Click here to load reader

01 GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA · Saobracajni znakovi Bilbord Ostali objekti Stepenice Trafika (kiosk) Drvena ograda na zidu Zid od naslaganog kamena Objekat (rusevina) Kanalizacione

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01 GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA · Saobracajni znakovi Bilbord Ostali objekti Stepenice Trafika...

 • 6 603

  200

  4

  699

  600

  6 603

  200

  4

  699

  400

  6 603

  200

  4

  699

  400

  1999

  5479

  5480

  2209

  2206

  2633

  2208

  2207

  4

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  2

  3

  5

  6

  1

  39

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  Meters

  0 50 100

  01 GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA SAGRANICOM ZAHVATA

  list broj: naziv priloga: razmjera:

  1:1000

  odgovorni planer: datum:

  DUP "ČEPURCI" - DIO

  naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

  L E G E N D A :

  Stambeni objekat

  Objekat u privredi

  Objekat u izgradnji

  Terasa nadkrivena

  Terasa otkrivena

  Zicana ograda

  Zid kao ograda

  Gvozdena ograda na zidu

  Ziva ograda

  Zicana ograda na zidu

  Saobracajni znakovi

  Bilbord

  Semafor

  Ostali objekti

  Stepenice

  Trafika (kiosk)

  Drvena ograda na zidu

  Zid od naslaganog kamena

  Objekat (rusevina)R

  Kanalizacione šahteUlicna rasvjeta

  Kontrolni centar

  Slivnik

  Spomenik

  Drveni elektro stub

  Betonski elektro stub

  Trafo betonski

  Dalekovod gvozdeni

  Bunar

  Livada, travnjak

  Cesma

  PTT Stub

  Elektricna kutija

  El. stub kontaktne mreze

  Hidrant nadzemni

  Gvozdeni elektro stub

  Vodovodni saht

  Mješovita retka šuma

  Granica plana

  PTT

  B

  Obra Konzorcijum WINSOFT i CAU (Centar za arhitekturu i urbanizam)odgovorni projektant za izradu geodetskih podloga:

  .geodezije(lic. br. 01-11/3)

  Koordinate prelomnih tačaka granice zahvata plana

  Veza listova

  6K5_36_9

  6K5_36_12

  6K5_37_7

  6K5_37_10

  6

  602

  800

  4

  699

  300

  6

  602

  900

  6

  603

  000

  6

  603

  100

  6

  603

  200

  6

  603

  300

  6

  603

  400

  6

  603

  500

  6

  603

  600

  6

  603

  700

  4

  699

  400

  4

  699

  500

  4

  699

  600

  4

  699

  700

  6

  602

  800

  6

  602

  900

  6

  603

  000

  6

  603

  100

  6

  603

  200

  6

  603

  300

  6

  603

  400

  6

  603

  500

  6

  603

  600

  6

  603

  700

  4

  699

  300

  4

  699

  400

  4

  699

  500

  4

  699

  600

  4

  699

  700

  Površina zahvata: 188148,43 m

  2

  .(lic. br. 01-58/6)

  OPšTINA PODGORICAK.O. PODGORICA III

  GLAVNI GRADPODGORICA

  FAZA - PLAN

  IX 2018

  Odluka o dono nju Detaljnog urbanističkog plana “Čepurci-dio”

  Broj odluke: 02-030/18-712

  Podgorica, 12. septembra 2018. godine.

  PREDSJEDNIK NE:

  Dr Đorđe Suhih

  ________________________________

  AutoCAD SHX Text22.96

  AutoCAD SHX Text23.04

  AutoCAD SHX Text22.91

  AutoCAD SHX Text23.39

  AutoCAD SHX Text22.87

  AutoCAD SHX Text23.4

  AutoCAD SHX Text22.74

  AutoCAD SHX Text36.83

  AutoCAD SHX Text22.76

  AutoCAD SHX Text24.62

  AutoCAD SHX Text22.72

  AutoCAD SHX Text39.93

  AutoCAD SHX Text39.93

  AutoCAD SHX Text40.91

  AutoCAD SHX Text31.95

  AutoCAD SHX Text37.36

  AutoCAD SHX Text23.55

  AutoCAD SHX Text23.28

  AutoCAD SHX Text39.75

  AutoCAD SHX Text39.56

  AutoCAD SHX Text39.76

  AutoCAD SHX Text39.53

  AutoCAD SHX Text39.58

  AutoCAD SHX Text39.74

  AutoCAD SHX Text39.87

  AutoCAD SHX Text39.25

  AutoCAD SHX Text39.16

  AutoCAD SHX Text39.05

  AutoCAD SHX Text39.4

  AutoCAD SHX Text39.33

  AutoCAD SHX Text39.21

  AutoCAD SHX Text39.91

  AutoCAD SHX Text39.83

  AutoCAD SHX Text37.12

  AutoCAD SHX Text38.72

  AutoCAD SHX Text38.91

  AutoCAD SHX Text38.37

  AutoCAD SHX Text39.34

  AutoCAD SHX Text38.47

  AutoCAD SHX Text40.07

  AutoCAD SHX Text39.78

  AutoCAD SHX Text39.99

  AutoCAD SHX Text39.98

  AutoCAD SHX Text40.08

  AutoCAD SHX Text40.08

  AutoCAD SHX Text40.29

  AutoCAD SHX Text40.09

  AutoCAD SHX Text40.36

  AutoCAD SHX Text39.31

  AutoCAD SHX Text39.38

  AutoCAD SHX Text38.65

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text40.15

  AutoCAD SHX Text39.12

  AutoCAD SHX Text39.42

  AutoCAD SHX Text39.67

  AutoCAD SHX Text39.31

  AutoCAD SHX Text39.82

  AutoCAD SHX Text38.88

  AutoCAD SHX Text38.31

  AutoCAD SHX Text36.12

  AutoCAD SHX Text37.27

  AutoCAD SHX Text32.8

  AutoCAD SHX Text37.56

  AutoCAD SHX Text36.85

  AutoCAD SHX Text33.94

  AutoCAD SHX Text36.38

  AutoCAD SHX Text38.74

  AutoCAD SHX Text38.05

  AutoCAD SHX Text38.91

  AutoCAD SHX Text38.33

  AutoCAD SHX Text39.15

  AutoCAD SHX Text32.09

  AutoCAD SHX Text34.92

  AutoCAD SHX Text23.19

  AutoCAD SHX Text23.1

  AutoCAD SHX Text24.05

  AutoCAD SHX Text38.27

  AutoCAD SHX Text35.27

  AutoCAD SHX Text37.62

  AutoCAD SHX Text37.76

  AutoCAD SHX Text37.3

  AutoCAD SHX Text37.33

  AutoCAD SHX Text39.45

  AutoCAD SHX Text37.78

  AutoCAD SHX Text37.55

  AutoCAD SHX Text37.53

  AutoCAD SHX Text40.15

  AutoCAD SHX Text40.31

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.36

  AutoCAD SHX Text40.28

  AutoCAD SHX Text40.2

  AutoCAD SHX Text40.26

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text39.45

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text39.45

  AutoCAD SHX Text39.79

  AutoCAD SHX Text39.63

  AutoCAD SHX Text39.57

  AutoCAD SHX Text39.67

  AutoCAD SHX Text39.77

  AutoCAD SHX Text40.21

  AutoCAD SHX Text39.89

  AutoCAD SHX Text40.77

  AutoCAD SHX Text40.78

  AutoCAD SHX Text39.78

  AutoCAD SHX Text39.99

  AutoCAD SHX Text39.74

  AutoCAD SHX Text39.91

  AutoCAD SHX Text40.05

  AutoCAD SHX Text40.4

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.31

  AutoCAD SHX Text39.09

  AutoCAD SHX Text39.84

  AutoCAD SHX Text39.93

  AutoCAD SHX Text39.59

  AutoCAD SHX Text40.34

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text40.29

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.26

  AutoCAD SHX Text40.08

  AutoCAD SHX Text40.09

  AutoCAD SHX Text40.09

  AutoCAD SHX Text40.05

  AutoCAD SHX Text40.26

  AutoCAD SHX Text40.14

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.15

  AutoCAD SHX Text40.26

  AutoCAD SHX Text40.25

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.67

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.69

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.59

  AutoCAD SHX Text40.29

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.32

  AutoCAD SHX Text40.32

  AutoCAD SHX Text40.37

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text41.06

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.57

  AutoCAD SHX Text40.7

  AutoCAD SHX Text40.8

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.18

  AutoCAD SHX Text41.3

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text40.65

  AutoCAD SHX Text41.47

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.23

  AutoCAD SHX Text39.45

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text40.82

  AutoCAD SHX Text41.06

  AutoCAD SHX Text40.23

  AutoCAD SHX Text40.35

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.6

  AutoCAD SHX Text40.88

  AutoCAD SHX Text40.62

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text41.44

  AutoCAD SHX Text40.64

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.6

  AutoCAD SHX Text41.67

  AutoCAD SHX Text41.97

  AutoCAD SHX Text42.17

  AutoCAD SHX Text42.64

  AutoCAD SHX Text41.76

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.15

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text44.36

  AutoCAD SHX Text43.52

  AutoCAD SHX Text42.6

  AutoCAD SHX Text41.9

  AutoCAD SHX Text41.62

  AutoCAD SHX Text41.14

  AutoCAD SHX Text43.47

  AutoCAD SHX Text42.55

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text41.55

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text42.87

  AutoCAD SHX Text41.67

  AutoCAD SHX Text41.5

  AutoCAD SHX Text41.19

  AutoCAD SHX Text41.79

  AutoCAD SHX Text41.11

  AutoCAD SHX Text40.66

  AutoCAD SHX Text41.09

  AutoCAD SHX Text41.11

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text41.11

  AutoCAD SHX Text41.11

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.1

  AutoCAD SHX Text40.7

  AutoCAD SHX Text40.24

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.05

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.2

  AutoCAD SHX Text40.86

  AutoCAD SHX Text41.86

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text40.94

  AutoCAD SHX Text40.77

  AutoCAD SHX Text40.72

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.05

  AutoCAD SHX Text40.34

  AutoCAD SHX Text44.38

  AutoCAD SHX Text42.42

  AutoCAD SHX Text41.83

  AutoCAD SHX Text41.58

  AutoCAD SHX Text41.86

  AutoCAD SHX Text41.62

  AutoCAD SHX Text41.3

  AutoCAD SHX Text42.15

  AutoCAD SHX Text40.32

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.2

  AutoCAD SHX Text40.71

  AutoCAD SHX Text40.7

  AutoCAD SHX Text40.68

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.82

  AutoCAD SHX Text40.73

  AutoCAD SHX Text40.77

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text40.61

  AutoCAD SHX Text40.62

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text39.94

  AutoCAD SHX Text40.26

  AutoCAD SHX Text40.9

  AutoCAD SHX Text40.02

  AutoCAD SHX Text39.79

  AutoCAD SHX Text39.91

  AutoCAD SHX Text40.08

  AutoCAD SHX Text39.96

  AutoCAD SHX Text40.06

  AutoCAD SHX Text39.19

  AutoCAD SHX Text40.60

  AutoCAD SHX Text40.71

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text42.33

  AutoCAD SHX Text39.48

  AutoCAD SHX Text39.48

  AutoCAD SHX Text39.67

  AutoCAD SHX Text39.37

  AutoCAD SHX Text39.46

  AutoCAD SHX Text39.71

  AutoCAD SHX Text40.01

  AutoCAD SHX Text39.34

  AutoCAD SHX Text39.28

  AutoCAD SHX Text39.93

  AutoCAD SHX Text38.93

  AutoCAD SHX Text41.72

  AutoCAD SHX Text40.68

  AutoCAD SHX Text40.15

  AutoCAD SHX Text43.15

  AutoCAD SHX Text44.65

  AutoCAD SHX Text44.76

  AutoCAD SHX Text42.34

  AutoCAD SHX Text42.75

  AutoCAD SHX Text44.75

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text34.5

  AutoCAD SHX Text34

  AutoCAD SHX Text33.5

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text32.5

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text37.5

  AutoCAD SHX Text37

  AutoCAD SHX Text36.5

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text35.5

  AutoCAD SHX Text38.5

  AutoCAD SHX Text39

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text37.5

  AutoCAD SHX Text37

  AutoCAD SHX Text36.5

  AutoCAD SHX Text36

  AutoCAD SHX Text35.5

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text41

  AutoCAD SHX Text42

  AutoCAD SHX Text40.5

  AutoCAD SHX Text49

  AutoCAD SHX Text48

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text46

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text44

  AutoCAD SHX Text43

  AutoCAD SHX Text42

  AutoCAD SHX Text41

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text55

  AutoCAD SHX Text45

  AutoCAD SHX Text40

  AutoCAD SHX Text39.5

  AutoCAD SHX Text48

  AutoCAD SHX Text49

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text48

  AutoCAD SHX Text52

  AutoCAD SHX Text51

  AutoCAD SHX Text3182

  AutoCAD SHX Text3183

  AutoCAD SHX Text3187/5

  AutoCAD SHX Text3187/4

  AutoCAD SHX Text3187/3

  AutoCAD SHX Text3187/2

  AutoCAD SHX Text3186

  AutoCAD SHX Text3185

  AutoCAD SHX Text72

  AutoCAD SHX Text75

  AutoCAD SHX Text70

  AutoCAD SHX Text69

  AutoCAD SHX Text65

  AutoCAD SHX Text62

  AutoCAD SHX Text73

  AutoCAD SHX Text81

  AutoCAD SHX Text66

  AutoCAD SHX Text67

  AutoCAD SHX Text57

  AutoCAD SHX Text58

  AutoCAD SHX Text60

  AutoCAD SHX Text76

  AutoCAD SHX Text77

  AutoCAD SHX Text68

  AutoCAD SHX Text49

  AutoCAD SHX Text3452/6

  AutoCAD SHX Text3452/5

  AutoCAD SHX Text52

  AutoCAD SHX Text55

  AutoCAD SHX Text54

  AutoCAD SHX Text53

  AutoCAD SHX Text113/3

  AutoCAD SHX Text74

  AutoCAD SHX Text79

  AutoCAD SHX Text80

  AutoCAD SHX Text3455

  AutoCAD SHX Text48

  AutoCAD SHX Text47

  AutoCAD SHX Text50

  AutoCAD SHX Text51

  AutoCAD SHX Text64

  AutoCAD SHX Text63

  AutoCAD SHX Text56

  AutoCAD SHX Text61

  AutoCAD SHX Text59

  AutoCAD SHX Text3453

  AutoCAD SHX Text3456

  AutoCAD SHX Text3906/29

  AutoCAD SHX Text3458/1

  AutoCAD SHX Text3906/4

  AutoCAD SHX Text3457

  AutoCAD SHX Text3459

  AutoCAD SHX Text3473

  AutoCAD SHX Text113/2

  AutoCAD SHX Text34/1

  AutoCAD SHX Text41/1

  AutoCAD SHX Text38

  AutoCAD SHX Text40/3

  AutoCAD SHX Text40/2

  AutoCAD SHX Text39

  AutoCAD SHX Text24

  AutoCAD SHX Text15

  AutoCAD SHX Text26

  AutoCAD SHX Text18

  AutoCAD SHX Text17

  AutoCAD SHX Text23

  AutoCAD SHX Text25

  AutoCAD SHX Text10

  AutoCAD SHX Text36/2

  AutoCAD SHX Text35

  AutoCAD SHX Text33

  AutoCAD SHX Text13

  AutoCAD SHX Text34/2

  AutoCAD SHX Text41/2

  AutoCAD SHX Text42/1

  AutoCAD SHX Text37

  AutoCAD SHX Text40/1

  AutoCAD SHX Text14

  AutoCAD SHX Text16

  AutoCAD SHX Text36/1

  AutoCAD SHX Text32

  AutoCAD SHX Text31/2

  AutoCAD SHX Text31/1

  AutoCAD SHX Text29

  AutoCAD SHX Text30

  AutoCAD SHX Text21

  AutoCAD SHX Text22

  AutoCAD SHX Text20

  AutoCAD SHX Text19

  AutoCAD SHX Text42/2

  AutoCAD SHX Text28

  AutoCAD SHX Text12

  AutoCAD SHX Text45/1

  AutoCAD SHX Text41/4

  AutoCAD SHX Text113/6

  AutoCAD SHX Text46

  AutoCAD SHX Text44

  AutoCAD SHX Text45/2

  AutoCAD SHX Text3506

  AutoCAD SHX Text41/3

  AutoCAD SHX Text3569/5

  AutoCAD SHX Text3522/2

  AutoCAD SHX Text3525

  AutoCAD SHX Text3527

  AutoCAD SHX Text3530/10

  AutoCAD SHX Text3526

  AutoCAD SHX Text3523

  AutoCAD SHX Text3519

  AutoCAD SHX Text3538

  AutoCAD SHX Text3552

  AutoCAD SHX Text3524

  AutoCAD SHX Text3553

  AutoCAD SHX Text3551

  AutoCAD SHX Text3520

  AutoCAD SHX Text3539

  AutoCAD SHX Text3540

  AutoCAD SHX Text3522/1

  AutoCAD SHX Text11

  AutoCAD SHX Text3521

  AutoCAD SHX Text113/2

  AutoCAD SHX Text3533/3

  AutoCAD SHX Text3533/2

  AutoCAD SHX Text3529/3

  AutoCAD SHX Text3533/1

  AutoCAD SHX Text3528

  AutoCAD SHX Text3558

  AutoCAD SHX Text3559

  AutoCAD SHX Text3548

  AutoCAD SHX Text3544

  AutoCAD SHX Text3543

  AutoCAD SHX Text3545

  AutoCAD SHX Text3546

  AutoCAD SHX Text3550

  AutoCAD SHX Text3542

  AutoCAD SHX Text3541/2

  AutoCAD SHX Text3541/1

  AutoCAD SHX Text3531

  AutoCAD SHX Text3537

  AutoCAD SHX Text3536

  AutoCAD SHX Text3532

  AutoCAD SHX Text3549

  AutoCAD SHX Text3547

  AutoCAD SHX Text3554

  AutoCAD SHX Text3555

  AutoCAD SHX Text3565

  AutoCAD SHX Text3535

  AutoCAD SHX Text3561

  AutoCAD SHX Text3567/1

  AutoCAD SHX Text3569/1

  AutoCAD SHX Text3564

  AutoCAD SHX Text3560/2

  AutoCAD SHX Text3534/2

  AutoCAD SHX Text3534/3

  AutoCAD SHX Text3569/9

  AutoCAD SHX Text3485

  AutoCAD SHX Text3484

  AutoCAD SHX Text3816/4

  AutoCAD SHX Text3516

  AutoCAD SHX Text3517

  AutoCAD SHX Text3518

  AutoCAD SHX Text3512

  AutoCAD SHX Text3507

  AutoCAD SHX Text3508

  AutoCAD SHX Text3490

  AutoCAD SHX Text3477

  AutoCAD SHX Text3482

  AutoCAD SHX Text3817

  AutoCAD SHX Text3819

  AutoCAD SHX Text3486

  AutoCAD SHX Text3483

  AutoCAD SHX Text3487

  AutoCAD SHX Text3488

  AutoCAD SHX Text3489

  AutoCAD SHX Text3491

  AutoCAD SHX Text3478

  AutoCAD SHX Text3479

  AutoCAD SHX Text3476/2

  AutoCAD SHX Text3480

  AutoCAD SHX Text3493

  AutoCAD SHX Text3494/3

  AutoCAD SHX Text3494/5

  AutoCAD SHX Text3494/1

  AutoCAD SHX Text3496/2

  AutoCAD SHX Text5474

  AutoCAD SHX Text3494/4

  AutoCAD SHX Text3495/3

  AutoCAD SHX Text3495/2

  AutoCAD SHX Text3476/1

  AutoCAD SHX Text3494/2

  AutoCAD SHX Text3515

  AutoCAD SHX Text3514

  AutoCAD SHX Text3557/1

  AutoCAD SHX Text3556

  AutoCAD SHX Text3557/2

  AutoCAD SHX Text3513

  AutoCAD SHX Text3560/1

  AutoCAD SHX Text3566

  AutoCAD SHX Text3562

  AutoCAD SHX Text3568/2

  AutoCAD SHX Text3563

  AutoCAD SHX Text3903

  AutoCAD SHX Text3458/2

  AutoCAD SHX Text3905

  AutoCAD SHX Text3465

  AutoCAD SHX Text3466

  AutoCAD SHX Text3462

  AutoCAD SHX Text3460

  AutoCAD SHX Text3467

  AutoCAD SHX Text3461

  AutoCAD SHX Text3463

  AutoCAD SHX Text3470

  AutoCAD SHX Text3464

  AutoCAD SHX Text3471

  AutoCAD SHX Text3904

  AutoCAD SHX Text3902

  AutoCAD SHX Text3901

  AutoCAD SHX Text3468

  AutoCAD SHX Text3469

  AutoCAD SHX Text3894

  AutoCAD SHX Text3899

  AutoCAD SHX Text3900

  AutoCAD SHX Text3505

  AutoCAD SHX Text3475

  AutoCAD SHX Text3898

  AutoCAD SHX TextS T I J E N E

  AutoCAD SHX TextS T I J E N E

  AutoCAD SHX TextF. K. "Z A B J E L O"

  AutoCAD SHX TextS T A D I O N

  AutoCAD SHX Text40.66

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.52

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.72

  AutoCAD SHX Text40.31

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.59

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.40

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.57

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.52

  AutoCAD SHX Text40.60

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.35

  AutoCAD SHX Text40.36

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.66

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.52

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.27

  AutoCAD SHX Text40.28

  AutoCAD SHX Text40.31

  AutoCAD SHX Text40.32

  AutoCAD SHX Text40.33

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.33

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.29

  AutoCAD SHX Text40.35

  AutoCAD SHX Text40.35

  AutoCAD SHX Text40.32

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.29

  AutoCAD SHX Text40.28

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.72

  AutoCAD SHX Text40.27

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.31

  AutoCAD SHX Text40.42

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.59

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.53

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.43

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.40

  AutoCAD SHX Text40.49

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.55

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.57

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.52

  AutoCAD SHX Text40.60

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.35

  AutoCAD SHX Text40.36

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text40.75

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.86

  AutoCAD SHX Text40.83

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text40.78

  AutoCAD SHX Text40.82

  AutoCAD SHX Text40.76

  AutoCAD SHX Text40.72

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.76

  AutoCAD SHX Text40.80

  AutoCAD SHX Text40.78

  AutoCAD SHX Text40.83

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.69

  AutoCAD SHX Text40.70

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.69

  AutoCAD SHX Text40.71

  AutoCAD SHX Text40.73

  AutoCAD SHX Text40.71

  AutoCAD SHX Text40.66

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.62

  AutoCAD SHX Text40.58

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.59

  AutoCAD SHX Text40.62

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.70

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text40.75

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.86

  AutoCAD SHX Text40.83

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text40.78

  AutoCAD SHX Text40.82

  AutoCAD SHX Text40.76

  AutoCAD SHX Text40.72

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.76

  AutoCAD SHX Text40.80

  AutoCAD SHX Text40.78

  AutoCAD SHX Text40.83

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.69

  AutoCAD SHX Text40.70

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.69

  AutoCAD SHX Text40.71

  AutoCAD SHX Text40.73

  AutoCAD SHX Text40.71

  AutoCAD SHX Text40.66

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.63

  AutoCAD SHX Text40.62

  AutoCAD SHX Text40.58

  AutoCAD SHX Text40.54

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text40.59

  AutoCAD SHX Text40.62

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.44

  AutoCAD SHX Text40.50

  AutoCAD SHX Text40.51

  AutoCAD SHX Text40.70

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.41

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text40.75

  AutoCAD SHX Text40.74

  AutoCAD SHX Text40.86

  AutoCAD SHX Text40.83

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text40.78

  AutoCAD SHX Text41.75

  AutoCAD SHX Text41.76

  AutoCAD SHX Text40.75

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.07

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.63

  AutoCAD SHX Text41.58

  AutoCAD SHX Text41.57

  AutoCAD SHX Text41.59

  AutoCAD SHX Text41.70

  AutoCAD SHX Text41.52

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.52

  AutoCAD SHX Text40.94

  AutoCAD SHX Text41.70

  AutoCAD SHX Text41.72

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.56

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.52

  AutoCAD SHX Text41.59

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.47

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.65

  AutoCAD SHX Text41.75

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text41.74

  AutoCAD SHX Text41.62

  AutoCAD SHX Text41.65

  AutoCAD SHX Text41.59

  AutoCAD SHX Text41.57

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.43

  AutoCAD SHX Text41.66

  AutoCAD SHX Text41.87

  AutoCAD SHX Text41.56

  AutoCAD SHX Text41.61

  AutoCAD SHX Text41.73

  AutoCAD SHX Text41.69

  AutoCAD SHX Text41.78

  AutoCAD SHX Text41.95

  AutoCAD SHX Text41.92

  AutoCAD SHX Text41.84

  AutoCAD SHX Text41.80

  AutoCAD SHX Text41.81

  AutoCAD SHX Text41.73

  AutoCAD SHX Text41.69

  AutoCAD SHX Text42.04

  AutoCAD SHX Text42.03

  AutoCAD SHX Text41.79

  AutoCAD SHX Text41.91

  AutoCAD SHX Text41.92

  AutoCAD SHX Text41.93

  AutoCAD SHX Text42.04

  AutoCAD SHX Text42.23

  AutoCAD SHX Text42.28

  AutoCAD SHX Text42.35

  AutoCAD SHX Text42.20

  AutoCAD SHX Text42.15

  AutoCAD SHX Text42.12

  AutoCAD SHX Text42.08

  AutoCAD SHX Text42.00

  AutoCAD SHX Text42.16

  AutoCAD SHX Text42.37

  AutoCAD SHX Text42.13

  AutoCAD SHX Text42.27

  AutoCAD SHX Text42.29

  AutoCAD SHX Text42.34

  AutoCAD SHX Text42.39

  AutoCAD SHX Text42.63

  AutoCAD SHX Text42.67

  AutoCAD SHX Text42.57

  AutoCAD SHX Text42.53

  AutoCAD SHX Text42.52

  AutoCAD SHX Text42.37

  AutoCAD SHX Text42.35

  AutoCAD SHX Text42.52

  AutoCAD SHX Text42.89

  AutoCAD SHX Text42.53

  AutoCAD SHX Text42.56

  AutoCAD SHX Text42.76

  AutoCAD SHX Text42.81

  AutoCAD SHX Text42.88

  AutoCAD SHX Text42.97

  AutoCAD SHX Text42.88

  AutoCAD SHX Text42.98

  AutoCAD SHX Text42.84

  AutoCAD SHX Text42.75

  AutoCAD SHX Text43.16

  AutoCAD SHX Text43.06

  AutoCAD SHX Text43.09

  AutoCAD SHX Text42.95

  AutoCAD SHX Text42.86

  AutoCAD SHX Text50.15

  AutoCAD SHX Text47.25

  AutoCAD SHX Text47.50

  AutoCAD SHX Text47.03

  AutoCAD SHX Text43.84

  AutoCAD SHX Text43.82

  AutoCAD SHX Text44.17

  AutoCAD SHX Text43.83

  AutoCAD SHX Text43.89

  AutoCAD SHX Text43.85

  AutoCAD SHX Text43.81

  AutoCAD SHX Text43.39

  AutoCAD SHX Text43.37

  AutoCAD SHX Text43.35

  AutoCAD SHX Text43.49

  AutoCAD SHX Text43.22

  AutoCAD SHX Text43.22

  AutoCAD SHX Text43.02

  AutoCAD SHX Text42.96

  AutoCAD SHX Text43.97

  AutoCAD SHX Text43.92

  AutoCAD SHX Text43.92

  AutoCAD SHX Text43.9867

  AutoCAD SHX Text44.4781

  AutoCAD SHX Text44.77

  AutoCAD SHX Text44.72

  AutoCAD SHX Text44.68

  AutoCAD SHX Text44.79

  AutoCAD SHX Text45.99

  AutoCAD SHX Text45.70

  AutoCAD SHX Text45.54

  AutoCAD SHX Text45.52

  AutoCAD SHX Text45.62

  AutoCAD SHX Text46.46

  AutoCAD SHX Text47.30

  AutoCAD SHX Text46.72

  AutoCAD SHX Text46.65

  AutoCAD SHX Text46.77

  AutoCAD SHX Text47.57

  AutoCAD SHX Text47.56

  AutoCAD SHX Text47.66

  AutoCAD SHX Text47.99

  AutoCAD SHX Text48.65

  AutoCAD SHX Text48.37

  AutoCAD SHX Text48.23

  AutoCAD SHX Text48.07

  AutoCAD SHX Text48.60

  AutoCAD SHX Text49.02

  AutoCAD SHX Text49.13

  AutoCAD SHX Text45.09

  AutoCAD SHX Text45.45

  AutoCAD SHX Text47.38

  AutoCAD SHX Text49.53

  AutoCAD SHX Text49.78

  AutoCAD SHX Text49.83

  AutoCAD SHX Text49.71

  AutoCAD SHX Text49.92

  AutoCAD SHX Text50.07

  AutoCAD SHX Text50.30

  AutoCAD SHX Text50.28

  AutoCAD SHX Text50.08

  AutoCAD SHX Text49.78

  AutoCAD SHX Text53.56

  AutoCAD SHX Text53.69

  AutoCAD SHX Text53.64

  AutoCAD SHX Text52.85

  AutoCAD SHX Text53.79

  AutoCAD SHX Text53.81

  AutoCAD SHX Text53.27

  AutoCAD SHX Text52.20

  AutoCAD SHX Text50.62

  AutoCAD SHX Text50.12

  AutoCAD SHX Text50.06

  AutoCAD SHX Text50.35

  AutoCAD SHX Text51.28

  AutoCAD SHX Text52.80

  AutoCAD SHX Text52.98

  AutoCAD SHX Text52.79

  AutoCAD SHX Text52.38

  AutoCAD SHX Text53.22

  AutoCAD SHX Text51.94

  AutoCAD SHX Text50.47

  AutoCAD SHX Text51.28

  AutoCAD SHX Text52.55

  AutoCAD SHX Text51.22

  AutoCAD SHX Text51.29

  AutoCAD SHX Text53.41

  AutoCAD SHX Text54.74

  AutoCAD SHX Text52.92

  AutoCAD SHX Text52.92

  AutoCAD SHX Text50.63

  AutoCAD SHX Text50.17

  AutoCAD SHX Text49.98

  AutoCAD SHX Text50.60

  AutoCAD SHX Text49.27

  AutoCAD SHX Text49.29

  AutoCAD SHX Text49.37

  AutoCAD SHX Text49.28

  AutoCAD SHX Text49.19

  AutoCAD SHX Text49.27

  AutoCAD SHX Text49.30

  AutoCAD SHX Text49.25

  AutoCAD SHX Text49.29

  AutoCAD SHX Text49.34

  AutoCAD SHX Text49.60

  AutoCAD SHX Text49.39

  AutoCAD SHX Text49.32

  AutoCAD SHX Text49.40

  AutoCAD SHX Text49.30

  AutoCAD SHX Text49.27

  AutoCAD SHX Text49.35

  AutoCAD SHX Text49.95

  AutoCAD SHX Text50.04

  AutoCAD SHX Text49.29

  AutoCAD SHX Text49.27

  AutoCAD SHX Text49.41

  AutoCAD SHX Text48.98

  AutoCAD SHX Text48.91

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.04

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.08

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.37

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.57

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.18

  AutoCAD SHX Text40.99

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.27

  AutoCAD SHX Text41.05

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.32

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.15

  AutoCAD SHX Text41.19

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.30

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.41

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.04

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.08

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.37

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.57

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.18

  AutoCAD SHX Text40.99

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.27

  AutoCAD SHX Text41.05

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.32

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.15

  AutoCAD SHX Text41.19

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.30

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.41

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.06

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.32

  AutoCAD SHX Text41.21

  AutoCAD SHX Text41.19

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text40.99

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.13

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.32

  AutoCAD SHX Text41.37

  AutoCAD SHX Text41.25

  AutoCAD SHX Text41.23

  AutoCAD SHX Text41.21

  AutoCAD SHX Text41.15

  AutoCAD SHX Text41.13

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.04

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.08

  AutoCAD SHX Text41.23

  AutoCAD SHX Text41.27

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.31

  AutoCAD SHX Text41.05

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.37

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.63

  AutoCAD SHX Text41.65

  AutoCAD SHX Text41.47

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.52

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.44

  AutoCAD SHX Text41.44

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.41

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.42

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.37

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.43

  AutoCAD SHX Text41.58

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.43

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.41

  AutoCAD SHX Text41.44

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.57

  AutoCAD SHX Text41.48

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text40.81

  AutoCAD SHX Text40.92

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text40.96

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text41.12

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.18

  AutoCAD SHX Text40.99

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text41.03

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.27

  AutoCAD SHX Text41.05

  AutoCAD SHX Text40.98

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.36

  AutoCAD SHX Text41.32

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text41.15

  AutoCAD SHX Text41.19

  AutoCAD SHX Text41.29

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.40

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text41.10

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.51

  AutoCAD SHX Text40.79

  AutoCAD SHX Text40.56

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.30

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.49

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.41

  AutoCAD SHX Text41.33

  AutoCAD SHX Text41.53

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text41.54

  AutoCAD SHX Text51.55

  AutoCAD SHX Text52.72

  AutoCAD SHX Text52.83

  AutoCAD SHX Text52.60

  AutoCAD SHX Text48.93

  AutoCAD SHX Text49.23

  AutoCAD SHX Text51.32

  AutoCAD SHX Text49.78

  AutoCAD SHX Text50.36

  AutoCAD SHX Text50.29

  AutoCAD SHX Text50.22

  AutoCAD SHX Text51.19

  AutoCAD SHX Text52.62

  AutoCAD SHX Text51.63

  AutoCAD SHX Text51.06

  AutoCAD SHX Text51.02

  AutoCAD SHX Text50.77

  AutoCAD SHX Text51.36

  AutoCAD SHX Text50.95

  AutoCAD SHX Text52.73

  AutoCAD SHX Text52.73

  AutoCAD SHX Text52.52

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Textul. 8. marta

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text8. MARTA

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text40.40

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text5

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text7

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text8. MARTA

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text3

  AutoCAD SHX Text8. MARTA

  AutoCAD SHX Text40.00

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text1

  AutoCAD SHX Text2

  AutoCAD SHX Text1