of 22 /22
Determinarea pozitiei rotorului

Determinarea pozitiei rotoruluipozi

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Page 1: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Determinarea pozitieirotorului

Page 2: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Introducere

Precizia necesarăNumărul de faze,sistemul de alimentare

mm ⋅=

⋅⋅=∆

ζπ

ζπα

22

Metode de detectarea poziţiei:- directe - traductoare

- necesită spatiu- scump.

- indirecte - nu necesită spatiu- comanda complexă- sistem de calcul

Page 3: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode directe de detectare a pozitiei rotorului

- rezolvere- selsine- indicatoare cu iesire digitala

Scema de principiu a traductorului cu 3 biti cu sase si opt sectoare.

Page 4: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode directe de detectare a pozitiei rotorului

Pozitiarotorului

Codul de iesire a traductorului

[ungh el.] Banda 1 Banda 2 Banda 3

0 - 60 1 0 060 - 120 1 1 0

120 - 180 0 1 0180 - 240 0 1 1240 -300 0 0 1

300 - 360 1 0 1

Codul de iesire in cazul unui disc cu 3 benzi si 6 sectoare

Page 5: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode directe de detectare a pozitiei rotorului

Pozitiarotorului Codul de iesire a traductorului[ungh el.] Banda 1 Banda 2 Banda 30 - 45 0 0 045 - 90 0 0 190 - 135 0 1 1135 - 180 0 1 0180 - 225 1 1 0225 - 270 1 1 1270 - 315 1 0 1315 - 360 1 0 0

Codul de iesire in cazul unuidisc cu 3 benzi si 8 sectoare

Page 6: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode directe de detectare a pozitiei rotorului

Numarul de biti ‘a’

Numarul de benzi ‘a’

Numarul de sectoare s = a. . .2a

Precizia :s

360=∆αo rotatie

90o

N impuls

Encoder optic

3 benzi

N360=θ

Precizia

Dezavantajul principal al traductoarelor optice constituieîmbătrânirea sursei şi receptorului optic

Page 7: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode directe de detectare a pozitiei rotorului

traductorul pe baza efectului Hall.

UH

I B

Principiul efectului Hall

+Vcc

UH

Hall

Stab.

Amplific.de iesire

Schema circuitului integrat

Polaritatea semnalul de ieşire UH depinde de direcţia inducţieimagnetice. Se transforma in impulsuri dreptunghiulare.

Page 8: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode directe de detectare a pozitiei rotorului

Circuitul integrat se aşează cât mai aproape de magnetul permanentde pe rotor, dacă aceasta nu este posibil se foloseşte un magnetauxiliar montat pe rotor

Aşezarea traductoarelor Hallpentru un motor cu trei faze

precizia este de 60º.

Page 9: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Estimarea poziţiei rotorului

Există, principial, două clase de metode de estimare a poziţiei rotorului:• Metode de calcul în care se utilizează valorile măsurate ale tensiuniişi curentului fazelor maşinii.• Metode de calcul care utilizează informaţii obţinute prin aplicareaunor tensiuni de frecvenţă ridicată, diferite de cele de alimentare de forţă, lafazele maşinii.

Metodele cele mai utilizate din prima clasă sunt:• Estimarea bazată pe variaţia inductanţei fazei.• Estimarea bazată pe măsurarea tensiunii electromotoare induse.• Estimarea bazată pe utilizarea sistemelor cu observatori.

Page 10: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotoruluiEcuaţia circuitului statoric al fazei k este

( )( )[ ]kkkkMkkMkkk

kkk i,iLdtdiR

dtdiRu ⋅Ψ+Ψ+⋅=Ψ+⋅= θ

uk – tensiunea de alimentare al fazei statorice k,ik – curentul fazei statorice k,ΨΨΨΨk – fluxul total al fazei statoriceψψψψkM – fluxul produs de magnetul permanent în faza statorică k,Rk – rezistenţa fazei statorice k,Lk – inductivitatea fazei statorice k, care depinde de poziţiarelativă a fazei faţă de rotor, unghiul θk şi de curentul fazei ik şi sepoate scrie sub forma

( )( ) ( )( ) ( )kkkkMkkkkMk iLL,iL ∆+Ψ=Ψ θθ 0

Page 11: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

-ik

tgα

tgα

Ψk

0

0 ik

ψk

Variaţia fluxului fazei cu saturaţia.

Page 12: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

Determinarea poziţiei rotorului în repaus

Dacă în repaus o fază statorică este alimentată, atunci curentulcreşte exponenţial în funcţie de constantă de timp acircuitului, după relaţia

( )

−=

−KT

T

K

KK e

Ruti 1

( )( ) ( )K

KKKKMK

K

KK R

iLLRLT ∆+== θλ0

unde constanta de timp:

Page 13: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

+iK

0

iK

t0

0.5

1

1.5

-iK

tK+ tK-

Variaţia curenţilor la alimentarea fazei.

( ) ( ) ( )

−−=−=∆ −+−+

K

KKKKKKKK U

IRITTItItt ln

Diferenţa dintre timpii de creştere

Page 14: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

Poziţia Semnul diferenţei timpilor Poziţiarotorului de creştere a curenţilor rotoruluiAlimentare Alimentareunei faze sgn(∆∆∆∆t) a două faze

[ungh el.] ∆t1 ∆t2 ∆t3 [ungh el.]

0 - 60 1 0 1 330 - 3060 - 120 1 0 0 30 - 90120 - 180 1 1 0 90 - 150180 - 240 0 1 0 150 - 210240 - 300 0 1 1 210 - 270300 - 360 0 0 1 270 - 330

Page 15: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

Determinarea poziţiei rotorului în mişcare;se induce o t.e.m. de valoarea

dtd

dtde kM

kMkθ

δθδψ

−=Ψ−=

θθθθK0

eK

0 90 270180

-1

0

1

Variaţia cu poziţia rotorului a t.e.m pe fază.

T.e.m. indusă depinde de -- poziţia rotorului,- variaţia câmpuluimagnetic,-viteza de rotaţie.

Page 16: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

Tensiunea la bornele motorului

( )( )[ ] KKKKKMKKKK eiiLdtdiRu −⋅+= ,θλ

Această diferenţă determină eroarea de metodă a determinăriipoziţiei rotorice prin măsurarea tensiunii la borne.Eroarea poate fi micşorata dacă se măsoară curentul şi secalculează t.e.m,punctul de nul al înfăşurării statorice este accesibil.

Trecerea prin zero a t.e.m. induse coincide cu unghiurile ,k=1,2, deci poziţia rotorului în cazul înfăşurării trifazate sepoate determina cu precizia de 60º electrice.

Page 17: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

1.realizăm un nul artificial

NM

N

CBA

R

R

R

. Crearea nulului artificial.

2/se calculează componenteleortogonale ale vectorului detensiune

31)( CBq

Ad

UUU

UU

−=

=

Trecerea prin zero a componentei Udcorespunde unghiurilor rotorice de , k =1,2... la trecerea prin zero acomponentei Uq conform UB=UC.

Page 18: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

UC UA UB

θK0

UK

2401200 180 300

-1

0

60

1

Variaţia tensiunilor motorului cu poziţia rotorului

corespund poziţiei rotorice de

6ππθ += kK

Page 19: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

3. măsurarea tensiunii armonice de ordinul trei Dacă nululînfăşurării este accesibil

între cele două nuluri sepoate măsura armonica deordinul trei a tensiunii.

ek3

0 90 180 270 360θK

0

0

Ψk3

Variaţia armonicilor de ordinul trei ale t.e.m.şi fluxului cu poziţia rotorului.

După filtrare se poate calculafluxul inductor armonica trei.Trecerea prin zero a fluxuluise repeta din 60º în 60.

Page 20: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

Determinarea poziţiei din variaţia inductivităţii proprii şi mutuale.La motoare la care inductivitatea nu depinde de saturaţie ci numaide poziţia rotorului dacă presupunem ca nu se schimbă mult poziţiapână când alimentăm fazele cu tensiunile U+ şi U- şi măsurăm dupăun interval scurt ∆t curenţii I+ şi I-, atunci se pot calcula derivatelecurenţilor

dtdi+ −

dtdi

Scriind ecuaţia de tensiune pentru tensiunile U+ şi U- şi scăzându-lerezultă ecuaţia:

( ) ∑=

−+−+−+

−+−=⋅=−

K

i

iiiKKKKKKK dt

didtdiLiiRUuu

1

2

Page 21: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Metode indirecte de determinare a poziţiei rotorului

Efectuând măsurătorile pentru fiecare fază se poate calcula Likpentru o rotaţie completă se poate defini o valoare medie LiK0 şirezultă variaţia inductivităţii de cuplaj:

de unde se poate calcula poziţia rotorului.

KiKiKiK LLL θsin0 ∆=−

este posibilă efectuarea in prealabil amăsurătorilor pentrudeterminarea valorii inductivităţii cu poziţia rotorului şi înfuncţionare, valoarea măsurată se compară cu cele tabelate.

Dacă inductivităţile Lik formează un sistem simetric, atunci folosimproprietatea dată de relaţia (10), unghiul se poate calcula independentde amplitudine. Astfel această metodă nu necesită cunoaştereaparametrilor şi deci se poate folosi şi în repaus.

10

Page 22: Determinarea pozitiei rotoruluipozi

Bibliografie

• Lee P., W., Pollock C. - Rotor position detection techniques for brush-lesspermanent magnet and reluctance motor drives. IEEE Ind. App. Soc. 1992,pp.448-455.

• Naidu M., Bose B., K. - Rotor position estimation scheme of a permanent magnetsynchronous machine for high performance variable speed drive. IEEE Ind. App.Soc. 1992, pp. 42-53.

• Jufer M. - Indirect sensors for electric drives. Proceedings EPE’95, pp. 836-841.• Gati A. - Közvetett helyzetmeghatározás állandó mágnes�, kefenélküli motoros

hajtáshoz. Elektrotechnika, 1997, nr. 12, pp.541-544.• Biró Károly, Biró Zoltán- A villamosgépek forgórészhelyzetének meghatározása

, Muszaki Szemle, nr 1, 1998 pp, 2-8.• Brősse A, “Sensorloser Betrieb einer geshalteten Reluktans motors mittles

Kalman Filter” Teza de doctorat, IEM, RWTH Aachen Germania 1998• Husain I, “Indirect rotor-position estimation techniques for switched reluctance

motors: a review”, Electromotion, vol 3, 1996, no2, pp 94-102.