i»u tr»‹ b»‡nh t­n g³c

 • View
  250

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of i»u tr»‹ b»‡nh t­n g³c

 • IU TR BNHTN GC

  Xin h nim cho con pht tm cu gii thot, quyt tm tinh tn hnh tr Gii, nh, Tu, t n Nit Bn bnh an

  gii thot.Xin h nim cho con pht B- tm,

  pht i nguyn gnh ly trch nhim gii thot cho tt c chng sinh.

  Thy i, nh ngh n con!Thy i, nh ngh n con!Thy i, nh ngh n con!

 • ULTIMATE HEALING - THE POWER OF COMPASSIONIU TR BNH TN GC

  Lama Zopa RinpocheVit dch: Nguyn Vn iu - Thit Lp Hiu nh: Nguyn Minh Tin - Giao Trinh

  Wisdom Publications 2001 by Lama Thupten Zopa Rinpoche

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

  Vietnamese translation published by arrangement between Hng Trang Company Ltd. with Wisdom Publications,

  199 Elm Street, Somerville, MA 02144 USA

  www.shambhala.com

  Bn quyn Anh ng thuc v Nh xut bn Wisdom, Hoa K.

  Bn dch Vit ng c xut bn theo tha thun v bn quyn gia Nh xut bn Wisdom vi Cng ty Vn ha Hng Trang (Nh sch Quang Bnh)

  416 Nguyn Th Minh Khai, TP H Ch MinhWebsite: www.huongtrang.net

 • NGUYN VN IU - THIT LP dchNGUYN MINH TIN - GIAO TRINH hiu nh

  IU TR BNH TN GC

  NNG LC CA TM BI MN

  NHNG PHP THC HNH TRONG CUC SNG HNG NGY

  Y LI BNH TT V VUI SNG

  NGUYN TC:

  ULTIMATE HEALING THE POWER OF COMPASSION

  NH XUT BN TN GIO

  LAMA ZOPA RINPOCHE

 • 5

  LI TRI N

  Vng theo li dy ca Thy Lama Zopa Rinpoche, chng con dch cun sch ny ra ting Vit vi c mun chia s nhng li dy ca Thy n bn b, tt c nhng ai quan tm tu tp Pht php, c bit l trau gii B- tm cha lnh tn gc mi bnh tt ca c thn v tm.

  Chng con knh dng lng tn knh v tri n su xa ln Thy Zopa Rinpoche, mt Kadampa trong thi hin i, Ngi l ni nng ta ca chng con mi mi, Ngi dy chng con i vo ng tu gic ng.

  Thnh knh tri n cc v Lama, cc huynh trong T chc Bo tn Truyn thng i tha (FPMT).

  Chn thnh tri n Nh xut bn Wisdom (Wisdom Publications) cho php dch sang ting Vit v xut bn sch ny.

  Thnh tht cm n tt c bn b gn xa gp sc trong vic dch thut, in n v pht hnh sch ny.

  Nguyn hi hng tt c cng c v cho php gii chng sinh. Nguyn cu tt c c gi cng nh tt c chng sinh u bc ln ng tu n gic ng vin mn.

  NGUYN VN IU & THIT LP

 • 6

  LI NI U

  y thc s l mt cun sch rt n tng. T cc trang sch hin ra tr tu du dng n nh th, nh sng cha lnh bnh trn ngp n nh th - nh th thy ang c , vi tng li, tng li dy ca thy, mt trong nhng v thy cao c nht ca th gii ny. y l mt cun sch tp trung tiu im vo s iu tr tm linh cho nhng ai ang au kh; mt cun sch hng s ch ca tm vo tr tu c bit cha lnh bnh, chnh tr tu ny khin cho s iu tr lun hin din, tr nn thng hng; ch th y l cun sch dnh cho nhng ngi au m, ngi b thng tt, ngi bt hnh.

  iu tr bnh tn gc khng ch l mt cun sch vi nhng li cu nguyn cho bnh tt c th c gim bt. Ni dung ca cun sch ny cn cha ng nhiu hn th na. Cc phn l thuyt v thc hnh cha ng trong sch ny c tc dng dn dt tm chng ta n ch thu hiu su xa hn v s sng v cht, v v thng v kh au. S thu hiu su sc nh th s cho php chng ta bt u nhn ngm cn au v bnh tt bng mt tm nhn bao qut hn. Vi tm nhn ny th khi nim v nghip qu, v ti sinh v

 • 7

  v phm cht ca s ti sinh, tt c nhng khi nim s mang nhng ngha mi c nng lc lm du cn au v cha lnh tn gc cc cn bnh ca chng ta.

  Lama Zopa Rinpoche l mt v thy tm linh vi cc c tnh bi mn, t i v khim nhng vt bc; o hnh ca thy l mt huyn thoi thm m trong lng hng ngn t v nhng ngi theo hc trn khp th gii. Vo lc bn tui, ngi c tha nhn l ti sinh ca mt v thnh, v l mt thin s kip trc sng trong vng Lawudo trn dy Hy M Lp Sn thuc Nepal.

  Ti c c c may ln lao nht gp Rinpoche n vo thng Hai nm 1997. Cuc din kin ny lm thay i mi mi nhn sinh quan ca ti. Trc , hnh trang ca ti l mt cuc sng b ngoi gi to v ch bit quan tm n mnh v thn ti lun lm dng lm iu; ti mang hnh trang bt thin ny n gp thy. Hi ti ht thuc nh ng khi - ph ph hai gi mi ngy rt d. Ti ht thuc nh th trong sut thi gian ba mi nm. Khi n n , ngi ta lch s yu cu ti ng ht thuc trc mt v thy cao c nh th. Ti nh li, lc c cch vi gi ti li ln ra pha sau nh liu mng t mt iu thuc. Ti cm thy mnh tht ng ngn, nhng theo nh cch

 • IU TR BNH TN GC

  8

  gii thch ca ht thy nhng ngi nghin thuc l: chng ti khng th lm khc c! Vi mt i nghin thuc th vic cai b tht khng d.

  y th m, iu tuyt vi ny xy ra: T n tr v nh, ti khng h ng ti mt iu thuc, v t n gi ti b ht thuc lun. Nh li khi tr v c by tm thng, ti mi nhn bit vic ti cai c thuc c lin quan n vic ti gp ngi. Trc , mi n lc cai nghin ca ti u tht bi, nhng chnh vic Rinpoche ch nguyn gia tr gip ti. Tuy nhin, khi ti c tm cch cm n th Rinpoche thm ch khng tha nhn lm g cho ti. Ngi hon ton pht l i khi ti nhc n vic . Ngi khim nhng n mc nh th!

  Nhng cch thc hnh c ch dn trong cun sch ny c li ch sng cn cho nhng ai ang au n v nhng cn bnh him ngho. Thc hnh php c Pht Dc S c nng lc c bit mnh lit v cha lnh bnh mt cch mu nhim cho chng ta v cho c nhng ai b bnh mn tnh. Lng t bi ca Lama Zopa Rinpoche tht l v lng khi truyn trao tri thc v gio php ny cho i.

  V th, chng ta hy sn sng c cha lnh bnh; nhng mt khc chng ta ng thi cng phi

 • 9

  LI NI U

  n lc xuyn thng bc mn v minh v phin no ngn cn tm chng ta khng chu chp nhn khi bnh khng cha lnh c. Xin hy m thng bc mn v minh nghip chng bng cch qun chiu nhng li dy ny, thc hin nhng php qun tng v tr tng mt ch. Rinpoche ch cho chng ta thy rng, bng s thu hiu bn cht chn tht ca thc ti, chng ta c th thy l mi kh au u c cha ng ht ging hnh phc. y chnh l tr tu u ng ca cun sch tuyt vi ny.

  Cu mong sao nhng ai c c li dy ca thy ti s c hnh phc mi mi. Cu mong au kh ca h c du bt, c tiu dn, v cu mong cho tt c nhng cn au, nhng bnh tt ca h c cha lnh ngay tc th.

  Lillian TooThng By nm 2001

 • IU TR BNH TN GC

  10

 • 11

  DN NHP(Li gii thiu ca ngi bin tp Anh ng)

  Lama Zopa Rinpoche, v lnh o tinh thn ca T chc Bo tn Truyn thng Pht gio i tha (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradation - FPMT) v ang gip nhng ngi c vn v sc khe trong hn hai mi nm qua, bt u t khi ngi quyt nh m kha ging u tin v vic iu tr bnh, c t chc ti Vin Tara (Tara Institute), Trung tm FPMT Melbourne, nc c. Trc , ngoi nhng cch thc cha bnh bng cy c theo truyn thng Ty Tng, Lama Zopa ch dn cho hng ngn ngi cc phng thuc cha bnh bng thin nh, tr tng mt ch v nhiu cch thc hnh cha bnh khc na theo Pht gio Ty Tng. V cm thy ngy cng c nhiu ngi cn s gip v thy rng Pht gio Ty Tng c qu nhiu iu cung cp cho h, nht l nhng ngi b bnh nan y, nn Rinpoche t chc mt kha hc trong mt tun l dy v cch cha bnh.

  Kha tu tp , c ph bin nh l Cc phng php v thin nh gip iu tr thn tm, khng

 • IU TR BNH TN GC

  12

  a ra ha hn no v nhng cch cha bnh k diu. Lama Zopa Rinpoche nhn mnh rng nhng ai b bnh him ngho mi c php tham d kha hc v kt qu l ch c su ngi c chp nhn theo hc. Trong s , bn ngi b bnh ung th, mt ngi c HIV dng tnh, v ngi cn li b bnh x cng a phng (multiple sclerosis). Thm vo , kha hc cn c s tham d ca su ngi c chn la lo vic t chc kha hc hoc iu hnh cc kha hc cha bnh trong tng lai.

  Vo bui sng ngy 28 thng 8 nm 1991, cc hc vin gp nhau trong phng thin ca Vin Tara cho bui hc u tin. Khng p dng cch thc ging Php theo truyn thng l v thy s ngi trn mt ngai cao, Lama Zopa ngi trong mt gh bnh thoi mi ngay trc mt su hc tr, v c su ngi ny cng ngi trong gh bnh. Rinpoche m li cho mng cc hc tr nh sau: Ti mun ni li cm n tt c cc bn n y. Chng ta s cng gip nhau pht trin tm v lng tt ca chng ta - chnh lng tt ny l iu quan trng nht trong cuc sng. c nh vy, chng ta c th lm li lc cc chng sinh hu tnh khc tt hn, chu o hn. Ti mun cm n cc bn rt nhiu v to ra c hi ny.

 • 13

  DN NHP

  Sau , tt c mi ngi trong nhm, k c Rinpoche, u t gii thiu vn tt v mnh v ni i li v nhng g h mong i c c khi tham gia kha hc. Sau ny, Rinpoche cho bit rng, lc u ngi d nh kha hc s ch tm vo vic thc hnh thin nh, nhng khi nghe cc hc vin ni ra nhng mong i ca tng ngi th ngi ngc nhin thy rng h rt quan tm n vic tm kim s bnh an trong tm hn l cha bnh. Chnh iu ny khin Rinpoche i su hn vo trit l Pht gio trong cc bi ging.

  Trong sut by ngy ca kha hc, Rinpoche dy hai ln mi ngy, sng v chiu, thng l nhng tit hc ngn bi v cc hc vin c sc khe khng tt. Ngi cn thn trnh dng t ting Phn (Sanskrit), thay vo ngi s dng nhng t ng ph thng d hiu hn. Km theo cc bui hc cn c tit tp th dc nh vo bui sng, thi thin nh c hng dn v tit tho lun nhm. Rinpoche gii thiu trit l Pht gio c bn, nhn mnh c bit v s chuyn ha tm; ngi tng mi ngi mt cun sch Transforming Problems into Happiness (Chuyn ha thnh phc) vi ch k tng ca ngi. Ngi lu rng cun sch cha ng nhng ch chnh s c tho lun trong kha hc cha bnh ny. Rinpoche cng hng dn cc php

 • IU TR BNH TN GC

  14

  thin nh cha bnh bng nh sng trng, hng dn tng cc mt ch v thin nh Bn tn, c bit l mt ch ca Bn tn Logynma; hng dn i nhiu quanh cc [thnh vt linh thing nh] bo thp, x-li, kinh in; v hng dn vic ch nguyn vo nc, ri hc vin c cho ung nc ch nguyn ny vo lc bt u v kt thc mi bui hc. Cui kha Rinpoche gp g tng ngi trao i v tnh trng ring ca h v a ra nhng li khuyn cho s thc hnh ca mi ngi. Trong phng ring, Rinpoche cng thc hin cc l puja cu nguyn cho h.

  C mt n hc vin tr phi ri kha hc sau ngy th hai v cn thm thuc gim au, nhng ngi cn li u nhn xt rng khi n cui kha h cm thy khe hn nhiu, cn au gim bt v s bnh an trong tm pht trin hn.

  Kt thc kha hc, Rinpoche ban php jenang, tc l s cho php thc hnh cc php c Pht Dc S, Singhanada v Sitatapatra. Ngi cng son ra chng Thc hnh tnh ha cho ngi b ung th hay AIDS (xem trang 446 ) v dch ra ting Anh mt php thc hnh iu tr bnh ngn gn do c Lin Hoa Sinh son (xem phn c Pht Dc S trang 353). Ngi ban cho tng ngi cc php cn thc hnh tu

 • 15

  DN NHP

  tp sau kha hc. Sau ny, ngi c gii thch rng, ngi mun nhng ngi ang b bnh him ngho tip tc thc hnh tu tp tm linh nh vy s tin gn n ch chm dt