Click here to load reader

Potensi Pinggir Pantai

 • View
  1.747

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Potensi Pinggir Pantai

1. PENGURUSAN PINGGIR PANTAI
ANNE AZEONNA ASBIN MUNTIGAS BT08110025
ALJALISEH BIOUBT08110061
FARRAH JANE STEPHEN CHONGBT08110042
JOVINIA MODILIHBT08110097
NELVENIA JOHNYBT08110008
PETRONELLA FUNG
BT08110043
2. TAJUK SOALAN
JELASKAN KEPENTINGAN DAN POTENSI PINGGIR PANTAI
3. POTENSI
PUSAT PELANCONGAN
- pinggirpantai yang menarikmenjaditumpuanrekreasidanpelancongan.
-Contohnya Port Dickson, TelukCempedak, BatuFeringgidanPantaiDamai.
4. 5. 6. 7. -kawasanluarpantaipulau-pulau yang mempunyaipertumbuhanterumbukarang
menarikramaipelancong
- contoh: PulauRedang, PulauKapas, PulauLangkawidanPulauPangkor.
8. 9. TAPAK PELABUHAN

 • Kawasandipinggirlaut yang terlindungdaripadatiupananginkencangdanlautdalamsesuaidibinapelabuhan.

- contohnya: PelabuhanKlang, PasirGudang, TanjungPelepasdanPelabuhanBintulu.
10. 11. 12. PEMBEKAL KAYU BAKAU

 • Kawasanpinggirlaut yang berpaya

- Kayubakaudigunakansebagaicerucukbangunan, kayuapidankayukarang.
13. 14. 15. PERIKANAN

 • Dijalankandikawasan 3 km darikawasanpantai. 16. Menggunakanpukat, jala, pompang, tangkuldansebagainya. 17. Hasiltangkapan ( ikanbawal, ikanparang, ikanmerah, ikanbilis, udangdanketam ).

- Pentinguntukmenjanaekonomisarahiduppenduduk.
18. 19. 20. MENJANA KUASA HIDROELEKTRIK

 • Pantaiberpotensidijadikantempatjanakuasahidroelektrik.

- Menggunakantenagaombak.
21. 22. 23. KAWASAN PENTERNAKAN AKUAKULTUR

 • Ikandanudangditernakdidalamkolam, kawasanpayaataupunpantai. 24. Tujuannyaadalahuntukmenambahpengeluaranikandanmeningkatkanhasilpendapatanpenduduksertamengatasikekuranganbekalanikan.

- Banyakdiusahakandi Perak, Selangor, Kedah, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Terengganu.
25. 26. 27. PETEMPATAN

 • Bagipenduduknelayan. 28. Petempatandibinadisepanjangpinggirpantai. 29. Pembinaanpetempatandalamjarak 200 meter dariparas air pasangdikawasanpantai.

30. 31. KESIMPULAN
Pinggirpantaimempunyaibanyakkepentinganbagimanusia, bukansahajadarisegisumber protein, malahanianyamemberisumbergunatanahkepadamanusia.
32. SEKIAN, TERIMA KASIH