Click here to load reader

01 GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA ... Izohipse Kote terena Zicana ograda Zid od naslaganog kamena Simbol pripadnosti Granica K.O. Betonski elektro stub Bunar Livada, travnjak Gvozdeni

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01 GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA ... Izohipse Kote terena Zicana ograda Zid od naslaganog kamena...

 • 2329

  5310

  5435

  5312

  5433

  2

  6

  4

  6

  7

  E

  30645

  5431

  03623

  2332

  2178

  2344

  5430

  5311

  5434

  2179

  2180

  2177

  5313

  2331

  B

  a

  r

  s

  k

  a

  B

  j

  e

  l

  o

  p

  o

  l

  j

  s

  k

  a

  u

  l

  i

  c

  a

  T

  r

  e

  b

  i

  n

  j

  s

  k

  a

  u

  l

  i

  c

  a

  K

  n

  i

  n

  s

  k

  a

  u

  l

  i

  c

  a

  T

  i v

  a

  t

  s

  k

  a

  u

  l i c

  a

  B

  u

  d

  v

  a

  n

  s

  k

  a

  u

  l

  i

  c

  a

  u

  l i c

  a

  V

  l a

  d

  a

  Ć

  e

  t

  k

  o

  v

  i

  ć

  a

  u

  l i c

  a

  2

  V

  l

  a

  d

  a

  Ć

  e

  t

  k

  o

  v

  i

  ć

  a

  p

  u

  t

  M

  a

  r

  e

  z

  a

  -

  P

  o

  d

  g

  o

  r

  i c

  a

  u

  l

  i

  c

  a

  4

  p

  a

  r

  k

  i

  n

  g

  p

  a

  r

  k

  i

  n

  g

  F

  i

  l

  i

  p

  a

  Š

  o

  a

  B

  o

  š

  k

  a

  B

  u

  h

  e

  B

  o

  š

  k

  a

  B

  u

  h

  e

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  01 GEODETSKO KATASTARSKA PODLOGA SAGRANICOM ZAHVATA - AŽURIRANA

  list broj: naziv priloga: razmjera:

  1:1000

  odgovorni planer: datum:

  FAZA - NACRT

  Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

  L E G E N D A :

  Granica plana

  Obra

  Konzorcijum WINSOFT i CAU (Centar za arhitekturu i urbanizam)

  odgovorni projektant za izradu geodetskih podloga:

  Mr. Milo Matko dipl.in .geodezije (lic. br. 01-11/3)

  X 2017

  OPšTINA PODGORICA K.O. TOLOšI

  4

  701

  200

  6

  601

  400

  Granica katastarske parcele Oznaka katastarske parcele

  Stambeni objekat

  Objekat u privredi

  Pomocni objekat

  Redni broj objekta na parceli Ostale linije

  Izohipse Kote terena

  Zicana ograda

  Zid od naslaganog kamena

  Simbol pripadnosti

  Granica K.O.

  Betonski elektro stub

  Bunar

  Livada, travnjak

  Gvozdeni elektro stub

  Smjer toka stalne vode

  Pašnjak

  Vocnjak

  Veza listova Koordinate granice zahvata plana

  Površina zahvata plana: 222.542,89 m

  2

  Meters

  0 50 100

  . (lic. br. 01-58/6)

  GLAVNI GRAD PODGORICA

  6K5_26_26

  6K5_26_13

  6

  601

  500

  6

  601

  600

  6

  601

  700

  6

  601

  800

  6

  601

  900

  4

  701

  300

  4

  701

  400

  4

  701

  500

  4

  701

  600

  4

  701

  700

  4

  701

  800

  4

  701

  900

  6

  601

  400

  6

  601

  500

  6

  601

  600

  6

  601

  700

  6

  601

  800

  6

  601

  900

  4

  701

  200

  4

  701

  300

  4

  701

  400

  4

  701

  500

  4

  701

  600

  4

  701

  700

  4

  701

  800

  4

  701

  900

  DUP "TOLOšI 1"

  Granica katastarske parcele Oznaka katastarske parcele

  Stambeni objekat

  Objekat u privredi

  Pomocni objekat

  Redni broj objekta na parceli Ostale linije

  Izohipse26

  Kote terena26,8

  Zicana ograda

  Zid od naslaganog kamena

  Simbol pripadnosti

  Granica K.O.

  Betonski elektro stub

  Bunar

  Livada, travnjak

  Gvozdeni elektro stub

  Smjer toka stalne vode

  Pašnjak

  Vocnjak

  AutoCAD SHX Text 6601

  AutoCAD SHX Text 400

  AutoCAD SHX Text 400

  AutoCAD SHX Text 4701

  AutoCAD SHX Text 4701

  AutoCAD SHX Text 300

  AutoCAD SHX Text 41.59

  AutoCAD SHX Text 42.25

  AutoCAD SHX Text 42.66

  AutoCAD SHX Text 42.11

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text 42.82

  AutoCAD SHX Text 41.82

  AutoCAD SHX Text 42.89

  AutoCAD SHX Text 42.77

  AutoCAD SHX Text 42.74

  AutoCAD SHX Text 42.17

  AutoCAD SHX Text 42.23

  AutoCAD SHX Text 42.08

  AutoCAD SHX Text 41.8

  AutoCAD SHX Text 41.8

  AutoCAD SHX Text 41.7

  AutoCAD SHX Text 41.62

  AutoCAD SHX Text 41.8

  AutoCAD SHX Text 41.69

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text 42.5

  AutoCAD SHX Text 42.5

  AutoCAD SHX Text 42.5

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text 42

  AutoCAD SHX Text 41.5

  AutoCAD SHX Text 43.01

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 43.08

  AutoCAD SHX Text 43.1

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 43.08

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 42.89

  AutoCAD SHX Text 42.97

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 42.58

  AutoCAD SHX Text 43.08

  AutoCAD SHX Text 43.07

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 43.1

  AutoCAD SHX Text 43.09

  AutoCAD SHX Text 43.1

  AutoCAD SHX Text 43.02

  AutoCAD SHX Text 42.95

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 42.95

  AutoCAD SHX Text 43

  AutoCAD SHX Text 42.98

  AutoCAD SHX Text 42.92

  AutoCAD SHX Text 42.79

  AutoCAD SHX Text 42.87

  AutoCAD SHX Text 42.72

  AutoCAD SHX Text 42.69

  AutoCAD SHX Text 42.65

  AutoCAD SHX Text 42.72

  AutoCAD SHX Text 42.86

  AutoCAD SHX Text 42.43

  AutoCAD SHX Text 42.58

  AutoCAD SHX Text 42.48

  AutoCAD SHX Text 42.51

  AutoCAD SHX Text 42.56

  AutoCAD SHX Text 42.51

  AutoCAD SHX Text 42.47

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 42.45

  AutoCAD SHX Text 42.27

  AutoCAD SHX Text 42.18

  AutoCAD SHX Text 42.71

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 42.83

  AutoCAD SHX Text 42.77

  AutoCAD SHX Text 42.85

  AutoCAD SHX Text 42.9

  AutoCAD SHX Text 42.93

  AutoCAD SHX Text 43.01

  AutoCAD SHX Text 43.07

  AutoCAD SHX Text 43.04

  AutoCAD SHX Text 42.98

  AutoCAD SHX Text 42.86

  AutoCAD SHX Text 42.95

  AutoCAD SHX Text 43.02

  AutoCAD SHX Text 42.83

  AutoCAD SHX Text 42.82

  AutoCAD SHX Text 42.76

  AutoCAD SHX Text 42.78

  AutoCAD SHX Text 42.7

  AutoCAD SHX Text 42.73

  AutoCAD SHX Text 42.63

  AutoCAD SHX Text 42.55

  AutoCAD SHX Text 42.47

  AutoCAD SHX Text 42.45

  AutoCAD SHX Text 42.51

  AutoCAD SHX Text 42.75

  AutoCAD SHX Text 42.75

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 42.49

  AutoCAD SHX Text 42.41

  AutoCAD SHX Text 42.42

  AutoCAD SHX Text 42.23

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 42.3

  AutoCAD SHX Text 42.54

  AutoCAD SHX Text 41.72

  AutoCAD SHX Text 41.83

  AutoCAD SHX Text 41.9

  AutoCAD SHX Text 42.02

  AutoCAD SHX Text 41.99

  AutoCAD SHX Text 42.07

  AutoCAD SHX Text 41.9

  AutoCAD SHX Text 41.9

  AutoCAD SHX Text 41.94

  AutoCAD SHX Text 41.97

  AutoCAD SHX Text 42.27

  AutoCAD SHX Text 42.35

  AutoCAD SHX Text 42.25

  AutoCAD SHX Text 42.73

  AutoCAD SHX Text 42.51

  AutoCAD SHX Text 42.4

  AutoCAD SHX Text 42.06

  AutoCAD SHX Text 42.04

  AutoCAD SHX Text 41.57

  AutoCAD SHX Text 41.49

  AutoCAD SHX Text 41.47

  AutoCAD SHX Text 41.66

  AutoCAD SHX Text 41.57

  AutoCAD SHX Text 41.62

  AutoCAD SHX Text 41.8

  AutoCAD SHX Text 41.54

  AutoCAD SHX Text 41.79

  AutoCAD SHX Text 41.76

  AutoCAD SHX Text 41.76

  AutoCAD SHX Text 42.23

  AutoCAD SHX Text 41.86

  AutoCAD SHX Text 41.74

  AutoCAD SHX Text 41.84

  AutoCAD SHX Text 41.53

  AutoCAD SHX Text 41.94

  AutoCAD SHX Text 41.9

  AutoCAD SHX Text 41.87

  AutoCAD SHX Text 41.54

  AutoCAD SHX Text 41.53

  AutoCAD SHX Text 41.93

  AutoCAD SHX Text 41.83

  AutoCAD SHX Text 41.74

  AutoCAD SHX Text 41.73

  AutoCAD SHX Text 41.43

  AutoCAD SHX Text 41.74

  AutoCAD SHX Text 41.31

  AutoCAD SHX Text 41.4

  AutoCAD SHX Text 41.56

  AutoCAD