Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

khb pilihan iv

Text of Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  1/12

  1

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA

  JALAN 31/119, TAMAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR.

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (PILIHAN IV)

  TINGKATAN 2

  MASA: 2 JAM

  Nama : ________________________________ Nama Guru: Pn. Chia / Pn. Salmi / Pn. Natrah (bulatkan)

  Tingkatan : ________________________________

  Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian Adan Bahagian B. Jawab semua soalanyang terdapat didalam kedua-dua bahagian.

  Bahagian A: 60 markah

  1. Siapakah ketua kumpulan kerja di dalam bengkelKemahiran Hidup?A. FormenB. Guru besarC. Ketua kelasD. Guru Kemahiran Hidup

  2. Apakah jenis pemadam api yang dapat memadamkebakaran punca alat-alat elektrik?

  A. Air C. Serbuk keringB.

  Buih D. Karbon dioksida

  3.

  Apakah faktor reka bentuk yang dihuraikan di atas?

  A. Kos C. KomersialB. Keselamatan D. Ketahanan

  4. Rajah di bawah menunjukkan langkah untukmemaku projek.

  Apakah tujuan memaku menggunakan kaedah itu?

  A. Mengelakkan paku bengkok.B. Permukaan kayu lebih kemas.

  C.

  Cengkaman paku lebih kuat.D. Mudah untuk membenamkan paku.

  5. Pilih bahan kemasan dan pelarut yang benar.

  A.

  B.

  C.

  D.

  6. Mengapakah X digunakan semasa melicinkan prokayu seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas

  A. Supaya kertas las tidak rosakB. Supaya projek kayu tidak bercalarC. Kerja dapat dilakukan dengan lebih mudahD. Untuk mendapatkan tekanan yang

  sama rata

  Syelek Thiner

  Lekar Spirit metil

  Cat licau Turpentin

  Tona kayu Air

  Reka bentuk yang dihasilkan mestilah

  meyakinkan pengguna semasa menggunakannya.

  Kemasan Pelarut

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  2/12

  2

  Rajah 1

  7. Rajah 1menunjukkan sesiku L yang digunakanuntuk ...................

  A. menguji kepersegian kayuB. menguji ketepatan sudut 90C. menguji garisan bersudut tepat 90D. menguji kerataan permukaan kayu

  8. Rajah 2menunjukkan bahagian dalam sejenis plag.

  Rajah 2

  Apakah tamatan Xdan Y?

  A.

  B.

  C.

  D.

  9. Antara berikut, yang manakah benar tentang XdanY?

  X Y

  Sistem tidak terusSistem terus

  Sistem tidak

  langsung

  Sistem langsung

  Sistem langsungSistem tidak

  langsung

  Sistem terus Sistem tidak terus

  Rajah 3

  10.Apkah alat yang paling sesuai digunakan untukmembuka dan menutup bahagian yang bertanda X

  pada Rajah 3?

  A. Playar gabungB. Perengkuh paipC. Sepana boleh larasD. Playar cengkam seribu

  Rajah 4

  11.Rajah 4menunjukkan bahagian tumbuhan yangboleh dibuat keratan batang. Bahagian yang berta

  X dikenali sebagai ....................

  A. keratan kayu lembutB. keratan kayu kerasC. keratan kayu perangD. keratan kayu sederhana keras

  X Y

  Bumi Hidup

  Positif Neutral

  Neutral Positif

  Neutral Bumi

  XMembekalkan air dari paip

  perkhidmatan ke semua pili.

  Y

  Membekalkan air ke tangki

  simpanan air dan kemudian kepada

  pili di rumah.

  X

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  3/12

  3

  12.Antara berikut yang manakah merupakan jahitaninsang pari ?

  A.

  B.

  C.

  D.

  13.Fungsi roda imbang mesin jahit ialah untukA. Melaras saiz mata jahitan.B. Menolak fabrik ke depan.C. Mengawal ketegangan benang.D. Memula dan menghentikan mesin jahitan.

  14.Berdasarkan rajah di atas, bahagian manakah yangdigunakan untuk mengawal pergerakan benang

  apabila mesin bergerak?

  A. P C. RB. Q D. S

  15.Antara yang berikut, manakah faktor reka bentuk?I. FungsiII. Rupa bentukIII.Kesesuaian bahan

  IV.Kos jualanA. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

  Rajah 5

  16.Rajah 5menunjukkan sejenis mesin mudah alih.Antara berikut, yang manakah kerja yang boleh

  dilakukan oleh mesin mudah alih tersebut?

  I. MeribetII. MenggerudiIII.MemakuIV.Memasang skruA. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IVD. III dan IV

  17. Antara berikut yang manakah kelebihanmenggunakan perspek berbanding aluminium?

  A. RinganB. Mudah dibentukC. Pengalir elektrik yang baikD. Mempunyai pelbagai warna

  18.X dalam formula di atas menerangkan tentang

  A. Kos Upah C. Kos ElekB. Kos Seunit D. Kos Peke

  19.Pilih penyataan yang benarmengenai aluminiumI. Sejenis logam bukan ferus.II. Berkilat dan berwarna putih.III.Pengalir haba dan elektrik yang baik.

  RAJAH

  RP

  QS

  Kos pengeluaran = Kos bahan + X + Kos overhea

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  4/12

  4

  IV.Campuran logam kuprum dan besi.A. I, II dan III C. I, III dan IVB. I, II dan IV D. II, III dan IV

  20.Gambar berikut menunjukkan pelbagai jenis alatantangan kayu dan logam. Yang manakah digunakan

  untuk membentuk aluminium?

  A.

  B.

  C.

  D.

  21.Pernyataan manakah yang menerangkan tentangketahanan sesuatu reka bentuk?

  A. Produk yang mempunyai bentuk yang menarik.B. Produk hanya digunakan pada masa yang

  tertentu.

  C. Produk yang tidak mudah rosak apabiladigunakan.

  D. Produk yang mudah didapati serta murahharganya.

  22.

  Apakah bahan itu?

  A. PerspekB. Mounting BoardC. Medium Density FibreboardD. Kepingan Aluminium

  23.Rajah 6menunjukkan sejenis bahan pengikat

  Rajah 6

  Antara berikut yang manakah digunakan untuk

  memasang pengikat di Rajah 6?

  A.

  B.

  C.

  D.

  24.Apakah kelebihan menggunakan papan lapis dalakerja kayu?

  I. RinganII. Mempunyai permukaan yang lebarIII.Tidak mudah mengecutIV.KuatA. I, II dan III C. II, III dan IVB. I, II dan IV D. I, II, III dan I

  25.Berdasarkan Rajah 8, alatan tangan X ialah A. Pisau pemotong perspek C. Gergaji tangB. Pisau kecil D. Penebuk pu

  Digunakan untuk pembinaan

  model

  Sesuai dicantum menggunakan glu

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  5/12

  5

  Kos Jumlah (RM)

  Kos upah 880.00

  Kos bahan 220.00

  Kos overhead 40.00

  Jadual 1

  26.Jadual 1di atas menunjukkan kos membuat 100projek tempat letak cakera padat. Berapakah kos

  untuk membuat seunit projek tersebut?

  A. RM9.00 C. RM11.40B. RM9.40 D. RM12.00

  Rajah 7

  27.Rajah 7menunjukkan pandangan plan danpandangan hadapan satu bongkah. Apakah nama

  garisan P?

  A. Garisan objekB. Garisan binaanC. Garisan penengahD. Garisan tersembunyi

  Rajah 8

  28.Apakah alatan lukisan yang diperlukan untukmembina garisan Xpada Rajah 8?

  I. Sesiku TII. PembarisIII.Sesiku SetIV.Jangka TolokA. I dan II C. II dan IVB. I dan III D. III dan IV

  Rajah 9

  29.Rajah 9 menunjukkan sebuah bongkah kayu. Anberikut manakah pandangan yang betul dari arah

  30.Berikut adalah penyataan tentang sejenis garisandalam lukisan teknik

  Apakah jenis garisan itu?A. Garisan objekB. Garisan binaanC. Garisan penengahD. Garisan tersembunyi

  Rajah 10

  31.Rajah 10 menunjukkan lukisan oblik sebuahbongkah. Pandangan sisi bongkah itu dari arah X

  ialah ..

  Hitam dan tebal

  Digunakan untuk menunjukkan rupa

  bentuk projek

  Menggunakan pensel HB

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  6/12

  6

  A.

  B.

  32. Antara berikut yang manakah fungsi jangka tolok?A. Menetapkan ukuranB. Membezakan ukuranC. Memindahkan ukuranD. Mengira ukurlilit lukisan

  33.Rajah 11menunjukkan alatan tangan dalam lukisanteknik.

  Rajah 11

  Alat X Alat Y Alat Z

  KertasA4

  Kayu Pembaris

  Kertaslukisan

  Kayuberoti

  Sesiku L

  Kertasminyak

  Papanplastik

  Sesiku T

  Kertas

  lukisan

  Papan

  lukisan

  Sesiku T

  34.Alatan lukisan teknik ini sentiasa digunakan bersamasesiku T untuk melukis garisan bersudut. Alatan ini

  ialah

  A. Sesiku L C. Jangka tolokB. Sesiku set D. Pembaris skala

  35.Pandangan atas lukisan unjuran ortografik jugadikenali sebagai ..

  A. Pandangan hadapan C. Pandangan sisiB. Pelan D. Pandangan serong

  36.Apakah tujuan utama mendimensikan lukisanunjuran ortografik?

  A. Menunjukkan bahagian objek yang terlindungB. Memaparkan lukisan objek dalam tiga dimenC. Memberi ukuran atau saiz kepada objek yang

  dilukis.

  D. Menyediakan prototaip.37.Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri

  pemilihan pasu yang sesuai?

  I. Saiz pasuII. Pasu yang mempunyai lubang saliranIII.Mudah dibersihkanIV.Kemas dan menarikA. I, II dan III C. II, III dan IVB. I, II dan IV D. I, II, III dan I

  38.Apakah tujuan pemasuan semula dilakukan?A. Mendapatkan pokok yang cantik.B. Mendapatkan nutrien dan pengudaraan.C. Mendapat kesuburan tanah.D. Mendapat pertumbuhan sekata.

  39.Bagaimanakah cara untuk memastikan air siramandalam medium memasu telah mencukupi?

  A. Air bertakung di atas permukaan medium.B. Air mengalir keluar melalui lubang dasar pasC. Medium berwarna hitam.D. Dinding luar pasu kelihatan basah.

  40.Mengapakah pasir sungai dipilih sebagai mediummemasu?

  A. Membekalkan nutrien.B. Memudahkan penembusan akar.C. Mengawal kelembapan campuran.D. Membolehkan pengudaraan dan saliran yang

  baik.

  Natalie ingin menyediakan medium memasu untuk

  tanaman hiasannya dengan menggunakan tanah

  loam, bahan organik dan pasir sungai.

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  7/12

  7

  41.Mengapakah pokok hiasan yang baru dipasukansemula perlu diletakkan di tempat yang teduh?

  A. Mempercepatkan kadar transpirasi.B. Menjimatkan penggunaan air.C. Mengelakkan serangan perosak.D. Mengelakkan kesan renjatan.

  42.Apakah alatan tangan yang sesuai digunakan untukmenggemburkan tanah di dalam pasu?

  A. Tajak C. CangkulB. Sekateur D. Serampang tangan

  43.Mengapakah pasu yang bersaiz lebih besardiperlukan bagi kerja-kerja pemasuan semula?

  A. Supaya tumbuhan lebih tegap.B. Menambahkan ruang pertumbuhan akar.C. Lebih banyak lubang saliran disediakan.D. Supaya kelihatan lebih cantik.

  Soalan 44dan Soalan 45 berdasarkan Rajah12.

  Rajah 12

  44.Apakah fungsi bahagian X?A. Memudahkan air siraman keluar.B. Memudahkan udara masuk ke dalam pasu.C. Akar mudah keluar.D. Baja mudah ditabur.

  45.Apakah bahan-bahan yang sesuai digunakan untukmenutup bahagian X?

  I. Batu kerikilII. Pecahan batu bataIII.Pecahan pasuIV.Pasir sungaiA. I, II dan IIIB. I, III dan IVC. II, III dan IVD. I, II, III dan IV

  46.Antara bekas-bekas berikut, yang manakah sesuaidigunakan untuk menanam tumbuhan hiasan?

  I. Tayar terpakaiII. Sabut kelapaIII.Kotak kayuIV.Tin kosongA. I dan IIB. I, II dan IIIC. II, III dan IVD. I, II, III dan IV

  Rajah 13

  47.Rajah13menunjukkan medium memasu. Antarabahan-bahan berikut, yang manakah digunakan

  sebagai medium memasu?

  I. Tanah loam III. Pasir sungaiII. Bahan organik IV. Tanah liatA. I dan IIB. I, II dan IIIC. II, III dan IVD. I, II, III dan IV

  Rajah 14

  48.Apakah tujuan melakukan aktiviti seperti di atas?A. Mengelakkan pertumbuhan yang cepat.B. Menggalakkan pertumbuhan akar.C. Membuang akar yang berpenyakit.D. Memberikan ruang yang lebih bagi medium

  baru.

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  8/12

  8

  49. Antara berikut yang manakah tujuan merancangmenu?

  A. Menyediakan sajian yang seimbang.B. Menyediakan peranggu meja yang menarik.C. Menyediakan sajian yang memakan masa yang

  lama.

  D. Membekalkan menu yang cukup untuk salahseorang individu sahaja.

  50.Pilih ciri-ciri hidangan sepinggan lengkap.I. Mempunyai kandungan nutrien yang lengkap.II. Boleh dihidangkan secara berpek atau peranggu

  meja.

  III.Mempunyai rasa yang sama.IV.Tekstur makanan hendaklah berlainan.A. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

  51.Bilakah masa yang sesuai menghidangkan hidangansepinggan lengkap?

  I. Ketika minum teh petangII. Sebagai makanan bekalIII.Sebagai hidangan utamaIV.Sebagai makanan ringanA. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

  52.Apakah hidangan sepinggan lengkap yang popular dinegeri Kelantan?

  A. Soto ayam C. Nasi ayamB. Lontong D. Nasi kerabu

  53.Antara hidangan sepinggan lengkap cara baratberikut, yang manakah menggunakan roti?

  A. Burger ayamB. SpaghetiC. Makaroni gorengD. Piza

  54.Antara berikut, manakah pisau yang sesuai untukmemotong roti?

  A.

  B.

  C.

  D.

  55.Antara jenis kain berikut, yang manakah digunakuntuk membuka ketuhar?

  A.

  B.

  C.

  D.

  56.Rajah 15menunjukkan sejenis pisau.

  Rajah 15

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  9/12

  9

  Antara yang berikut, yang manakah kegunaan pisau

  tersebut?

  I. Memotong sayurII. Mengupas bawangIII.Mencencang dagingIV.Mencencang ayamA. I dan II C. II dan IIIB. I dan IV D. III dan IV

  57. Apakah kegunaan kain maslin?I. Menutup makanan yang belum dimasak.II. Menutup makanan yang sudah dimasak.III.Menapis cecair seperti sirap.IV.Menapis agar-agar.A. I dan IIB. I, II dan IIIC. II, III dan IVD. I, II, III dan IV

  58.Antara kain dapur berikut, yang manakah digunakanuntuk mengeringkan pinggan mangkuk?

  60.Antara alat penjimat masa berikut, yang manakah

  digunakan di dapur?

  I. Pengisar makananII. Ketuhar gelombang mikroIII.Seterika elektrikIV.Cerek elektrikA. I dan IIB. I, II dan IIIC. I, II dan IVD. I, II, III dan IV

  59.Antara kain dapur berikut, yang manakah digunakuntuk menutup makanan yang belum dimasak?

  A. Kain maslinB. Kain pencuciC. Kain pengelapD. Tuala tangan

  A. Kain pencuciB. Kain pengelapC. Kain maslinD. Sarung tangan ketuhar

  59.Antara kain berikut, yang manakah digunakan untukmenutup makanan yang belum dimasak?

  A. Kain maslinB. Kain pencuciC. Kain pengelapD. Tuala tangan

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  10/12

  10

  Bahagian B: 20 markah

  1. Padankan faktor penting merancang menu dengan keterangan yang tepat. (5 markah)

  2. Tandakan () pada pernyataan yangbetul dan (X) pada pernyataan yang salah. (5 markah)a) Pemasuan semula dapat memperbaiki saliran dan pengudaraan bagi pertumbuhan dan (

  perkembangan pokok.

  b) Menyiram merupakan aktiviti penjagaan yang utama selepas aktiviti pemasuan semula ( tanaman hiasan dilakukan.

  c) Medium pemasuan semula boleh juga disediakan dengan nisbah campuran medium 3:2:1. ( d) Pasu jenis plastik adalah tidak berliang dan boleh menyimpan kelembapan lebih lama. ( e) Merumput merupakan aktiviti untuk melonggarkan medium yang keras dan memudahkan (

  akar menyerap air.

  Tujuan hidangan

  Bilangan tetamu

  Keperluan fizikal

  Sumber

  Kepelbagaian

  c) Kewangan, bahan makanan,

  kepakaran dan kemudahan fizikal.

  b) Majlis rasmi dan majlis tidak

  rasmi.

  a) Faktor jantina, saiz badan, umur,

  kesihatan dan jenis pekerjaan.

  e) Mempunyai variasi dari segiwarna, rasa, tekstur dan kaedah

  memasak.

  d) Kuantiti makanan yang

  mencukupi.

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  11/12

  11

  3. Nyatakan nama alatan lukisan teknik di bawah. (5 markah)

 • 5/26/2018 Peperiksaan Pertengahan Tahun Khb Ting. 2_2014

  12/12