of 48/48
Daljinska istraživanja – 2. dio Dario Perković 2010 O S N O V E G E O I N F O R M A T I K E

08 Daljinska istrazivanja 2 dio 01092010 - rudar.rgn.hrdperko/nids_dperkovic/predavanja/08_Daljinska... · geologija (geomorfologija, tektonika, litologija, seizmotektonika, istraživanje

 • View
  5

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 08 Daljinska istrazivanja 2 dio 01092010 -...

 • Daljinska istraživanja – 2. dio

  Dario Perković 2010

  O S N O V E G E O I N F O R M A T I K E

 • 2Daljinska istraživanja – 2. dio

  REFERENTNI PODACI

 • 3Daljinska istraživanja – 2. dio

  Podaci dobiveni daljinskim istraživanjima u pravilu se rijetko koriste

  za samostalno donošenje odluka, već se kombiniraju s podacima

  dobivenim iz drugih izvora (terenski podaci, postojeće karte,

  elaborati). To su npr.:

  • karta tala• laboratorijski izvještaj kvalitete vode• mjerenja temperature i fizikalno-kemijskih svojstava

  različitih pojava u prirodi (voda, zrak, vjetar itd.)

  Ovi podaci nam služe kao terenska provjera za identitet, pružanje i

  stanje poljoprivrednih usjeva, upotrebe zemljišta, vrsta drveća ili

  zagañenja vode. Geografska pozicija je obično označena na karti a

  koristi se i GPS.

  Podaci iz drugih izvora

 • 4Daljinska istraživanja – 2. dio

  Ovi (referentni) podaci zovu se još i GROUND TRUTH. To su

  podaci na tlu (na licu mjesta, na lokaciji) iako se podaci mogu

  mjeriti i u zraku u obliku aerosnimaka gdje su nam to referentni

  podaci za satelitski snimak ili snimak s veće visine. Referentni

  podaci mogu biti korišteni da bi se:

  � olakšala analiza i interpretacija podataka dobivenih

  daljinskim istraživanjima

  � kalibrirao senzor

  � potvrdile informacije dobivene iz podataka dobivenim

  daljinskim istraživanjima

  “Ground truth” podaci

 • 5Daljinska istraživanja – 2. dio

  ceptometar za mjerenjeLAI (leaf-area-index) indeksa

  ceptometar za mjerenjeLAI (leaf-area-index) indeksa

  detektordetektor

  osobno računaloosobno računalo

  radiometarradiometar

  Mjerenje spektralne refleksije pomoću spektroradiometra

  Mjerenje spektralne refleksije pomoću spektroradiometra

  Mjerenja na zemlji (“in situ”)

 • 6Daljinska istraživanja – 2. dio

  SPEKTRORADIOMETAR GPSSPEKTRORADIOMETAR GPS

  Mjerenja na zemlji (“in situ”)

 • 7Daljinska istraživanja – 2. dio

  Da bi bili od najveće koristi, originalni podaci dobiveni daljinskim

  istraživanjima moraju biti kalibrirani (baždareni) na dva načina:

  1) Geometrijska (x,y,z) i radiometrijska (postotak refleksije)

  kalibracija da bi se podaci iz daljinskih istraživanja dobiveni na

  različite datume mogli usporediti

  Značaj terenskih podataka

 • 8Daljinska istraživanja – 2. dio

  2) Podaci iz daljinskih istraživanja moraju obično biti kalibrirani s

  onima na zemlji. To mogu biti biofizikalni podaci (npr. LAI,

  biomasa), karakteristike poljoprivredne kulture (npr. korištenje

  zemljišta/pokrivač, gustoća zasijane kulture).

  Terenski posao je neophodan za postizanje ove obje

  kalibracije. Može se reći da će, osoba koja razumije kako

  prikupiti značajne terenske podatke o istraživanoj pojavi,

  zasigurno i mudrije koristiti tehnike i vještine u daljinskim

  istraživanjima.

  Značaj terenskih podataka

 • 9Daljinska istraživanja – 2. dio

  GPS

 • 10Daljinska istraživanja – 2. dio

  GPS je globalni sustav za pozicioniranje i služi da bi odredili

  lokaciju, na terenu opažanih, referentnih podataka. Osim na

  Zemlji, GPS se koristi i u avionima i satelitima za daljinska

  istraživanja kao senzor koji daje pouzdanu prostornu informaciju o

  poziciji kamere u trenutku snimanja svakog pojedinog snimka, ili

  za definiranje pozicije hidrografskih ureñaja i dr.

  Definicija i primjena

 • 11Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Postoji od 1973. godine (američko Ministarstvo obrane)• Sustav se bazira na prostornom razmještaju satelita koji

  kruže oko Zemlje

  • Primjena u početku samo u vojne svrhe, potom i u civilne svrhe: navigacijske potrebe (kopno, more, zrak),

  geoznanstvena područja (geodezija, aerofotogrametrija,

  geologija, geofizika itd.), GIS, kartografija, šumarstvo,

  agronomija i dr.

  Definicija i primjena

 • 12Daljinska istraživanja – 2. dio

  GPS je primjenjiv na cijeloj Zemlji i sastoji se od 3 osnovna

  segmenta:

  �svemirski segment koji čine sateliti s emitiranim signalima

  �kontrolni segment koji upravlja cijelim sustavom (Navstar GPS)

  �korisnički segment, odnosno različiti tipovi prijemnika

  Tri osnovna segmenta

 • 13Daljinska istraživanja – 2. dio

  Svemirski segment

  • 24 NavStar (Navigation System With Timing and Ranging Global Positioning System) satelita na H=20200 km, u 6 orbita u

  6 ravnina

  • Sustav navigacijskih satelita svojim signalom prekriva cijelu Zemljinu kuglu.

  Svemirski i kontrolni segment

 • 14Daljinska istraživanja – 2. dio

  Kontrolni segment

  • obuhvaća operativni kontrolni sustav (OCS) koji se sastoji od glavne kontrolne stanice, koja se nalazi u Falconu (Colorado

  Springs, USA) te stanica za opažanje rasporeñenih po cijelom

  svijetu

  • može opsluživati neograničen broj korisnika, po svakom vremenu i na svakom mjestu

  Svemirski i kontrolni segment

 • 15Daljinska istraživanja – 2. dio

  Korisnički segment

  • GPS prijemnici koji se već rutinski koriste pri izvoñenju različitih civilnih i vojnih zadataka (npr. za precizno odreñivanje pozicije

  objekata i brzine kretanja vozila).

  • GPS ureñaj se sastoji od prijemnika signala (antene), mikroprocesora, kontrolne jedinice (tastatura i ekran), memorijskog

  spremnika i radiofrekvencijske jedinice.

  • Kada se prijemnik uključi, automatski se biraju 4 satelita koji se nalaze u najpovoljnijem položaju prema korisniku. Primaju se njihovi

  navigacijski signali i izračunava se približna udaljenost svakog od

  njih. Na temelju tako dobivenih podataka računalo izračuna točan

  položaj korisnika i eventualnu brzinu kretanja.

  • Danas na tržištu postoji više od 100 vrsta GPS prijemnika.

  Korisnički segment

 • 16Daljinska istraživanja – 2. dio

  • GPS je najčešće direktni i brzi izvor prostornih podataka u GIS-u• GPS omogućuje 4. dimenziju i to kao direktno mjerenu veličinu

  (vrijeme), te indirektne veličine (azimut i brzina gibanja izmeñu

  dvije točke) a sve to daje ocjenu točnosti

  • U GIS-u se koriste dva ili više ureñaja zbog preciznosti podataka (nekoliko cm)

  • GPS se može koristiti za kartiranje i za terensku izmjeru i to s različitim položajnim i visinskim točnostima: geodezija -

  centimetarska točnost, kartiranje metarska točnost.

  • Horizontalna točnost je 2 - 3 puta bolja od vertikalne

  GPS i GIS

 • 17Daljinska istraživanja – 2. dio

  IDEALNI SUSTAVDALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

 • 18Daljinska istraživanja – 2. dio

  Idealni sustav daljinskih istraživanja u praksi na žalost ne postoji.

  Komponente idealnog sustava

 • 19Daljinska istraživanja – 2. dio

  KARAKTERISTIKE REALNOG SUSTAVA DALJINSKIH

  ISTRAŽIVANJA

 • 20Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Izvor energije najčešće nije nepromijenljiv pa je potrebno raditi kalibraciju karakteristika izvora zračenja ili raditi s relativnim jedinicama zračenja

  • Atmosfera pravi probleme pa je potrebna kalibracija• Različiti materijali mogu spektralno izgledati isto zbog

  višeznačnosti spektralnog „svijeta”• Idealni supersenzor ne postoji, nema senzora koji je osjetljiv na

  sve valne duljine• Kapacitet podataka koje generiraju senzori nadmašuju

  mogućnosti sustava za obradu istih podataka• Korisnici moraju konačno i koristiti podatke iz daljinskih

  istraživanja ali na način da nam postaju informacije tj. da netko zna kako ih interpretirati i najbolje koristiti.

  Nedostaci realnog sustava

 • 21Daljinska istraživanja – 2. dio

  USPJEŠNA PRIMJENA SUSTAVADALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

 • 22Daljinska istraživanja – 2. dio

  • ispitivanje i procjena obnovljivih resursa

  • opažanje stanja i promjene Zemljinog pokrivača

  • nadgledanje i kontrola zagañenosti vodnih resursa

  • kontrola i monitoring interakcije izmeñu kopna i mora u priobalju

  i procjena stanja zagañenosti

  • opažanje stanja vegetacije i šuma u kritičnom stanju

  • procjena klimatskih faktora na regionalnoj i lokalnoj razini

  Primjena – procesi u prirodi

 • 23Daljinska istraživanja – 2. dio

  • procjena i nadgledanje fenomena degradacije okoliša

  • aktivnosti povezane s geološkim i geobotaničkim problemima

  (procjena mineralnih i energetskih sirovina, tzv. neobnovljivih

  resursa)

  • proučavanje prirodnih katastrofa (razaranja): potresi, vulkanske

  erupcije, šumski požari, poplave i dr.,

  • razna antropogena devastiranja (incidenti na instalacijama,

  zagañenje vode i sl.)

  Primjena – procesi u prirodi

 • 24Daljinska istraživanja – 2. dio

  � geologija (geomorfologija, tektonika, litologija, seizmotektonika,

  istraživanje mineralnih i energetskih sirovina, itd.)

  � šumarstvo (planiranje i upravljanje šumama, procjena iznosa

  biomase, morfologija, kartiranje šuma, itd.)

  � poljoprivreda (kartiranje zemljišta i vegetacije, pedologija,

  interpretacija zemljišnih kultura, itd.)

  � kartografija (izrada ortofotokarata, satelitskih slikovnih karata i

  fotogrametrijske izmjere, obnova topografskih karata, itd.)

  Primjena – discipline

 • 25Daljinska istraživanja – 2. dio

  � meteorologija (motrenje meteoroloških i ekoloških parametara)

  � prostorno planiranje i urbanizam

  � vojne potrebe (izviñanje, motrenje, komunikacije,

  razminiravanje, itd.)

  � ekologija (zaštita okoliša, motrenje površine mora, prirodne i

  izazvane katastrofe)

  Primjena – discipline

 • 26Daljinska istraživanja – 2. dio

  Karta mineralavisine snimanja 4-20 km

  hiperspektralni senzor AVIRISUSGS Tetracorder program

  (1998)

  Karta mineralavisine snimanja 4-20 km

  hiperspektralni senzor AVIRISUSGS Tetracorder program

  (1998)

 • 27Daljinska istraživanja – 2. dio

  Landsat Thematic Mappersnimci na sjecištu San Andreas i Garlock rasjeda

  Landsat Thematic Mappersnimci na sjecištu San Andreas i Garlock rasjeda

  Landsat 4-kanalni snimak

  Landsat 4-kanalni snimak

  sjenčani reljef dobiven iz DMR-a

  sjenčani reljef dobiven iz DMR-a

 • 28Daljinska istraživanja – 2. dio

  Kilauea Pu’u O’o kraterKilauea Pu’u O’o krater

  Aerofotografija istjecanja toka lave na vulkanu Kilauea (Hawaii)

  Aerofotografija istjecanja toka lave na vulkanu Kilauea (Hawaii)

 • 29Daljinska istraživanja – 2. dio

  Grand Canyon, Colorado River, ArizonaGrand Canyon, Colorado River, Arizona

  Landsat TM

  Band 4

  Landsat TM

  Band 4

  DMRDMR

  karta sjenčanog reljefa

  karta sjenčanog reljefa

  karta nagiba

  karta nagiba

 • 30Daljinska istraživanja – 2. dio

  NASA ATLASMultispektralni skener (3 x 3 m; Bands 6,4,2 = RGB)

  OTOK PALMI, Charleston, S. Carolina

  NASA ATLASMultispektralni skener (3 x 3 m; Bands 6,4,2 = RGB)

  OTOK PALMI, Charleston, S. Carolina

 • 31Daljinska istraživanja – 2. dio

  Landsat MSS snimak, planina Uinta, UtahLandsat MSS snimak, planina Uinta, Utah

 • 32Daljinska istraživanja – 2. dio

  Temperatura u svijetu na 0 m n.m.NOAA-14 AVHRR podaci

  Temperatura u svijetu na 0 m n.m.NOAA-14 AVHRR podaci

  termalni IC podaci (4.3.1999.)(najviše temperature površine u 3 mjerena dana)

  termalni IC podaci (4.3.1999.)(najviše temperature površine u 3 mjerena dana)

 • 33Daljinska istraživanja – 2. dio

  TERMALNE IC-KAMERETERMALNE IC-KAMERE

 • 34Daljinska istraživanja – 2. dio

  Urbana infrastruktura (grad Rosslyn, Virginia)“Soft-Copy” fotogrametrijska tehnika

  Urbana infrastruktura (grad Rosslyn, Virginia)“Soft-Copy” fotogrametrijska tehnika

 • 35Daljinska istraživanja – 2. dio

  prevrnuti kamion(Anchorage, Alaska)

  prevrnuti kamion(Anchorage, Alaska)

  potres(Northridge, CA, 1994)

  potres(Northridge, CA, 1994)

  odron tla(rijeka Santa Clara, CA)

  odron tla(rijeka Santa Clara, CA)

 • 36Daljinska istraživanja – 2. dio

  Grozny – prije i poslije Drugog čečenskog rata

  1999-2000

  Grozny – prije i poslije Drugog čečenskog rata

  1999-2000

 • 37Daljinska istraživanja – 2. dio

  Meteorološki podaciMeteorološki podaci

  GOES East snimak uragana Hugo (Portoriko, S. i N. Carolina, (21.9.1989.)

  GOES East snimak uragana Hugo (Portoriko, S. i N. Carolina, (21.9.1989.)

 • 38Daljinska istraživanja – 2. dio

  DALJINSKA ISTRAŽIVANJA I DRUGE DISCIPLINE

 • 39Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Predviña se da će vodeće tehnologije u 21. stoljeću biti daljinska istraživanja, GIS i GPS.

  • Zajedničkim korištenjem sve 3 tehnologije može se: prikupljati, selektirati, analizirati geografske podatke; kontrolirati i upravljati

  odreñenim procesima – zasnovanim na geografskim podacima.

  • Kvaliteta ovih tehnologija se očituje u tome da se brzo, pouzdano i ekonomično može registrirati i mjeriti veliki broj

  prostornih podataka, te ih se može multidisciplinrano analizirati i

  interpretirati prema potrebama korisnika

  Daljinska istraživanja, GIS i GPS

 • 40Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Snimci dobiveni daljinskim istraživanjima i informacije dobivene iz takvih snimaka (zajedno s GPS podacima), postaju primarni

  izvori podataka za moderne GIS sustave.

  • Iz satelitskih snimaka se može automatski izraditi DMR• Daljinska istraživanja i GIS se zajedno koriste za kartiranje i

  inventarizaciju prirodnih resursa, procjenu prirodnih katastrofa,

  prognoziranje rizika i monitoringa okoliša

  Daljinska istraživanja, GIS i GPS

 • 41Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Snimci dobiveni daljinskim istraživanjima prikupljaju se u rasterskom formatu pa postaju lako dio GIS-a, rasterskog

  GIS-a. Na sirovom ili obrañenom snimku obično gradimo naš

  vektorski GIS.

  • Podaci iz daljinskih istraživanja ne moraju biti uvijek u digitalnom obliku jer dovoljna je i vizualna interpretacija da bi

  odredili posebne oblike i uvjete na karti koji se zatim posebno

  registriraju pri uključivanju u GIS.

  Daljinska istraživanja i GIS

 • 42Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Za daljinska istraživanja i GIS su razvijene posebne vrste tehničke osnove i programske podrške.

  • Nekako je uvriježeno da su stručnjaci za daljinska istraživanja prvenstveno zaduženi za raspoznavanje i klasifikaciju

  odgovarajućih podataka, odnosno njihovu interpretaciju, dok su

  stručnjaci za GIS tehnologije više orijentirani prema izradi

  karata, provoñenju prostorne analize i oblikovanja prostornih

  baza podataka.

  Daljinska istraživanja i GIS

 • 43Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Podaci dobiveni metodama daljinskih istraživanja unapreñuju se verificiranjem obrañenih podataka u GIS-u, dok s druge strane

  GIS primjene imaju značajan izvor informacija u daljinskim

  istraživanjima.

  • Danas je trend integracija te dvije tehnologije i to je vidljivo kod proizvoñača softvera ali i kod stručnjaka-specijalista koji se sve

  više trude poznavati onu drugu tehnologiju.

  Daljinska istraživanja i GIS

 • 44Daljinska istraživanja – 2. dio

  PREDNOSTI I NEDOSTACIDALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

 • 45Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Ova istraživanja su nenametljiva ako senzor pasivno bilježi energiju koja se reflektira ili emitira s objekta našeg zanimanja.

  Pasivno daljinsko istraživanje ne ometa objekt od interesa.

  • Ureñaj za daljinsko istraživanje može biti “programiran” da prikuplja podatke sustavno, u obliku okomitih aerosnimaka

  veličine 9 x 9 inča. Tako se može izbjeći odstupanje kao u

  nekim “in situ” istraživanjima.

  Prednosti daljinskih istraživanja

 • 46Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Pod kontroliranim uvjetima, daljinsko istraživanje nam može dati fundamentalne biofizikalne informacije koje uključuju x,y

  lokaciju, z (visinu ili dubinu), biomasu, temperaturu i udio vlage.

  • Informacija dobivena ovim istraživanjima postaje ključna za uspješno modeliranje brojnih prirodnih procesa (procjena

  vodoopskrbe; studije eutrofikacije; zagañenja netočkastim

  izvorima) i kulturoloških procesa (prenamjena korištenja

  zemljišta na urbanim granicama; procjena potreba za vodom;

  procjena populacije)

  Prednosti daljinskih istraživanja

 • 47Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Najveći nedostatak je taj da su podaci iz daljinskih istraživanja često nedostupni (rasprodani) ali to ne vrijedi konkretno za

  satelitske snimke.

  • Nemaju dovoljnu rezoluciju (rezolucija je broj linija koje se mogu ustvrditi po milimetru površine na snimku). To ograničenje je

  nekada moglo biti točno ali danas to više nije slučaj.

  • Na rezultat daljinskih istraživanja utječu kontrast objekta i okoline, atmosferski i svjetlosni efekti te valne duljine svjetla pa

  sve to utječe na kakvoću podataka.

  • Podaci iz daljinskih istraživanja mogu biti za nas preskupi i to za prikupljanje i analizu. Srećom, informacija dobivena iz takvih

  podataka opravdava troškove.

  Nedostaci daljinskih istraživanja

 • 48Daljinska istraživanja – 2. dio

  • Podaci mogu biti i nedovoljno precizni za praktične primjene ali to ovisi o prihvatljivoj razini sigurnosti. Naime, instrumenti u

  daljinskim istraživanjima mogu vremenom postati nekalibrirani

  rezultirajući onda i nekalibriranim i verificiranim podacima.

  Ovdje se može govoriti i o prihvatljivoj razini točnosti ali ne treba

  zaboraviti na ljudski faktor.

  • Snažni aktivni senzori u daljinskim istraživanjima (radari) mogu biti jako prodorni i utjecati svojom elektromagnetskom

  energijom zračenjem na istraživanu pojavu. Stoga je potrebno

  dodatno istraživanje da bi odredili eventualan loš utjecaj

  senzora.

  Nedostaci daljinskih istraživanja