of 17 /17
SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TINGKATAN 2) Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian : i. Bahagian A mengandungi 20 soalan subjektif (60 markah) ii. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif (40 markah) 2. Jawab semua soalan Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak ©2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KHB TINGKATAN 2 2014

Embed Size (px)

Text of SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KHB TINGKATAN 2 2014

  • 1. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TINGKATAN 2) Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian : i. Bahagian A mengandungi 20 soalan subjektif (60 markah) ii. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif (40 markah) 2. Jawab semua soalan Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT

2. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam BAHAGIAN A (60 MARKAH) Bahagian ini mengandungi 20 soalan. JAWAB SEMUA SOALAN 1. Berdasarkan Jadual 1 di bawah, padankan faktor utama reka bentuk dengan padanan yang sesuai. JADUAL 1 ( 4 markah) 2. Tuliskan sifat-sifat bagi setiap bahan yang disenaraikan dalam Jadual 2 di bawah. Ringan Mudah pecah Pelbagai warna Mudah dibentuk Tidak berkarat JENIS BAHAN SIFAT-SIFAT BAHAN Aluminium Keluli Lembut Perspek PVC JADUAL 2 ( 4markah) Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT Fungsi Ketahanan Mengambil kira kos bahan, kos overhed dan kos upah Dapat menyelesaikan masalah serta memenuhi kehendak dan keperluan pengguna Kos Produk Kemasan Dapat meyakinkan pengguna untuk menggunakan produk Mestilah menarik dan sesuai dengn fungsi dan kegunannya 3. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam 3. Rajah 1 di bawah menunjukkan peralatan tangan yang digunakan dalam proses pembuatan dan penghasilan sesuatu produk. Sila namakan alatan tangan tersebut. Pisau pemotong perspek Riveter Hot Glue Gun Penebuk Pusat Alatan tangan Nama alatan tangan (3 markah) 4. Senaraikan tiga jenis tanggam a b.. c (3 markah) 5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. turpentin Spirit metil Tepung penyumbat Kertas las a. Bahan pelarut bagi cat licau ialah. . b. digunakan untuk menutup dan menyumbat liang pada ira kayu. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 4. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam c. .. digunakan untuk membersihkan, melicinkan dan menghilangkan tanda atau kesan calar pada permukaan kayu. (3 markah) 6. Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis alat kemasan. Kenalpasti alat kemasan berikut dan nyatakan nama alat kemasan tersebut Alatan kemasan Nama alatan kemasan Rajah 2 ( 3 markah) 7. Formula untuk mengira kos pengeluaran adalah: = + + (3 markah) 8. Rajah 3 di bawah menunjukkan beberapa komponen elektronik. Kenalpasti nama komponen elektronik berikut: Diod pemancar cahaya PNP NPN Buzer piezo Komponen elektronik Nama komponen elektronik Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT Kos Pengeluaran 5. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam Rajah 3 (3 markah) 9. Rajah 4 di bawah menunjukkan beberapa alatan tangan komponen elektronik. Nyatakan fungsi alatan tangan tersebut. Alatan tangan Fungsinya Rajah 4 (3 markah) 10. Rajah 5 di bawah menunjukkan hasil pematerian. Tandakan ( ) pada pematerian yang sempurna dan ( X ) pada pematerian yang kurang sempurna Hasil pematerian atau X Rajah 5 ( 3 markah) 11. Lukiskan simbol bagi komponen elektronik seperti dalam rajah 6 dibawah Komponen elektronik Simbol Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 6. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam Rajah 6 (3 markah) 12. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. ohm farad ( ) ( F ) a. Unit asas nilai rintangan setiap perintang disukat dalam . b. Keupayaan kapasitor menyimpan cas boleh disukat dalam unit .. c. Simbol bagi unit sukatan nilai perintang ialah ( 3 markah) 13. Berdasarkan Jadual 2 di bawah, padankan komponen elektronik pasif dan komponen elektronik aktif dengan padanan yang sesuai. Jadual 2 ( 3 markah) 14. Berdasarkan Jadual 3 di bawah, padankan alatan lukisan teknik dengan kegunaannya yang sesuai. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT Komponen Pasif Komponen Aktif 7. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam Jadual 3 ( 3 markah) 15. Rajah 7 di bawah menunjukkan jenis jenis garisan yang digunakan untuk mendimensi lukisan unjuran ortografik. Namakan jenis garisan tersebut Rajah 7 a. .. b. .. c. .. ( 3 markah) 16. Rajah 8 menunjukkan lukisan isometric bagi satu bongkah. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT a. Sesiku T Melukis garisan datar dan menyangga sesiku b. Pensil HB Melukis garisan objek c. Jangka lukis Melukis bulatan dan lengkuk a b c 8. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam Rajah 8 Tandakan ( ) untuk satu pandangan sisi, pandangan hadapan dan pelan pada petak yang disediakan. ( 3 markah) 17. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. ukuran binaan lakaran A3 a. Pensil 2B digunakan untuk membuat . . b. Garisan dimensi menunjukkan sesuatu objek. c. Garisan adalah halus dan ringan. ( 3 markah) 18. Nyatakan tiga gred pensel. a. b. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 9. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam c. ( 3 markah) 19. Rajah 9 di bawah menunjukkan beberapa komponen elektronik berserta simbolnya. Tandakan ( ) pada padanan symbol yang betul dan ( X ) pada padanan symbol yang salah Komponen Elektronik Simbol Betul / salah Rajah 9 ( 3 markah ) 20. Tuliskan nama guru yang mengajar anda Kemahiran Hidup Bersepadu. .. ( 1 markah ) BAHAGIAN B ( 40 MARKAH ) Bahagian ini mengandungi 4 soalan. Setiap soalan mengandungi 10 markah. JAWAB SEMUA SOALAN. SOALAN 1 Jadual 1 adalah kos pengeluaran 100 unit rak serba guna. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 10. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam BAHAN JUMLAH( RM ) Kayu 200.00 Papan Lapis 150.00 MDF 100.00 Perspek 80.00 Rivet 40.00 Glu Panas 30.00 PVC 30.00 Elektrik 50.00 Upah 120.00 Jadual 1 a). Berapakah kos bahan? ( 2 markah ) b). Berapakah kos upah? ( 2 markah ) c). Berapakah kos overhead? ( 2 markah) d). Berapakah kos pengeluaran seunit rak serba guna ? ( 4 markah ) SOALAN 2 a). Jadual 2 menunjukkan kod warna perintang. Isikan kod warna perintang berikut dengan kod warna yang betul. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 11. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam WARNA JALUR PERTAMA Angka nilai pertama JALUR KEDUA Angka nilai kedua JALUR KETIGA bilangan sifar JALUR KEEMPAT Had Terima Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 12. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam Hitam Perang Merah Jingga Kuning Hijau Biru Ungu Kelabu Putih Emas Perak Tiada Warna Jadual 2 ( 4 markah ) b). Nyatakan nilai perintang yang diberikan (6 markah) merah emas Hitam Perak Perang Perak Hitam kuning Hijau Perang Merah Ungu SOALAN 3 Rajah 1 di bawah adalah sebuah bongkah. Lukiskan unjuran ortografik bongkah itu di ruangan yang disediakan dan labelkan lukisan ortografik tersebut. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 13. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam Pandangan Atas Pandangan Hadapan Pandangan Sisi Rajah 1 ( 10 markah ) Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 14. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam SOALAN 4 a). Anda dikehendaki mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh seorang pelajar berdasarkan rajah di bawah. Masalah yang hendak diselesaikan .. b) Berdasarkan masalah yang dinyatakan di (a), anda dikehendaki melakar 3 lakaran alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas 3 dimensi. Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT 15. SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2014 2 Jam ( 10 Markah) SOALAN TAMAT Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak 2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT