Click here to load reader

Esp mga paraan ng pag-unlad ng simpleng hanapbuhay

  • View
    158

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

powerpoint presentation ESP 6

Text of Esp mga paraan ng pag-unlad ng simpleng hanapbuhay

PowerPoint Presentation

Gawing Produktibo ang Simpleng Pamumuhay sa Pamilya Mga Magandang Kaugalian at Pagpapahalaga sa Sarili na dapat Taglayin ng Isang Taong may Simpleng Hanap-buhay1. Pagkakaroon ng Tiwala sa Sarili

2. Pagiging Masinop

3. Pagkakaroon ng pagsisikap at Pagpupunyagi

4. Pagiging malikhain at Maparaan

5. Pagmamalasakit

6. Pagiging Masipag

8. Wastong Paggamit ng oras at panahon

7. Pagiging Matipid

9. Pagkakaroon ng Determinasyon sa Buhay

10. Pagtutulungan

Isulat ang wastong kaugaliang dapat gamitin upang matagumpay sa pagtatayo ng maliit na negosyo. Piliin ang sagot sa mga salitang nakasulat sa loob ng kahonMasinop, May Tiwala sa Sarili, Maparaan, Determinasyon, Matiyaga, Wastong Paggamit ng Panahon, Matipid, Katatagan, Pagmamalasakit, MatulunginHindi itinatapon ang mga kagamitang maaari pang gamitin.

2. Gumagawa/ kumikilos ng hindi inuutusan.3. Inililigpit ang kagamitan sa tamang lalagyan at lugar. 4. Iniisip ang ibat-ibang paraan sa paggawa ng isang bagay.5. Huwag matakot at laging isiping kayang gawin ang anumang bagay na pinasimulan.6. Hindi kaagad sumusuko gaano man kahirap ang ginagawa. 7. Binibigyang halaga ang lahat ng pinagpaguran.8. Naglalaan ng sapat na oras at panahon sa lahat ng gawaing ginagampanan.9. Isipin lahat ng suliranin ay may nakalaang solusyon o kasagutan. 10. Nagtatabi ng perang kinita at ginugol ito sa tamang paraan.

Search related