Click here to load reader

2 elemen merentasi kurikulum (emk)

 • View
  623

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2 elemen merentasi kurikulum (emk)

 • 1. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1
 • 2. Bahasa Kemahiran Belajar Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya 2
 • 3. Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif; - proses penghasilan idea Keusahawanan; - ciri dan sikap Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK); - mengenai/dengan/melalui Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3
 • 4. Disciplined Mind Kemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) Synthesizing Mind Respectful Mind Creating Mind Ethical Mind Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: keperluan masa kini/masa depan menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negara Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: Creativity Flexibility Problem solving Ingenuity Collective intelligence Professional task Risk taking Continuous improvement 4
 • 5. Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5
 • 6. Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. KELUWESAN diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian. 6
 • 7. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Apakah Kreativiti? 7
 • 8. Tindakan penghasilan idea Pendekatan @ Tindakan baru Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • 9. Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soal an atau tugasan (QCA, 2007). Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptas i) dari sedia ada Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9
 • 10. Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10
 • 11. Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11
 • 12. Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum Penekanan kurikulum Pendekatan penerapan (infusion) Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah Mata pelajaran berteraskan kreativiti Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran HidupKomponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK Strategi P&P Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12
 • 13. Kerangka Pembangunan Domain Kreativiti - 8 perkara yang menjadi prinsip KPD Model Proses Kreatif Terarah - Terdapat keseimbangan antara imaginasi dan analisis - Melibatkan pemikiran kritis dan kreatif - 4 fasa (Persediaan, Imaginasi, Perkembangan, dan Tindakan) Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • 14. 1. 2. 3. 4. 5. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti metakognisi Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Amalan berterusan Sintesis idea metakognisi Pelaksanaan metakognisi Penambahbaikan Penilaian metakognisi Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14
 • 15. Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenal Pemerhatian pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling. Analisis Persamaanperbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15
 • 16. Hasilkan idea yang byk (benar atau Penjanaan tidak), hasilkan idea bermakna, cari Idea hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. Sintesis Idea Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16
 • 17. Tokok tambah idea, ubahsuai Penambah idea, beri penerangan rasional baikan idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17
 • 18. Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea,hasikan idea tidak sama dengan org lain Amalan berterusan Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18
 • 19. Aktiviti 1. Pemerhatian 2. Analisis 3. Penjanaan idea 4. Sintesis idea 5. Penambahbaikan 6. Menilai 7. Pelaksanaan 8. Contoh Aktiviti Amalan berterusan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19
 • 20. banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20
 • 21. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21
 • 22. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22
 • 23. Diterapkan melalui aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membentuk ciriciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. 23
 • 24. 1 Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan 2 3 Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional 4 5 Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24
 • 25. Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK2 EK 1 Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan cara EK3 berfikir ke arah Mengamalkan keusahawanan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK5 Nilai moral dan etika keusahawanan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA EK4 Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan 25
 • 26. Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1 2 Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pendekatan Pengaplikasian 26
 • 27. RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27
 • 28. RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2 LANGKAH AKHIR Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P PENUTUP Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28
 • 29. RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH AKHIR PENUTUP Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P 29
 • 30. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30
 • 31. 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi Tabah Boleh membina jaringan sosial Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31
 • 32. 9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi); Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32
 • 33. 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33
 • 34. Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34
 • 35. Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35
 • 36. Prinsip Tanggungjawab Sosial Prinsip Ketelusan Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Prinsip Keadilan Lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik Prinsip Hak Manusia Prinsip Autonomi 36
 • 37. SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 37
 • 38. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38
 • 39. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Matlamat Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39
 • 40. Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 40
 • 41. Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Belajar Dengan TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal Ebahan, EduwebTV dan Google Earth). 41
 • 42. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital. Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 42
 • 43. Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43
 • 44. Tahun 1 Literasi TMK Pengenalan Perkakasan Komputer Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip Menyisip imej Membuka fail Menyimpan fail Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. Merakam suara Melakar dan melukis secara digital Mencetak dokumen Internet Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Tahun 2 Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dalam lajur dan baris Menyisip imej ke dalam jadual Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet Mencari maklumat Menghantar dan membalas e-mel Tahun 3 Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menaip dan format Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta Membuat pengiraan ke atas maklumat Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data 44
 • 45. 1. Guru dan murid 2. Guru sahaja 3. Murid sahaja Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45
 • 46. Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 46 46
 • 47. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47
 • 48. Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2 Tema /Topik: Tiada Masa: 120 minit Standard Pembelajaran mata pelajaran: 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4 Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama. Aktiviti P&P: 1. 2. 3. EMK: 1. 2. 3. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. BBM/Media: Perisan Tidy Up. Penilaian P&P: Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Refleksi: Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48
 • 49. dan/atau Dokumen Standard + Mata Pelajaran Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA = dan/atau Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. 49
 • 50. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 50