Click here to load reader

Wet DBA voor zzp'ers

 • View
  4.522

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wet DBA voor zzp'ers

 • Onderwerpen

  Huidige situatie (tot 1 mei) : de VAR

  Nieuwe situatie : de Modelovereenkomst

  Oplossingen

 • Huidige situatie: de VAR

  Verklaring Arbeids Relatie: Bedoeld om duidelijkheid te geven of opdrachtgever loonheffingen moet inhouden

  Zzp-er geeft bij aanvraag VAR vooraf antwoord op o.a. volgende vragen:

  - Hoeveel uren besteedt u aan uw bedrijf?

  - Hoeveel opdrachtgevers verwacht u?

  - Is het risico voor u als een opdrachtgever niet tevreden is over uw werk?

  - Kunt u de VAR-werkzaamheden meestal zonder toestemming van een opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren?

  - Maakt u reclame?

  - Investeert u?

  Opdrachtgever gevrijwaard voor naheffingen bij VAR WUO / DGA

 • Nadelen van de VAR (1)

  Eenzijdig in te vullen opdrachtnemer is verantwoordelijk

  Gewenste antwoorden zijn al bekend

  Alleen opdrachtnemer aansprakelijk

  Biedt alleen opdrachtgever zekerheid

 • Nadelen van de VAR (2)

  Werkt niet altijd zoals bedoeld: Voorbeeld: bouwvakker ontslagen bij bouwbedrijf daarna als zzp-er aan de slag. Zelfde overall, machines, collegas (= schijnzelfstandigheid)

  Bij schijnzelfstandigheid: - Overheid loopt inkomsten mis: loonheffingen / premies sociale verzekeringen - Onterecht toegekende ondernemersaftrek

  Doorgeslagen flexibilisering Bijna 1 miljoen zzp-ers - 36% gedwongen zzp-er - 31% zou liefst in loondienst werken - 55% wordt bedreigd wanneer zelfstandigenaftrek komt te vervallen - 28% raakt financieel in de problemen bij ziekte

  Conclusie: Geen geld meer om het sociale stelsel te financieren

 • Nieuwe situatie: wet DBA

  Gn VAR - hoe nu verder?

  Opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen samen arbeidsrelatie

  Stappenplan: Hoe doe je dat?

  1. Is er sprake van een dienstbetrekking?

  2. Is er sprake van een fictieve dienstbetrekking?

  3. Is er sprake van een ondernemer?

 • 1. Dienstbetrekking?

  Loon: Persoon ontvangt een beloning hoger dan alleen een onkostenvergoeding

  Persoonlijk: Werkzaamheden dienen persoonlijk te worden uitgevoerd

  Gezagsverhouding: Onder leiding en toezicht

 • 2. Fictieve dienstbetrekking? (1)

  Arbeidsrechtelijk gn werknemer, maar wel gedeeltelijk dezelfde bescherming.

  Opdrachtgever moet de opdracht behandelen als een echte dienstbetrekking inhouden en betalen van loonheffingen Voorbeeld: gelijkgestelden

  Iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt en aan de volgende voorwaarden voldoet:

  - Doorgaans 2 dagen per week werkt - Samenwerking minstens 1 maand - Ten minste 40% van minimumloon (= 600,-)

  Uitzondering: ondernemer

 • 3. Ondernemer?

  Twijfel?

  Doe de ondernemerscheck:

  http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

  http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

 • Introductie Modelovereenkomst

  Werk je als een ondernemer (zzp-er)?

  Opdracht vastleggen in een overeenkomst van opdracht.

  BD: Zolang de zzp-er en de opdrachtgever volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

  Waarom werken met modelovereenkomst?

  Overeenkomst biedt zekerheid wanneer er onzekerheid bestaat over hoe de samenwerking gekwalificeerd moet worden

  Goodwill tonen aan Belastingdienst Laat zien dat je nadenkt over werkzaamheden

 • Type Modelovereenkomsten Algemene overeenkomsten - Geen werkgeversgezag - Vrije vervanging - Tussenkomst - Vervoer - Aanneming van Werk Overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen - Praktijkwaarneming tandartsen (voorgelegd door KNMT, ANT en VvAA) - Kunst- en cultuureducatie (brancheovereenkomst) - Artiest individueel (voorgelegd door 7 belangenorganisaties)

  Individuele overeenkomsten - Muziekonderwijzer - Tennisleraar - Software- en gamesontwikkelaar

 • Modelovereenkomst FAQ (1)

  Hoe lang is de modelovereenkomst geldig? 5 jaar

  Wie kan een modelovereenkomst voorleggen? Brancheorganisaties en individuele Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.

  Hoelang mag een zzp-er voor 1 opdrachtgever werken? In absolute zin is er geen maximum. Kun je dit bij een lange termijn aannemelijk maken? Dat is per situatie verschillend.

  Wanneer ben ik als opdrachtgever gevrijwaard van naheffingen? Alleen als de werkelijkheid overeenkomt met wat is afgesproken in de modelovereenkomst.

  Geeft de modelovereenkomst ook zekerheid over status ondernemer? Het zegt niets over het ondernemerschap, maar wel over eventuele naheffingen.

 • Modelovereenkomst FAQ (2)

  Is de modelovereenkomst verplicht? Nee. Net als de VAR is de modelovereenkomst niet verplicht.

  Zijn er nu meer/minder mogelijkheden dan met de VAR? Wat nu al niet kan, kan straks ook niet.

  Wat houdt de implementatietermijn in? Tot 1 mei 2017 geldt de implementatietermijn (toezicht en begeleiding door Belastingdienst). De inspanningsverplichting ligt bij de Opdrachtgever, bij hen ligt ook de verantwoordelijkheid en het risico bij fraude met naheffingen en een boete als gevolg.

  Hoe moet ik aantonen dat ik een modelovereenkomst gebruik? Gebruik letterlijk de overeenkomst van de site van de Belastingdienst. Of verwijs simpelweg naar het nummer van de betreffende overeenkomst.

 • Effecten van de DBA

  Belastingdienst: De DBA herstelt de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en zzp-ers en stelt ons in staat te handhaven. Daarnaast verlaagt het de administratieve lasten voor zzp-ers en hun opdrachtgevers.

  Doel Belastingdienst: Meer te besteden aan sociale stelsel

  Verantwoordelijkheid juistheid bij opdrachtnemer n opdrachtgever

  Bij constatering schijnzelfstandigheid misgelopen werkgevers- en werknemerslasten | Naheffen + boetes

  Voortaan bedrijfsrisico bij inhuur zzp-er

  Aantal opdrachten voor zzp-ers kan teruglopen door terughoudendheid

  opdrachtgevers

 • Inspanningsverplichting

  Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 de gelegenheid om, waar nodig, hun werkwijze aan te passen op de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

  In de genoemde periode houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand bij de implementatie.

  Arbeidsrelatie Er geldt wel een inspanningsverplichting in het implementatiejaar. Dit betekent dat de opdrachtgever en opdrachtnemer actief bezig moeten zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.

 • Implementeren Wet DBA

  1. Inventarisatie - Voor welke opdrachtgevers werk je? - Wat voor type opdrachten voer je uit? - Hoe lang word je ingehuurd? - Wat zijn de huidige afspraken?

  2. Nieuw beleid - Bepaal opnieuw arbeidsrelatie - Bepaal met welke modelovereenkomst je wilt werken.

  3. Duidelijke afspraken - Leg afspraken vast met alle opdrachtgevers - Hoe zorg je ervoor dat dat de afspraken overeenkomen met de praktijk? - Welke proces- en beheersmaatregelen zet je in?

 • Geen zzp-er wat dan? 1. In loondienst

  2. Payrolling via Tentoo - zelfstandige op loonlijst van Tentoo - Tentoo draagt loonheffingen af - geen modelovereenkomst nodig - mag onder gezag werken

  Voordelen voor Opdrachtgevers - geen risicos op naheffingen en boetes - zelfstandige is net zo flexibel in te huren als een zzp-er - gn doorbetalingsplicht bij ziekte, vakantie of stoppen van de samenwerking

  Voordelen voor zelfstandige - aantrekkelijker voor opdrachtgever (gn risico) - verzekerd voor WW, ZW, WIA - mogelijkheid om voor 1 opdrachtgever te werken - nog steeds zelfstandig werken

 • Vragen?

  Tentoo beantwoordt ze graag!

 • Kijk op Tentoo.nl voor meer informatie

  of mail [email protected] of bel 020 420 20 70

  mailto:[email protected]:[email protected]

Search related