Click here to load reader

Površina zahvata: 169225.21 m oordinate prelomnih tačaka ... · PDF file Izohipse Kote terena Zicana ograda Zid od naslaganog kamena Simbol pripadnosti Granica K.O. Betonski elektro

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Površina zahvata: 169225.21 m oordinate prelomnih tačaka ... · PDF file Izohipse Kote...

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  T5429

  T5428

  T5427

  T5426

  T5425

  T5423

  T5379

  T5378

  T5374

  T5373

  T5372

  5216

  2683

  2684

  2689

  T5377

  T5376

  T5375

  T5434

  T5433

  5218

  5217

  2623

  2687

  2688

  2900

  5219

  5220

  T5435

  T5435

  P5

  6

  603

  000

  4 6 9

  6

  4 0

  0

  6

  603

  000

  4 6 9

  7

  1 0

  0

  6

  603

  200

  4 6 9

  7

  1 0

  0

  6

  603

  100

  4 6 9

  6

  7 0

  0

  6

  602

  800

  4 6 9

  6

  7 0

  0

  6

  603

  000

  4 6 9

  6

  9 0

  0

  01A GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA SAGRANICOM ZAHVATA-AŽURIRANA

  list broj: naziv priloga: razmjera:

  1:1000

  odgovorni planer: datum:

  FAZA - NACRT

  Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

  Terasa nadkrivena

  Terasa otkrivena

  Zid kao ograda

  Gvozdena ograda na zidu Ziva ograda

  Zicana ograda na zidu

  Saobracajni znakovi

  Stepenice

  Drvena ograda na zidu

  Zid od naslaganog kamena

  Kanalizacione šahte Ulicna rasvjeta

  Slivnik

  Drveni elektro stub Trafo betonski Dalekovod gvozdeni PTT Stub

  Elektricna kutija El. stub kontaktne mreze

  Hidrant nadzemni

  Vodovodni saht

  Mješovita retka šuma

  Granica plana

  PTT

  Obra

  Konzorcijum WINSOFT i CAU (Centar za arhitekturu i urbanizam)

  odgovorni projektant za izradu geodetskih podloga:

  .geodezije (lic. br. 01-11/3)

  . (lic. br. 01-58/6)

  DUP "ZELENIKA"

  Veza listova

  Površina zahvata: 169225.21 m

  2

  Meters

  0 50 100

  K.O. PODGORICA 3

  6

  602

  700

  4 6 9

  6

  4 0

  0

  GLAVNI GRAD PODGORICA

  6

  602

  800

  6

  602

  900

  6

  603

  000

  6

  603

  100

  6

  603

  200

  6

  602

  700

  6

  602

  800

  6

  602

  900

  6

  603

  000

  6

  603

  100

  6

  603

  200

  4 6 9

  6

  5 0

  0

  4 6 9

  6

  6 0

  0

  4 6 9

  6

  7 0

  0

  4 6 9 6

  8 0 0

  4 6 9

  6

  9 0

  0

  4 6 9 7

  0 0

  0

  4 6 9 7

  1 0

  0

  4 6 9

  6

  4 0

  0

  4 6 9

  6

  5 0

  0

  4 6 9

  6

  6 0

  0

  4 6 9

  6

  7 0

  0

  4 6 9 6

  8 0 0

  4 6 9

  6

  9 0

  0

  4 6 9 7

  0 0

  0

  4 6 9 7

  1 0

  0

  6K5_46_11

  6K5_46_5

  6K5_46_8

  6K5_46_12

  6K5_46_6

  6K5_46_9

  V 2018

  OPŠTINA PODGORICA

  Koordinate prelomnih tačaka granice zahvata plana

  L E G E N D A :

  Oznaka katastarske parcele

  Stambeni objekat

  Objekat u privredi

  Pomocni objekat

  Redni broj objekta na parceli Ostale linije

  Izohipse Kote terena Zicana ograda

  Zid od naslaganog kamena

  Simbol pripadnosti

  Granica K.O.

  Betonski elektro stub

  Gvozdeni elektro stub

  Smjer toka stalne vode

  Granica katastarske parcele Oznaka katastarske parcele

  Stambeni objekat

  Objekat u privredi

  Pomocni objekat

  26

  26,8

  Bunar

  Livada, travnjak Pašnjak

  VocnjakSnimljeni objekat

  esma

  I

  Z

  S

  J

  4%

  8%

  12%

  16%

  20%

  Rezultujući vektor

  338 deg - 34%

  Brzina vjetra (m/s)

  5.0 - 10.0

  3.0 - 5.0

  1.0 - 3.0

  Tišina: 14.74%

  JI

  JZ

  SZ

  SI

  R

  U

  A

  V

  J E

  T

  R

  O

  V

  A

  AutoCAD SHX Text 6800/1

  AutoCAD SHX Text 6800/1

  AutoCAD SHX Text 6856/1

  AutoCAD SHX Text 6809

  AutoCAD SHX Text 6800/8

  AutoCAD SHX Text 6800/9

  AutoCAD SHX Text 6800/3

  AutoCAD SHX Text 6801

  AutoCAD SHX Text 6808

  AutoCAD SHX Text 6800/4

  AutoCAD SHX Text 6818

  AutoCAD SHX Text 6817

  AutoCAD SHX Text 6800/1

  AutoCAD SHX Text 6802/2

  AutoCAD SHX Text 6802/1

  AutoCAD SHX Text 6522/2

  AutoCAD SHX Text 6522/1

  AutoCAD SHX Text 6893/2

  AutoCAD SHX Text 6893/1

  AutoCAD SHX Text 6796

  AutoCAD SHX Text 6894

  AutoCAD SHX Text 6800/11

  AutoCAD SHX Text 6800/10

  AutoCAD SHX Text 6800/7

  AutoCAD SHX Text 6800/6

  AutoCAD SHX Text 6800/5

  AutoCAD SHX Text 6819

  AutoCAD SHX Text 6799

  AutoCAD SHX Text 6806

  AutoCAD SHX Text 6805

  AutoCAD SHX Text 6803

  AutoCAD SHX Text 6804

  AutoCAD SHX Text 6800/2

  AutoCAD SHX Text 6813

  AutoCAD SHX Text 6814

  AutoCAD SHX Text 6821

  AutoCAD SHX Text 6812

  AutoCAD SHX Text 6811

  AutoCAD SHX Text 6810

  AutoCAD SHX Text 6838

  AutoCAD SHX Text 6820

  AutoCAD SHX Text 6816

  AutoCAD SHX Text 6815

  AutoCAD SHX Text 6855

  AutoCAD SHX Text 6797

  AutoCAD SHX Text 6798

  AutoCAD SHX Text 6889

  AutoCAD SHX Text 6892

  AutoCAD SHX Text 6890

  AutoCAD SHX Text 6891

  AutoCAD SHX Text 6896

  AutoCAD SHX Text 6897

  AutoCAD SHX Text 6901

  AutoCAD SHX Text 6902

  AutoCAD SHX Text 6888

  AutoCAD SHX Text 6884

  AutoCAD SHX Text 6887

  AutoCAD SHX Text 6886

  AutoCAD SHX Text 6885

  AutoCAD SHX Text 6882

  AutoCAD SHX Text 6883

  AutoCAD SHX Text 6881

  AutoCAD SHX Text 6880

  AutoCAD SHX Text 6879

  AutoCAD SHX Text 6878

  AutoCAD SHX Text 6877

  AutoCAD SHX Text 6876

  AutoCAD SHX Text 6875

  AutoCAD SHX Text 6874

  AutoCAD SHX Text 6873

  AutoCAD SHX Text 6872

  AutoCAD SHX Text 6871

  AutoCAD SHX Text 6870

  AutoCAD SHX Text 6869

  AutoCAD SHX Text 6867

  AutoCAD SHX Text 6866

  AutoCAD SHX Text 6865

  AutoCAD SHX Text 6864

  AutoCAD SHX Text 6863

  AutoCAD SHX Text 6862

  AutoCAD SHX Text 6861

  AutoCAD SHX Text 6860

  AutoCAD SHX Text 6859

  AutoCAD SHX Text 6858

  AutoCAD SHX Text 6857

  AutoCAD SHX Text 6849

  AutoCAD SHX Text 6848

  AutoCAD SHX Text 6847

  AutoCAD SHX Text 6846

  AutoCAD SHX Text 6845

  AutoCAD SHX Text 6851

  AutoCAD SHX Text 6850

  AutoCAD SHX Text 6852

  AutoCAD SHX Text 6853

  AutoCAD SHX Text 6854

  AutoCAD SHX Text 6844

  AutoCAD SHX Text 6843

  AutoCAD SHX Text 6842

  AutoCAD SHX Text 6841

  AutoCAD SHX Text 6839

  AutoCAD SHX Text 6833

  AutoCAD SHX Text 6831

  AutoCAD SHX Text 6830

  AutoCAD SHX Text 6829

  AutoCAD SHX Text 6828

  AutoCAD SHX Text 6827

  AutoCAD SHX Text 6826

  AutoCAD SHX Text 6825

  AutoCAD SHX Text 6824

  AutoCAD SHX Text 6823

  AutoCAD SHX Text 6822

  AutoCAD SHX Text 6840

  AutoCAD SHX Text 6834

  AutoCAD SHX Text 6837

  AutoCAD SHX Text 6836

  AutoCAD SHX Text 6835

  AutoCAD SHX Text 6832

  AutoCAD SHX Text 6807

  AutoCAD SHX Text 6686

  AutoCAD SHX Text 6698

  AutoCAD SHX Text 6684

  AutoCAD SHX Text 6701

  AutoCAD SHX Text 6700

  AutoCAD SHX Text 6687

  AutoCAD SHX Text 6697

  AutoCAD SHX Text 6696

  AutoCAD SHX Text 6694

  AutoCAD SHX Text 6699

  AutoCAD SHX Text 6525

  AutoCAD SHX Text 6526

  AutoCAD SHX Text 6725

  AutoCAD SHX Text 6724

  AutoCAD SHX Text 6723

  AutoCAD SHX Text 6726

  AutoCAD SHX Text 6728

  AutoCAD SHX Text 6727

  AutoCAD SHX Text 6729

  AutoCAD SHX Text 6730

  AutoCAD SHX Text 6731

  AutoCAD SHX Text 6732

  AutoCAD SHX Text 6733

  AutoCAD SHX Text 6739

  AutoCAD SHX Text 6695

  AutoCAD SHX Text 6688

  AutoCAD SHX Text 6689

  AutoCAD SHX Text 6690

  AutoCAD SHX Text 6691

  AutoCAD SHX Text 6692

  AutoCAD SHX Text 6693

  AutoCAD SHX Text 6533

  AutoCAD SHX Text 6530

  AutoCAD SHX Text 6531

  AutoCAD SHX Text 6944/1

  AutoCAD SHX Text 6944/2

  AutoCAD SHX Text 4571/2

  AutoCAD SHX Text 6955

  AutoCAD SHX Text 6933

  AutoCAD SHX Text 6956

  AutoCAD SHX Text 6543/3

  AutoCAD SHX Text 6543/2

  AutoCAD SHX Text 6856/3

  AutoCAD SHX Text 6790

  AutoCAD SHX Text 6965

  AutoCAD SHX Text 6788

  AutoCAD SHX Text 6964/2

  AutoCAD SHX Text 6964/1

  AutoCAD SHX Text 6962/2

  AutoCAD SHX Text 6961

  AutoCAD SHX Text 6791

  AutoCAD SHX Text 6960

  AutoCAD SHX Text 6963/2

  AutoCAD SHX Text 6963/1

  AutoCAD SHX Text 6962/1

  AutoCAD SHX Text 6675

  AutoCAD SHX Text 6951

  AutoCAD SHX Text 6915

  AutoCAD SHX Text 6795

  AutoCAD SHX Text 6930

  Auto