of 7 /7
Nakit Mila

Nakit Mila Prezentacija

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nakit Mila Prezentacija

NakitMila

Page 2: Nakit Mila Prezentacija

Nakit MILA Nakit MILA

2 3

O nama

Kaoupečatljivmodnidetalj,nakitjasnodefinišeioslikavaglamuroznu,sofisticiranu,otmenuilinežnupriroduonogakoganosi.Opredelitisezaunikatnihandmadenakitznačiosiguratijedinstvenostioriginalnostovogmodnogdetaljaaliuključujeisamosvestdajekreiranisključivopremanašimželjamaipotrebama.

NakitMilapostojinatržištuodoktobra2012.godineizakratkovremejepobraosimpatijenežnijegpolaunašojzemljiiregionu.Izanjegastojikreativnidvojac–sestreMilaiŽeljka.

Prvobitnaidejadasekreirazaužikrugprijatelja,zahvaljujućiupravonjihovojpodršci,preporukamaiekspanzijinadruštvenimmrežama,preraslojebrzouneštoviše.

Eksperimentisanje sa različitimformama,oblicima,bojama imaterijalimarezultovaloješirokimspektromoriginalnognakitakojijeobuhvataoogrlice,narukvice,pojaseve,minđuše,trakezakosu,broševeipakovanja.

Prednostuodnosunadrugeproizvođačenakitajesteutomeštoseulaževelikitrudkakobisedaoličnipečatonomeštoseizradjujeipritomenepreuzimaničijistil.Velikapažnjasepoklanjatomedasvakikomadnakitabudekvalitetnoizveden,aliistovremenoicenovnopristupačan.

Uborbizasvojupozicijuuvirtuelnommodnomsvetu,rukovodimoseuvažavanjempotrebaiželjakupaca,poštovanjemrokova,učestalimnagrađivanjemnajvernijihkoris-nikaistalnimosvežavanjemasortimana.

Asortiman

NARUKVICE

OGRLICE

UKRASIZADEVOJAČKEVEČERI

POJASEVI

BROŠEVI

PAKOVANJA

MINĐUŠE

TRAKEIRAIFOVIZAKOSU

Page 3: Nakit Mila Prezentacija

Nakit MILA Nakit MILA

4 5

Narukvice Ogrlice MILA

Page 4: Nakit Mila Prezentacija

Nakit MILA Nakit MILA

6 7

Ogrlice ŽELJKA Ukrasi za devojačke večeri i rođendane

Page 5: Nakit Mila Prezentacija

Nakit MILA Nakit MILA

8 9

Pojasevi Broševi

Pakovanja

Page 6: Nakit Mila Prezentacija

Nakit MILA Nakit MILA

10 11

Minđuše Trake i raifovi za kosu

Page 7: Nakit Mila Prezentacija

Nakit MILA

12

KONTAKT

[email protected]

www.facebook.com/milanakit.mamuzic

Mila + 381 64 27 464 00

Željka SRB +381 64 287 11 97

Željka BiH +387 66 00 32 23