of 24 /24
NAKİT - ÇEK HAREKETLERİ MENKUL KIYMETLER ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

01.nakit çek hareketleri

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 01.nakit çek hareketleri

NAKİT - ÇEK HAREKETLERİMENKUL KIYMETLER

ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Page 2: 01.nakit çek hareketleri

100 KASA 102 BANKALAR

NAKİT PARA

İşletme içinde İşletme dışında

Page 3: 01.nakit çek hareketleri

B A

100 KASA X

....

X

100 KASAB A

KASAYA PARA GİRİŞİKASAYA PARA GİRİŞİ

B A

102 BANKALAR X

....

X

102 BANKALARB A

BANKAYA PARA GİRİŞİBANKAYA PARA GİRİŞİ

Yevmiye Defteri

Yevmiye Defteri

Defteri Kebir

Defteri Kebir

Page 4: 01.nakit çek hareketleri

B A

100 KASA X

.... X

100 KASAB A

KASADAN PARA ÇIKIŞIKASADAN PARA ÇIKIŞI

B A

102 BANKALAR X

.... X

102 BANKALARB A

BANKADAN PARA ÇIKIŞIBANKADAN PARA ÇIKIŞI

Yevmiye Defteri

Yevmiye Defteri

Defteri Kebir

Defteri Kebir

Page 5: 01.nakit çek hareketleri

Yabancı Paralar

Efektiflerin muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için

YTL’ye dönüştürülmesi gerekir

KUR

T.C.M.B.

Efektif alış kuru esas alınır

Efektif: Kağıt ve madeni yabancı paralar...

Döviz: Yabancı parayla düzenlenen çek, senet...

100 KASA

100.00 YTL Kasası

100.01 € Kasası

100.02 $ Kasası

100.03 YEN Kasası

100.04 ....... Kasası

KAMBİYO:dönüştürme

Page 6: 01.nakit çek hareketleri

Zaman

Fiyat

KUR

€ Alış1,58

€ Satış1,60

1. Alıştaki Kur < Satıştaki Kur ise;

646 KAMBİYO KARLARI

2. Alıştaki Kur > Satıştaki Kur ise;

656 KAMBİYO ZARARLARI

3. Alıştaki Kur = Satıştaki Kur ise;

KAR / ZARAR yok demektir.

Yabancı Paraların elden çıkarılması (bozdurulması)

durumunda şu üç farklı sonuç ortaya çıkabilir:

Page 7: 01.nakit çek hareketleri

ÖRNEK: 01.10.05 tarihinde 10.000 € (avru) alınmıştır (1 € = 1,60 YTL).

1. 10.10.05 tarihinde 1000 € bozdurulmuştur (1 € = 1,58 YTL).

2. 15.10.05 tarihinde 8000 € bozdurulmuştur (1 € = 1,61 YTL).

3. Dönem sonunda mevcut efektif değerlemeye tabi tutulmuştur (1 € = 1,62 YTL).

100.01 € KASASI 16.000,-0

1

100.00 YTL KASASI 16.000,-

01.10.2005

15.10.2005

10.10.2005

100.00 YTL KASASI 1.580,-

100.01 € KASASI 1.600,-

100.00 YTL KASASI 12.880,-

656 KAMBİYO ZARARLARI 20,-

31.12.2005

100.01 € KASASI 12.800,-

100.01 € KASASI 20,-

646 KAMBİYO KARLARI 80,-

646 KAMBİYO KARLARI 20,-

2

3

10.000€ x 1,60 YTL/€

1.000€ x 1,58 YTL/€

1.000€ x 1,60 YTL/€

8.000€ x 1,61 YTL/€

8.000€ x 1,60 YTL/€

1.000€ x 0,02 YTL/€

(1,62€ - 1,60€ = 0,02€)

Page 8: 01.nakit çek hareketleri

103 VERİLEN ÇEKLER ve

ÖDEME EMİRLERİ (-)101 ALINAN ÇEKLER

NAKİT PARA YERİNE

Çek verilebilir Çek alınabilir

101 ALINAN ÇEKLER

Kendi Çeki

Müşteri Çeki

CİRO:CİRO:

İşletme kendi çekini vermek yerine daha önce bir

müşterisinden aldığı çeki de para yerine verebilir...

Page 9: 01.nakit çek hareketleri

B A

101 ALINAN ÇEK. X

....

X

101 ALINAN ÇEK.B A

ÇEK ALINIŞI ÇEK ALINIŞI Yevmiye Defteri Defteri Kebir

B A

101 ALINAN ÇEK. X

.... X

101 ALINAN ÇEK.B A

ALINAN ÇEKİN TAHSİLİ veya CİRO EDİLMESİALINAN ÇEKİN TAHSİLİ veya CİRO EDİLMESİYevmiye Defteri Defteri Kebir

Page 10: 01.nakit çek hareketleri

B A

103 VERİLEN ÇEK.(-) X

102 BANKALAR X

X

103 VER.ÇEK.(-)B A

VERİLEN ÇEKİN ÖDENMESİ (Banka tarafından)VERİLEN ÇEKİN ÖDENMESİ (Banka tarafından)Yevmiye Defteri Defteri Kebir

B A

103 VERİLEN ÇEK.(-) X

.... X

103 VER.ÇEK.(-)B A

ÇEK VERİLİŞİÇEK VERİLİŞİYevmiye Defteri Defteri Kebir

Page 11: 01.nakit çek hareketleri

..... TİCARET İŞLETMESİNİN ..... TİCARET İŞLETMESİNİN

31.12.2005 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU31.12.2005 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU

HAZIR DEĞERLER

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

103 VERİLEN ÇEKLER...(-)

20.000

10.000

5.000

10.000

(5.000)

Page 12: 01.nakit çek hareketleri

Bir A.Ş.’nin (sermaye) hisselerini temsil eden belge

Bir A.Ş.’nin borçlarını temsil eden belge

MENKUL KIYMETLER

Hisse Senedi Tahvil – Senet – Bono

Kamunun borçlarını temsil eden belge

Özel Sektör

Devlet

Page 13: 01.nakit çek hareketleri

..... ANONİM ŞİRKETİNİN ..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSUBİLANÇOSU

BORÇ

SERMAYE

1. DÖNEN VARLIKLAR

2. DURAN VARLIKLAR

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5. ÖZ KAYNAKLAR

HİSSE SENEDİHİSSE SENEDİ

TAHVİLTAHVİLSENETSENETBONOBONO

Faiz

Kar/Zarar

Page 14: 01.nakit çek hareketleri

110 HİSSE SENETLERİ111 ÖZEL KESİM

TAHVİLSENET VE BONOLARI

MENKUL KIYMETLER

Hisse Senedi Tahvil – Senet – Bono

112 KAMU KESİMİ TAHVİL

SENET VE BONOLARI

Özel Sektör

Devlet

Page 15: 01.nakit çek hareketleri

..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5. ÖZ KAYNAKLAR

TAHVİLTAHVİL

SENETSENET

BONOBONO

HİSSE SENEDİHİSSE SENEDİ

Özel

Page 16: 01.nakit çek hareketleri

..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU..... ANONİM ŞİRKETİNİN BİLANÇOSU

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5. ÖZ KAYNAKLAR

TAHVİLTAHVİL

SENETSENET

BONOBONO

HİSSE SENEDİHİSSE SENEDİ

BİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSUBİZİM ŞİRKETİN BİLANÇOSU

MENKUL KIYMETLER

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI

110 HİSSE SENETLERİ

Özel

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI

DEVLET TAHVİLİDEVLET TAHVİLİ

HAZİNE BONOSUHAZİNE BONOSU

Kamu

Page 17: 01.nakit çek hareketleri

B A

110 HİSSE SENET. X

....

X

110 HİSSE SENET.B A

HİSSE SENEDİ ALINIŞI HİSSE SENEDİ ALINIŞI Yevmiye Defteri Defteri Kebir

B A

110 HİSSE SENET. X

.... X

110 HİSSE SENET.B A

HİSSE SENEDİNİN ELDEN ÇIKARILMASIHİSSE SENEDİNİN ELDEN ÇIKARILMASIYevmiye Defteri Defteri Kebir

Page 18: 01.nakit çek hareketleri

B A

111 / 112 ...TAHVİL... X

....

X

111/112...TAHVİL...B A

TAHVİL, SENET VEYA BONO ALINIŞI TAHVİL, SENET VEYA BONO ALINIŞI Yevmiye Defteri Defteri Kebir

B A

111 / 112 ...TAHVİL... X

.... X

111/112...TAHVİL...B A

TAHVİL, SENET VEYA BONONUN ELDEN ÇIKARILMASITAHVİL, SENET VEYA BONONUN ELDEN ÇIKARILMASIYevmiye Defteri Defteri Kebir

Page 19: 01.nakit çek hareketleri

Menkul kıymetlerin alış fiyatları ile satış fiyatları arasında oluşan olumlu farklar şu hesaba kaydedilir:

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI

Menkul kıymetlerin alış fiyatları ile satış fiyatları arasında oluşan olumsuz farklar şu hesaba kaydedilir:

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

Page 20: 01.nakit çek hareketleri

Tahvillerden elde edilen faiz gelirleri şu hesaba kaydedilir:

642 FAİZ GELİRLERİ642 FAİZ GELİRLERİ

Hisse Senetlerinden elde edilen temettü gelirleri (kar payları) şu hesaba kaydedilir:

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

Page 21: 01.nakit çek hareketleri

UYGULAMA - 6

NAKİT HAREKETLERİ

(Sayfa 17)

Page 22: 01.nakit çek hareketleri

BB AA

153 TİCARİ MALLAR 15.000 1

103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ (-) 15.000

101 ALINAN ÇEKLER 15.000

600 YURT İÇİ SATIŞLAR 15.000

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 5.000

153 TİCARİ MALLAR 5.000

102 BANKALAR 15.000

101 ALINAN ÇEKLER 15.000

100 KASA 10.000

102 BANKALAR 10.000

100 KASA 02 Dolar Kasası 1.400

1.400 100 KASA 00 Lira Kasası

110 HİSSE SENETLERİ 50.000

100 KASA 50.000

2a

2b

3

4

5

6

Page 23: 01.nakit çek hareketleri

BB AA

103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ (-)

15.000 7

102 BANKALAR 15.000

102 BANKALAR

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)

20.000

5.000

110 HİSSE SENETLERİ 25.000

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET BONOLARI 10.000

102 BANKALAR 10.000

100 KASA 11.500

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET BONOLARI

642 FAİZ GELİRLERİ

10.000

1.500

8

9

10

100 KASA 00 Lira Kasası 750

700 100 KASA 02 Dolar Kasası

646 KAMBİYO KARLARI 50

11

Page 24: 01.nakit çek hareketleri

BAYRAMDAN SONRAKİ HAFTA...

DERS KONUSU (Teorik Kitap):

Ticari Mal Hareketleri

ÖDEV (Uygulama Kitabı):

Ticari Mal Hareketleriyle İlgili Uygulama

hepinize hayırlı bayramlar

gözlerinizden öpüyorum...