113
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Upis2012 Završni ispit - Zbirka zadataka - Matematika

  • Upload
    -

  • View
    2.176

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upis2012 Završni ispit - Zbirka zadataka - Matematika,januar 2012

Citation preview

  • 1. 2011/2012.

2. 2011/2012. ., , , 20. M,,, , , ,, 2011 3. 2011/2012.,,, - , ,, - ,, - , ,,, - ,, , ,,, 2601-082008 . 4. , ,..,, , .,: , ,,.,. ,.,, ., , ., , ..! 5. 77 15 19 27 3240 40 44 50 56 5966 66 68 72 78 8189105 6. 1. . ? : 200 012,00 : . ) ) ) )2. , :5 13 3,055 3 5,0133 53. . : ) 2,17 ) 2,017 ) 2,170 ) 2,0017 7 7. 4.. ?. ) 200 010 m ) 20 010 m ) 2 010 m ) 2 100 m5.. 3 10 10 3 3 2 2 56..120,2 150,5 2 252,2 1 252,5 1 228 8. 7. . 1 ) = 2 3 ) = 4 1 ) = 5 1)= 8 4 )= 108.. ) _________________________ ) _____________________________ )______________________________9. . 0,75: 1 ) 4 100 )75 3 ) 4 75) 1010. 0,3? . 10a) 3 3 ) 10 1 ) 3 3) 1 9 9. 11. ?.)2C)8C)12C) 5C12..: 125,32 152,28 152,18 125,03?.))))13. , . 2 213 , , 0, , 3 524, ___ < . 2) 0,5 3 1) 22,25 41) 0,332 1 ) 0,2 5123. .111 5) ; 0,2;;210 4511 1) ;;; 0,2410 25111) ; ; 0,2;41021 5 11 ); 0,2;;2 4 10124.29 1 11, ,49 .50 2 20100 . . 0,54 < ________ < 0,56 40 40. 125.11 0,2 1,2122 ,?_______ , _______.126. .. 1,8 + 0,2 (2,25 1,2) =127. .. =128.A = 3 2 7 + 5 2 + 3 + 4 . ,1 , , A.A.129.j ..) =) 3,2 (4,3 + 5,7) =130. . 51 x 25 2 x 1 5 x 52 2 41 41. 131. 29. 12 301 2305 053 545 816 372 29 944132. 128 * *9?. )1 )2 )5 )7133. {3428, 2145, 19, 760, 23, 222, 63}: )5 ) 3 )2 )9134. 35? . a) 1305) 6500) 4113) 7113135. . 3030305 3. 3030302 2. 2020203 5. 3050503 136., e.3 145 a ,2120 582.,320 , 117.?._______.42 42. 137. 10. +10 , 5 ,0.6, 2 , ? . ________ .138. 360 km. 60 km/h, 80 km/h. ? . ______ h.139. .1,007915,999? . _________.140. 25750.20.? . 750________.43 43. 141. .2x + 3y = 43x +2y = 7: ) (2, 3) ) (2, 3) ) (1, 2) ) (1, 2) .142. . 3x + 3 7x + 2=x 35 .143.(1, 2)? . .) x 2y 3 = 0y=x3) 2x 2y 3 = 0x + 2y = 3) x = y 32y = x 3) x = 2y 3y=x3144. . . m+2 m +1 1 = 0,5 2 444 44. 145. . 2 x 3 5x 6 = 2:36 ) 20 10 ) 10 10 ) 10 20 ) 20 30 .146. . . ) 23 (0,5)2 = ) (52 33)2 = ) 144 + 2 81 112 =147. . 212 4 3 : 85 ) 210 ) 29 )2 ) 23 .148. . . ) = )=149. . : )9 )3 ) 3 ) 9 . 45 45. 150. , , , .54 53 = 512(23)4 = (24)335 : 34 = 3 9 + 16 = 9 + 16151.x. ) (2x + 0,2) = 2x + 0,04 22 ) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,04 ) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,8x + 0,04 ) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,8x + 0,4152.: = 0,2m + 0,4n B = 0,4m + 0,2n C = 0,2m 0,4n D = 0,2m 0,4n m n.) = C22 ) B2 = D2 ) 2 = B2 ) B2 = C2.153.K = 0,2 + 0,3bS = 0,4a 0,2b. ..)K+S=)KS=)KS=154.,, .. (2a + 3) (5a + 3) = 10a2 + 9 (2x 3)2 = 4x2 12x + 9 (2a + 3) (3a + 2) = 6a2 13a + 6 (2x + 3)2 = 4x2 + 9 46 46. 155. . 1 m n : 2 1 2 ) m + 2mn + n2 2 1 2 ) m mn + n2 4 1 2 ) m mn + n2 2 1 2 ) m n2 4 .156. 280 g ., ? . 3 _____ g.157. 7 : 8. 480 .? . ______.158.: 1y )y= x 3 1 )y= x 2 1 ) y = 2x 1 x ) y = 3x 47 47. 159.( ) ( ), 2 : 1..)) ) ) 4 4 3 1 111 2 4 4222 2160.8m 2 400. a) 12 m ?) 750?. ) 12 m_______ . ) 750 _________ m .161.5 kg 2 kg300 . 156. ?. _____.162. 50. ?.________ .163. 42 cm. ?.x+3 x ______cm.48 48. 164. 1200 kg . 375 kg, 105 kg .200 kg . ?. ______.165., 800. ?._______.49 49. 166. bOcbOd. c ) bOc _______.b ) bOd _______.35d0 a167.?. ) 23 37 ) 23 67 ) 23 77 ) 23 157168..,: ) ) ) ) CB169. a b. .125 b a170. .70 30 = _________50 50. 171. ?. ) 50, 50, 50 ) 60, 60, 40 ) 40, 70, 70 ) 80, 80, 40172. . . 6 cm4 cm____ cm. 8 cm173. a, b c.?. C )a V253 53. 188. H = 6 2 cmje.? . ______ cm3.189. ?.6 cm 24 cm 12 cm 2 cm 8 cm 4 cm___.190. 1 V12 V2.?. 4 cm 1 cm2 cm4 cm12. ) V1 > V2 ) V1 < V2 ) V1 = V2191.s. ?. sAs A s sB A BA BB ) ) ) )54 54. 192. ? . ) . ) . ) . ) .193. . ?)) ) ) s s194. s . a)) ss))s ss195.p.s 55 55. 196. ? .)) ) )197.,, .2,5 dm > 2 m 5 dm2 m > 22 dm3 kg < 300 g2 t > 200 kg198. . , , :(295 km) (308 000 m)(202 km)(185 km) (2 720 000 dm) , ?______________,______________.199. . .1 kg 20 g 1,2 kg 1022 g1,002 kg)) ) ) 56 56. 200.1340 g, 1,35 kg 1 kg 290 g., . ________ > _________ > ________201.52,99 ., 10,75 .?. ) 0,75 : 52,99 = : 1 ) 1 : 52,99 = 0,75 : ) 1 : = 52,99 : 0,75 ) : 52,99 = 1 : 0,75202.3 47.5 800 . 118 .?.__________ ______ .203.100 72 .75 ?.75______.204. 400. 200. 1,25,82.400 ?.______.205. 12,50,105, 10 ?. 10 ______.206.. .?. ) 300 ml ) 310 ml ) 320 ml ) 330 ml57 57. 207., , . 109,2110. 3,45563,5. 499,4500.208.2103 ? 7 . ) 301 ) 300 ) 31 ) 30209.: ) 3,845739 ) 0,663455 ) 1,632057 ) 2,017386210.. . BC 58 58. 211.(4, 2). ,,. .212..ya(3, 2)11 x213. o ABCD, .D(-1, 1)C(3, 1)(-1, -3) B(3, -3)214.xOyE, F G ABCDEFGy .yD B C 1-1 0 1x-1 A59 59. 216. 215. 0 510 1520 2530 3540 4550 .. e(-2, 3)60 ______ yx . ? . 60. 217. 8 . .? ..181284376478582686772873 ___.218. . . 1967. 88 1980. 86 , 1980. 83 ? 1981. 107 1982. 92 1983. 102? . ____ .61 61. 219. . . . .1,5 23,5 3 5 5______ .220. . . ) _______ . ) ______________________________ .221.. ..? . ____. 62 62. 222., ,: 169, 170, 165, 172, 168, 173, 176, 180, 170, 167, 164, 174. .165 cm165 cm 168 cm169 cm 172 cm173 cm 175 cm176 cm 178 cm178 cm223. ?:2 , 2,5 ,3 ,1 , 1,5 ,2 ,1, 2,5,4 ,3 ,1 0,5..(h)h113224. .72 546478147251194 ?._______.63 63. 225. .11109 8765432 1 0 1 23 4 5 ) ,, :54321 3 )..________.226.15%3500 .4260, ?. __________ .227.2012%. 25 .200 ?. _____.64 64. 228.48200 .? ._____% .229.630 . 1., 20%.? . ______.230. . 60 , 6 .? ..)6%)1%) 54 %) 10 % 65 65. 1 1 1 1 231. :A = 1 : 1 B = + 1 : + 1 . 4 8 3 6 .232. . (0,7 + 0,3 4 1 : 0,5) : (0,1) + 1,1 =.233..1 2 3 1 4 4 : 1 =2 5 5 5 5 . 1 1 1 1 1234.A = 4 : (0,85) : (5,56 + 4,06) B = 6 6 + 4 2 3 2 3 A+B ?2.235. ,A = 1 +3 : 6 2 5 B=8 7 6 . 5 5 43 3 7. = _______, B = ______, A B = _______236. 6.._______.237. 18.._______.238. ,180200,, .? . ________.66 66. 239.12. ._______.240. a 2,9.. _______, ________, ________.241.60 600 .120 . 9l. ?. ______________ .242.3.20 , ? . _______ .243. , ,,11,4 m2. 2,1 m2 . ? .__________ m2.2 1244.3,8 . 12 000.? . __________ .245. ,,43 . 35,25 60 , 1500? . _____ . 67 67. 246. x (2x + 1)2 (2x 1) (2x + 1) ?. x ______________ .247. 28, 1 1.? 3 4 . ____, ____.248.. ? .___.249. x3? . x ______________ 3.250.? . . ) 0 3 ) 0 3 ) 0 1 ) 0 1 68 68. 251. .5 2 32 + 4 50 :7 2 )1 )2 )3 )4 . 2 x 2 x 4 x5 252. x x3 : x , 10x = (5) 2 . .253.a.43 (6) 2 0,36 29 . ________.254.a. 7 7 1 1 1 1 : 27 80 2 4 5 2 3 . ________.255. 322 = 1024, : ) 10,24 = ______________ ) 102400 = _____________ ) 0,1024 = ______________256. .1 +b=5b=a 2 + b2:4 ) 25 )101 ) 2421 ) 252 . 69 69. 257..a + 3 2a + 1 a + 2 + 2a 1 4a2.258. 2 5 3 4 . .259.. (1)(2 + 1) (6)( + 6): a) 2+ 35) 2 37) 2+ 35) 237 .260.. . )7 3 ___________________________________ ) 7 3 ____________________________________ ) 7 3 ______________________________________ ) 7 3 ______________________________________261.y = kx + n3y=x + 99 ( 4, 8).2._________.262.5 10 . 23 .? ._____.263.1,75 h 60 km/h.1,5 h? . ____ km/h.264. . ? . ____.70 70. 265. y = x + 3? . ) ) )) 3 3 -30 0 3 03 -30 -3 -3266. 6200 .6 ,, ?.________ , _______.267. 80 ,60 cm. 9 10075 cm.? . _____.268. 52 . ,.,. 25.? ._____ .269. . y 2x y = 4x+= 1, a 4x2 + y2 je : 2)8) 10)9) 19 .270. ,9 .1015 . 110 ? . _________ _________. 71 71. 271. b .. abc 2 303d = ______272.s ABC 65. B.Bs65CA____B____.273. a || b, .b 13044 = ______ = ______274. ABC = 25 151 = 60 15. .. =_____ 72 72. 275.a b ,.. 35 302 b = ______276.ABCD . C.D 60 45 O = __________________ cm. 6 cm B277.a . MN = 10 cm, ..NM____ cm2.278..12 cm 4 cm,.4 cm .12 cm____ cm2.279. ABC,5 cm,45 B 30.. 73 73. 280.?6m.12 m_____ m . 15 m281.. l?. 0 cm lr=272 ____ cm.282....283...____ cm.284.AB, ACB.. CO ACB _____. AB 74 74. 285. , 30,?. ____ .286.. 125,6 cm.. .. . )50 cm )40 cm )30 cm )20 cm287.V = 36 2 cm3. SAC ...Ss s DC45 O a ____ cm. A a B288. P = 56 3 cm2,8 cm. ?.____cm.289. 7 cm, 3 : 5. 420 cm ? 3.___ cm2.75 75. 290. a = 10 cm, h = 13 cm. . h aa________ cm3.291. 108 cm230. 3 cm? .H30 r ___ .292. , 18 cm, .? . ____ cm3. r293. .3 cm, 3 cm.? .____ cm3.294. ,= 9 cm, b = 12 cm,b.?. )1:1 )3:4 )3:5 )4:5 .76 76. 295.20 cm?.____ cm2.B296. ABCBA1B1C1 BC B1C1.C = 12 cm,AC BC = 5 cm A1B1 = 3,25 cm,ABC?C A. _____cm2.297. AC || ED.EB.C.D12 cm 9 cmA 5 cm Ex B EB =____ cm.298. 40 cm.2 cm .18 cm..____ cm.299. MN .CMN : AB = 2 : 3, :M ? . . )2:1MN )3:1 )3:2A B )2:3300. ,.. . 36 . . 77 77. 301.. 70 000. ?25,24 .126 200 000 .063-772-****8 17 . _______.302. , 7 56 dm.? 18 ._____m.303.,120 ? .120________.304.3,52 ha . , 2 . ? . . ) 350 000 m2 ) 35 000 m2 ) 3 500 m2 ) 350 m2305. 2210.115 ? . ) 20 55 ) 20 45 ) 20 15 ) 20 578 78. 306. . . .? .............58,52 . .........63,89 )0....22,02 )1.........45,90 )2 .....40,55 ....40,51 )3307. 10,1 m,7,9 m2,8 m. . 31,03.. ? . . ) 3 400 ) 4 400 ) 5 400 ) 6 400308.,, . 1,315 m 128 cm 13,3 dm 1309 mm1,3, ? .____________.309. 19248 . 2,85 7,12 . . ., . ? . _____.79 79. 310.D. AC 4,65,6 km Dm km 6,2 kBD . , . .. ). ). ).80 80. 311. y = 3x + 32x 2 y = 0. . A(___, ___)312. A (6, 2) B (2, 6).S. S ? . y 6 B (2,6) 5 4S 3 2A (6,2) 1 0 1 23 4 5 6 x S ____.313. . . y 11x81 81. 314. ABCD. AC, B D, ABCD. yC1 -1 0 1 x -1 B(___, ___) D(___, ___)315.x, y A y .y0x (2,-3)82 82. 316. , K1, K2 K3,, .10 h 12 h.) 10 h?km) ?200180150 1006050 010 11 12 h) ____10 h.) ____.317.., ,..)8:00 , ?) ?) ? km km 30 24 18 12 60 8 910 11 121314 h a)________ .) _________.)___.83 83. 1 2 3 4 5 0 319.318. VIII . ______.l VIII 0515 2535 45 .. 1 2 3 4 5 0 10 20 VIII______ 32 30VIII1 4084 50 1 2 3 4 5 0 36VIII2 . 60 70 VIII , 35VIII3 ? 1 2 3 4 5 0? km 27VIII4 VIII. 84. 320. . 115 239 82 271 17823616542104 217196 319117115 146 197160 29915919254152 251106 3531931927091274167 376132 )115 km? ) 353 km? ) 50 km? ) 200 km?321. 2002..5 ,, . 2002. . .1 500 00020% 225 000 3% 255 0003,4% 195 0002,6% 150 000 2% 2002._________. 85 85. 322.8 h. 4,5 km/h. 1,5 h.6 km/h. 12 km 10 8 6 4 2 08 9 10111213 h ). ) ?323. 2 . 500. , , ,500 .500, . ) . ) ? )2,5? (t) 4 3 2 1 I II III IV V VI VII VIII IX X ) _____. )2,5_____________.86 86. 324... .718 5025 , :325. 45 . 1010 km/h. 20 ,., . km/h 151050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 326.P. a 20%, b20% P1. .. . ) P1 = P ) P1 = 4% P ) P1 > P ) P1 = 96%P 87 87. 327.880 .15%. ? . _________.328.4%. 10%,4 212.? . ____.329.30 000. 10%. , ? . _________ .330. 10%, 10% 198. ? . . ) 198 ) 200 ) 202 ) 196,02 88 88. 1. )5 52.; 5,013; ;133 3,05.3. ) 2,0174. ) 2010 m310 25. ;; . 10 3 51 1116.0,2 ; 0,5 ; 2,2 2 ; 2,5 25 2527. ) 0,5; ) 0,75; ) 0,2; ) 0,125; ) 0,48. ) 1,1; ) 1,5; ) 0,0139. )4 310.) 1011.) 2C12.) 3 21 213. < < < 2 2415., .16. 43,18 1 3 317.) = 8 8 1618. ) 0,11 0,119. ) 3020. , ,,21.8.22.)623.) 787024.)325. 123 21;2373 0128 53.89 89. 26. 4811 + (13 + (4)) (15) : ( 3)5 + (18 : ( 2)) ( 1) 3 5 7 (9) 1 + (1) 3 (2 5) 6+3 (17 13) (3 + 2) 4+327. ) 1028. ) 429. 150 + 220 = 370; 370 30 = 11100.30. ) 15 1373 9131. x = 8 x = 16; x + = x = 1; x= x = 6; x : = 14 x = 7 . 2442 22132.) x = 3 ; ) x =4 24433. ) x = ) x = ) x = ) x = 6 33334. x = 435. ) 1236. 837. 23 22 25; 513 : 52 511; (72)3 76; 78 : 73 75.38. 35 33 = 310 : 3238 32 = 36 34312 310 =(311)239. 24 + 42 32; 23 32 1; 62 22 144; 82 : 23 8.40. ) 2 201241.+ = 3 2; = 7 2; = 10 442. ) 30 + 3x; ) 8x243. , , ,44. ) 4x 2 ) 6x2 ) 6x445.) 12 3 ) 5x2 ) 6b390 90. 46. x 1 0,5 00,5 y 1,71,45 1,20,9547.x = 3 1.48. )449. )01 22 2,53 150. ) 651. )3; ) 2; )1; ) 552. ) 53.3,1.54. )AE, BF CG.)BF, EF, CG HG.55. ;; .56. ; .57. ) 25 cm58. ) 42 cm259. ) 7 m260. 10 cm.61. 81 cm2.62. ) C63. a)64. 27 cm.65. ) .66. )67.0,99 m3.68. , ,,69. ) 320 cm270. 312 cm2.71., ,,72. ) 2 573. )74.,, ,,75.2, 3, 1, 2, 1.76. )77., ,,91 91. 78.; ;.79. )80.81.(2017 m). 12 kg. :1500 cm2,0,75 l25.3h .82.) 15 m83.) 0,2484.) 111,27 cm285.)86. 1,5 m 150 cm; 1,5h 90; 1,5 t 1500 kg; 1,5 dl 15 cl.87. 2 200 ;2 730 ;3 91 ;4 96.88. ) 3000; ) 2000; ) 4500; ) 2889. ) 202090. ) 10091. ) 292. ) 97 5093.60 .94. ) 695.12 50.96. ) 1997. )0,2 km. )0,2 km.98.) 1,75 g99.) 7,12 g ) 7,1 g100.50 l; 200 km;120 g; 8 cm;12 kg.92 92. 101. y 5 DF 4 3 CG 2 B 1 0 1 23 45 x102. K(2, 2) L(7, 2) H(7, 5) N(2, 5)103.(7, 9).104.(3, 5).105. I 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1III 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1II III 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 III IV1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 IVV1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 V VI1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 VI VII 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 VII VIII 1 2 3 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 VIIIIX 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 IXX1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1XXI 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 XI XII 1 23 45 6 7 8 7 65 4 3 2 1 XII106. .140.107. a). ). ). ) 1,80%.108. .109.100J764,00.2 492,00400.110. 300. 52 . 93 93. 111. 020 4060 80 100 120 112.45403530 2520151050 01 2 34 113. 3 2 1 1 8 10 594 94. 114.876 (C)543210 115.1413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 123 45 a116. 76 .117. 26 .118.64.119.24 .120.400.121., B, F, C, D.122. ) >; ) ; ) =5111123. ); ; 0,2;4102124. 0,54 < 11 < 0,5620 1125. 1 ,1,2. 2126. 2,01 7127. 3 95 95. 1 1128. A = 10; = 10;= ; A = 10 A 10129. a) 1; ) 32130.5 1 x 212 521 x515251 x 2 125131. 816 372132. ) 7133. ) 2145, 760) 2145, 222, 63) 3428, 760, 222) 63134. a) 1305135. 3030305 5.; 3030302 2. 2020203 3.136.1288 .137. 50.138. 5 h.139. 18,0148.140. 750 75.141. ) (1, 2)142. x = 1143. ) x = y 3; 2y = x 31144. m =3145. ) 10 20146. ) 7,75; ) 4; ) 19147. ) 23 5148. ) 4 4 ) 3149. ) 3150. ; ; ;96 96. 151. ) (2x + 0,2)2 = 4x2 + 0,8x + 0,04152. ) 2 = C2153. ) K + S = 0,6a + 0,1b) K S =0,2a + 0,5b) K S = 0,08a2 + 0,08ab 0,06b2154. , , ,1 2155. )mmn + n24156.3 210 g .157. 900. 1158. ) y = x 2159. )160. ) 12 m3 600 .)7502,5 m.161. 72 .162.3000 .163.15 cm.164.355.165. 1200 .166. ) bOc 55.)bOd 145.167.) 23 67168.)169. = 55; = 125170. = 80171.) 40, 70, 70172. 20 cm.173. ) a < c < b174. )175. 30 m2.176. 625 m2.177. ) 64 cm2178.22 km.179. 39 cm2.180.5 cm.181. 8( 3 + 3)cm2.182.40,5 cm3.183. 36 (1 + 3 ) cm2.184.40 cm2.185. 64 3 cm2.186. P = 36 cm2 V = 36 cm397 97. 187. ) V1 < V2188. 144 2 cm3.189. A.190. ) V1 = V2191. )192. ).193. )194. )195.196. )197. , , ,198. ,.199. ) 1,2 kg200. 1,35 kg > 1340 g > 1 kg 290 g201. ) 1 : 52,99 = 0,75 :202. 254 .203. 7554.204. 12 300 .205. 10 84 .206. ) 330 ml207. , ,208. ) 300209. ) 3,85; ) 0,66; ) 1,63; ) 2,02210.8; 9; 6.211. (4, 2) (4, 2)212. (1, 2)213. yD(-1, 1) C(3, 1)x (-1, -3) B(3, -3) 98 98. 214. E(2, 1); F(3, 3); G(4, 2)215.y(-2, 3) x216. 30 .217. 4.218. 93 .219.53.220. ) 395 . ).221. 11,5.222.1, 3, 4, 2, 1, 1.223.4, 3, 4, 1.224.78.225. ) 5, 7, 10, 5. )3,2.226.639 .227. 4 400 .228.24% .229.504.230. ) 10% 68 3231. = ;= ; := 77 4232. 16,1 33233. 10 A+ B234. = 9;= 1; =522235. = 3, B = ,A B=23236.10236.237.9990.238.192. 99 99. 239. 996.240.{4023, 4122, 4221, 4320, 4329, 4428, 4527, 4626, 4725, 4824, 4923}.241. 120 km.242. 15.243.65,25 m2.244.20 000 .245.6. 1246. x 2247.12, 16.248.60.249. x {1, 2}3.250. )0 3251. ) 3252. 625253. 3,6.254. 3.255. ) 3,2 ) 320 ) 0,32 1256. ) 24 2257. 5a 2 + 11a + 7258. 5 2 + 20 + 92259. ) 2 + 35260. ) 40 ) 16 ) 58 ) 100 3261. y = x + 2 2262.7 .263.70 km/h.264.3 .265. )266.1860,310 .267. 16 .268. 23.100 100. 269. (x, y) = (1,5; 1) ) 10270. 5 4.271. = 24272. 50B 40.273. = 44 = 86274. = 35275. = 4810276. O = 6(2 2 + 6 + 2) cm277. 50 cm2.278. 64 cm2.279. O = 5(3 + 3 + 2 ) cm280. 48 m.281.4 cm.282. = 6730283. 13,5 cm.284.ACB 30.285.12 .286. ) 40 cm287. 6 cm.288.3 cm.289. 344 cm2.290. 400 cm3.291.6.292.243 3 cm3.293.252 cm3.294. ) 3 : 5295. 400 cm2.296.28,125 cm2.297. EB = 15cm298.60 cm.299. ) 2 : 1300.;;;301.50 000.302. 11,2 m.303. 120 : 7 = 17 (1) 120 .304. ) 35 000 m2305. ) 2015306. 273.271,39 271 . )2307. ) 5 400101 101. 308..309.920 .310. ) .311. (1, 0)312. S(4, 4). S (3, 5).S 34 .313.(4, 4), (4, 4), (4, 4), (4, 4).314. B ( 5, 1)D (1, 1)315.(4, 3), (4, 3), (4, 3), (4, 3).316. ) K210h.) K1.317. a) 9 40 .)12 20 .) 44.318.65.319. VIII2320. ) ) ) )321.2002. 7 500 000 .322. )12 km1086420 8 9 10 111213 h )13h.102 102. 323. ) (t)4321III III IV V VI VII VIII IX X ) 3,5 .) 2,5 .324..325.km/h 15 1050 5 10 15 20 25 30 35 40 45 326. ) P1 = 96%P327.1628.328.40 500.329.36 300.330. ) 200103 103. / o .1. / :MA.1.1.1. (, , )MA.1.1.2. MA.1.1.3. , MA.1.1.4. , ( ); , 1/5 n, n MA.1.1.5. MA.1.1.6. 2. / ; :MA.1.2.1. MA.1.2.2. , MA.1.2.3. , MA.1.2.4. 3. /:MA.1.3.1. : , , , ( ; )MA.1.3.2. : , , ( ; , , ; )MA.1.3.3. : , ( , ; )MA.1.3.4. : ( , )MA.1.3.5. : , ( , )MA.1.3.6. ( ) 105 104. 4. / :MA.1.4.1. , , , , MA.1.4.2. , MA.1.4.3. MA.1.4.4. ; 5. / :MA.1.5.1. ; MA.1.5.2. , , MA.1.5.3. MA.1.5.4. 106 105. / .1. / :MA.2.1.1. MA.2.1.2. , ; , , MA.2.1.3. 2, 3, 5, 9 MA.2.1.4. 2. / / ; :MA.2.2.1. MA.2.2.2. MA.2.2.3. , MA.2.2.4. , y=ax ; MA.2.2.5. 3. / :MA.2.3.1. , o ; MA.2.3.2. , MA.2.3.3. MA.2.3.4. : ; MA.2.3.5. , MA.2.3.6. ; (. )107 106. 4. / :MA.2.4.1. MA.2.4.2. MA.2.4.3. 5. / :MA.2.5.1. ( , )MA.2.5.2. (. ; )MA.2.5.3. ; MA.2.5.4. ( , )108 107. / .1. / :MA.3.1.1. MA.3.1.2. MA.3.1.3. 2. / / ; :MA.3.2.1. MA.3.2.2. MA.3.2.3. ; MA.3.2.4. ; MA.3.2.5. , 3. / :MA.3.3.1. ; , MA.3.3.2. , , , ; MA.3.3.3. , , MA.3.3.4. , MA.3.3.5. , , MA.3.3.6. , 109 108. 4. / :MA.3.4.1. , MA.3.4.2. ; (. 1 , 1cm, 1g)5. / :MA.3.5.1. () MA.3.5.2. MA.3.5.3. ; MA.3.5.4. 110 109. 10, 11000 e : 011/ 206 70 00: 011/ 206 70 09E-mail: [email protected]