Keyword in SEO

  • Published on
    20-Mar-2017

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

KEYWORD RESEARCH

KEYWORD RESEARCH

Ni Dung Bi Hc

1. Hnh vi khch hng khi tm kim l g?2. Tm quan trng ca t kha trong 1 chin lc Seo.3. Quy trnh nghin cu v la chn t kha.4. Tm hiu nhu cu v cch nh gi kh ca t kha Seo.5. Tm hiu v 3 loi t kha trong 1 chin dch Seo: Brand keyword, Information Keyword , Transaction Keyword.6. Cch chn lc v ti u b t kha vi cc cng c: Google Keywords Planner, Search Box.7. Thc hnh phn tch b t kha cho website bt k.8. K thut ghp t kha, cch lng ghp t kha trong Title, Meta Description.9. Hng dn s dng cng c check th hng t kha.

1. Hnh vi khch hng khi tm kim l g?

Tm kim v chia s l hai hnh vi ph bin nht ca ngi dng Internet. Hn 90% ngi dng Internet s dng cng c tm kim. Do vy, tip th qua cng c ny s rt hiu qu.

Khch hng ca bn ang tm kim trn Google, v phn ln h la chn mua hng t website c mt trn trang 1 Google. Vic xut hin trn trang 1 trong kt qu tm kim ca Google l rt quan trng. N ging nh vic bn xut hin trc mt khch hng, khi h ang c nhu cu mua hng.

C 2 cch a website ca bn ln trang 1 Google: SEO v PPC. Trong , hnh thc qung co tr tin cho Google (PPC Pay Per Click) l bin php nhanh nht a website ln trang 1 Google.

Khch hng s dng internet lm g ?

Khuynh hng s dng phng tin truyn thng

Thng k tm kim trn di ng

Tm kim di ng l mt phn khng th trnh khi ca tip th k thut s nh nu thng hiu khng thch ng vi hnh vi ca ngi tiu dng th h c nguy c b b ri nu i th cnh tranh phn ng nhanh hn.Google d on rng tm kim di ng s vt qua my tnh bn trong mt vi nm ti, v vy cc doanh nghip nn thc s c mt chin lc tm kim di ng ngay lc ny.

Mt nghin cu ca ComScore cho thy tng s tm kim ca ngi dng M s dng in thoi di ng tng 26% t thng 3 nm 2012 v thng 12 nm 2012, t 90.1 triu n 113.1 triu tm kim

Tm kim trn my tnh bng tng 19% t thng 4 nm 2012 v thng 12 2012. Trong khi , tm kim my tnh bn gim 6% trong giai on thng 11 nm 2011 v thng 11 nm 2012. Cng ty Phn tch BIA / Kelsey d on rng cc truy vn tm kim di ng s vt qua truy vn my tnh bn vo nm 2015.

Thng k tm kim theo a phng

Bn / khch hng ca bn nh gi cao nht hot ng tip th tm kim no?

Thng k truy cp t Google

2. Tm quan trng ca t kha trong 1 chin lc Seo.

T kha l nhng t m nhng ngi truy cp nhp vo trong nhng c my tm kim dng tm thy thng tin t nhng website. iu quan trng hng u l website ca bn c c nhng c my tm kim tt xp hng nhng t kha ph bin lin quan n ti ca website ca bn.

S khng phi l gii php tt khi ti u ha nhng trang Web ca bn cho nhng t kha m khng ai s dng trong nhng c my tm kim.

Hy la chn nhng t kha thc s ph hp vi website ca bn v kh nng SEO ca bn, ng nn la chn nhng t kha chung chung vi cnh tranh qu cao v:

+ T kha chung chung c cnh tranh cao => kh lm SEO.

+ T kha chung chung c t l chuyn i (t l bn hng) thp: cng v ngi dng, nu bn ch mun mua giy th thao Adidas, chc chn bn s tm kim: Mua giy th thao Adidas ch khng search: Giy th thao.

Lm sao tm t kha ph hp?

1. Hy ng gc ngi dng lit k ra cc t kha h s dng tm kim lin quan n sn phm, dch v ca mnh.

2. S dng cc cng c c thm cc gi v t kha, lu lng tm kim cng nh xu hng tm kim t kha trong tng lai.

3. nh gi mc cnh tranh ca t kha, la chn nhng t kha ph hp vi chin lc Seo ca mnh.

(*) Lu : Nu khu xc nh t kha sai Ton b chin dch Seo khng c ngha.

3. Quy trnh nghin cu v la chn t kha.

3.1. Quy trnh nghin cu t kha.

3.2. 6 Bc nghin cu v la chn t kha.

Bc 1: Bn ang bn sn phm g trn Website?

Bc 2: Khch hng ca bn l ai? H ang u? Chin lc Seo Local

Bc 3: Lit k cc t kha m bn cho rng khch hng c th dng tm kim. Cc t kha cn chn phi thch hp v st ngha vi ngi dng (S dng Google Search B c thm gi ca t kha)

Bc 4: Kim tra lu lng tm kim cc t kha trong 30 ngy gn y.

Bc 5: Xc nh xu hng tm kim t kha, xem lng tm kim tng hay gim trong 12 thng qua, mc quan tm ca tng thnh ph.

Bc 6: nh gi mc kh ca t kha.

Bc 7: La chn t kha ph hp.

4. Tm hiu nhu cu v cch nh gi kh ca t kha Seo.

1. S dng Google Keyword Planner: Kim tra lng tm kim hng thng v cnh tranh:Da vo cc ch s tm kim hng thng ta xc nh nh sau: 100 -> 1000: kh bnh thng1000 -> 10.000: kh tng i10.000 -> 100.000: Mc kh kh cao Da vo CPC v mc cnh tranh:Khi ta kim tra tra ta ch thy hin Thp, Trung bnh, Cao.

2. Da vo kt qu tm kim (SERP) v phn tch i th SEO:

Ch s SERP (Search engine results page) l tng s website cnh tranh t kho. Ch s cng cao tng ng cnh tranh s cao.

Hy ch kt qu tm kim xem s in m, mc hin th ca t kho ca cc i th. Xem 1,2,3 trang nu mc ti u cng dy c tc l t kho cnh tranh cao, v c nhiu i tc SEO.

3. Da vo kinh nghim, nh gi 10 website ang ng page 1

Kim tra Seo Onpage (S dng Seoquake) Check PageRank, Backlink, Internal Link (Lin kt ni), Domain Age, Domain Keyword nh gi ch s PR, Index. C nhiu kt qu t cc trang tin tc, Youtube tr v khng?

5. Tm hiu v 3 loi t kha trong 1 chin dch Seo.

5.1. T kha thng hiu.

T kha mang tn thng hiu ca doanh nghip, cung cp cc thng tin v doanh nghip n khch hng.

VD: o ci thu thy, Nh hng vn tu thng long, Thi trang Xmen Shop...

y l loi t kha c ch s hiu qu cao, d y top, nn lm cho tt c cc chin dch Seo.

5.2. T kha thng tin.

L loi t kha cung cc thng tin hu ch v sn phm, dch v n khch hng. y l loi t kha c khch hng tm kim nhiu nht (Quyt nh mua hng thp)

VD: Seo l g, bnh thoi ha khp, tiu ch khi la chn t kha trong seo...

T kha chung v kh.

5.3. T kha thng mi.

L loi t kha miu t chnh xc nhng thng tin khch hng cn tm. Khch hng khi tm kim t kha dng ny c nhu cu mua hng rt cao.

VD: Kha hc seo ti h ni, Iphone 5 16gb mu trng, in thoi sky A850...

T kha c kh trung bnh, mang tnh cht thng mi cao. Cn lm cho tt c cc chin dch.

6. Cch chn lc v ti u b t kha vi cc cng c: Google Keyword Planner, Search Box.

6.1. S dng Google Search Box tm kim nhng gi cho b t kha.

Cch thc thc hin Truy cp google.com.vn g t kha tm cc gi cho b t kha. Copy cc t kha vo Google Keyword Planner tin hnh phn tch

6.2. S dng Google Keyword Planner

Bc 1: Truy cp vo ng dn: https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner .

s dng c Google Keyword Planner, Google bt buc bn phi login vo ti khong AdWords ca n. Vic ny kh d dng nu bn no c ti khon Gmail.

Giao din hin th yu cu ng nhp ti khon

Bc 2: La chn Quc gia, mi gi, n v tin t sau bm Tip tc

Bc 3: Ti khon c to thnh cng. Click ng nhp vo ti khon Adwords

Bc 4: Mn hnh chnh ca Google Adwords hin ra. Click Cng c & phn tch/Cng c lp k hoch t kha.

Bc 5: Click ty chn Nhn lu lng tm kim cho danh sch t kha hoc nhm chng thnh nhm qung co

Bc 6: Tin hnh nhp cc t kha cn kim tra vo tm kim. Click Ly lu lng tm kim

Mt lu nh cho cc bn mun Google Keyword Planner tr v kt qu chnh xc tng quc gia cng nh ngn ng tm kim th bn nn lu n Nhm mc tiu. Ti y bn s la chn ngn ng ca quc gia mun tm kim.

Bc 7: Google Keyword Planner s hin ra cho ta 2 thanh tab. l tng nhm qung co v tng t kha vi cc t kha km theo thng k chi tit v lu lng tm kim hng thng.

Bc 8: Click vo biu tng nh sau t kha xem thng k s ln tm kim trong 12 thng.

Bc 9: Cn c vo s lng tm kim t kha hng thng + biu thng k s ln tm kim trong 12 thng (xu hng tm kim t kha) chn ra b t kha ph hp.

7. Hng dn s dng cng c check th hng t kha.

Bc 1. Truy cp a ch http://smallseotools.com/. Click chn cng c Keywords Position

Bc 2: in thng tin Domain + t kha cn kim tra.

(*) Lu : Do t kha Seo trn Google.com.vn nn bn tch b chn Google.com, Bing.com, Yahoo.com. Click More chn Vit Nam (.com.vn)

Buoc 3: Ch h thng phn tch v a ra kt qu.