of 25 /25
2 LA DIVERSITAT TERRITORIAL I ELS PAISATGES

2 la diversitat territorial i els paisatges 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

Page 1: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

2 LA DIVERSITAT TERRITORIAL I ELS

PAISATGES

Page 2: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

LES GRANS UNITATS DE RELLEU

Page 3: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2
Page 4: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

LES XARXES HIDROGRÀFIQUES DE CATALUNYA

Page 5: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

MAPA DE LES PRECIPATAICONS MITJANES ANUALS CAT

Page 6: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

ELS DOMINIS CLIMÀTICS DE CATALUNYA

Page 7: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

CLIMOGRAMES DE BCN i d’OLOT: Climogrames de clima Mediterrani de costa i de clima Mediterrani d’interior

humit

veure com es fa i analitza un climograma

Page 8: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

MAPA DE TEMPERATURES MITJANES I MAPA DELS DOMINIS VEGETACIÓ DE CATALANUYA

Tenen a veure?

Page 9: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

LES REGIONS FISIOGRÀFIQUES: la Catalunya seca i la Catalunya humida

Page 10: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

Regió de Tramuntana: Pla de l’Emporda amb el Montgrí al fons

Regió Litoral: bosc mediterrani a El Maresme

Altiplà Central: cereals prop de Carvera Prepirineu: Solsonès

La Catalunya seca

Page 11: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

LA CATALUNYA HUMIDARegió Continental: Camps de cereals a La Noguera

ALT PIRINEU: ramaderia a Aigüestortes

REGIÓ ORIENTAL: Fagedes i rouredes al Montseny

Page 12: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

EL RELLEU, EL CLIMA I LA VEGETACIÓ A ESPANYA

Page 13: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

Les xarxes hidrogràfiques

Page 14: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

EL CLIMA I ELS DOMINIS CLIMÀTICS

Page 15: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

CLIMOGRAMES

Page 16: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

LES REGIONS BIOGEOGRÀFIQUES

Page 17: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

Regió Biogeogràfica Mediterrània

Regió Biogeogràfica Eurosiberiana

Regió Biogeogràfica MACARONÈSICA

Page 18: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

IMPACTES MEDIOAMBIENTALS DE LA SOCIETAT

Page 19: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

L’EXPANSIÓ URBANA

Page 20: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

SANEJAMENT HIDRÀULIC

Page 21: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2
Page 22: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2
Page 23: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

Les unitats de paisatge de Catalunya

Page 24: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2
Page 25: 2 la diversitat territorial i els paisatges 2

L’OBERVATORI DEL PAISATGE http://www.catpaisatge.net/cat/index.php