ženska prava i po lule duvana

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    166

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

enska prava i po lule duvanaMi ene roene u drugoj polovini XX veka smo prva generacija ena ikada roenih, a da su nam unapred bila namenjena prava po kojima smo mogle biti smatrane ljudskim biima, jednakim pred zakonom kao i mukarci. Hiljadama godina ranije nikome nije palo na pamet da bi to moglo biti tako, da nije normalno da muka polovina oveanstva smilja sva pravila, a da se enska polovina tim pravilima bespogovorno i utke povinuje, da tim pravilima slui i da ivi svoj jedini ivot bez prava da se pita i odluuje svia li joj se ita od tog ivota. uti, sluaj i radi, ja te 'lebom 'ranim, tako je bilo.Odakle nam ta prava?Izborile se i za njih ginule prethodne generacije ena, bezimene, esto zaboravljene, hapene, progonjene, streljane, veane samo zato to su htele da ive svoj enski ivot kao ljudska bia.ta su traile?Pravo na kolovanje, na rad, na imovinu, na raun u banci, pravo da putuju same kud ele, da glasaju, da uestvuju u javnom, politikom ivotu, pravo da ive svoj ivot bez nasilja, da biraju hoe li se udati ili ne, hoe li raati ili ne. Pravo na slobodan izbor o tome kako e, s kim i gde da provedu svoj ivot.I ne bismo mogle imati ta prava zapisana i pre nego to smo se rodile da neka muka veina nije o tome odluila, a zbog jasnog zahteva tih generacija ena na ijim ramenima danas stojimo pripremajui svoja ramena za sve one koji dolaze posle nas, da ive bolje i da zaista uivaju sva svoja prava.Jer se esto u svakodnevici deava da nam naa zapisana prava ne vrede ni po lule duvana zbog dubine i snage naslaga predrasuda o tome da je svaka ena roba, a ne osoba, da se prema svakoj eni moe ophoditi kako ti se eifne, da je moe omalovaavati, poniavati i uvredama stavljati na njeno mesto.U tome je, uglavnom, razlog zato obeleavamo 8.mart, zato imamo akciju 16 dana borbe protiv nasilja, zato neprekidno moramo da dokazujemo da smo dostojne prava koja su nam garantovana 1948 Deklaracijom UN i svim kasnijim zakonima i propisima.Zabranjeno je da te pri primanju na posao pitaju o branom statusu i hoe li imati dece, zabranjeno je da te neko mlati kad god mu padne na pamet, zabranjeno je da ti plata bude manja nego muka, zabranjeno je da ti se rugaju samo zato to si ena, da te uutkuju, omalovaavaju i smatraju robom i svojinom, a ne ljudskim biem, ravnopravnim i jednakim sa mukarcima.Ipak, sve to se deava mnogim enama, sve to unesreuje mnoge ene u raznom ivotnom dobu bez obzira na zapisana prava.Zato je tako teko u ivot pretvoriti sve te zapisane rei? Zato tako sporo tee proces prihvatanja zakonske obaveze zabrane ponaanja zasnovane na predrasudi da se svega toga i ne moramo drati k'o pijan plota samo zato to je o enama re? ta su objanjenja pretvaranja enskih prava u po lule duvana? Duga je i matovita ta lista, lako se prepoznaju, s lakoom izgovoraju svuda.Ako dobija batine sama je to traila, provociranjem, a i bio je pijan i nesrean, jer ga ona psihiki maltretira.Ako je odbiju zaposliti, to je zato ta u s njom, udae se ima dete, stalno bolovanje, nemam ja para za to, nek' je izdrava neko.Ako eli u politiku onda uje pa ta e, nije to za ene, nema kvalitetnih ena, a i same ene nisu zainteresovane, u stvari.Ako eli auto, zemlju ili kuu na svom imenu pitae je jeste li udati? kako niste, zato niste?Ako sama sebi bira ta e obui obratie joj se eto kako se izazovno oblai, a posle kuka to ti zvide ili oblai se k'o da je sama sebi mama, ako je runa to je najvanije to se o njoj treba znati, ako je lepa zna se ta joj sleduje, da zavodi i da joj se nadevaju imena razna.I najgora uvreda koja joj se moe uputiti je da je feministkinja, to je naravno sauvaj boe!.Ako stojite dok ovo itate sedite, jer imam neto da vam kaem. Ako ste na reima za sva enska prava, za jednakost i ravnopravnost , onda ste i feminista, ak i ako ste ubeeni da niste. I zato vam estitam 8.mart.