Jak nie zwariowa‡ z tymi pakietami

 • View
  1.269

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Jak nie zwariowa‡ z tymi pakietami

 • 1. Co z tymi pakietami
  Arkadiusz Beer
 • 2. Kim ja jestem?
  Jestem mistrzem wiata w zarzdzaniu czasem
  Zawsze si spniam
  Zawsze znajd co waniejszego do zrobienia
  Wszystko jest zaczte, a nie skoczone
  C C# Matlab
  DRY and DIE
  Don't Repeat Yourself and Duplication is Evil
  Open Source
 • 3. Jak nie zwariowa z tymi pakietami
 • 4. Co z tymi pakietami
  Arkadiusz Beer
 • 5. Problem
  Dodanie systemu logujcego do projektu
 • 6. Rozwizanie
  log .net @ google
  codeplex.com ( log4net, NLog, Common.Logging, LogThis, .)
  Download (ver. 2.0, 3.5, 4.0, mono, sl4 )
  Licencja
  Dodaniereferencje
  Zalenebiblioteki
  web.configapp.config
 • 7. Rozwizanie nr 2
 • 8. NuGet DEMO
 • 9. Szybki sposb dodania najnowszych bibliotek do projektu
  Czy to jest co nowego??
 • 10.
 • 11.
 • 12. RubyGems
  $ geminstallrails
  Synaptic
  sudoapt-getinstall php5
 • 13. NU - Gems for .NET
  Gems pod .NET
  Wymaga IronRuby lub Ruby 1.8.6+
 • 14. Jakie mamy pakiety w NuGet??
  EFCodeFirst
  ELMAH
  AroLibrary.ExtensionMethods
  AutoMapper
  IE9 Helper
  FileHelpers
 • 15. EFCodeFirst
  Najpierw kod potem baza
  Zwiksza produktywno
  POCO
 • 16. POCO
  Po co ??
  Plain Old CLR Objects
  Definiuje model w bazie danych poprzez kod
  Convention Over Configuration
 • 17. EFCodeFirst DEMO
 • 18. AutoMapper
  Object to Object mapper
  Proste w uyciu
  Konwencja nazewnictwa
  Taka sam nazwa waciwoci
  Mapuje wewntrze waciwoci
  Metody zaczynajce si na Get
  Wasna konfiguracja mapowania
 • 19. AUTOMAPPER DEMO
 • 20. ELMAH
  Error Logging Modules and Handlers
  Dodanie do strony nie wymaga rekompilacji lub re-deploymentowania
  Loguje wszystkie nie obuone wyjtki
  RSS bdw, Twitter, JSON, CSV, ASP AJAX (partialupdate), MAIL
 • 21. ELMAH DEMO
 • 22. IE9 Helper
  Site Pinning
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Let's get some nuggets
 • 27. LINKS
  nuget.org
  nuget.codeplex.com
  nuget-stats.apphb.com
 • 28. Links EF-CF
  http://blogs.msdn.com/b/efdesign/archive/2010/03/30/data-annotations-in-the-entity-framework-and-code-first.aspx
  http://blogs.msdn.com/b/adonet/archive/2010/07/14/ctp4codefirstwalkthrough.aspx
  http://blogs.msdn.com/b/efdesign/archive/2010/06/21/productivity-improvements-for-the-entity-framework.aspx
 • 29. LINKs ELMAH
  http://code.google.com/p/elmah/
  http://dotnetslackers.com/articles/aspnet/ErrorLoggingModulesAndHandlers.aspx
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479332.aspx
 • 30. AutoMapper
  http://automapper.codeplex.com/
  http://lostechies.com/jimmybogard/2009/01/23/automapper-the-object-object-mapper/
 • 31. LIKNs
  http://bartekszafko.pl/2010/08/08/rubygems-w-net/
  http://nu.wikispot.org/Current_Packages
 • 32. ie9ify ie9helper
  http://csell.net/2011/01/29/IntroducingTheIE9HelperV1.aspx
  http://ie9helper.codeplex.com
  http://msdn.microsoft.com/library/gg131029.aspx
  http://ie9ify.codeplex.com/
 • 33. ASP.NET WEB HELPERS
  http://www.mikesdotnetting.com/Article/162/Using-Web-Pages-Helpers-in-ASP.NET-Web-Forms