebre estigui comprs entre el 0 i el 25% de la prestaci econmica.

  Les CCAA que tamb han regulat limport mnim garantit sn: La Rioja, Cantbria, Andalusia, Pas Valenci i Madrid.

 • EL PRODEP

 • EL PRODEPEl Govern de la Generalitat de Catalunya crea el programa ProdeP, de carcter interdepartamental, per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 31 de maig de 2005.El ProdeP est adscrit al Departament dAcci Social i Ciutadania.

  MISSIImpulsar i ordenar les actuacions de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les administracions locals, en matria de promoci de lautonomia personal i datenci a les persones en situaci de dependncia.

 • EL PRODEPDavant la necessitat de desenvolupar una acci integrada i compactada entre els serveis socials i els serveis de salut, el programa integra:

  La participaci dels Departaments de Acci Social i Ciutadania i de Salut.

  Les administracions locals amb competncies en serveis socials de atenci primria.

  El govern dels serveis sanitaris territorials.

 • EL PRODEP: CONSELL DE DIRECCI

  s lrgan de govern institucional del ProdeP.

  Lintegren: Representants Departament dAcci Social i Ciutadania Representants Departament de Salut Representants dEconomia i Finances Representants de les organitzacions municipalistes de Catalunya (Federaci de Municipis de Catalunya i Associaci Catalana de Municipis i Comarques).

  Funcions: dissenyar, informar i proposar al Gov