of 23 /23
רשמי טיול "שלושת האירוסים בנגב" הטיול התקיים בתאריך18.3.2008 , במסגרת פעילות ענפה, הנערכת על ידי אגודת ידידי הגן הבוטני האוניברסיטאי, גבעת רם, ירושלים. כחבר אגודת הידידים וכמתנדב בגן, אני שמח לשתף אתכם, בחוויית הטיול באתרי הפריחה השופעת בדרום ומזמין אתכם, להכיר את הגן הבוטני המרהיב, הנמצא בתוככי ירושלים, להתחבר עימנו וליטול חלק במגוון הטיולים, ההרצאות ויתר הפעילויות, הנערכות בגן וברחבי הארץ. ההדרכה המקצועית והמרתקת, ניתנת על ידי המדען הראשי של הגן, מרצים ומומחים מהשורה הראשונה, בתחום צמחי ארץ ישראל, העולם והנוי. בברכה, ידידיה ירושלמי, צלם ועורך המצגת[email protected] לפרטים: מזכירות הגן הבוטני:02-6794012 , שלוחה0 אגודת ידידי הגן הבוטני:02-6794012 , שלוחה5 המצגת מיועדת להפצה, כמות שהיא, ללא שינוי. לכל שימוש אחר, נא ליצור איתי קשר מראש באמצעות ד"א. אירוס הנגב

Buena Vibra

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conseguir la paz es una prioridad

Citation preview

Page 1: Buena Vibra

רשמי טיול "שלושת האירוסים בנגב",18.3.2008הטיול התקיים בתאריך

במסגרת פעילות ענפה, הנערכת על ידי אגודת ידידי הגן הבוטני האוניברסיטאי, גבעת רם, ירושלים.

כחבר אגודת הידידים וכמתנדב בגן, אני שמח לשתף אתכם, בחוויית הטיול באתרי הפריחה השופעת בדרוםומזמין אתכם, להכיר את הגן הבוטני המרהיב, הנמצא בתוככי ירושלים, להתחבר עימנו וליטול חלק במגוון הטיולים, ההרצאות ויתר הפעילויות,

הנערכות בגן וברחבי הארץ.ההדרכה המקצועית והמרתקת, ניתנת על ידי המדען הראשי של הגן,

מרצים ומומחים מהשורה הראשונה, בתחום צמחי ארץ ישראל, העולם והנוי.

בברכה, ידידיה ירושלמי, צלם ועורך המצגת

[email protected]

0, שלוחה 02-6794012 לפרטים: מזכירות הגן הבוטני: 5, שלוחה 02-6794012 אגודת ידידי הגן הבוטני:

המצגת מיועדת להפצה, כמות שהיא, ללא שינוי. לכל שימוש אחר, נא ליצור איתי קשר מראש באמצעות ד"א.

אירוס הנגב

Page 2: Buena Vibra

גביעונית הלבנון במגוון צבעים

Page 3: Buena Vibra

לצלמים עדן גן

Page 4: Buena Vibra

פעילות ערה בשדה

הגביעוניות

Page 5: Buena Vibra

מתנן שעיר

ערטנית השדות

Page 6: Buena Vibra

זמזומית ועכביש זעיר

Page 7: Buena Vibra

אירוס ירוחם

Page 8: Buena Vibra
Page 9: Buena Vibra
Page 10: Buena Vibra

מגוון מינים בשמורת אירוס ירוחם

מרווה צמירה

Page 11: Buena Vibra

אירוס הנגב

Page 12: Buena Vibra
Page 13: Buena Vibra

שנונית חולות

Page 14: Buena Vibra

בוחנת טרף פוטנציאלי

Page 15: Buena Vibra

כדןמצילות שנהב

Page 16: Buena Vibra

לוליינית מעובה

Page 17: Buena Vibra

צבעוני הנגב

Page 18: Buena Vibra
Page 19: Buena Vibra

דיירי המדבר

Page 20: Buena Vibra

עלי חבצלת הנגב

Page 21: Buena Vibra

אירוס שחום

Page 22: Buena Vibra
Page 23: Buena Vibra