85
SULIT 1449/1 Matematik Kertas 1 Percubaan SPM September 2013 1 jam 15 minit PENTAKSIRAN SUMATIF 3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 MATEMATIK (KERTAS 1) Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Melayu mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Inggeris. 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. 1449/1 Kertassoalan ini mengandungi 31 halaman bercetak TERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU Dibiayai oleh: Kerajaan Negeri Terengganu Dicetak Oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063 [Lihat halaman sebelah SULIT* http://edu.joshuatly.com/

Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trial SPM 2013 // Kertas Percubaan SPM 2013 TERENGGANU

Citation preview

Page 1: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT 1449/1

Matematik

Kertas 1

Percubaan SPM

September 20131 jam 15 minit

PENTAKSIRAN SUMATIF 3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

MATEMATIK (KERTAS 1)Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Melayu mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Inggeris.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

1449/1

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak

TERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU

Dibiayai oleh:Kerajaan Negeri Terengganu

Dicetak Oleh:

Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063

[Lihat halaman sebelah

SULIT*http://edu.joshuatly.com/

Page 2: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 3: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 4: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 5: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 6: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 7: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 8: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 9: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 10: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 11: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 12: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 13: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 14: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 15: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 16: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 17: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 18: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 19: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 20: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 21: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 22: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 23: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 24: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 25: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 26: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 27: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 28: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 29: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 30: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 31: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 32: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

Matematik

Kertas2

Percubaan SPM

September 20132 jam 30 minit

NAMA

Tingkatan

PENTAKSIRAN SUMATIF 3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

MATEMATIK (KERTAS 2)Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERTTAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan andapada ruangyang disediakan.

2. Kertas soalandwibahasa.

ini adalah dalam

3. Soalan dalam Bahasa Melayumendahului soalan yang sepadan dalamBahasalnggeris.

4. Colon dibenarkan menjawabkeselwuhan atari sebahagian soalansoma ada dalam Bahasa Inggeris atauBahasa Melayu.

5. Colon dikehendaki membaca maklumatdi halaman belakangkertassoalan ini.

Pemeriksa

Bahagian SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh

A

1 3

2 3

3 4

4 4

5 5

6 4

7 6

8 5

9 6

10 6

11 6

B

12 12

13 12

14 12

15 12

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak

TERENGGANU NEGERIANJUNG ILMU

Dibiayai oleh:Kerajaan Negeri Terengganu

Dicetak Oleh:

Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.Tel: 609-666 8611/6652/860J Faks: 609-666 0611/0063

1449/2

1449/2 [Lihat halaman sebelah

SULIT*http://edu.joshuatly.com/

Page 33: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 34: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 35: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 36: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 37: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 38: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 39: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 40: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 41: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 42: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 43: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 44: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 45: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 46: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 47: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 48: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 49: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 50: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 51: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 52: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 53: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 54: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 55: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 56: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 57: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 58: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 59: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 60: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 61: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 62: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 63: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 64: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 65: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 66: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 67: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 68: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 69: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

http://edu.joshuatly.com/

Page 70: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

1449/1 & 2

Matematik

Kertas 1/2

2013

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU

PENILAIAN SUMATIF 3 TAHUN 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK 1449/1/2

Kertas 1 & 2

PERATURAN PEMARKAHAN

Markah =Kertas 1 + Kertas 2

140

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 16 halaman bercetak

Disediakan oleh : Guru AKRAM Negeri Terengganu Dibiayai oleh : Kerajaan Negeri Terengganu

http://edu.joshuatly.com/

Page 71: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

SKEMA PERMARKAHANPENILAIAN SUMATIF 3 TAHUN 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK KERTAS 1

1449/1/2

1 D 11 C 21 B 31 D

2 B 12 c 22 C 32 C

3 A 13 B 23 A 33 D

4 C 14 B 24 B 34 B

5 C 15 D 25 B 35 D

6 C 16 C 26 A 36 C

7 A 17 B 27 C 37 C

8 B 18 A 28 B 38 A

9 D 19 D 29 A 39 B

10 B 20 A 30 A 40 A

1449/1/2 PentaksiranSumatif3 2013 SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 72: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

No.

Soalan

SKEMA PERMARKAHAN

PENILAIAN SUMATIF 3 TAHUN 2013SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK KERTAS 2Bahagian A

Peraturan Pemarkahan

2y = x + A

Garis lurus y = 3 dilukis dengan betul

Rantau di lorek dengan betul.

Nota:

y = 3 dilukis dengan garis putus-putus , diberi Kl PI

(a) ZGFK@ZKFG

(b) ianZGFK= —v ) 13

21°2'@21.04

y = 3

1449/1/2 PentaksiranSumatif3 20I3

1449/1/2

Markah

Kl

P2

PI

Kl

N'

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 73: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

3x+ 2y=S or x = 2y or any equivalent

4x - 8 or any equivalent

OR

0>>

1

(|)(-2)-(l)(l)

1

-2 -1

-i l2)

'-2 -0

3

(4\

Note: (_3)(_2)_(1)(1)-1-

-12y

or

'3

2'x^ (41

\yj0) give Kl

^ •J

x = 2

y=l

Note: Answer '21

3x2+x-4 = 0

(3x +4)(x-l) =0

x= 1 ,x = - -

give N1

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013

K2

1449/1/2

Kl

Kl

Nl

Nl

Kl

Kl

N1N1

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 74: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

(a) (i) Bukan pemyataan / non-statement(ii) Pemyataan / statement

(b) Sebilangan/some

(c) 2n3 + 5

n= 1,2,3,4

16xl6x/

22

7x7x7x/

2216xl6xr x7x7x/=816

7

(a) mFO=-

2 = -(4) + c2

v=-x-4' 2

1(b) m0R=--

3 = —(6) + c2

c = 6

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013

1449/1/2

PI

PI

PI

Kl

Nl

Kl

Kl

Kl

Nl

PI

Kl

Nl

PI

Kl

Nl

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 75: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

(a) 60

(b) (i) 12.40pm @1240

(ii) 20 min

(c)160km I60km(60)

180 min \80jam

1= 53.33 = 53

3

120 _ 22 %.(a) x2x — xl4

360 7

90 . 22or x 2 x — x 7~" 360 7

7+Mx2x^xl4+~*°-x2x^x7+7 +14360 7 360 7

168- atau 68.33

3

or

90 22x — x7'

360 7

90 22 _,x7"

/1% 120 22 f.a(b) x — xl4

360 7

120 22 1/l2x — xl4 -

360 7 360 7

166- atau 166.836

NOTE:

1. Accept n for K mark.

2. Accept correct value from incomplete substitution for K mark.

3. Correct answer from incomplete working, award Kk2.

1449/1/2 PentaksiranSumatif3 2013

1449/1/2

PI

PI

PI

Kl

Nl

Kl

Kl

Nl

Kl

Kl

Nl

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 76: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

10

11

(a) (5,5) (5,P) (5,N) (5, T)(P,J) (P,P) (P,N) (P,T)(2, J) (2,P) (2,N) (2,T)(M,J) (M,P) (M,N) (M,T)

Nota : Terima betul 14 atau 15 untuk PI

(b)(i) (P,J) (P,P) (P,N) (P,T)(M,J) (M,P) (M,N) (M,T)

8 * l— atau —16 2

(ii) (5, J) (5,P) (5,N) (5,T) (P,T)(2,J) (2,P) (2,N) (2,T) (M,T)

10 + 5— atau —16 8

Nota: Terima tanpa kerja atau tanpa ringkasan

(a)1

2(4)-5(-l)

'4 5

v-1 2-

< 4 5^1 (4 5>

atau 13 13

13 ^ 2, 1

v~32

3,

r2 -5V^ ri6^(b)

V

vJV

Nota: Jika

1 4 >•v^/

1

2(4)-5(-l)

x= 3

y=-2

V"5y

'4 5Vl6^

-1 2 v-5,

K-hsahaja dapat Nl

1449/1/2 PentaksiranSumatif3 2013

1449/1/2

P2

Kl

Nl

PI

Nl

Kl

Nl

Kl

Kl

Nl

Nl

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 77: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

12 (a) 12.5-16.7

(b) Graph:Axes drawn in the correct direction with uniform scales.for - 4 < x < 4 and -25 < y < 25.

All 7 points and 2 points* are plotted correctly or the curvepasses through these points.Note:

7 @ 8 points are correctly plotted, Kl

A smooth and continuous curve in range of- 4 < x < 4 with no straight line part andpasses through all 9 correct points using thegiven scales.

(c) (i) - 1.9 < x < -1.7 and •> The graph isf drawn

(ii) - 9.0 < y < - 7.0

(d)

Note:

Identify equation y - -4x - 5Straight line y = -4x - 5 correctly drawn and meet thecurve.

The values ofx : 1.8 <x< 2.0-3.2 < x < -3.0

(i) Allow N mark if thevalues ofx are shown onthegraph,

(ii) The values of x obtained by calculation, give NO

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013

1449/1/2

Kl

Kl

PI

K2

Nl

PI

PI

Kl

Kl

Nl

Nl

12

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 78: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

6 r

sO •u 4k

.

http://edu.joshuatly.com/

Page 79: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

13

to

(a) (i) (-5.8)

(ii) (3, 16)

Note : (5, 13)marked on diagram, award PI

(b) (i) V - Rotation of 180° about the centre (-1,10)

Note :1. Acceptwithout direction for P3 mark.2. P2 : Rotation of 180° or Rotation about the centre

(-1, 10)3. PI : Rotation

(ii) W- Enlargement centre L// (-6, 7) with scale factor3

Note :

1. P2 : Enlargement centre L // (-6, 7) orEnlargement with scale factor 3

2. PI : Enlargement

(c) 26.5 x(3)2

26.5 x(3)2-26.5

212

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013

1449/1/2

PI

P2

P3

P3

Kl

Kl

Nl 12

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 80: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

14(a)

(b)

W

id)

II 1449/1/2

Jisim badan

/?oi/v mass

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

Sempadan AtasUpper Boundary

40.5

45.5

50.5

55.5

60.5

65.5

70.5

75.5

80.5

KekerapanFrequency

5

8

10

11

9

4

KekerapanLonggokanCumulative

Frequency

0

15

25

36

45

49

50

Sempadan atas semua betulKekerapan semua betulKekerapan longgokan semua betul

Nota : 7 atau 8 kekerapan betul beri PI

OgifPaksi dilukis mengikut arah yang betul.Skala seragam digunakan dan paksi x dilabel dengan sempadan atasSemua titik ditanda dengan betul.

Nota: 7 atau 8 titik ditanda dengan betul dapat Kl

Ogif dilukis dengan betuldan licin.

(43 x2) +(48x 5) +(53 x8) +(58 x10) +(63 x11) +(68x 9) +(73 x4) +(78 x1)

3005

50

- 60.1 atau601

10

50

3005Nota: Jika dilunjukkan tanpa kiraan danjavvapan yang betul dapat Kk2

50

Median = 60.5 ±0.5

PI

P2

PI

PI

K2

Nl

K2

Nl

Kl

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013 SULIT

12

http://edu.joshuatly.com/

Page 81: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT 12 1449/1/2

http://edu.joshuatly.com/

Page 82: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

15(a)

13

G

B

Bcntuk kelihatan betul, semua garis penuh

FG = GK<AF=BK<AB

Ukuran betul sehingga ± 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu

A dan B = 90° ± 1°

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013

1449/1/2

Kl

Kl BgtKl

Nl

BgtKl

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 83: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

b(i)

14

w —./>

T Q

HR

FG K

Bentuk kelihatan betul dengan segiempat tepat PQTW, QRST,FGHS dan GHRK.

Semua garis penuh

SF = FG = GK = KR, WT= TS= PQ = QR< SF

Ukuran betul sehingga ± 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu

segiempat tepat = 90° ± 1°

1449/1/2 PentaksiranSumatif3 2013

1449/1/:

Kl

Kl

BgtKl

N2

BgtKlKl

SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 84: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT 15 1449/1/2

b(ii)R Q

\

K J\

G H \

B C P

Bentuk kelihatan betul dengan segiempat tepat BCJK dan trapeziumCPQR.Semua garis penuh

Kl

Nota :

(i) Abaikan garis G clan //disambung dengan garisputus-putus membentuk segiempat tepat BCGH. Kl Bgt.Kl

(ii) QR<RKBC = CP<JC, RG<GB

Ukuran betul sehingga ± 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucuKl

segiempat tepat = 90° ± 1° Bgt.Kl Kl

N2

Bgt.Kl KlKl

5

12

1449/1/2 PentaksiranSumatif3 2013 SULIT

http://edu.joshuatly.com/

Page 85: Trial spm terengganu_2013_maths_paper1_paper2_[a]

SULIT

16.(a)

(b)

16 1449/1/2

100° B P2

Nota: 100° atau 0°B dapat PI

(i) (35°t7, 100° 5) P1P1

(ii) (180-35-35)x60 Kl

6600 Nl

(c) (i) 180°x60xfaM35° K2

8846.84 Nl

Nota : Penggunaan kos 35° dapat Kl

(ii) 70 x 60 Kl

8846.84 + 70x60 Kl

850

15.35Nl

12

END OF MARKING SCHEME

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

1449/1/2 Pentaksiran Sumatif 3 2013 SULIT

http://edu.joshuatly.com/