2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt ...· 30-11-2012 1 © 2012 ERNEL.dk 2. Principper

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt ...· 30-11-2012 1 © 2012 ERNEL.dk 2....

 • 30-11-2012

  1

  2012 ERNEL.dk

  2. Principper for jordingsanlg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlg, eks. solcelle anlg!

  2012 ERNEL.dk

  Normer, standarder og bekendtgrelser, nationale svel som internationale vil altid

  udtrykke kompromisser mellem mange forskellige holdninger, opfattelser og

  interesser, og dette afspejles ogs tydeligt i teksterne!

  Nr det drejer sig om den grundlggende sikkerhed ved produktion, distribution og

  brug af elektricitet, er der dog nogle grundlggende sikkerheds omrder, hvor

  der ikke kan gs p kompromis!

  Normativ sikkerhed!

 • 30-11-2012

  2

  2012 ERNEL.dk

  Risiko for elektrisk chok!Farlige strmme gennem mennesker og dyr der kan

  forrsage patiofysiologiske skader!

  IEC 60479- Protection against dangerous body current,

  IEC 61201 TS Ed.2 Touch voltage threshold values for protection against electric shock!

  Det vi normalt betegner berringsspndinger!

  Beskyttelse mod termiske og termodynamiske overbelastninger;

  Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse!

  2012 ERNEL.dk

  Hvis ikke beskyttelseslederen er tilsluttet apparatet er det brugeren der

  skal aflede fejlstrmsafbryderens udlsestrm, og 30 mA er hverken

  behageligt eller ufarligt!

 • 30-11-2012

  3

  2012 ERNEL.dk

  Normativ definitioner!

  Grundlggende definitioner Termer

  Forsyningssystemer, Strmsystemer:

  Systemjordinger:

  Beskyttelse mod direkte berring:

  Beskyttelse mod indirekte berring:

  Kortslutnings- og overstrmsbeskyttelse; vil ikke blive behandlet yderlig i dette indlg

  2012 ERNEL.dk

  Forsyningssystemer, Strmsystemer:

  Som strmforsyningssystem kan defineres alle generatorer, transformere med adskilte viklinger, UPS- anlg, konvertere, invertere (vekselrettere) ensrettere med galvanisk adskillelse og batterier, uanset spndingsniveauer.

  GEn eller flerfaset

  En eller flerfaset

  UPS En eller flerfaset

  DCDC

  En eller flerfaset

  DCAC

  En eller flerfaset

  En eller flerfaset

  Eks.

 • 30-11-2012

  4

  2012 ERNEL.dk

  Systemjordinger udtrykker, hvordan strmforsyningssystemer er forbundet til jord, det frste bogstav i koden, samt i Afsnit 6., hvorledes de udsatte dele i den forsynede installation er jordforbundet jf. 312.2, betegnet med det andet bogstav i koden. T- forbundet direkte til jord, eller N- forbundet direkte til systemjorden med elektrisk leder; PE eller PEN, (PE kan mange steder vre

  forbundet til jord)

  Normative definitioner!

  En eller flerfaset

  Tr.

  Direkte jordforbundet T

  En eller flerfaset

  Tr.

  Z Ikke direkte jordforbundet I

  Normalt udfres systemjorden jordforbindelsen s tt p forsyningen som muligt, men det er ikke et krav.

  Eks.

  Eks.

  2012 ERNEL.dk

  Systemjordingen benvnes i de danske oversttelser i Afsnit 2 og Afsnit 6 som Driftsjord, selv om de definitionsmssigt betegnes Systemjording. Dette kan give anledning til misforstelser!

  I DS/EN 50122-1 Jernbaneanvendelser, har man oversat Traction system

  earthing til; Banebeskyttelsesjording? Kan ogs forvirre lidt!

  Normative definitioner!

  I princippet vil systemjorden altid vre en del af beskyttelses-kredsen, og kan tillige vre beskyttelsesjord for mange forskellige strmforsyningssystemer, nr betingelserne for fllesjord er overholdt,Men det primre er, at det betegner, hvordan strmforsyningssystemet

  er forbundet til jord!

  Inden for den sammen installation eller et afgrnset omrde, kan der vre mange og forskellige strmforsyningssystemer og dermed mange systemjordinger, vigtigt er at disse er forbundet sammen til et flles jordings- og udligningssystem af hensyn til berringsfare, EMC/ overspndingsbeskyttelse og den generelle driftssikkerhed!

 • 30-11-2012

  5

  2012 ERNEL.dk

  Normerne forholder sig ikke til hvilke systemjordinger der er den bedste for en given applikation, her m man sge hjlp andet sted, f.eks. i tekniske rapporter eller

  rekommandationer.

  Eks:

  2012 ERNEL.dk

  Beskyttelse mod direkte og indirekte

  berring

 • 30-11-2012

  6

  2012 ERNEL.dk

  JORD krt barn mange navne!

  2012 ERNEL.dk

  JORD?

  Beskyttelses JORD

  Drifts JORD

  System JORD

  Funktions JORD

  Elektronik JORD

  EDB JORD

  Reference JORD

  Lyn JORD

  Neutral JORD

  Fjern JORD

  Adskilt JORD

  Uafhngig JORD

  Data JORD

  God JORD

  Stjfri JORD

  Neutral JORD

  Krypto JORD

  Arbejds JORD

  Medicinsk JORD

 • 30-11-2012

  7

  2012 ERNEL.dk

  Abstrakt:

  Jord, jordingsanlg, jordforbindelse eller blot jording, har gennem tiderne vret genstand for megen diskussion og interesse, helt fra opfindelsen af lynaflederanlg for mere end 200 r siden, gennem udvikling af elforsyningen og elektroniske styringer og til den moderne IT-kommunikation i dag.

  2012 ERNEL.dk

  Grunden til dette er, at jorden som klode kan betragtes som n enorm elektrisk leder, og da mennesker, dyr huse og elektriske installationer har mere eller mindre kontakt med denne leder, vil de ogs vre udsatte, hvis de kommer i kontakt med et elektrisk potentiale der er forskelligt fra dette jordpotentiale.

  Derfor er jordforbindelsen sammen med udligningsforbindelsen en vigtig del af el beskyttelsen af sikkerhedsgrunde!

  Frerne

  Ca. her str jeg

 • 30-11-2012

  8

  2012 ERNEL.dk

  Jord som elektrisk leder?

  2012 ERNEL.dk

  Specifik modstand:

  Er en materiale bestemt konstant som angiver modstanden i x m, for en kubus af materialet p 1m x 1m

  Fremkommer som:

  x m2

  m= = x m

  R = x L (lngde)A (tvrsnit)

  i

 • 30-11-2012

  9

  2012 ERNEL.dk

  Specifik modstand:

  Da strmmen i jorden ledes elektrolytisk via frie ioner, har flgende betydning for den specifikke modstand:

  Jordtype: sand, ler, trvejord, klipper Saltkoncentration i jorden Fugtighed i jorden Temperatur

  2012 ERNEL.dk

  Specifik jordmodstand

  ( x m) 10 100 10000 1000001000

  Havvand ferskvand

  Beton

  Mose og marsk jord

  Agerjord ler

  Sandjord fugtig

  Sandjord tr

  Stenet jord

  Grus og ral

  Kalk jord

  Klipper og granit

 • 30-11-2012

  10

  2012 ERNEL.dk

  Specifik modstand:

  Sammenlignet med normale elektriske ledere (metaller) hvor strmmen ledes af fri elektroner, er jorden en meget drlig elektrisk leder.

  Jordens meget store tvrsnit kompenserer dog i nogen grad for den drlige ledeevne.

  Til sammenligning er den specifikke modstand i kobber 1,6 x 10 - 8 m

  2012 ERNEL.dk

  Beregning af overgangsmodstand:

  I beregningerne af overgangsmodstanden er det overvejende den specifikke modstand og elektrodens udstrkning som dybde, lngde, diameter (maskejord) og volumen (fundamentsjord), der har betydning.

  Derfor er de tilpassede formler (Faustformler) tilstrkkelig for daglig brug.

 • 30-11-2012

  11

  2012 ERNEL.dk

  Beregning af overgangsmodstande med tilpassedeFaustformler

  16.05.03 / 2913

  2 x ERA=

  I

  ERA=

  I

  2 x ERA=

  3 x D

  ERA=

  2 x D

  ERA=

  4,5 x a

  ERA= x D

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Jordelektrode Faustformel Hjlpeformler

  Overfladeelektrode

  (horisontaljord)

  Dybdeelektrode

  (lodret)

  Ringelektrode

  Maskeelektrode

  Pladeelektrode

  Halvkugleelektrode

  (Fundamentsjord)

  D = 1,13 x A2

  D = 1,13 x A2

  D = 1,57 x V3

  RA Overgangsmodstand ()pE Specifikke jordmodstand

  (m)l Lngde af elektrode (m)D Diameter for en ringelektrode,

  diameteren for en erstatningsoverflade for en maskeelektrode eller diameteren for en halvkugleelektrode (m)

  A Fladen (m) af det omsluttede areal for en ring - eller maskeelektrode

  a Kantlngden (m) for en kvadratisk pladeelektrode, ved rektangulre plader kan a indsttes: a= b x c, hvor b og c er de rette sider i rektanglen

  V Volumen (m) i et enkeltfudament

  2012 ERNEL.dk

  Udfrelse:

  Dybdejord:

  Fordele: Pladsbesparende og effektiv med aftagendespecifik modstand i dybden, pvirker kun potentialet ien relativ afstand (ca. 20 30 m) uafh. af temp..Ulemper: Krver specialvrktj, kan brydes i dybdenog kun effektiv over for HF i en relativ dybde (lyn).

  Bndjord/vandret elektrode:

  Fordele: Er let at etablere sammen med udgravninger, giver potentialstyring, og gennemgende reduceres jordfejlsreststrmmen.Ulemper: Kan variere med rstiden og temperaturen, og er kun effektiv over for HF i relativ lngde.

 • 30-11-2012

  12

  2012 ERNEL.dk

  Udfrelse:

  Jordplader ( jordingsnet eller ringjord):

  Fordele: Giver god potentialestyring HS-stationer, og er effektiv over for HF ex. Lyn.Ulemper: Relativ dyr at etablere.

  Fundamentsjord:

  Fordele: Samme fordele som for maskenet, billig at etablereog korrosionsstabil i fundamentets levetid.Ulemper: Skal planlgges p projekteringsstadiet, sdan har vi aldrig gjort fr!!

  2012 ERNEL.dk

  Strms fordeling i homogen jord;

  IE

  Stor strmtthed p lille tvrsnit

  Lille strmtthed p stort tvrsnit

  Potentialebjerg

  Hj skridtspnding

  Us

 • 30-11-2012

  13

  2012 ERNEL.dk

  Strms fordeling i inhomogen jord, med hj specifik modstand i dybden;

  IE

  Stor strmtthed p lille tvrsnit

  Lille strmtthed p stort tvrsnit

  Potentialebjerg

  Lille skridtspnding

  Us

  2012 ERNEL.dk