11
ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ Примена стеченог знања са стручног усавршававања на часу ликовне културе ,,Јесењи лист“ 18. 11. 2015. Учитељица: Марина Ковачевић ОШ ,,Нада Пурић“ Ваљево

Primena sa strucnog usavršavanja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Primena sa strucnog usavršavanja

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕПримена стеченог знања са стручног

усавршававања на часу ликовне културе,,Јесењи лист“18. 11. 2015.

Учитељица: Марина КовачевићОШ ,,Нада Пурић“ Ваљево

Page 2: Primena sa strucnog usavršavanja

Примена стеченог знања са семинара ,,Од открића до дефиниције – збирне и градивне именице

Слике са семинара

Page 3: Primena sa strucnog usavršavanja

Наставна јединица: Јесењи лист

Циљ часа:Усвајање знања о сликарским техникама. Помоћ ученицима у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава, препознавање различитих сликарских техника, обнављање појмова о именицама, врстама именица, корелација са другим наставним предметима као што су српски језик и природа и друштво.Уочавање и препознавање промена у природи у јесен.

Структура часа:•Мотивациона песма ,,Септембар“ Душана Костића•Рад у три групе•Естетска анализа радова

priprema 18.11.2015.rar

Page 4: Primena sa strucnog usavršavanja

Задатак прве групе је да сликају разне врсте листова у јесен, користећи семенке које су припремили. Врсте зрневља су: сусам, пшеница, кукуруз, пиринач, пасуљ, макароне, бибер...Ученици прво на хамеру нацртају моделе листова. Затим нанесу лепак и користећи семенке сликају цртеж. За моделе листова користе Хербаријум који су направили за час природе и друштва.

Page 5: Primena sa strucnog usavršavanja

Друга група има задатак да по датом рецепту направе тесто од кога ће правити фигуре које ће искористити за прављење школског дворишта у јесен. Тесто боје прехрамбеним бојама. Рецепт за тесто:2 шоље брашна, 1 шоља соли, 2 шоље воде, 1 лимунтус, 1 кашчица уљаКада ученици направе тесто и обоје га одговарајућим бојама праве фигуре и постављају их на подлогу од картона.

Page 6: Primena sa strucnog usavršavanja

Трећа група има задатак да нацрта шуму у јесен или дрво у јесен са кога опада лишће. Техника за бојење је кокос који се боји бојама за колаче. У кесицу се стави кокос, дода се жељена боја, мало промеша и на тај начин се кокос обоји. Ученици на већ скициран цртеж нанесу лепак, затим лагано лепе обојени кокос.

Page 7: Primena sa strucnog usavršavanja

Радови ученика1. група

Page 8: Primena sa strucnog usavršavanja

2. група

Page 9: Primena sa strucnog usavršavanja

3. група

Page 10: Primena sa strucnog usavršavanja

Естетска анализа радоваПриликом анализе ученичких радова посебну пажњу посветити издвајању именица код материјала које су користили. На табли направити табелу у којој ће бити разврстане именице (збирне, градивне, заједничке).

заједничке збирне градивнехамер лишће брашно

лепак пруће со

цртеж семенке бибер

Page 11: Primena sa strucnog usavršavanja

Марина КовачевићЗеке Буљубаше бр. 6

14 000 ВаљевоMail:[email protected]