Click here to load reader

Yunit 2 aralin 1 pag uugnay ng kapaligiran at uri ng hanapbuhay

  • View
    1.705

  • Download
    55

Embed Size (px)

Text of Yunit 2 aralin 1 pag uugnay ng kapaligiran at uri ng hanapbuhay

Slide 1

Yunit 2 Aralin 1:Sa araling ito, inaasahang:

>Maipaliliwanag mo ang kaugnayan ng kapaligiran sa uri ng hanapbuhay rito.>Matutukoy ang mga uri ng kapaligiran.

Pag uugnay ng Kapaligiran at uri ng Hanapbuhay

EDITHA T. HONRADEZ PASOLO ELEMENTARY SCHOOL PASOLO VALENZUELA CITY

Alamin moSaang lugar ka nakatira? Anong hanapbuhay mayroon sa inyong lugar?Malapit sa Dagat. Pangingisda. Sa inyong lugar naman, Anong hanapbuhaymeron kayo?

3

Kapaligiran Ang kapaligiran ay ang lahat ng panlabas na mga puwersa, kaganapan at bagay na gumagalaw sa ibabaw ng mundo.

4

Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar, lalot higit sa hanapbuhay o pinagkakakitaan ng mga naninirahan dito.

Pagsasaka at pag-aalaga ng hayop hanapbuhay ng mga taong malapit sa kapatagan.

Pangingisda Ang hanapbuhayng mga taongnakatira na malapitsa dagat o katubigan.

PagmiminaPagtatanim

PangangasoPagkakaingin

Pagmimina, pagkakaingin, pagtatanim, at pangangaso naman ang hanapbuhay ng mga taong nakatira sa kabundukan at kagubatan.

8

Ang mga lugar na maraming bato at luwad ay may hanapbuhay na paglililok.

Tanong: 1.Ano ang kaugnayan ng kapaligiran sa hanapbuhay ng mga nainirahan dito? Ipaliwanag? 2.Bakit dapat iangkop ng isang tao ang kanyang hanapbuhay sa lugar na nais niyang manirahan?

Gawain A: Panuto : Pangakatin ang mgamag aaral bigyan ng flashcard namay nakasulat na uri nghanapbuhayPangkat I - PangingisdaPangkat II- PagmiminaPangkat III- pagsasakaPangkat IV- Pagaalaga ng hayopPangkat V paghahabi

Gawain BPunan ang GraphicOrganizer upang ipaliwanag ang nabuong poster. OoMay Kaugnayan ba ang kapaligiran sa uri ng hanapbuahay ng tao sa isang lugar? PaanoHindi

Gawain CPanuto :Basahin ang mga sitwasyon. Tukuyin kung anong uri ng hanapbuhay ang naayon sa bawat sitwasyon.Isulat ang sagot sa notbuk.1.Ang mag anak na Ilagan ay nakatira sa kapatagan. Marami silang nakahandang pananim para sa darating na tag araw.Ang lugar nila ay angkop sa __________

2.Malapit sa dagat o katubigan ang tirahan ng magasawang Ana at Ruben.Karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay may mga sariling bangka kaya nagpagawa rin sila ng kanilang sarili.Ang kanilang lugar ay angkop sa ________.3. Si Mang Mario Mang Roman ay naninirahan sa kabundukan. Marami silang pananim na kamote, kamoteng kahoy, mani, at gabi. Ito ang pinagkakakitaan ng kanilang buong mag-anak. Ang lugar nila ay angkop sa ___________.

4. Malawak ang kagubatan sa Palawan. Marami ritong malalaking puno at malalawak na taniman.Dito mabibiliang iba-ibang yari na muebles na gawa sa magagandang klase ng kahoy. . Ang lugar nila ay angkop sa ___________.

5. Sina Rodel ay nakatira sa laguna. Siya ay emlpeyado ng isang pagawaan ng sapatos. At ang kanyang kapatid ay empleyado naman ng pagawaan ng tela . Angkop sa _________ ang kanilang lugar.

Tandaan: Ang uri ng kapaligiran ay may kaugnayan sa uri ng hanapbuhay ng mga tao sa isang lugar.

IV.PagtatayaPanuto: Isulat sa sagutang papel ang uri ng hanapbuhay na pinahihiwatig sa bawat sitwasyon 1. Ang Lungsod ng Baguio ay may malamig na klima. Marami ritong sariwang gulay,prutas, at mga bulaklak, Ang lugar na ito ay angkop sa anong uri ng hanapbuhay?

2. Maraming bagoong at bangus sa lalawiigan ng Pangasinan. Maraming pang ibang uri ng isda ang nahuhuli sa lugar na ito Anong hanapbuhay ang naangkop dito?

3. Malawak ang kapatagang taniman ng palay sa Gitnang Luzon. Ang lugar na ito ay angkop sa anong uri ng hanapbuhay?

4. Ang mga lalawigang Bukidnon, Batangas, at Mindoro ay may malawak na pastulan ng hayop tulad ng baka, at kambing. Angkop sa anong uri ng hanapbuhay?

5. Malawak na bahagi ng Pilipinas ay katubigan. Kung pagyayamanin ito, maraming sariwang isda at mga yamang dagat ang mapakikinabangan . Anong uri ng hanapbuhay ang naaangkop dito?

Search related