Jak nie pope‚ni‡ b‚™du

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jak nie pope‚ni‡ b‚™du

Prezentacja programu PowerPoint

JAK NIE POPENI BDU ZLECAJC AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIBIORSTWA

Tylko specjalici z brany elektrycznej, budowlanej oraz technolodzy, mog waciwie oceni stan techniczno-energetyczny przedsibiorstwa i zarekomendowa odpowiednie dziaania

Wynikiem dobrze przeprowadzonego audytu energetycznego przedsibiorstwa s informacje o:

zuyciu energii przez wszystkie, instalacje przemysowe, procesy technologiczne, budynki, transport i inne usugi; stanie technicznym wszystkich urzdze instalacji i budynkw, sposobach podnoszenia efektywnoci energetycznej przedsibiorstwa w krtkim i dugim okresie czasu.

Wartoci dodan niektrych przedsiwzi po audytowych bd biae certyfikaty, ktre mona spieniy i uzyska dofinansowanie na modernizacje.