Click here to load reader

13. svibnja 2011. Zagreb

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

13. svibnja 2011. Zagreb. Jačanje institucionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku. Partner u projektu. Sektor: POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA Dean Pašiček. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 13. svibnja 2011. Zagreb

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske Unije za HrvatskuUred projekta: Radnika 37b, 1000 Zagreb, Tel: + 385 1 62 74 628Partner u projektuProjekt provode:

  13. svibnja 2011.Zagreb

  Sektor: POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA Dean Paiek

 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJAPOLJOPRIVREDAPREHRANARIBARSTVOVETERINARSTVORURALNI RAZVOJ

 • Kriterij za odabir zanimanja i pod-podruja:Sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina:Pod-podruja:PoljoprivredaPrehranaVeterina

 • Poljoprivreda, umarstvo, ribarstvo i proizvodnja hrane, pia i duhana - u ukupnom BDP-u poljoprivreda i ribarstvo sudjeluju sa 7%. Prema podacima Dravnoga zavoda za statistiku RH, od ukupnog broja zaposlenih u prosincu 2007. godine (1 181 077), poljoprivrednim djelatnostima bavi se 26 775 osoba, industrijskim djelatnostima 370 180 te uslunim djelatnostima 784 122 osoba. Raznolikost klime, reljefa i tla omoguuje irok poljoprivredni proizvodni asortiman, dok niska razina oneienja pogoduje razvoju ekoloke proizvodnje. Ratarstvo pokriva domae potrebe za itaricama i eerom te vei dio potreba za industrijskim biljem. Od oko 3 milijuna hektara poljoprivrednih povrina, obrauje se 63 posto, a ostalo su panjaci. Od ukupno obradive povrine, 67 posto je u privatnom vlasnitvu.

 • Vonjaci i maslinici prostiru se na 66.000 ha, a vinogradi na 50.000 ha s vie od 90-postotnim udjelom privatnoga vlasnitva. Podaci o ostvarenom prirodu kasnog voa pokazuju da ostvareni prirod ljiva i jabuka biljei pad u odnosu na razinu ostvarenog priroda u 2007. Tako je 2008. godine proizvedeno 48.519 tona ljiva ili 24 posto manje, a jabuka 75.686 tona ili etiri posto manje.Stoarstvo ima veliku vanost, a proizvodnjom peradi RH je postigla samodostatnost. Svjetski poznati proizvodi te poljoprivredne grane su slavonski kulen, dalmatinski i istarski prut te paki sir. Ribarstvo i prerada ribe tradicionalne su djelatnosti, a godinje oko 30-ak tvrtki proizvede oko 14.000 tona preraevina, od ega 50 posto ine konzervirane srdele.

 • Industrija hrane, pia i duhana u ukupnom BDP-u sudjeluje s 20,5%, a tvrtke u hrvatskoj prehrambenoj industriji pripadaju meu uspjenije tvrtke u gospodarstvu.

 • UDIO U BDP

  GodinaPoljoprivreda, lov, umarstvo i ribarstvo YearAgriculture, hunting, forestry and Fishing2000.7,02001.7,02002.6,92003.5,72004.6,12005.5,62006.5,42007.5,22008.5,62009.5,9

  2005. Q15,5 Q25,9Q3 5,2Q4 5,82006. Q15,4 Q25,8Q3 5,1Q4 5,52007. Q15,2 Q25,5Q3 4,7Q4 5,52008. Q15,3 Q25,9 Q3 5,2 Q4 5,82009. Q15,6 Q26,3Q3 5,5Q4 6,1Izvor: DZS, HGK

 • Obuhvat sektora:131 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi, umarstvu i ribarstvu1311 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi i umarstvu1312 Direktori/direktorice proizvodnje u ribarstvu i ribogojstvu213 Strunjaci/strunjakinje biolokih i srodnih znanosti2131 Biolozi/biologinje, botaniari/botaniarke, zoolozi/zoologinje i srodni strunjaci/strunjakinje2132 Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, umarstvu i ribarstvu2133 Strunjaci/strunjakinje za zatitu okolia2162 Krajobrazni arhitekti/krajobrazne arhitektice225 Veterinari/veterinarke2250 Veterinari/veterinarke2265 Dijetetiari/dijetetiarke i nutricionisti/nutricionistice

  3116 Tehniari/tehniarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju314 Laboratorijski tehniari/laboratorijske tehniarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji isrodna zanimanja3141 Laboratorijski tehniari/laboratorijske tehniarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji (osimmedicinsko-laboratorijskih tehniara)3142 Poljoprivredni tehniari/poljoprivredne tehniarke324 Veterinarski tehniari, asistenti/ veterinarske tehniarke, asistentice3240 Veterinarski tehniari, asistenti/ veterinarske tehniarke, asistentice3257 Inspektori/inspektorice za zatitu okolia, higijenu i medicinu rada i srodna zanimanja

 • Obuhvat sektora335 Struni suradnici/strune suradnice na poslovima dravne regulative3351 Carinski inspektori/carinske inspektorice i granini inspektori/granine inspektorice342 Struni suradnici/strune suradnice za port i fitnes432 Slubenici/slubenice u skladitu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima4321 Skladini slubenici/skladine slubenice4322 Uredski slubenici/uredske slubenice u proizvodnji

  5212 Ulini prodavai/uline prodavaice hrane5242 Demonstratori/demonstratorice za prodaju5246 Prodavai/prodavaice brze hrane5249 Prodavai/prodavaice, d. n.

 • Obuhvat sektora6 Poljoprivrednici/poljoprivrednice, umari/umarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje61 Poljoprivredni radnici/poljoprivredne radnice orijentirane na trite611 Ratari/ratarke, voari/voarke, vinogradari/vinogradarke i povrtlari/povrtlarke usmjereni natrite6111 Ratari/ratarke i povrtlari/povrtlarke6112 Voari/voarke, vinogradari/vinogradarke i srodna zanimanja6113 Vrtlari/vrtlarke, hortikulturni djelatnici/hortikulturne djelatnice i srodna zanimanja6114 Ratari/ratarke mjeovite biljne proizvodnje612 Uzgajivai/uzgajivaice ivotinja6121 Stoari/stoarice6122 Peradari/peradarice6123 Pelari/pelarke i svilari/svilarke6129 Uzgajivai/uzgajivaice ivotinja d. n.613 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mjeovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stoarska)6130 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mjeovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stoarska)62 umari/umarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje621 umari/umarke i srodna zanimanja6210 umari/umarke i srodna zanimanja622 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke i srodna zanimanja6221 Uzgajivai/uzgajivaice riba i koljki6222 Obalni ribari/obalne ribarke i srodna zanimanja6223 Ribari/ribarke na otvorenom moru6224 Lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke i srodna zanimanja63 Ratari/ratarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje, sakupljai plodova/sakupljaice plodova zavlastite potrebe631 Ratari/ratarke za osobne potrebe6310 Ratari/ratarke za osobne potrebe632 Stoari/stoarice za osobne potrebe6320 Stoari/stoarice za osobne potrebe633 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stoarske)6330 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stoarske)634 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke, skupljai plodova/skupljaice plodova zaosobne potrebe6340 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupiari/stupiarke, skupljai plodova/skupljaice plodova zaosobne potrebe

 • Obuhvat sektora75 Preraivai/preraivaice hrane, drva, proizvoai/proizvoaice odjee i ostala obrtnika isrodna zanimanja751 Preraivai/preraivaice hrane i srodna zanimanja7511 Mesari/mesarice i srodna zanimanja7512 Pekari/pekarice, slastiari/slastiarke i srodna zanimanja7513 Preraivai/preraivaice mlijeka7514 Preraivai/preraivaice voa, povra i srodna zanimanja7515 Kuai i ocjenjivai/kuateljice i ocjenjivaice namirnica7516 Preraivai/preraivaice duhana i srodna zanimanja8 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijskiproizvoai/industrijske proizvoaice i sastavljai/sastavljaice proizvoda816 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i slinih proizvoda8160 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i slinih proizvoda818 Ostali rukovatelji/ostale rukovateljice strojevima i ureajima8183 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pakiranje, obiljeavanje i slinim strojevima8189 Rukovatelji/rukovateljice strojevima i ureajima, d. n.8341 Rukovatelji/rukovateljice pokretnim poljoprivrednim i umarskim strojevima92 Jednostavna poljoprivredna, umarska i ribarska zanimanja921 Jednostavna poljoprivredna, umarska i ribarska zanimanja9211 Radnici/radnice na ratarskoj farmi9212 Radnici/radnice na stoarskoj farmi9213 Radnici/radnice na poljoprivrednom gospodarstvu mjeovite proizvodnje (biljne i stoarske)9214 Radnici/radnice za jednostavne vrtlarske i hortikulturne radove9216 Radnici/radnice u ribarstvu i akvakulturi94 Pomagai/pomagaice u pripremi hrane941 Pomagai/pomagaice u pripremi hrane9411 Priprematelji/pripremateljice brze hrane95 Ulini prodavai/uline prodavaice i srodna usluna zanimanja951 Ulini prodavai/uline prodavaice i srodna usluna zanimanja9510 Ulini prodavai/uline prodavaice i srodna usluna zanimanja

 • Kriteriji za odabir zanimanja:Hrana:uzgoj, prerada, obrada, distribucija, posluivanje, zdravstveni aspekti, kontrola, nadzor, izvjeivanje...

  Zakon o hrani (NN46/07)HranaStona hranaVoda

 • Kljuna zanimanja:PREHRAMBENI TEHNIARObjedinjuje sve aspekte hrane (od ulaza kao sirovine, preko gotovog proizvoda, do distribucije i prodaje hrane)Radi u industrijskoj proizvodnji, obrtnitvu i prometu s hranomPosao obavlja u proizvodnim pogonima, skladitima, laboratorijima, prodavaonicama, catering industriji i prometu s hranom.VODI I KONTROLIRA PROCESE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, OBRTNITVU I PROMETU HRANOM

 • Kljuni sektori:uzgoj, prerada, obrada, distribucija, posluivanje, zdravstveni aspekti, kontrola, nadzor, izvjeivanje...Predstavnici industrije:PodravkaKlaraZvijezdaLedoKraObrtnici:Pekar (3)Mljekar (2)Mesar (2)Samozapoljavanje (obiteljsko gospodarstvo)Proizvoai voa i povra (3)Proizvoai, uzgajivai stoke (2)

 • Komentari:Iako zavren SSS, poinje na poslovima NKV (plaa SSS!)Na poetku obavezno iroko poznavanje struke!Poznavanje stukovnog stranog jezika, osnova informatike i zakonodavstva!Upoznavanje s tehnolokim procesom/ima i potom uska specijalizacijaMogunost napredovanja na druga radna mjesta ali i poslove!Cjeloivotno uenje, nadogradnja znanja, prilagoavanje zahtjevima trita (EU zakonodavstvo, ekologija....)

 • Definirana kljuna zanimanja:PREHRAMBENI TEHNIARTEHNIAR FITOFARMACEUTVETERINARSKI TEHNIAR

 • Dodatni izvoriZa definiranje sektorskih kompetencija:HGKHOKUdruge SOG

 • Kompetencije za matricu:JezikInformatikaUpravljanjeRaunovodstvo i financijeKomunikacijaOdgovornost

 • Provedba upitnikaObuhvatiti:IndustrijuSMBObrtnitvoSOGDravne institucije (Agencije, Ministarstva, Komore)

 • Obrazovni programi25 zanimanja u SektoruPoljoprivredni tehniar biljne proizvodnjePoljoprivredni tehniar vrtlarPoljoprivredni tehniar opiPoljoprivredni tehniar fitofarmaceutVoar-vinogradar-vinarVrtlarCvjearCvjear TESPoljoprivredni gospodarstvenikPomoni vrtlar TESPomoni cvjearRibarsko nautiki tehniarAgroturistiki tehniarPrehrambeni tehniarMljekarski tehniarTehniar nutricionistMlinarPekarPekar JMOKonditorMesarMesar JMORukovatelj prehrambenim proizvodimaPomoni pekar TESVeterinarski tehniar

  > 8 .000 polaznika programa

  300 polaznika po programu

  Zastupljenost po svim upanijama

  *******