of 31 /31
 BALNEOLOGIE  CURENT UL DE JOAS Ã FRECVENŢÃ - este curentul cu frecvenţ ã cuprinsã între 0 si 100 Hz ; - este curent cu impulsuri” = se obţ in din curentul continuu întrerupt la un ritm reglabil Caracteristicile curentului de joasa frecventa: 1. Forma : in functi e de modal itatea in care creste sau scade in ten si tat ea, po at e fi: re cta ng ul ar , triangular, trapezoidal, sinusoidal, exponential. 2. Dur ata: per . de con tra cţ ie , timpul în care intensitatea este ţinutã constantã. Este variabila in functie de forma curen tului. Poate fi de la 1ms la 10-20 ms. 3. Frecvenţa Curentul dreptunghiular:  I = intensitatea  D = durata impulsului P = pauza  Dp = perioada = impuls + pauza Curenţii rectangulari, trapezoidali, triangulari – sunt excitabili pe musculatura normal inervata. Curentii exponentiali – au panta impulsului usor ascendebta, curba, şi sunt stimulanţi pe musculatura  parţial denervatã, unde partea exponenţialã dã impulsuri ce pot stimula si fibrle denervate alaturi de cele normale putandu-se adapta treptat la intensitatea stimulului Curentul faradic. Este o forma de curent de joasa frecventa obtinut din curentul continuu, cu un inductor. Grafic se prezint a ca niste curse neregulate negative si pozit ive, fara posibil itatea de a fi reglate. Are frecventa de 50 Hz, cu durata pauzei de 10 ms. Singurul parametru care se regleaza este intensitatea impulsului. Este excitant motor – produce contra ctii puterni ce. Se aplica numai pe muscul atura bine irigata , altfel agraveaza ischemia. Curentul triatronic. Este derivat din curentul alternativ, avand numai unde pozitive, cu panta descendenta rec tang ula ra, pan ta descen den ta exp one nti ala (se miunde ). Are avanta jul ca este exc ito motor – cu intensitate, frecventa si durata constante. Dezavantaj à acomodare Curentii diadinamici. Sunt derivati din curentul sinusoidal alternativ (de la retea) 220V si 50Hz. Anularea undei negative confera curentului alternativ configuratia urmatoare: Ramane deci o singura faza = monofaza. Aceasta este forma de curent diadinamic monofazat – MF Unda negativa redresatã devine pozitiva si rezulta un curent diadinamic cu configuratia urmatoare: à doua faze – adica curent diadinamic difazat: DF  Prin combinarea celor doua faze in diverse configuratii dau nastere urmatoarelor forme de curent diadinamic: 1. Perioada scurta – PS 1sec MF + 1sec DF 2. Per ioa da lunga – PL undele monofazice si difazice se succed fara perioade definite exact: 2sec MF-5sec DF-2sec MF- 5secDF 3. Ritmul sincopat - este combinatia intre curentul MF = 1sec + 1sec pauza + 1sec MF  (i) ALTE DOCUMENTE Porţiunea parasimpatică Regimul vegetarian Sindromul de izoimunizare Rh şi de grup sanguin Ce e normal sa simti la o autoexaminare ADRENALINĂ , soluţie injectabilă OPTICA ONDULATORIE Alcoolul si sarcina Efectele consumului de alcool asupra organismului  Bacili gram pozitivi nesporulati  

-bALNEO-FIZIO[1]

Embed Size (px)

Text of -bALNEO-FIZIO[1]

Page 1: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 1/31

BALNEOLOGIE

 

CURENTUL DE JOASÃ FRECVENŢÃ- este curentul cu frecvenţã cuprinsã între 0 si 100Hz ; - este „curent cu impulsuri” = se obţin dincurentul continuu întrerupt la un ritm reglabil

Caracteristicile curentului de joasa frecventa:

1. Forma: in functie de modalitatea in care crestesau scade intensitatea, poate fi: rectangular,triangular, trapezoidal, sinusoidal, exponential.

2. Durata: per. de contracţie, timpul în careintensitatea este ţinutã constantã. Este variabila in

functie de forma curentului. Poate fi de la 1ms la10-20 ms.3. Frecvenţa Curentul dreptunghiular:

 I = intensitatea D = durata impulsului P = pauza Dp = perioada = impuls + pauza

Curenţii rectangulari, trapezoidali, triangulari – sunt excitabili pe musculatura normal inervata.

Curentii exponentiali – au panta impulsului usor ascendebta, curba, şi sunt stimulanţi pe musculatura parţial denervatã, unde partea exponenţialã dã impulsuri ce pot stimula si fibrle denervate alaturi de celenormale putandu-se adapta treptat la intensitatea stimulului

Curentul faradic. Este o forma de curent de joasa frecventa obtinut din curentul continuu, cu un inductor.Grafic se prezinta ca niste curse neregulate negative si pozitive, fara posibilitatea de a fi reglate. Arefrecventa de 50 Hz, cu durata pauzei de 10 ms. Singurul parametru care se regleaza este intensitateaimpulsului.

Este excitant motor – produce contractii puternice. Se aplica numai pe musculatura bine irigata,altfel agraveaza ischemia.

Curentul triatronic. Este derivat din curentul alternativ, avand numai unde pozitive, cu panta descendentarectangulara, panta descendenta exponentiala (semiunde). Are avantajul ca este excitomotor – cuintensitate, frecventa si durata constante. Dezavantajà acomodare

Curentii diadinamici. Sunt derivati din curentul sinusoidal alternativ (de la retea) 220V si 50Hz.

Anularea undei negative confera curentului alternativ configuratia urmatoare:Ramane deci o singura faza = monofaza. Aceasta este forma de curent diadinamic monofazat – MFUnda negativa redresatã devine pozitiva si rezulta un curent diadinamic cu configuratia urmatoare:

à doua faze – adica curent diadinamic difazat: DF  Prin combinarea celor doua faze in diverse configuratii dau nastere urmatoarelor forme de curentdiadinamic:

1. Perioada scurta – PS 

1sec MF + 1sec DF

2. Perioada lunga – PL

undele monofazice si difazice se succed fara perioade definite exact: 2sec MF-5sec DF-2secMF- 5secDF3. Ritmul sincopat - este combinatia intre curentul MF = 1sec + 1sec pauza + 1sec MF 

(i) ALTE DOCUMENTE

Porţiunea parasimpatică Regimul vegetarian Sindromul de izoimunizare Rh şi degrup sanguin Ce e normal sa simti la o autoexaminare ADRENALINĂ , soluţie injectabilă OPTICA ONDULATORIE Alcoolul si sarcina Efectele consumului de alcool asupraorganismului 

Bacili gram pozitivi nesporulati 

Page 2: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 2/31

In concluzie: curentul diadinamic are 5 forme: MF – monofazatDF – difazat

PS – perioada scurta

PL – perioada lunga

RS – ritm sincopatEfectele curentului diadinamic difera in functie de forma sa:

- curentul monofazat este excitomotor 

- curentul difazat ese antialgic

- scurta perioada = resorbtiv

- lunga perioada = antialgic

- ritmul sincopat = decontracturant 

Pentru musulatura normal inervata se pot folosi curentii diadinamici in scop de tonifiere. Nu seaplica in pareze, paralizii spastice

Indicatii:- hipotonii musculare

- scolioze – pt tonifierea musculaturii hipotone (la convexitate)

- nevralgii

- sechele posttraumatice

- hiperestezii

- incontinente urinare

Tehnica de aplicatie:- in tonifiere = bipolara sau punctiform pe punctul motor 

- in durere = cu polul negativ (activ) pe punctul dureros

- transosale = pe articulatii

- longitudinale = de obicei de-a lungul unui nerv

• Mãrimea electrodului este in functie de regiunea de tratat.

•  Aplicatia electrodului se face prin intermediul materialelor hidrofile, umede.

•  Electrozii se fixeaza prin benzi sau saci de nisip.

• Timpul de aplicare: 4-8 min pt efectul antialgic, 10-20 min pt efectul tonifiant, musculotrop

• Se pot aplica o data sau de 2 ori pe zi.

 

Indicatiile terapiei cu curent diadinamic:

- sechelele posttraumatice:

= DF + PL – in puncte durerase

= PS – direct pe muschi

- mialgii

- durerile artrozice

- epispondilite

- periatrite

- nevrite, nevralgii

Page 3: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 3/31

-afectiuni abdominale :DF ( pe coloanã, la metamerul respectiv, apoi tot cu DF pe plexul solar, apoi pecoloanã- 1 - 2min)

- algodistrofia: DF + PS 

Forma speciala  = curentul TRABERT cu frecventa fixa 140Hz cu efect antiagic si excitomotor,

hiperemiantContraindicatii:

- osteosinteze metalice

- afectiunile cardiace

- HTA

- arteritele obliterante

- afectiunile dermatologice 23123x238x

- afectiunile inflamatorii - contagioase

- TBC- sarcina

- neoplasmele

CURENTII DE MEDIE FRECVENTA

Sunt curenti sinusoidali cu frecvente cuprinse intre 1000 si 100.000Hz.

Sunt diferente intre curentii de joasa freventa si cei de medie frecventa privind excitatiile sincrone ptfibrele nervoase mielinice. Excitaţiile sincrone sunt excitatiile produse de fiecare perioada a stimululuielectric. Aceste excitatii se produc pana la 1000Hz.

Peste 1000Hz nu se mai produc excitatii sincrone. Este necesar sa se insumeze efectul unei

succesiuni de perioade a curentului electric pt a putea prduceo excitatie à efect GILDERMEISTER sausumatie temporara.

Pânã nu demult sau folosit in electroterapie curenti cu frecvente intre 4000Hz si 5000Hz, precum side 10000Hz (medie frecventa joasa). Astazi se folosesc curentii de medie frecventa incrucisata ( curenţiinterferenţiali ).

Proprietati fizice ale curentilor interferentiali:

- sunt curenti alternativi sinusoidali

- rezulta din doi curenti de medie frecventa de amplitudini constante, dar cu frecvente diferite, încrucişaţia.î. decalajul dintre ei sã se situeze la 100 Hz

- rezultatul este tot un curent de medie frecventa, dar cu amplitudinevariabila in functie de directia pecare il consideram.

- frecventa de variatie a amplitudinii este egala cu diferenta frecventelor celor doi curenti

- diferenta celor doua frecvente corespunde, in cazul electroterapiei, unei variatii de joasa frecventa

- eficacitatea terapeutica a curentului interferential depinde de marimea variatiei amplitudinii. In practicadiferenta celor doi curenti care se intersecteaza poate varia, pt a evita efectul de acomodare, intre 0 si100Hz.

- frecventele se pot varia:

• manual - cand se alege o frecventa constanta intre 0 si 100Hz

• modulat – intre 0 si 100Hz, cand frecventa interferentei variaza liniar crescator, apoidescrescator, timp de 15 secunde de la 0 la 100Hz

Page 4: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 4/31

• modulat - intre o si 10Hz, cand frecventa interferentei variaza liniar crescator, apoidescrescator intre 0 si 10Hz timp de 15secunde

•  pot varia intre 90 si 100Hz – in acelasi mod ca anterior 

Proprietatile biologice

- curentul de medie frecventa pur este excitant prin efectul de sumatie temporara (efect Gildemeister)

- curentul de medie frecventa incrucisat, efectele excitatorii sunt cele ale unui curent de joasa frecventaca rezultat al interferentei. Avand amplitudinea variabila se evita acomodarea.

- asupra nervilor senzitivi ai pielii au o actiune excitatorie foarte scazuta, datorita scaderii foarte mari aimpedantei pielii la actiunea curentilor de medie frecventa. In acest fel este permisa o aplicarenedureroasa chiar la intensitati mari, deci o penetratie mai mare in tesuturile profunde.

Efectele fiziologice.  Avantajele fiziologice ale curentilor interferentiali:

- permit obtinerea unei excitatii adecvate, transversale prin cuplul nerv-muschi

- blocheaza reversibil conductibilitatea nervului

- permit aplicatii cu intensitati mari, nedureroase, cu penetratie mare in tesuturi si cu reducere marcata ariscurilor electrolitice cutanate (nu produc arsuri)

- contractia musculara scheletica este puternica, reversibila, repetabila

- au efect de acoperire – analgetic

- produc eliberarea de substante vasoactive à efecte hiperemiante si resorbtive

Principalele efecte fiziologice

à Efect excitomotor pe musculatura striata normal inervata (mai mare la frecvente<10Hz)

à Efect decontracturant, la frecvente medii (12-35Hz) mai ales cu frecventa variabila (0-100Hz), prin

alternanta ritmica a starii de relaxare cu cea de stimulare a tesutului muscular à Efect vasculotrofic

– hiperemiant si resorbtiv:

- direct pe vase pe musculatura neteda

- indirect prin structura neurovegetativa vasculara

- indirect prin gimnastica musculara

à Efect analgetic – se modifica perceptia dureroasa prin diminuarea excitabilitatii (efect de acoperire)dar prin combaterea hipoxiilor generatoare de durere (vasodilatatie)

Tehnici de aplicare :  - 2 minute cu 4 electrozi asezati in oglinda; - electrozi manusa; - electrozispatiali

Indicatiile terpautice ale curentilor interferentiali

- afectiuni ale aparatului locomotor : posttraumatice, degenerative periferice si vertebrale

- nevrite, nevralgii

- pareze, paralizii flasce fara leziuni de nerv (faciale)

- tulburari ale circulatiei arteriala, venoasa, limfatica

- afectiuni ginecologice

- afectiuni dischinetice biliare

- distonii functionale intestinale

- afectiuni genito-urinare: retentii, incontinente vezicale

Page 5: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 5/31

 

Contraindicatii:

- afectiuni febrile

- TBC

- neoplazii

- stari casectice

Prescriptie : zilnic, 10-15 sedinte in total

TERAPIA CU CURENTI DE ÎNALTÃ FRECVENŢÃ

- frecvenţa curentului este mai mare de 100.000Hz.

Proprietãţile fizice ale curenţilor de înaltã frecvenţã

Frecvenţa mai mare de 100.000Hz 

Au proprietate capacitivãà

  pot strabate cu uşurinţã capacitãţi pe care curenţii de joasã frecvenţãnu le pot strãbate. Astfel ei traverseazã condensatorii şi pot acţiona in circuit deschis 

Produc efecte inductorii marcate. Cu cât frecvenţa este mai mare, cu atât câmpul inductor arevariatii rapide cu atat forta electromotoare de inductie este mai ridicata. Aceasta proprietate sefoloseste pt aplicatiile in camp inductor  

Produc energie calorica (energia electrica se transforma in energie calorica) 

Campul de inalta frecventa incalzeste puternic corpurile metalice si solutiile electrolitice 

Curentii de inlta frecventa se transmit in mediul inconjurator. Fenomenul sta la baza radiofoniei,radoilocatiei, televiziunii 

In electroterapie, din curentii de inlta frecventa se folosesc undele scurte (UNDE SCURTE) 

Proprietatile fiziologice ale undelor scurte

Au actiune electrolitica si electrochimica (cu exceptia inaltei frecvente redresate, care azi nu semai foloseste). În consecinţã nu se produc fenomene de polarizare. Nu provoacã excitatieneuromuscularã; 

La frecvenţã înaltã, durata stimulului este foarte scurta (sub 0.01 msec) à nu se poate provovaexcitatia structurilor nervoase 

Au efecte calorice de profunzime, fara a produce leziuni cutanate. Datorita acestei proprietati,

curentii de inlata frecventa sunt utilizati termoterapia cu actiune profundã. Penetraţia tisularã şi efectul caloric cresc direct proporţional cu frecvenţa curenţilor.

Efectul caloric are urmatoarele repercursiuni fiziologice:

à asupra metabolismului: creste necesarul de oxigen si de substrat nutritiv tisular, creste metabolismul.Dozele normale stimuleaza metabolismul in zonele tratate??

à asupra circulatiei: se activeaza circulatia producandu-se hiepremie activa prin actiune directa locala, prin actiune reflexa (eliberare de substante vasoactive) si prin vasodilatatie generala, avand ca efectsecundar scaderea tensiunii arteriale (in aplicatiile generale).

à asupra sistemului nervos are efect sedativ in aplicatiile pe regiunea cefalica

à  la nivelul sistemului nervos periferic la dozare corecta creste excitabilitatea, viteza de conducere,scade reobaza şi scurteazã cronaxia.

Page 6: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 6/31

à asupra musculaturii – scade tonusul muscular relaxand antagonistii. In aplicatiile locale acest lucru seexplica prin cresterea circulatiei locale, iar in aplicatiile cefalice prin actiunea asupra HT

à creste imunitatea organismului

Efectele terapeutice ale undelor scurte:

• Hiperemizant ; - Analgetic; - Miorelaxant – antispastic; - Activarea metabolismului

Modalitati de aplicare a undelor scurte:

- In camp condensator – pacientul se afla intre electrozi

- In camp inductor: - cu spirala continua ; - electrozi diplozi; - electrod monod

Intensitatea de aplicare

- se masoara in wati: Doza I – atermica: 5-10W

  Doza II – oligotermica: 35W

  Doza III – termica: 75-100W

  Doza IV – hieprtermica: 100-250W

- Dozele se aleg dupa cum urmeaza:

In stadiile acuteà doze mici(I-II) 3-5 minute zilnic sau la 2 zile (antialgic) 

In stadiile cronice à doze mari(III-IV) cu durata prelungita 20-30 min, zilnic sau la doua zile – 12 sedinte (antispastice) 

Indicatii:

Afectiuni ale aparatului locomotor: - afectiuni degenerative 

- reumatism inflamator cronic

- reumatism abarticular = tendinite, periartrite

- sindroame posttraumatice

Afectiuni ale sistemului nervos: nevralgii, neuromialgii, NCD, sciatalgii, pareze, paralizii 

Afectiuni ale aparatului respirator: bronsite, sechele pleurezii nonTBC, pleurite 

Afectiuni ale aparatului digestiv: spasme esofacgiene, gastroduodenite, constipatii cronice,dischinezii biliare, sindroame aderentiale 

Afectiuni uro-genitale: hipertrofii prostatice, prostatite, pielocistite, colici renale, orhite,metroanexite, parametrite, amenoree, mastite 

Afectiuni ORL: sinuzite, rinite cronice, faringite, laringite, otite 

Afectiuni oftalmologice: iridociclite, orjelet, coroidite (se va proteja cristalinul) 

Afectiuni stomatologice: durere postextractii dentare, gingivite, stomatite, abcese, granuloame 

Afectiuni dermatologice: furuncule, panaritii 

Unele tulburari endocrine: dereglari tiroidiene, hipofizare 

Contraindicatiile terapiei cu unde scurte:

- procese inflamatorii acute sau supuratii

- manifestari acute ale afectiunilor reumatice- afectiuni cu tendinta la hemoragii (ulcer, hemoptizii)

Page 7: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 7/31

- procese neoplazice

- prezenta pieselor metalice (osteosinteze)

- pace-maker cardiac

- perioadele de ciclu menstrual

- sarcina

TERAPIA CU ÎNALTÃ FRECVENŢÃ PULSATILÃ

Faţã de terapia cu unde scurte, înalta frecvenţã pulsatilã are urmãtoarele avantaje:

• Durata unui impuls este de 656 microsecunde. Durata pauzei variazã în trepte, plecând de la o duratãde 25 ori mai mare decât durata impulsului.

• Frecvenţa impulsurilor este dozatã în 6 trepte între 80 si 600 impulsuri pe sec. Penetraţia este şi ea întrepte de la 1 la 6.

• Efectele calorice ale undelor se disperseazã datoritã pauzei mari intre impulsuri a.i. efectele biologicesã aiba o duratã mai lungã şi o estompare lentã. Efectele biologice se sumeazã pt o perioadã de timp

• Penetraţia câmpului realizat este de maxim 20 cm, în funcţie de intensitate (max P 75 w)

• Terapia cu penetraţie de la 1 la 6 se alege in functie de constitutia organismului. La cele mai robuste sealeg trepte mai mari: 5, 6

•  Nu au efecte hipertermice locale

• Excitatorul de aplica la mica distanta de corpul omenesc – de la contactul intim, pana la 2-3cm

• Excitatorul se poate aplica si peste imbracaminte

•  Nu au contraindicatii. Singura contraindicatie etse pace-makerul cardiac.

Mod de actiuneCâmpul electromagnetic realizat influenteazã mişcãrile intra- si extracelulare à  refac

 potentialele de actiune la nivelul membranelor celulare 

Stimuleazã efectul proceselor anabolice din tesuturile tratate 

Cresc afluxul sanguin periferic prin amplificarea circulatiei locale 

Influenteaza favorabil procesele de regenerare a tesutului nervos 

Stimuleazã structurile celulare in mentinerea capacitatii histo-funcţionale de apãrare şiregenerare prin: 

- stimularea activitatii sistemului reticulo-histiocitar   - cresterea nivelului sanguin al gamaglobulinelor 

  - crestrea infiltratelor leucocitare

  - stimualrea hematopoiezei

  - favorizeaza formarea colagenului si procesele reparatorii tisulare

Efecte fiziopatalogice:

- amelioreaza osteoporozele posttraumatice din sdr. Sudeck 

- accelereaza procesul de calusare a fracturilor 

- accelereaza resorbtia hematoamelor - rezolva spectacular inflamatiile

Page 8: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 8/31

- reduce edemul tisular si deteriorarile tisulare scurtant timpul de vindecare

- accelereaza cicatrizarea plagilor accidentale sau postoperatorii prin reepitelizari bune si rapide

- grabeste vindecarea arsurilor prin stimularea tesutului de neoformatie cutanat

- previne si reduce cicatricile cheloide

- favorizeaza cicatrizarea si vindecarea ulcerelor varicoase

- realizeaza o topire a calcificarilor organizate in structura partilor moi din bursite si tendinite

- favorizeaza vindecarea ulcerului peptic

- diminua spasmele musculaturii netede

Indicatiile terapeutice ale inaltei frecvente pulsatile

Ap. locomotor:

- calusarea fracturilor 

- osteoporozele posttraumatice – Sudeck 

- contuzii, hematoame (pe partile moi)

- durioame plantare şi digitale operate

- osteomileite

- bursite, capsulite retractile, teno-sinovite

- atrite cu diferite localizari, inclusiv P.R 

- artroze: hidrartroze

Afectiuni musculare:

- ulcere varicoase ale gambelor 

- artropatii periferice

Afectiuni respiratorii

- bronsite

- faringite

Afectiuni ORL:

- rinite, sinuzite acute si cronice

Afectiuni deigestive

- boala ulceroasa, ulcer peptic

- colite acute – pusee de rectocolitã ulcero-hemoragicã

- _______ intestinale

Afectiuni uro-genitale:

- pielonefrite acute

- cistite acute hemoragice

- inflamatii pelvine: anexite, metroanexite, parametrite

Afectiuni stomatologice:

- stomatite, gingivite, infectii bucofaciale

Afectiuni tegumentare:

- herpes zoster 

Page 9: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 9/31

- arsuri

Contraindicatii: - pace-maker cardiac

Metodologie:

Penetratia 1à 6 in functie de starea de nutritie a pacientului 

Frecventa 400-600/sec 

 Numar sedinte: 4-8 sedinte in evolutii acute, 10-14 sedinte in evolutii cronice 

Ritmul: zilnic- 1 şedinţã 

Durata şedinţei: 15 min 

HIDROTERAPIA

Metodã terapeuticã ce foloseşte apa la diferite temperaturi şi stãri de agregare (solidã, lichidã saugazoasã) în scop profilactic sau terapeutic.

Dupã temperaturã, hidroterapia se împarte în:1. Hidroterapie f. rece – sub 0˚ = CRIOTERAPIA

2. Hidroterapia rece = 5˚ - 22˚

3. Hidroterapia caldã = 22˚ - 37˚

4. Hidroterapia fierbinte > 38˚ - 42˚

Se pot folosi şi temperaturi mai mari de 42˚ pânã la 80˚, apa fiid sub formã de vapori.

În afarã de apã – trat. - în aceastã categorie de hidroterapie sunt introduse şi aplicaţiile cu: nisip, nãmol, parafinã.

Hidroterapia – este o metodã de terapie nespecificã; se poate asocia cu factori fizici, chimici, efectele

fiind sumate: ale agentului fizic, electric sau chimic cu cel al apei.Efectele depind însã şi de reactivitatea particularã a organismului.

Efectele obţinute în aplicaţiile hidroterapeutice se datoresc:

Ø efectului termic al apei

Ø efectului mecanic datorat presiunii apei

Ø excitantului chimic al apei – în cadrul „ hidroterapiei cu apã de conductã” – de mai micãimportanţã.

Proprietãţile apei:

1. Capacitate termicã mare = poate înmagazina o cantitate mare de energie termicã – deci arecapacitate caloricã mare 

2. Termoconductibilitatea mare = capacitatea de a ceda din energia caloricã cea mai mare parteînmagazinatã în unitatea de timp. Practic cãldura înmagazinatã = cãldura cedatã 

3. Temperatura de indiferenţã a apei este mare datoritã celor douã caracteristici anterioare 

Proprietatile tegumentulu i: Organ cu rol de protecţie a organismului uman, cu structurã şi functiicomplexe, motiv pt care se aplica hidroterapia si devine eficienta:

1. Bogat in retea vasculara 

2. Bogat in receptori 

3. Rol principal in schimburile de caldura (mediu extern – tegument) participand direct în procesulde termoreglare 

Page 10: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 10/31

4. Bogat in glande sudoripare – si acestea cu rol in schimbul de caldura – eliminând excesul caloric,dar şi metaboliţii 

5. Participa indirect in reglarea imunitatii 

Bazele fiziologice ale aplicatiilor hidroterapice sunt: - termoreglarea – la rece

 - la cald

- circulatia periferica

Este o reactie fiziologica de adaptare la temperatura medilui inconjurator si este denumit comportamenttermoreglator = adãpostirea de rece

A. Termoreglarea chimica : reperezinta capacitatea organismului de a creste sau reduce

 schimburile metabolice – respectiv productia de calorii. Aceastã capacitate este diferita de laspecie la specie si reprezinta TERMOGENEZA ( termoproductie in necesitatea de a se apara derece) 

1. Termogeneza netremuranda

Creste metabolismul in anumite tesuturi sub influenta stimulilor reci si principalul mediator al acestor  procese este noradrenalina (este un mecanism neuroendocrin). Se activeaza citocromoxidazele si crescarderile tisulare, mai ales la nivelul anumitor tesuturi:

50 % in tesutul muscular (fara cresterea activitatii electrice – deci fara contractie musculara) 

25 % in ficat 

10 % in tesutul adipos 

restul in creier si chiar in miocard 

Singurul care nu participa este rinichiul. Termogeneza netremuranda este un proces adaptativ la persoanele solicitate mereu pt adaptare in emdiul rece („calire”). Dacã expunerea la rece se prelungeste,acest tip de termogeneza este depasit si apare o altã modalitate de adaptare chimicã:

2. Termogeneza tremuranda

Tremuraturile care sunt contractii musculare de diferite grade, de la tremuraturile f. fine pânã la celegrosiere = contracţii puternice ritmice cu rol de a produce în timp cât mai scurt o cantitate de caldura caresa evite scaderea temperaturii centrale (cantitate suplimentara)

Aceasta se realizeaza prin contractia ritmica a maselor musculare care produc caldura. Este ceea cecunoaştem sub numele de tremurãturã.

3. Frisonul : Este caracterizat prin contractii puternice, dezorganizate, care apar în situaţia unor dereglãriale centrilor vasomotori. Reprezintã o modalitate neeconomicã de termogeneza. Se produce o cantitate de

caldura rapid, dar cu cheltuiala energeticã mare (glucidele hepatice). La rece creste consumul de O2.B. Termoreglarea fizica : - conducţie ; - convecţie ; - evaporare ; - radiaţie 

Contra rãcirii organismul se aparã prin creşterea capacitãţii izolatoare a corpului.

Contra supraîncãlzirii organismul se apãrã prin mãrirea transferului de cãldurã în straturile superficiale prin activarea circulaţiei superficiale

à vasodilataţie, creşterea sudoraţiei, creşterea ritmului respirator, secreţiei salivare

à la rece toate acestea sunt diminuate.

Exista 2 temperaturi critice la care organismul poate fi expus:

1. temperatura criticã inferioarã = temperatura mediului extern sub care organismul nu mai poatemenţine echilibrul termic şi homeotermia constantã a centrului organismului (↓) 

Page 11: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 11/31

2. temperatura criticã superioarã = temperatura mediului deasupra cãreia organismul nu mai poatemenţine homeotermia nucleului şi temperatura centralã începe sã creascã 

3. Între: - temperatura criticã superioarã şi - temperatura criticã inferioarã = amploareatermoreglarii 

Existã un comportament termoreglator care variazã în funcţie de: individ; vârstã; microclimat ;îmbrãcãminte

Organismul este constituit dintr-o zona perifericã şi una centralã ( nucleul )

Zona periferica (coaja) = tegumentul  - Are urmatoarele functii:

1. Tampon termic = poate ceda sau primi temperatura in functie de temperatura nucleului printermogeneza sau termoliza.

2. Izolator caloric variabil - Poate face transferul de caldura prin conductie si convecţie

Conductia este o cale pur fizica (adica primeste sau cedeaza caldura prin contact direct), iar convecţiaeste o componentã fiziologicã, transferul de cãldurã fãcându-se prin jocul vasodilatatie – 

vasoconstrictie in functie de factorii de mediu – rece sau cald.3. Comutator al stratului de tesut adipos – In mediu rece tesutul adipos are rol izolator, dar în mediucald, nefiind irigat, nu poate pierde caldura.

4. Receptor caloric

Receptorii termici sunt bogati in tegument : corpusculii Krausse pt rece si Ruffini pt cald. Distributiareceptorilor este definita pt rece si cald. Sunt anumite zone ale organismului care sunt mai bogate inreceptori termici decat alte zone. De ex: tegumentul fetei, mainii, al fruntii, etc

Expunerea la rece determina o reactie vasculara la nivelul tegumentului in 3 faze:

a). Vasoconstricţie = 1-2 min (palid)

 b). Vasodilataţie (arteriolarã şi venularã) pielea devenind roz - roşiaticã. Este faza hiperemiei active.c). Faza de stazã – când capilarele reţin sângele, curentul sangvin încetineşte şi apare spasmul arteriolar – ischemie – cu incetinerea schimburilor metabolice locale cu aspectul cianotic al zonei.

Excitaţiile reci sunt : - între 18˚ - 35˚ ; - între 5˚ - 18˚

Aplicaţiile reci au la bazã jocul vasodilataţie – vasoconstricţie vascularã, care determinã rãspunsuriconsensuale prin rãspândirea reacţiilor şi excitaţiilor în tegument ( R. OTTFRIED – MULER) si amucoaselor (BROWN – SEQUARD)

Aplicatiile reci nu au efecte asupra circulatiei organelor interne. Aici intervin urmatoarele mecanisme:

- legea Dastre - Morat = vasele periferice (din tegumente si mucoase) actioneaza antagonist cu cele aleorganelor interne

- mecanismul mobilizarii sangelui din organele interne

- reactiei consensuale = racirea cu vasoconstrictia

Excitaţiile la cald:

- activitatea centrilor este inhibatã

- dacã temperatura centralã depaşeşte 37 ,̊ centrii hipotalamici anteriori inhibã tonusul simpaticvasoconstrictor periferic şi apare vasodilataţia cutanatã şi intrã în funcţie sudoraţia.

5. Organ efector al rãcirii prin: 

- perspiraţia insensibilã şi transpiraţie

- difuziune pasivã a apei prin tegument

- funcţia glandelor sudoripare

Page 12: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 12/31

Zona centralã (nucleul)  - Funcţii:

- temperatura zonei centrale nu este uniform stabilã şi omogenã, fiind între 35 – 37.5˚ C .

Se considerã ca fiind cele mai apropiate temperaturi de T0 centralã, temperatura rectalã şi sublingualã

- echilibrarea deficienţei de temperaturã în interiorul nucleului se face prin conducţie ( între organe ) şi prin circulatţia sângelui

- nucleul are o variaţie periodicã a temperaturii: - diurnã: - maximã : dupã-amiaza

  - minimã : noaptea şi dimineaţa

  - lunarã – hormonalã

  - sezonierã.

SCHIMBURILE DE CÃLDURÃ ÎNTRE ORGANISM ŞI MEDIU

1. Conducţia = prin contactul direct tegument – aer cedeaza sau primeste caldurã în funcţie detemperatura nucleului. 

2. Convecţia - convecţia internã = circulaţia de la nucleu la tegument 

- conveţia externã = mişcarea aerului la suprafata corpului

  3. Evaporarea: - sudoratiei

- perspiratia insensibila

  4. Radiatia – corpul uman se comporta ca un corp negru

REACTII IN HIDROTERAPIE. In functie de tipul constitutional:

a. Microkinetic = raspunsuri lente care se mentin timp indelungat 

 b. Macrokinetic = raspunsuri puternice de scurta durata APRECIEREA EFECTULUI HIDROTERAPIEI

1. Variatiile pulsului – creste sau scade

2. Neregularitatea pulsului

3. Variatiile tensiunii arteriale

4. Reactii subiective:

  - imediate: - durerea

  - arsura (daca dispare reactie buna)

  - tardive: - tulburari de somn  - scaderea apetitului (reactie rea)

5. Reactie dermo-epidermica

  Buna = vasodilatatie suportabila

  Rea = paloare, cianoza sau racire, frisoane, cefalee, alterarea starii generale

  - depinde de:

  - intensitatea factorului termic aplicat (rece sau cald)

  - schimbul termic pe unitatea de timp si suprafata

  - deficitul caloric

  - echilibrul termic

Page 13: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 13/31

  - gradientul termic

  - viteza de aplicare

  - procesul de acomodare

 HIDROTERMOTERAPIA

Apa simpla: - calda

  - rece

  - cu adausuri de substante chimice sau gaz

Alte tipuri de aplicatii calde/reci => abur dar cald

 

Parafina

    Namol + factori mecanici

La statiuni = ape: - sarate  - sulfuroase

  - iodurate

Forme de aplicatii: a. partiale : - compresele; - cataplasmele; - impachetarile; - frictiunile; - baile partiale; - afuziunile

 b. generale: - dusurile; - baile

 

COMPRESELE. Clasificare - Dupa temperatura:

1. calde = 38˚ - 42˚C

2. fierbinţi > 42˚ pânã la 45˚C -- trofice, antispastice, resorbtive. 

3. reci < 18˚ (antiinflamatoare) 

4. alternante: 38˚ – 42˚ C = 40 sec., apoi 

18˚ - 22˚ C = 20 sec. (stimulante pt circulatia locala)

  5. prieshnitz = sunt comprese reci stimulante – dureaza 2 – 6 ore pana se usuca. La inceput se

 produce vasoconstrictie, apoi vasodilatatie ce dureaza pana la terminarea procedurii.Dupa regiuni: - cap; - gat; - torace; - abdominale

CATAPLASMELE = comprese in interiorul carora se pune o substanta organica sau anorganica cuconsistenta ridicata la temperaturi diferite. Aici actioneaza factorul: - termic ; - chimic

Se pot folosi urmãtoarele substanţe:

Umede:

tarate de grau sau porumb - calde (trofice, resorbtive ) 

seminte de in (antiflogistici, antialergici) 

musetel – calde (antiinflamator, antiseptic, resorbtiv) 

flori de fan (calmante, resorbtive) 

Page 14: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 14/31

menta (calmante, antipruriginoasa, resorbtiva, datorita uleiurilor volatile) 

mustar – la temperatura camerei (resorbtiva, decontracturanta) – se mentine pana la hiperemiategumentului, pt ca altfel apar arsuri 

hrean – aceeasi indicatie ca si la musetel 

cu namol – la temperatura camerei (pe litoral) cu indicatie in afectiuni posttraumatice,degenerative reumatismale cu efect antiinflamator  

Uscate:

nisip; sare, etc. 

IMPACHETARILE

A. Impachetarea umeda completa

Presupune impachetarea completa a corpului intr-un cearceaf bine udat si stors, izolarea capului apoi prininvelire cu paturi. In final are efect hiperterm

Sunt 3 faze in aplcarea impachetarilor umede complete, pe care se bazeaza efectul lor:1. Faza de excitatie – declansata de contactul tegumentului cu apa rece. Se produce vasoconstrictie

 periferica cu cresterea vitezei de circulatie si cresterea ritmului respirator, initial. Apoi urmeazasenzatia de caldura placuta . Temperatura corpului scade. Procedura se intrerupe la aparitiafrisonului. Aceasta faza dureaza 10-20 min 

2. Faza de calmare – relaxare generala, bradicardie, se rareste ritmul respirator – apare somnolenta 

3. Faza de excitatie – hiperterma. Apare numai daca bolnavul ramane impachetat mai mult de 45min. Apare: hipertermia, transpiratia, accelerarea pulsului si respiratiei. 

B. Impachetarile uscate – nu se mai folosesc

C. Impachetari speciale: - parafina; - nisip; - namolImpachetarea cu parafina

- placa de parafina; - pensularea cu parafina; - imersia in parafina lichida

Efectul se bazeaza pe proprietatea parafinei de a ceda tegumentului o mare cantitate de caldura –   producandu-se vasodilatatie importanta tegumentara cu decongestionare profunda. Are efect: -decongestiv; - decontracturant

Este indicata in contracturi musculare de diferite etiologii (nu in inflamatie!!): degenerative, posttraumatice, mai ales pt pregatirea programului de kinetoterapie ( temperatura = 40˚, durata = 20min). Este singura metoda de aplicare a parafinei – imersia si pensularea sunt greu de suportat.

Împachetãrile cu nisip sau nãmol  au aceeasi prescriptie, pt aceleasi afectiuni ca si placa de parafina.Efectele se bazeaza pe aceleasi principii. Temperatura de aplicare = 40˚, durata aplicatiei = 20 min.

FRICTIUNILE. Sunt proceduri reci, rar alternante, niciodata calde. Se executa cu un cearceaf peregiunea interesata, pana la incalzirea cearceafului. Se sterge apoi regiunea cu un prosop uscat, dupa care pacientul se relaxeaza o jumatate de ora. Are efect tonifiant, revigorant.

Baia de cearceaf  

Baia de aer --- nu se mai folosesc 

AFUZIUNILE Sunt aplicatii de apa, in jet, fara presiune, centripet la nivelul membrelor, pe trunchi seexecuta axial spre ceafa. Are efect de tonifiere prin actiunea reflexa asupra segmentelor medulare. Suntindicate:

- pt astenii, distonii neurovegetative

Page 15: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 15/31

- afuziunile alternante sunt indicate in insuficienta venoasa periferica, staza, acrocianoza, tulburari troficeasociate

Afuziunile alternante: - cald: 38˚ – 40˚C, 40 min

  - rece: 18˚ - 22˚C, 20 min

  = se incepe cu cald, se termina cu rece. Se fac 8 - 10 alternante pe sedinta.

Contraindicatii: - solutii de continuitate pe tegumente; - dermatite

DUSURILE. - sunt aplicatii de apa sub presiune variata, la temperaturi variate; - efectele lor se datorescfactorului termic si mecanic

Clasificarea dusurilor:

Dupa temperatura: - reci; - calde; - alternante.

Dupa forma jetului: - sul; - evantai; - rozeta

Efecte:

Dusurile recià excitanteDusurile caldeà calmante

Dusurile alternanteà cresc tonusul muscular la locul aplicarii

Dupa modalitatea de aplicare:

→ Dusul scotian: - este un dus orizontal sub presiune, alternant. Presiunea apei in jet este de 1.5 – 2 atmosfere

Temperatura apei: -pt cald = 38˚ – 40˚C

  - pt rece = 18˚ - 22˚C

Timpul de aplicare a jeturilor: cald – 40”  Rece – 20”

Alternanta: se incepe cu cald, se termina cu rece

Efecte: - excitant asupra SNC

  - creste reactivitatea

  - activeaza circulatia

Indicatii: - pareze, paralizii flasce

  - atonii

  - meteorism, constipatia

  - hipotirodie

  - obezitate

→ Dusul masaj:

- combinatia manevrelor de masaj sub dusul rozeta (o ploaie de dusuri rozeta). Se practica la temperaturade 38˚ – 40˚C, 15 min .. Efecte:

- hiperemie locala importanta, atat prin efectul termic al apei, cat si menvrelor masajului

- resorbtive locale

- antialgic:- in lombalgii, dorsalgii

- spondilite

Page 16: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 16/31

- nevrite

- mialgii

- tumefactii

- redori posttraumatice

→ Duşul subacval

Se executa intr-o baie generala, calda, cu temperatura apei jetului mai mare cu 1-2˚ decat a baii. Se aplicaoblic sau perpendicular pe tegument, in functie de efectul pe care dorim sa-l obtinem. Forma duzeidusului se alege de asemenea in functie de efectul dorit sa-l obtinem.

Efectele aplicatiei sunt datorita temperaturii apei, presiunii hidrostatice a baii, presiunii jetului dusului,forma duzei, diferentei de temperaturã dintre bai si dus. Efecte:

- decongestive, resorbtive in aplicatiile oblice la 10 cm de tegument

- tonifiante – in aplicatiile perpendiculare pe tegument la distanta mai mica de 10 cm

- sedative – forma duzei evantai sau rozeta la distanta de 10 cm de tegument, oblic

 Dusul cu abur sau cu aer cald nu se mai folosesc.

BAILE. Clasificare

Dupa suprafata de imersie a corpului: - generale

  - partiale

Dupa temperatura: - reci: sub 20˚

  - racoroase: 21˚-23˚

  - indiferente: 34˚-35˚

  - calde: 36˚-40˚  - fierbinti sau hiperterme: >40˚à42˚

Dupa compozitia chimica a apei: - minerale

  - sulfuroase

  - de plante

Efectele sunt datorita:

- temperaturii apei (factor termic)

- presiunii hidrostatice a apei (factor mecanic)- compozitiei apei baii

 

Baia indiferenta . Temperatura indiferenta = 34-35. Nu exista excitant termic, dar efectul mecanic exista prin presiunea hidrostatica a apei, care comprima discret circulatia periferica, apare oarecare accelerare arespiratiei si excitarea SNC la imersia in apa. Apoi intervine adaptarea, baia avand in continuare efectsedativ. Durata baii de 10-15 min este tonifianta, revigoranta. Intre 15-45 min efectul baii este calmant,recomandat in prurit, insomnii, nevroze, nevralgii.

Baile racoroase. Sunt baile a caror temperatura este sub temperatura de indiferenta. In prima faza lacontactul cu apa intervine spasmul vascular care impiedica pierderea de caldura. TA creste putin , creste pulsul si se produce o excitatie a SNC.

Page 17: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 17/31

A doua faza – reactiva – este dominata de vasodilatatie, aparand hiperemia activa si ca urmare o pierderea caldurii din corp, cu atat mai mare cu cat temperatura baii este mai mica.

Baia HALFBAD - baia de jumatate. Se efectueaza intr-o cada cu pereti mai mari decat cele obisnuite,umpluta pe jumatate, bolnavul sezand uşor aplecat. Se fac turnari repezi, dupa perioada de adaptare, cu ocana, izbind cu apa tegumentele.Se fac pana la 15 turnari pe spate, urmate de frictiuni puternice. Apoi se

repeta procedeul si pe fata anterioara si pe membre. Indicatii: pareze, paralizii, atonii gastrice, congestiihepatice. Este folosita ca o proceudra de racire dupa bale fierbinti

Baia cu peria - efect mecanic prin frictuni cu peria ; - indicata in tulburarile circulatorii, nevroze.

Baia kinetoterapeutica. - este o baie calda in care kinetoterapeutul executa miscari de mobilizare pasive, pasiv-active, pe toate articulatiile sau tintit pe un anumit segment in scop de recuperare functionala. Apacalda este relaxanta, antialgica, facand posibila mobilizarea in absenta gravitatiei, facand miscarile maiusor de realizat.

Baile fierbinti. Se practica la temperaturi de 40˚-42˚C. Sunt intens hiperterme, temperatura cutanatacreste rapid, creste si temperatura centrala, creste pulsul, TA.

Baile hiperterme. - pireto-terapeuticã; - temperatura de plecare 35˚. Se fac turnãri succesive de apafierbinte astfel incet sa creasca temperatura baii cu un grad la fiecare minut. Procedura se opreste candtemperatura sub limba ajunge la 39˚-40˚C.

Indicatii:

- afectiuni neurologice degenerative

- nevrite, nevralgii

- in bolile infectioase pt efecte imunologice.

Baile partiale

- de maini

- de picioare Hauffe: -cu incalzire- de sezut -cu racire

Cele cu incalzire se fac dupa acelasi protocol ca cea hiperterma.

Cele cu racire se fac pana la 18˚, plecand de la 35˚.

Indicatii: - tulburari trofice

  - tulburari circulatorii

 

Baile de plante. - la temperaturi de 36˚ - cu efect sedativ prin adaosul in baie a florilor de tei, fan,

musetel, (mixturi) 

Baile cu bule CO2 - gazul – CO2 – aste condus prin conducte ce se distribuie in toata baia. Este baieartificiala, presiunea gazului este de 5 atm. Efectul baii cu CO2:

- chimic – se resoarbe prin tegument – cu efect excitant asupra peretilor vasculari, producandvasodilatatie cutanta, la nivelul anastomozelor arterio-venoase (pasiv)- temperatura baii – de indiferenta – scade temperatura centrala cu 0.4˚-0.7˚C in 20-30 min, prin efectulvasodilatator.

Baia naturala cu CO2 are efecte benfice in tulburarile circulatorii.

TERMOTERAPIA. A doua parte a hidrotermoterapiei foloseste temperaturi ridicate (40˚-80˚) in scopterapeutic. Se folosesc vaporii de apa, aerul incalzit, nisipul (=conductibilitate mai redusa decat apa).Aceste proceduri se termina printr-o procedura de racire sub forma de baie completa, halfbad cu racire,

Page 18: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 18/31

dus rece, etc. In timpul procedurii se aplica comprese reci la ceafa, pe frunte sau inima. Sunt foartesolicitante, de aceea se aplica rar, de 2-3 ori pe saptamana. Formele termoterapiei:

1. Baile de abur:

- se aplica in camere speciale intr-o atmosfera supraincarcata cu vapori la 40˚-50˚. Sunt foarte

eficiente pt sistemul cardiovascular.- sunt foarte indicate in: hipotiroidii, obezitate, intoxicatii cu metale, diateza uricã, reumatismeusoare??, nevralgii, nevrite.

2. Baile de abur partiale

  - se practica la trunchi, membre, cap. - durata: 5-30 min

3. Baile de lumina

  - folosesc aerul incalzit cu ajutorul becurilor, utilizand efectele razelor infrarosii in spatii inchise.

  - sunt partiale si generale; - durata: 5-20 min

Au avantajul unei vasodilatatii puternice datorita caldurii indirecte, transipratia incepe mai devreme.Scad TA.

Efectele aplicatiilor   _____ 

- spasmolitice

- resorbtive

- relaxante

- analgezice

- imunologice

CRIOTERAPIA. Expunerea de scurta durata a tegumentului la temperaturi apropiate de 0˚ sau sub 0˚C.

Efecte:

- analgezic: se reduce transmisia nervoasa

- reduc procesele inflamatorii

- reduc metabolismul local (vasoconstrictie)

Metoda foloseste:

- aerul rece in flux pe tegument

- kelenulà expunere rapida

- gheata sau apa cu gheata

- comprese reci 0˚ sau sub 0˚C

  TERAPIA CU ULTRASUNETE

  Urechea percepe sunete de circa 20000 oscilaţii pe secundă.Vibraţiile mecanice pendularereprezentând sunetul – ce depăşesc această limită – poartă numele de ultrasunet. Frecvenţa undelor ultrasonice este foarte mare, fiind apreciată la 50000Hz – 3000000Hz.

Aparatele utilizate în fonoterapie furnizează ultrasunete cu frecvenţe cuprinse între 80000 şi 100000Hz.Lungimea de undă a ultrasunetelor este foarte mică, putând fi localizate selectiv. Ele prezintă variaţii înfuncţie de natura mediului străbătut : gaz, lichid, solid.

Aplicarea undelor ultrasonice pe un cap omenesc produce un transfer de energii considerabil

 prin alterarea stărilor de presiune realizate.Transferul de energie se măsară în W/cm2 , şi depăşeşteintensităţile sunetului.Acesta este un parametru important în cadrul terapiei cu ultrasunete. Undeleultrasonice se propagă sub forma unui fascicol de raze, cu viteză costantă.

Page 19: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 19/31

  Efectele fizico-chimice ale ultrasunetului :

1. Efect mecanic – reprezentat de vibraţia pendulară, care se transmite din aproape în aproape, fiecaremoleculă fiind pusă în mişcare cu o frecvenţă egală cu cea a sursei.

2. Efect termic –  energia ultrasonică se transformă în energie calorică în mediul traversat prin două

modalităţi:- prin absorbţia energiei undelor ultrasonice de către mediile neomogene cu degajare de căldură şiamestecare amplitudinilor vibratorii.

- prin fricţiunea particulelor mediului, mai ales la nivelul de separare a două medii

3. Efectul de cavitaţie –  este un fenomen care constă în producere de goluri în interiorul lichiduluitraversat, manifestându-se vizibil prin formarea bulelor de aer. Acestea se produc prin compresiunile sidilatarile succesive realizate de UUS asupra lichidului.În perioade de compresiune cavităţile dispar dupăcare amestecul lichidian se reface cu eliberarea unei mari cantităţi de energie, cu efecte distructive. În punctele de separare a două medii cu densităţi diferite ( os – muşchi , de ex ) presiunea poate creşte lacâteva mii de atmosfere în temperatură la câteva sute de grade. În lichide se produce fenomenulde

 pseudocavitaţie, caracterizat prin degazeifierea lichidului.În practica terapeutică curentă nu se pot produce fenomene de cavitaţie.

4. Efectul de difuziune constă în creşterea permeabilităţii membranelor.

5. Efecte chimice – ca urmare a acţiunii ultrasunetelor, au loc procese de oxidare, reducţie, depolarizareşi alterare a structurii chimice a substanţelor.

6. Efecte biologice ale ultrasunetelor  –  sunt – incomplete elucidate, se presupune că în funcţie deintensitatea ultrasunetului (care se măsoară în W/cm2) se produc modificări tisulare minime şireversibile, la intensităţi mici. La intensităţi medii au loc efecte fizico-chimice şi biologice maxime (0,5-0,7W/cm2) reversibile, iar la intensităţi mari (0,8W/cm2) apar modificări ireversibile.

  Dozele mici de 0,1-0,5 W/cm2 (0,4 W/cm2) cresc permeabilitatea membranei celulare, se produc activări moleculare, creşte activitatea de respiraţie celulară, sunt activate enzimele glicolitice, sescindează macromoleculele glucidice, sunt activate procesele oxidative, se produc efecte reductoare(creşte conţinutul de grupe sulfhidrice în ficat, creier,rinichi,miocard).

La nivelul tegumentului se eliberează mastocitele, cu producere de histamină.Creşte permeabilitateacelulelor tegumentare, care are ca urmare posibilitatea de a difuza prin tegument substanţemedicamentoase-cunoscut sub numele de SONOFOREZĂ.

  Dozele medii de 0,5-W/cm2 -0,7W/cm2 – produc hiperemie tegumentară, cu vasodilataţie şi înţesutul subcutanat şi cel conjunctiv; cu hiperemie consecutivă. Au efecte fibrinolitice prin rupere şifragmentare tisulară, fragmentarea macromoleculelor, hipermeabilizarea membranelor, creştereametabolismului celulelor local.

  Dozele mari de 0,8W/cm2 produc distrucţii celulare şi rupturi capilare, datorită exacerbăriiefectelor dozelor medii.

În ţesutul muscular, efectele UUS sunt direct proporţionale cu intensitatea ultrasunetelor aplicate.

 Ţesutul osos, la dozele mici reacţionează prin formare de osteofite, la dozele mari prin edemehemoragice, necroze osoase.

La limita muşchi-os se acumulează o importantă cantitate de energie calorică, osul se încălzeşte de 5 orimai mult decât muşchiul.

Ţesutul osos la nivelul epifizelor în perioada de creştere este foarte sensibil.

Sângele, supus iradierii cu ultrasunete, va determina: scade proteinemia(albuminele şi alfa globulinele) şi

creşte globulinele beta, eritrocitele se concentrează în grupuri, se încetineşte procesul de coagulare

Efectele fiziologice ale ultrasunetelor: 1. Analgetice; 2. Hiperemiante; 3. Miorelaxante

Page 20: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 20/31

Mod de aplicare: dozare

Dozarea se face în funcţie de :

- regiunea tratată (grosimea straturilor tisulare

- permeabilizarea locului tratat

- calea de aplicare

- natura afecţiunii (în spondilită doze mari)

- stadiul afecţiunii(în acute doze mici, în cronice doze mari)

- vârsta pacientului(sub 18 ani şi vârstnici doze mici)

- starea generală a pacientului

Dozarea : doze mici: 0,05-0,4W/cm2

  Doze medii: 0,5-0,8W/cm2

  Doze mari: 0,9W/CM2-1,2w/cm2 +1 la puterea7

Pentru ţesutul subcutanat şi cutanat se utilizeaza. intensităţi mici 0,1-0,2w/cm2iar în zonele hiperalgicechiar mai mici:0,02w/cm2

Pentru ţesuul muscular dozele sunt cele medii cu insistenţă pe zona de trecere tendon-muşchi în disecţiafibrelor musculare

Pentru ţesutul osos şi articulaţii: poziţionarea să fie adecvată, fracturile imobilizate în aparat gipsat sestimulează pentru formarea calusului, în doze mici prin ferestre în gips zonele cu vascularizaţie vor fitratate cu intensităţi reduse.

Indicaţiile terapiei cu ultrasunete:

Patologia ap.locomotor de cauză reumatismală:

-reumatismul degenerativ : artroze, spondiloze

-reumatismul inflamator cronic: artrite , spondilite

-reumatismul abarticular 

Patologia ap.locomotor de cauz ă traumatică -ortopedic ă :

-fracturi recente (se stimulează cu UUS formarea calusului)

-contuzii, entorse, luxaţii, hematoame, algoditrofii posttraumatice; se practică dozele progresive, de la0,05-0,1 w/cm2 până la 0,5 w/cm2, 2-5 minute

-posturi vicioase: scolioze, deformări ale picioarelor 

Afecţiuni dermatologice: cicatrici cheloide, plăgi atone, ulcere trofice ale membrelor Afecţiuni ale ţesutului colagen: fibrozite, dermatomiozite, miozite, sclerodermie,Dypytren

Afec ţiuni neurologice : nevite ,nevralgii ,sechele ce apar după herpes zoster,nevroamele amputatiilor,distrofia musculară progresivă,sindroame spastice

Afecţiuni circulatorii:…….st I-II în aplicaţii dermatomioamele paravertebrale, creasta iliacă, triunghiullui Scarpa, boalaRaynaud când se iradiază ganglionul stelat în regiunea supraclaviculară, în dreptulvertebrei C7-T1

Contraindica ţiile ultrasonografiei:

- afecţiuni dermatologice cu leziuni tegumentare sau nevi

- tulburări de coagulare- fragilitate vasculară

Page 21: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 21/31

- stare generală alterată, caşexie

- tumori în toate stadiile, pre şi postoperator 

- TBC activă, indiferent de stadiu şi localizare

- Stări febrile

- Fenomene inflamatorii

- RAA

- Insuficienţă cardiorespiratorie cardiopatie hipertensivă

- Tulburări de ritm

- Suferinţele venoase: varice, flebite, tromboze

- NU se vor aplica UUS pe zonele organelor integre: creier, maduva, ficat, splina, uter gravid,glandele sexuale, plamani, cordul

- NU se va aplica UUS pe zonele de crestere la copii si adolescenti 

FOTOTERAPIA= terapia cu lumina = utilizeaza energia radianta luminoasa asupra organismului.

Energia radianta luminoasa poate fi:

- naturala (solara)

- artificiala – furnizata de spectrele de iradiere emise in anumite conditii

Utilizare in scop terapeutic a luminii solare este denumita helioterapie.

Energia radianta artificiala este furnizata de aparatura medicala prin transformarea energiei electrice.

 

Proprietatile fundamentale ale luminii

Propagarea rectilinie intr-un mediu omogen 

Reflexia – reintoarcerea ei in mediul din care provine. Raza reflectata = raza incidenta, unghiulde reflexie = unghiul de incidenta 

Refractia = deviatia pe care o sufera raza de lumina la trecerea ei prin suprafete de separare adoua medii cu densitati diferite. Raza refractata se afla in acelasi plan cu raza incidenta, dar unghiurile difera: unghiul de refractie ≠ de unghiul de incidenta. 

Interferenta = compunerea undelor luminoase cu aceeasi directie de propagare. 

Difractia = fenomenul de curbare a traiectoriei luminii  Polarizarea = dependenta intensitatii razelor de lumina reflectate fata de orientarea planului de

incidenta 

Aspectul ondulatoriu al luminii | legate de emisia de fotoni (=particula de lumina) 

Aspectul corpuscular al luminii | 

Actiunile fizico-chimice ale luminii

1. Efectul termic

- radiatiile infrarosii, cele vizibile si cele invizibile, radiatiile ultraviolete au proprietatea de a fi

absorbite de ecrane sau corpuri interpuse si de a se transforma in caldura- efectul termic al radiatiilor infrarosii este mai puternic decat al ultravioletelor 

2. Absorbtia

Page 22: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 22/31

- un corp care primeste un flux radiant absoarbe o parte din energia acesteia, iar o alta parte estetransmisa si o alta reflectata

3. Reflexia si refractia

- radiatiile infrarosii au proprietatea de a se reflecta

- radiatiile ultraviolete au nivel mai scazut de reflexie4. Efecte fotoelectrice

- efect fotoconductor 

- efect de fotoemisie

- efect fotovoltaic

5. Efecte fotochimice

- se produc datorita actiunii termice

- sunt = disocieri moleculare, oxidari, reduceri, _________ fotosinteze, fotolize (ex.

transformarea oxiHb sanguine in metHb si activarea ergosterolului sun actiunea radiatiilor ultraviolete)

 

Actiunea biologica a luminii

1.Asupra proteinelor si a aminoacizilor

- degradari prin procese de hidroliza , dezaminare si polimerizare. Se rup lanturile polipeptidice , cu dezagregarea ac. Ribonucleic, inhibarea sintezei de ADN (la dozemari de RUV) . Ca urmare sunt alterate metabolismul si activitatea celulara .

2.Actiunea RUV asupra sterolilor

- Ergasterolul in epiderm este transformat in vit.D . Se formeaza in stratul cornostegumentar 

( superficial ). Totodata induce si cheratinizarea .

3.Actiunea asupra organismelor monocelulare si a bacteriilor .

- au efect bactericid prin coagularea celulei bacteriene. Distrug sau atenueaza bacilii KOCH ,

carbunosi, bacteriofagi , iar in doze mai mari virusurile . Ca urmare , RUV suntutilizate :

  i. pentru prepararea vaccinurilor ( rabia , febra

aftoasa ? )  ii. pentru sterilizarea si dezinfectarea apei

  iii. pentru sterilizarea si dezinfectarea aerului( spitale , sali de operatie , scoli?? etc. )

Asupra plagilor superficiale efectului bactericid I se mai adauga si efectul trofic destimulare a tesutului mezenchimal si efectul de stimulare a imunogenezei => contribuiela grabirea vindecarii

4.Actiunea asupra teguimentuli

- difera in functie de lungimea de unda a radiatiei

 => cele infrarosii au efect caloric de profunzime=>cele UV => 2,3 mm in tegument .

Page 23: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 23/31

 

Radiatiile infrarosii(RIR): In terapie se folosesc urmatoarele lungimi de unda :

A. 760 mμ – 1500 mμ = sunt de profunzime

B. 150 mμ - 5000 mμ = sunt absorbite de epiderm si derm 

C. > 5000 mμ = sunt de suprafata

Efecte :

- au actiune calorica profunda cu cat lungimea de unda este mai scurta

- produc modificari tranzitorii in circulatia tegumentara : vasodilatatie arteriolara si capilara care sta la baza eritemului caloric care persista? 30- 40 min. , urmata rapid de o pigmentatie patata;

- edem al stratului mucos al papilelor dermice ; infilltratii leucocitare perivasculare ( la doze sub 1500mμ )

- dozele mari pot provoca arsuri de diferite grade in functie de intensitatea si durata expunerii , alterarisau chiar distrugeri celulare ( flictene) . La actiuni prelungite => necroze .

Pentru terapie se folosesc dozele moderate => care produc vasodilatatie subpapilara cu crestereadebitului sanguin ( vasodilatatie) crescand metabolismul local si general cu efecte trofice locale sigenerale.

  Aplicatiile cu radiatii infrarosii se pot face in :

- spatiu deschis = lampa Sohie?

- spatiu inchis = baile de lumina - partiale ; - generale

Indicatiile RIR in spatiu deschis:

  -afectiuni locale insotite de edeme inflamatorii si staza superficiala;

  -inflamatii ale tegumentului acute sau cronice:plagi superficiale,foliculite,furuncule etc.

  -celulite;

  -afectiuni reumatologice degenerative(spondiloza, artroza);stari contuzionale posttraumatice;

  -afectiuni respiratorii acute=>catare;

  -leziuni cutanate=>plagi postoperatorii,degenerative,radiodermitele,eczemele,piodermitele etc.

  -tulburari circulatoriiperiferice:acrocianoze,sindr. Laynaund,arterite obliterante cu tulburaritrofice;

  -tulburari spastice viscerale abdominale.

Indicatiile RIR in spatiu inchis:

  -are caracter de termoterapie de sudatie si de solicitare generala a organismului,mai ales bailegenerale de lumina;

  -boli cu metabolism scaut:obezitate, hipotiroidism(fara interesare cardiaca),diabet, diateze urice;

  -boli reumatismale degenerative:artroze, periartrite, mialgii;

  -intoxicatii cronice cu metale grele ,in care sudatia intensa permite eliminarea acestora;

  -afectiuni inflamatorii cronice si subacute ale organeor genitale(metroanexite,);

  -afectiuni cronice ale aparatului respirator:astm, bronsite cronice

Contraindicatii ale RIR:

  -nu se aplica in perioada imediat urmatoare traumatismelor;

Page 24: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 24/31

  -nu in hemoragii recente sau riscuri de hemoragii;

  -inflamatii acute,supuratii;

  -stari febrile.

Radiatia ultravioleta(RUV) Efecte: 

-stimularea tegumentului-este mai puternica in functie de unghiul de incidenta si lungimea deunda.Intensitatea maxima la incidenta perpendiculara si lungime de unda 280 mμ.

-pigmentatie cutanata-se produce in 2 etape

=>eritemul actinic?=fenomen fotochimic precoce ,dupa expunerea tegumentului la RUV;

  =>pigmentatie melanica –apare dupa disparitia eritemului actinic? ca urmare a expuneriiteumentului la RUV(soare,artificiale,la RIR sau Rx);

  =>............ progresiva a pigmentatiei;

  =>exfolierea epidermului;

 Dozarea RUV terapeutice:

1-UV-A(I)=sau unde lungi=400-315 mμ.Este spectrul abundent de la lumina solara.

2.UV-B(II)=sau unde medii=280-315 mμ.Sunt emise de lampile cu mercur 

3.UV-C(III)=sau unde scurte=sub280 mμ=produse de aparate prin descarcari electrice in vapori demercur.

Exista o sensibiltate individuala la RUV ,care difera de la individ la individ.Protectia se realizeaza cuunguente topice sau injectii IV cu pirocatehina(interfera mecanismele biochimice implicate in efecteleatenuate de RUV).

-producerea vit.D(calciferolului)regleaza mecanismul fosfocalcic,previne rahitismul 

-efect desensibilizant antialgic,prin aplicare pe zone circumscrise(dureroase) 

-efect asupra hemetopoezei(o cresc) 

-efect dezinfectant 

-efect psihologic(stimulante, excitante) 

Indicatiile tratamentului cu RUV:

-in afectiuni dermatologice:cicatrci cheiloide,dermatite , eczeme, foliculite, furunculoza, degeraturi,eritem pernio,

herpes zoster, herpes, psoriazis.

-in pediatrie:tratamentul rahitismului,astmul infantil

-in reumatologie:afectiuni degenerative,artrita reumatoida, nevralgii

-TBC(nu in activitate)

-sindroame neurovegetative

-afectiuni ORL

-afectiuni..............

-profilacticContraindicatiile apicatiei RUV:

-neoplazii

Page 25: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 25/31

-TBC activa

-casexii

-CI,IC,HTA.,AVC

-insuficienta renala

-stari hemoragipare

-hipotiriodia

-nevroze

-sarcina

-fotsensibilitate

Tehnica aplicarii RUV:

-lampi cu cuart

-lampi cu mercur 

-lampi cu electrozi de carbune

-lampi cu arc voltaic

Se fac aplicatii locale si generale.

Inainte de inceperea tratamentului se face biodozimetria=masurarea timpului minim necesar pt obtinereacelui mai slab eritem pe tegument , adica eritem perceptibil (care dispare dupa 24 ore) la o anumita  persoana, cu o anumita sursa de UV ,de la o distanta fixa( 75 sau50cm).Se efectueaza culampa .................Se va face trat. prin aplicatie perpendiculara.Se creeaza 4 campuri de expunere-(1-4minute).Se alege doza cu eritemul cel mai inofensiv pt tegument.

In functie de eritemul rezultat:-gradul I-culoare rosie slaba

  -gradul II-rosu net ,urmat de pigmentatie

  -gradul III-reactie putin pala, inconjurat de lizereu rosu viu, urmata dedescuamare

  -gradul IV-rosu aprins cu aspect de arsura,insotit de edem

De obicei se alege biodoza care a determinat eritem de gradul doi.

Bazele anatomici ale kinetologiei

In evolotia umana miscarea complexa a specializat un aparat diferentiat-aparatullocomotor àcare are ca unitate componenta de baza-unitatea kinetica,alcatuita dinarticulatie,muschi,nerv.

Rolul fiecarei structuri –din acestea trei-are un rol bine precizat dar care actioneaza ca un tot ininterdependent,de aici denumirea de aparat,NEUROMUSCULOKINETIC.

ARTICULATIA

Reprezinta ansamblul partilor moi prin care se unesc doua sau mai multe oase vecine (testut)

Sunt mai multe feluri de articulatii:

A)dupa mobilitate:

1)articulatii fibroase=unirea se face prin tesut conjuctiv.Sunt foarte putin mobile si datorita formeisuprafetei osoase articulare care congrueaza perfect cu cea opusa (exemplu:articulatiile cutiei cranienesau cele interapofizare vertebrale.

2)articulatii cartilaginoase=unirea se face prin fibrocartilaj si nu prin cartilaj hialin.Articulatia permite oanumita miscare.De exp:simfizele pubiene dar si articulatia intervertebrala (fibrocartilajul discal).

Page 26: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 26/31

3)articulatii sinoviale=unirea se face prin caposula,existand o cavitate intre suprafetele articulare ,care permite miscari ample. Aceste articulatii sunt ca diartrope.

B)dupa forma suprafetelor  :articulari care determina tipul de miscare posibila in respectivearticulatie.Din acest punct de vedere diartrozele se calsifica in:

1)articulatii plane(artrodii) in care miscarea este mai mult de alunecare. De ex::articulatiile oaselor capului sau trunchiului.

2)articulatii sferoide (evartroze) care sunt formate dintr-o suprafata articulara sferoida si alta cancava cao cupa(de ex;articulatia coax –femurala ,sh?). Acest tip de articulatii permit o foarte mare mobilitate inmai multe planuri.Astfel de articulatii sunt denumite articulatii total libere.

3)articulatii cilindroide sau balamale cu cele doua variante:

-trohleara=articulatia cotului

-trohoida=articulatia radiocubitala

4)articulatii elipsoidale,cu cap articular cotiliodian ca la articulatia genunchiului

5)articulatii selare  cu una din suprafete cancava si cu cealalta convexa (ca articulatiatrapezometacarpiana a policelui).

C)dupa gradele de libertate a numarului de directii de miscare:

-gradul 1 de libertate :plane,cilindroide,elipsoidale)

-gradul 2 de libertate :selare

-gradul 3 de libertate :sferoidale.

Structura articulatiei diartroide:

a)cartilaju hialin care acopera extremitatile osoase formand suprafelete articulare. Au grosime variabilain functie de zonele de presiune:mai mare in zonele de maxima presiune articulara.Nu este irigat (nu are

vase sangvine) deci nu se poate regenera sau cicatriza.Este rezistent la agresiuni.este numit deci osulsubcondral si deci lichidul sinovial prin imbibitie. Este lipsit de inervatie.Au elasticitate datorita fibrelor colagene care sunt compresibile.

b)bureletul fibrocartilaginos=este present in enartroze unde suprafetele articulare nu sunt egale ca incapul articulatiilor c-f sau s-h. Cavitatile articulare (glenoida si cotiloida) sunt marite ca suprafata de aste burelate circulare pentru a asgura siguranta articulara.

c)capsula articulara=structura conjunctiva complexa formata din doua straturi-cel extern fibros incontinuarea periostului si cel intern sinovial.Capsula se prinde pe epifize ca un manson,de periost,de bureletul fibrocatilaginos pana la nivelul cartilajului.La articulatiile cu grad mare de libertate capsulainveleste si cativa cm din metafiza.In anumite locuri,capsula intarita de fascicole fibroase numiteligamente capsulare care au rol in limitarea miscarilor.

In alte locuri,capsula este extreme de subtire sau chiar lipseste.In aceste locuri capsula herniaza in jurultendoanelor si chiar sub musculatura periarticulara ,formand funduri de sac sau pungi sinoviale-formatiuni ce faciliteaza alunecarea tendomusculara in timpul miscarii articulatiei.

Capsula delimiteaza cavitatea sinoviala.

Capsula este inervata senzitiv,are si baroreceptori si mecanoreceptori,precum si fibre postganglionare curol vasomotor.

d)sinoviala=tapeteaza intern capsula ,formand fundurile de sac si o serie de pliuriinterne,interarticulare,bine vasularizate (vilozitati sinoviale).Imobilizarea articularaindelungata,determina proliferarea acestui tesut conjunctivo-histiocitar organizandu-l si blocheazaarticulatia.

Page 27: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 27/31

e)lichidul sinovial=scalda cavitatea articulara ,fiind generat de sinoviocite,de transudatul plasmatic si produsele de descuamatie sinoviale si cartilaginoase care apar in timpul miscarii.Asta are rolul de ahrani,curata,lubrefia cavitatea articulara.

f)ligamentele para-articulare=sunt externe articulatiei,realizeaza stabilitatea si rezistentaarticulara,participa la ghidarea miscarii blocand excesul de miscare ,regularizand forta musculara.Sunt

 bogat inervate.MUSCHIUL - este elementul motor al miscarii si reprezinta elemental cel mai important al kinetologiei( chiar inaintea articulatiei ).Este componenta finala a complexului neuromuscular sau a “ unitatiimotorii “

Este vorba de mushiul sriat care participa la miscare.Sunt 430 de muschi striati in tot organismuluman si reprezinta 40-45 % din greutatea lui.

Macroscopic mushiul striat are urmatoarele componente : corpul muscular, tendonul, jonctiunetendo-musculara, tecile sinoviale, bursele seroase anexe.

1.Corpul muscular Muchii unui segment au la exterior o fascie comuna.

Fiecare corp muscular are unu manchon conjunctiv cu rol protector la efort à  perimisiumulextern

Intre perimisiumul si fascia comuna este un tesut lax conjunctiv care permite alunecarea planurilor in timpul contractiei. Din perimisiumul extern pornesc o serie de septuri conjunctive, spreinteriorul corpului muscular pe care il separa in fascicole musculare mai groase sau mai subtiri in functiede grosimea muschiului.Aceste septuri formeaza in totalitate perimisiumul intern sau endomisiumul.

Fiecare fascicol cuprinde 10-30 de fibre musculare.

Fibra musculara este celula musculara si este formata din : membrane=sarcolema, protoplasma =sarcoplasma, nuclei = sarcolemali, structuri citoplasmatice diferentiate specifice miofibrile.

Fibra musculara poate fi de cativa cm sau 25-35 cm (m. sartorius) iar grosimea ei de la 10 la 150µ.

• Sarcolema = membrana celulei musculare, are pe fata interna nucleii sarcolemali paraleli cu axullung al fibrei. Are o grosime de 20-100Å. In sarcolema sunt plasate: partea postsinaptica a placii motorii(unica la fibrele albe si multipla la fibrele rosii) si inceputul invaginarilor tubulare ale sistemului tubular „I”prin care se dirijeaza impulsurile nervoase spre elementele contractile

• Sarcoplasma - Este o protoplasma nediferentiata, in care se gasesc miofibrilele. Cantitatea desarcoplasma difera in functie de activitatea musculara: mai bogati in sarcoplasma sunt muschii cuactivitate permanenta=muschii rosii. Cei cu activitate redusa sunt saraci in sarcoplasma à se contractarapid si obosesc repede=muschii albi.

In sarcoplasma mai sunt: granule formate din mitocondrii (sarcozomi), grasimi, lipoproteine.

Miofibrilele - sunt elementele contractile ale muschiului - ocupa 2/3 din spatiul intracelular. Sunt orientate de-a lungul fibrei musculare, paralele intre

ele, aparand ca o structura tigrata, prin alternanta de zone intunecate si clare.

- Sunt compuse din miofilamente de actina si miozina, aranjate longitudinal care determinadiscul clar = actina si discul intunecat = miozina

Mitocondriile sarcoplasmatice

- se grupeaza in jurul nucleilor, a placii motorii si intre elementele contractile. Sunt purtatoriiechipamentului enzimatic celular, care metabolizeaza acidul piruvic pana la CO2 si H2O. Ei suntrezervor de energie, stocand ATP.

Reticulul sarcoplasmatic - reprezinta un sistem canalicular longitudinal (sistemul tubular??)  Proteinele musculare 

Page 28: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 28/31

- proteine sarcoplasmatice: - mioglobina ; - enzimele

- proteine miofibrilare: - miozina, - actina; - tropomiozina; - troponina

- proteinele formatiunilor subcelulare

- proteinele stromei

2.TENDONUL  - Este un organ rezistent, inextensibil, format din fascicule conjunctive (fibre decolagen) legate intre ele printr-o substanta fundamentala ca un ciment. Printre fibrele de colagen seafla celulele tendinoase=tenocitele. Ca si la muschi, tendonul are septuri conjunctive care separafasciculele tendinoase. Aceste despartituri alcatuiesc pertendonul interb si se desprind din peritendonul extern.

Tendonul se insera direct pe os sau prin periost. In primul caz continua fibrele de colagen ale osului.

Unele tendoane strabat canale osteofibroase, se invelesc de teci sinoviale, care permit o mai bunaalunecare a tendonului

Sub raport structural si functional muschii sunt: - tonici – de tip I – extensori

- fazici – de tip II – flexoriMuschii tonici = sunt superficiali, sar doua articulatii, au tendoane lungi, realizeaza contractii rapidesi obosesc repede _________ contractii tonice sau fazice.

In componenta muschilor exista fibre fazice (albe) si fibre musculare tonice (fibre rosii).

Intr-un muschi predomina unul saumai multe tipuri de fibre. Astfel in muschii flexori, in vastulextern, gemeni, semimembranos, muschii posturii, predmina fibrele rosii, in timp ce in extensori – vastul intern, solear, semitendinos, predomina fibrele albe.

à  Fibrele albe sunt sarace in mioglobina, mitocondrii si enzime oxidative. Rezervele ATP suntreduse, vascularizatie saraca. In aceste fibre albe, contractiile sunt rapide, fazice pt ca au o singurasinapsa neuromusculara, iar stimulul genereaza potentiale de actiune care se propaga in tot muschiul.

O astfel de contractie se face cu cheltuiala energetica mare, motiv pentru care fibra oboseste repede.à Fibrele rosii sunt bogate in mioglobina, mitocondrii, ATP. Sunt bine vascularizate, au mai multesinapse neuromusculare care determina potentiale de actiune propagate. Raspunsul _____ este deintensitate redusa, dar de durata lunga, cu consum energetic mic, deci obosesc greu.

 

CERTIFICAREA MIŞCÃRILOR ÎN RAPORT CU PLANURILE ANATOMICE

Mişcãrile se clasificã în raport cu planul anatomic de mişcare dupã cum urmeazã:

1. în plan frontal : flexia şi extensia

2. în plan sagital: abducţia şi adducţia

3. în planuri multiple: circumducţia

4. în axul lung al segmentului: rotaţiile

1. Mişcãrile în plan frontal sunt flexia şi extensia

- Mişcãrile de flexie sunt definite ca fiind mişcãrile de îndoire faţã de poziţia iniţialã – ortostaticã.

- Mişcãrile de extensie – sunt definite ca fiind opuse acestora şi au loc în sensul revenirii la poziţia ortostaticã sau în sensul exagerãrii acestei poziţii.

 Nu întotdeauna aceste mişcãri sunt denumite ca atare.

La umãr , de exemplu – mişcarea de flexie se numeşte şi anteproiecţie sau anteducţie, iar cea deextensie → retroproiecţie sau retroducţie.

Page 29: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 29/31

De asemenea, la laba piciorului  flexia gleznei are loc în plan anterior, în timp ce flexia labei dinarticulaţia mediotarsianã are loc în plan posterior. De aceea se preferã termenul de flexie dorsalã în locde flexia labei piciorului şi termenul de flexie plantarã în loc de extensia labei piciorului.

2. Mişcãrile în plan sagital sunt abducţia şi adducţia  , dupã cum segmentul se îndepãrteazã sau seapropie de planul sagital.

Mişcãrile de înclinare lateralã şi de revenire a trunchiului se realizeazã faţã de planul mediosagital.

Pentru mişcãrile distale ale membrelor, terminologia este diferit înţeleasã. Planul sagital faţã decare se face orientarea nu este acelaşi pentru toţi autorii: şcoala francezã considerã cã acest planmediosagital este planul mediosagital al trunchiului, pe când şcoala germanã şi cea anglosaxonã, carefolosesc termenul de NBA, considerã cã acest plan este planul mediosagital al membrului care executãmişcarea.

Astfel, ducerea labei piciorului spre înãuntru este denumitã şi adducţie, iar în exterior abducţie.

3. Mişcarea care se executã concomitent pe mai multe planuri este circumducţia, adicã mişcarea princare segmentul descrie un con, cu baza mai mare sau mai micã, al cãrui vârf este reprezentat de axularticulaţiei.

4. Rotaţiile se executã în axul lung al segmentului şi pot fi interne sau externe.

La antebraţ aceste mişcãri se numesc: pronaţie (rotaţie internã) şi supinaţie (rotaţie externã).

 

MASAJUL

Este o metodã de tratament care are la bazã contactul tegumentului bolnavului cu mânaterapeutului.

Pielea (tegumentul) este un organ complex cu multe funcţii: protecţie, sensibilitate tactilã,termicã, de secreţie, de absorbţie.

Acţiunea fiziologicã a masajului:- antialgicã;

- decontracturantã – relaxantã;

- troficã;

- sedativã.

Tehnica masajului:

1. EFLEURAJUL ( netezirea )

2. Presiunile

3. Frãmântarea – PETRISAJUL4. Fricţiunile

5. Vibraţia

6. Percuţia

Aceste manevre se executã succesiv, intercalându-se între ele obligatoriu – 2 – 3 minute din prima tehnicã – efleurajul – Aceasta are efect sedativ, fiind manevrã de suprafaţã, uşoarã; presupunealunecarea mâinilor pe tegument fãrã apãsare sau presiune asupra ţesuturilor subiacente. Efleurajul estesedativ, decontracturant.

Efectele celorlalte manevre de masaj (exceptând efleurajul) →

→ vasodilataţie superficialã prin creşterea temperaturii cutanate;

→ stimuleazã terminaţiile nervoase crescând excitabilitatea nervoasã;

Page 30: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 30/31

→  pe muşchi determinã contracţii musculare, prin reflex miotatic;

→  pe musculatura paravertebralã solicitã funcţiile simpaticului paravertebral;

→ aplicate pe punctele reflexogene, produc efecte în profunzime în funcţie de dermatomul pe carese aplicã manevrele de masaj.

Aceste manevre sunt indicate atunci când se urmãreşte creşterea tonusului şi forţei musculare →nu se aplicã în cazul în care urmãrim efecte sedative.

KINETOTERAPIA=generalitati-istoric-bazele anatomice si fizice ale kinetoterapiei

Definitie =ramura a stiintelor biologice care se ocupa cu studiul miscarilor locomotorii-kinetiologie; pornind de la termenul “kinetos” care inseamna miscare –kinetoterapia-terapia prin miscare.

  Locomotia animala este cea mai desavarsita forma de miscare a materiei vii, forma caresubordoneaza si inglobeaza toate celelalte forme de miscare biologica. In cadrul locomotiei animalelocomotia umana oupa un loc deosebit atat prin caracterele ei cat si prin ontogenia ei.

  Formele superioare ale miscarilor nu pot fi explicate integral prin aplicarea legilor formelor 

inferioare de miscare. Miscarea biologica (viata si locomotia organismelor vii) nu poate fi explicatenumai pin aplicarea legilor mecanice, fizice sau chimice. Miscarea biologica este o forma superioara demiscare, care dispune de calitati si mecanisme noi, caracteristice acestor forme. In cadrul acestor mecanisme si calitati formele inferioare de miscare nu sunt fundamentale ci auxiliare…………………………. Natura biocurentilor nervosi si musculari desi asemanatoare nu este identicanaturii curentilor electrici. Segmentele osoase nu actioneaza ca niste simple parghii iar forta lor deactiune nu se poate determina matematic apelandu-se la formulele clasice ale fizicii. In miscarea umanaintervin o serie de factori cum sunt: componenta articulara, …………………….., interventia muschilor   periarticulari, integrtitatea sistemului nervos si centrilor periferici. Miscarea a precedat conditiileindispensabile aparitiei materiei vii. In aparitia materiei vii se disting 3 stadii evolutive: chimic, coloidalsi morfologic.

  Kinetoterapia =in functie de particularitatile morfofunctionala si calitatile neofunctionale aleorganismului uman- se poate defini ca: * forma active ; * forma partial active ; * forma pasiva

Tipurile de statica si locomotie

1. Statica si locomotia reptiliana

2. Cvadripedia

3. Brahiatia

4. Bipedia

1.Statica si locomotia reptiliana este intalnita la taratoare care isi mentin axul longitudinal in contact cusolul si se deplaseaza vermicular rin tarare.

2.Cvadripedia reprezinta tipul de postura si locomotive al animalelor patrupede la care centrul degreutate este situat anterioraproximativ deasupra membrelor inferioare la nivelul toracelui

3.Brahiatia este tipul de postura si locomotie al primatelor care folosesc membrele superioare (anterior) pentru atarnare si deplasare in copaci. Centrul de greutate este plasat mai posteror, cam la mijlocultrunchiului. Tipar: maimutele- urangutanul.

4.Bipedia - tipul de postura si locomotie characteristic omului folosind membrele inferioare pentrustatica si locomotive. Centrul de greutate este plasat tot la nivelul trunchiului dar mai jos. Celelalte speiide animale folosesc bipedia ocazional (ursii). Bipedia umana se deosebeste fundamental de postura silocomotia ocazionala a celorlalte animale.

  Pozitia bipeda caracteristica omului se numeste ortostatism. Pozitia anatomica corecta corespunde

 pana la un anumit punct pozitiei de drepti din gimnastica: membrele inferioare lipite cu piioarele in unghidrept pe gambe, genunchii si soldurile extinse. Membrele superioare sunt lipite de partile laterale aletrunchiului cu coatele extinse, antebratele rotate in afaraiar palmele cu degetele extinse. Aceasta este

Page 31: -bALNEO-FIZIO[1]

5/13/2018 -bALNEO-FIZIO[1] - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/-balneo-fizio1 31/31

denumita si pozitia “0” sau “neutrala” si se foloseste in ………………… reprezentand pozitia de start.Planurile anatomice sunt suprafete care sectioneaza imaginar corpul omenesc sub o anumita incidenta.In raport cu orientarea fata de pozitia anatomica se determina 3 categorii principale de planuri anatomice: panuri frontale, sagitale si transversale.

  Planurile frontale = sunt dispuse parallel cu fruntea deci vertical si latero-lateral si impart corpul

intr-o parte anterioara si una posterioara. Planul frontal care imparte greutatea corpului intr-o jumatateanterioara si una posterioara se numeste plan mediofrontal.

  Planurile sagitale = sunt dispuse vertical si anteroposterior si impart corpul intr-o parte dreapta siuna stanga. Planul sagital care imparte greutatea corpului intr-o jumatate dreapta si una stanga senumeste plan mediosagital.

  Planurile transversale = sunt dispuse orizontal si impart corpul intr-o parte superioara si unainferioara. Planul transversal care imparte corpul intr-o jumatate superioara si un inferioara se numeste plan mediotransversal.

Centrul de greutate al corpului -sau de gravitatie poate fi definit ca fiind punctul corpului asupra caruiaactioneaza rezultanta fortelor gravitationale si care se gaseste la intersectia planurilor mediofrontal,

mediosagital si mediotransversal(undeva la nivelul simfizei pubiene)